Презентация: Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 2013 року

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 2013 року Характеристика тесту 2013 року Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 2013 року Структура тесту з української мови і літератури Форми тестових завдань Форми тестових завдань Форми тестових завдань Форми тестових завдань Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 2013 року Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 2013 року Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 2013 року Контактна інформація
1/12
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 75)
Скачать (434 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 2013 року

2

Слайд 2: Характеристика тесту 2013 року

І сесія – 5 червня; ІІ сесія – 6 червня

3

Слайд 3

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додаток № 1 до наказу № 791 від 14.07.2011). Матеріал програми ЗНО розподілено за такими розділами: Фонетика. Графіка, Лексикологія. Фразеологія, Будова слова. Словотвір, Морфологія, Синтаксис, Стилістика, Орфоепія, Орфографія, Розвиток мовлення. Усна народна творчість, Давня українська література, Література кінця Х V ІІІ - початку ХХ століття, Література ХХ століття, Твори українських письменників-емігрантів, Сучасний літературний процес.

4

Слайд 4: Структура тесту з української мови і літератури

Частина 1 – тестові завдання з української мови закритої форми: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на інтерпретацію прочитаного тексту. Усього 36 завдань. Частина 2 – тестові завдання закритої форми з української літератури : завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності. Усього 24 завдання. Частина 3 – завдання відкритої форми (створення власного висловлення).

5

Слайд 5: Форми тестових завдань

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-23, 29-36, 37-56). До кожного із завдань подано чотири або п ’ ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А. Оцінюється: в 1 бал, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь; або вказано більше однієї відповіді; або відповіді не надано.

6

Слайд 6: Форми тестових завдань

Завдання на встановлення відповідності (№ 24-28, 57-60). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестові бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

7

Слайд 7: Форми тестових завдань

Завдання з розгорнутою відповіддю (№ 61). Завдання цієї форми передбачає створення власного аргументованого висловлення на дискусійну тему (бланк відповідей Б). Прочитайте наведений текст. Наше життя стає дедалі стрімкішим і розмаїтішим. Деякі люди з різних міркувань залишають свою країну й виїжджають за кордон. Ставлення до еміграції в нашому суспільстві не є одностайним. Одні вважають її зрадою своєї Батьківщини, інші ж – виправданим кроком. Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

8

Слайд 8: Форми тестових завдань

Оцінюється від 0 до 20 тестових балів за критеріями змісту та мовленнєвого оформлення: Зміст 1. Теза: 0, 1, або 2 тестові бали. 2. Аргументи: 0, 1, або 2 тестові бали. 3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1, або 2 тестові бали. 3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1, або 2 тестові бали. 4. Логічність, послідовність: 0, 1, або 2 тестові бали. 5. Висновок: 0, 1, або 2 тестові бали. Мовленнєве оформлення 6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 тестові бали 6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 тестові бали.

9

Слайд 9

Критерій Змістовий вияв критерію Бали 1. Теза Учасник вправно формулює тезу. 2 Учасник не формулює тези вправно. 1 Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі. 0 2. Аргументи Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи. 2 1. Учасник наводить принаймні один доречний аргумент. 2. Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого. 3. Один з аргументів не є доречним стосовно запропонованої теми. 1 Учасник не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними. 0 3а. Приклад з літератури чи інших видів мистецтва Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших видів мистецтва. 2 1. Немає мотивації наведення прикладу. 2. Приклад не конкретизований через художній образ. 3. У прикладі є фактичні помилки. 1 Прикладу з художньої літератури чи інших видів мистецтва немає або він не є доречним. 0

10

Слайд 10

Критерій Змістовий вияв критерію Бали 3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя. 2 1. Немає мотивації наведення прикладу. 2. Приклад не конкретизований. 3. У прикладі є фактичні помилки. 1 Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає або він не є доречним. 0 4. Логічність, послідовність Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки 2 У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки. 1 Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає. 0 5. Висновок Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів. 2 Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами. 1 1. Висновку немає. 2. Висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі. 3. Висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами. 0

11

Слайд 11

Критерій Кількість помилок Бали 6а. Орфографія та пунктуація 0 – 1 4 2 – 6 3 7 – 11 2 12 – 16 1 17 і більше 0 6б. Лексика, граматика та стилістика 0 – 1 4 2 – 4 3 5 – 7 2 8 – 10 1 11 і більше 0

12

Последний слайд презентации: Контактна інформація

Адреса: 65114, м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 26. Телефони: (048) 784-69-95; (048) 784-89-36. Факс: (048) 784-89-32. E-mail : rc.odesa@testportal.com.ua Веб-сайти : www.test-center.od.ua www.testportal.gov.ua

Похожие презентации

Ничего не найдено