Презентация на тему: Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері

Реклама. Продолжение ниже
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері
1/15
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 71)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1652 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Фінансова сфера життєдіяльності суспільства  —  це сукупність фінансових відносин будь-якої соціальної системи та її підсис­тем.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Вона охоплює грошові відносини, банківську систему, бюдже­тування на всіх рівнях, бухгалтерський облік, фінансовий моніторинг, фінансовий контроль, інвестиційну діяльність, кредитування, ціноутворення, фінансове регулювання та багато інших складових.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
4

Слайд 4

Система зв’язків з громадськістю  у фінансовій сфері   складається з таких елементів, що й загальна система паблік рилейшнз, але водночас має і свої специфічні якісні особливості. Цільовою аудиторією для фінансових закладів виступає практично все населення країни, а в багатьох випадках і певні групи населення інших країн. Гроші — це загальний еквівалент кількості та якості праці, сировини, технологій, застосованих для створення конкретної споживчої вартості, і тому будь-яке звернення в системі ЗЗГ має містити правильне розуміння сутності й суспільної ролі грошей. У фінансовій, особливо банківській, сфері в будь-якій ситуації необхідне раціональне визначення співвідношення між великим обсягом інформації, яку пропонує споживачеві й партнерам той чи інший фінансовий заклад, та його замовчуванням певних проблем і питань. В умовах загострення конкурентної боротьби зв’язки з громадськістю можуть використовуватися не лише як інструмент проведення певної фінансово-економічної політики, а й як інструмент створення негативного іміджу конкурентів з метою завоювання їхньої клієнтури. Фінансові зв’язки з громадськістю мають власні «правила гри », в межах яких у певних ситуаціях може взагалі усуватися класичне уявлення про методи паблік рилейшнз як науки і мистецтва управління громадською думкою. Створення позитивного іміджу фінансового закладу та його перших осіб потребує конкретних перевірених досягнень і необхідних позитивних характеристик не лише самого фінансового закладу, а і його клієнтів та партнерів.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Система зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері складається з таких елементів : 1. Керівництво фінансового закладу. 2. Служба зв’язків з громадськістю, яка має спеціалістів з підготовки звернень, із засобів масової комунікації, фінансових аналітиків, аналітиків ринку цінних паперів, аналітиків можливих інвесторів, спеціалістів фінансового прогнозування. 3. ПР-звернення у різноманітних формах: фінансові звіти, рек­ламні матеріали, статті у пресі й виступи на радіо і телебаченні, доповіді й виступи перших осіб. 4. Необхідні канали масової комунікації (телефон, телеграф, факс, радіо, телебачення, преса, транспорт, Інтернет ). 5. Цільові аудиторії : партнери, клієнти, споживачі послуг, державні заклади. 6. Зворотний зв’язок, як позитивний, так і негативний.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
6

Слайд 6

Для системи ЗЗГ завжди залишаються найголовнішими три завдання : П ерше  — визначення проблеми, яка є в реальній ситуації і на перспективу ключовою для фінансової структури в її взаємовідносинах з населенням ; Д руге —  визначення цільової   аудиторії, з якою взаємодіє фінансова структура, аналіз основних її характеристик, здібностей і можливостей, потреб та інтересів ; Т ретє  — визначення ключових повідомлень і завдань, які можна розглядати як переклад основної проблеми (проблем) мовою   цільової аудиторії, тобто таких повідомлень і звернень, які у певних ситуаціях відображали б мету діяльності фінансового закладу, способи її досягнення, а також шляхи і можливості задово­лення інтересів цільової аудиторії.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
7

Слайд 7

Система ЗЗГ у фінансовій сфері Керівництво фінансового закладу Служба ЗЗГ ПР-повідомлення,звернення Канали комунікації,ЗМІ Цільова адуиторія,клієнти,споживачі,партнери Позитивний зворотній зв ’ язок Негативний зворотній зв ’ язок

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Основні напрями дослідження в межах системи фінансових ЗЗГ: — вивчення й аналіз цільової аудиторії — одержання фундаментальних знань про приватних інвесторів — з’ясування обсягу чужих акцій у власних вкладників компанії — розуміння вкладниками стратегії фінансового закладу ( компанії ), визначення міри задоволення своєю компанією — аналіз тенденцій зміни характеристик аудиторії, особливо інвесторів, вкладників тощо

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Основні завдання системи ЗЗГ у фінансових відносинах Формування й оцінка громадської думки про компанію, віль­не підприємництво в акціонерів, фінансових аналітиків, праців­ників державних і громадських закладів та законодавців. Розробка і рекомендація комунікативних стратегій з урахуванням цілей компанії, фінансового закладу. Допомога в підготовці фінансової літератури, такої як листи до нових акціонерів, поточні та річні звіти, вкладання дивідендів. Підготовка зустрічей, презентацій для груп інвесторів, вкладників, аналітиків, фінансових мас-медіа. Написання фінансових прес-релізів та підготовка відповідей на запитання фінансових мас-медіа. Аналіз фінансового стану і перспектив розвитку реальних і потенційних конкурентів. Налагодження і безперервна підтримка зв’язків з державними закладами, громадськими організаціями, засобами масової інформації тощо.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Функції системи зв’язків у фінансовій сфері А ксіологічно-оціночна Комунікативна Організаційно-регулятивна Аналітична Управлінська

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Аксіологічно-оціночна функція. Забезпечує науково обґрунтоване визначення основних цінностей фінансово-економічної сфери життєдіяльності суспільства, правильну оцінку громадської думки та поведінки цільової аудиторії, відносин з партнерами, акціонерами і вкладниками, реальної ситуації та перспектив її розвитку. Реалізація цієї функції потребує об’єктивної, своєчасної, перевіреної інформації про стан громадської думки, зміст і особливості відносин компанії з різними аудиторіями, усередині цих аудиторій та між ними. Фунції

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Комунікативна функція. Передбачає розробку комунікативної стратегії компанії ( фінансового закладу), ефективне використання необхідних засобів комунікації, сполучення і обмін інформацією з партнерами, клієнтами, вкладниками, фінансовими аналітиками, державними закладами як цільовими аудиторіями, налагодження і здійснення зв’язків з державними закладами і громадськими організаціями. Фунції

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Організаційно-регулятивна функція — це підготовка, організація і проведення ПР-акцій і ПР-кампаній, ділових зустрічей, презентацій, круглих столів, конференцій, а також регулювання відносин керівництва компанії ( фінансового закладу), служби ЗЗГ із засобами масової комунікації, клієнтами, акціонерами, вкладниками, державними закладами та громадськими організаціями. Фунції

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
14

Слайд 14

Аналітична функція. У фінансовій сфері забезпечує науковообґрунтований аналіз реального стану і перспектив розвитку компанії ( фінансового закладу), визначення її потенційних конкурентів, партнерів, акціонерів, інвесторів, вкладників, а також написання фінансових звітів, прес-релізів і підготовку відповідей на запитання фінансових мас-медіа, партнерів і клієнтів. Фунції

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже
15

Последний слайд презентации: Зв ’ язки з громадськістю у фінансовій сфері

Управлінська функція — це забезпечення керівництва компанії ( фінансового закладу) вихідними даними, необхідними для прийняття стратегічних і оперативних рішень, безпосередня участь спеціалістів ЗЗГ у прийнятті рішень та їх реалізації, у визначенні механізму реалізації кожного конкретного управлінського рішення Фунції

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже