Презентация на тему: Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi

Реклама. Продолжение ниже
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus’un darlıkları ve genişlikleri
Anatomik darlıklar
Fonksiyonel darlıklar
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özefagus darlıkları
Servikal özofagustaki zenker divertikülüne boynun sol tarafından ulaşılır
Özofagusun Topografisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus lümeni
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus duvarının musküler katmanları
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus kas tipleri
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagusun inervasyonu
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagusun damarlanması
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Lenfatik Drenajı
Özofagus Fizyolojisi
Özofagus bozuklukları normal özofagus fonksiyonuna yardım eden 4 ana komponente bağlı olarak gelişir
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Normal özofagus sfinkteri
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özefagus Kanseri
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Servikal özf. kanseri klasifikasyonu (AJCC 1988)
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
Baret Özofagusu
cmv
Herpes
Divertikülüm
Fistül
Polip
Reflü
Strüktür
Yabancı cisim
Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi
1/53
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 10)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (6075 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi

Dr.Amin BANİTAHMASEB

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

İçten dışa doğru: Tunica Mukoza (çok katlı yassı epitel) Tela submukoza Tunika Muskularis Tunika Adventisya SEROZASI YOKTUR.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

Özofagus farinksten mideye kadar uzanan 23-25 cm. uzunluğunda müsküler kanaldır. Krikoid kartilaj alt kenarı hizasından C6 vertebra düzeyinde başlayıp T10-11 hizasında midenin pars cardiaca’sında sonlanır.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Ön kesici dişlerden pars cardiaca’ya kadar olan mesafe 2 yaşında 23 cm 9 yaşında 33 cm 12 yaşında 35 cm Yetişkinde 40-42 cm’dir. Bu uzaklıklar endoskopik incelemelerde önem taşır. Endoskopide gerçek uzunluk +15 cm.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Özofagus’un darlıkları ve genişlikleri

3 anatomik 3 fonksiyonel darlık ve 3 tane de genişliği vardır. Fonksiyonel darlıklar ancak grafilerde veya endoskopik incelemelerde görülebilir.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Anatomik darlıklar

Constrictio pharyngoesophagealis:en dar yeri (1.4 cm). Farengoözef. Sf. Constrictio bronchoaortica: trakea bifürkasyonu hizasında sol ana bronşu çaprazladığı yerdedir (1.5-1.7 cm). Constrictio diaphragmatica oesophagei: Hiatus Özf.u geçtiği yer (1.6-1.9).

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Fonksiyonel darlıklar

Angustia Pharyngoesophagealis: Sahip olduğu sfinkter nedeni ile aynı anda fonksiyonel bir darlık oluşturur. Angustia aorticaoesophagei: Kesici dişlerden 21-22 cm ilerde, T4 hizasında arcus aortae’yi çaprazladığı yer. Angustia abdominalis: Mideye girmeden önce 2-3 cm bölümdür.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Özofagus genişlikleri Üst genişlik 1.9 cm Alt genişlik 2.2 cm Mediasten yağlı-gözeli doku içinde Serbest hareketlidir.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9: Özefagus darlıkları

1-Krikofaringeal 2-Trakea bifurkasyonu arkasında (T4 vert. bronkoaortik darlık) 3-Hiatustan karın boşluğuna geçtiği nokta (diyafram seviyesi)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Servikal özofagustaki zenker divertikülüne boynun sol tarafından ulaşılır

Pars cervicalis 5-8 cm Pars thoracica 15-18 cm Pars abdominalis 1-3 cm Vertikal seyreden bir organ. Boyun alt kısmında sola doğru,göğüs boşluğunda(T7) sağa doğru iki kıvrım yapar.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Özofagusun Topografisi

PARS CERVİCALİS: Cart. Cricoidea’nın alt kenarından İnc. Jugularis’ekadar uzanan bölüm.(C6-T2). 0,5 – 0,75 cm sola kayar. Önde trakea, arkada fascia prevertebralis. Yanlarda tracheo-oesophageal olukta n.laryngeus recurrens’ler, Vagina carotica. Solda tiroid sol lob ile komşu.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

PARS THORACİCA: T2-T10 kadar Üst Mediastinumda trakea ve vertebra arasında yer alır. 1/3 üst bölüm: Trakea’nın solunda yer alır. Önünde ACCs,N.Larengeus Recurrens, Arkasında collumna vertebralis Solunda ductus thoracicus ve ASS yer alır.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

1/3 orta bölüm: T4 hizasında,arcus aorta özf. Önünde ve solunda yer alır. T5 seviyesinde önünde sol ana bronş yer alır. Solda N. Vagus sin.,aorta thoracica Arkada Ductus thoracicus ve prevert.yağ dokusu, Sağda N.Vagus dex. Ve V.azygos bulunur.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

1/3 alt bölüm: Önde N.Vagus sin. Ve Pericardium Sağda N.Vagus dex.,V.azygos ArkadaT8 seviyesinde aorta thoracica özefagusun arkasında yer alır. özefagus ve vertebra gövdeleri arasında Duktus torasikus, V.azygos,İnterkostal arter ve venler bulunur.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

PARS ABDOMİNALİS: Hiatus oesophagus’tan ostium cardiacum’a kadar uzanan, 2cm uzunluğundadır. Tunica serosa (periton) ile kaplıdır. Önde truncus vagalis ant. Arkada truncus vagalis post. ve diaphragma’nın crus sinistrum’u yer alır.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Özofagus lümeni

Boş özf. transvers lümeni yassılaşmış bir tüp şeklindedir. Alt kısmında lümen kesiti yıldız şeklindedir.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
18

Слайд 18

Bozuk para gibi yassı yabancı cisimler özefagus içinde koronal planda yerleşir. En iyi ön arka radyografilerde görülür. Trakeada bozuk paralar herhangi bir konumda bulunabilir.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
19

Слайд 19: Özofagus duvarının musküler katmanları

İç musküler katman: sirkülerdir ve spiral olarak düzenlenmiştir. Dış musküler katman: longitudinaldir. Krikoid kıkırdağın arka yüzünün iç yan kenarına tendon benzeri bir yapıyla tutunur.özefagus arka duvarında sadece sirküler kas tabakasından oluşan bir alan mevcut( Laimer-Haeckerman alanı)

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21

Laimer-Haeckerman alanı sadece tek kat kas tabakası olduğundan endoskopi sırasında en sık perfore olan bölgedir. laserasyon İatrojenik perforasyon

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
22

Слайд 22: Özofagus kas tipleri

Üst 1/3 : İstemli çizgili kas Orta 1/3 : İstemli çizgili kas ve düz kasların karışımı Alt 1/3 : Düz kastan oluşur.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24: Özofagusun inervasyonu

N. Vagus ve sempatik trunkus Sağ N.Rekürrens subklavian arterin etrafından geçer. Sol sinir aort kavsinin etrafından döner. Her iki sinir trakeoözefageal oluk içinde larenkse doğru çıkar. Her iki akciğer bazalinin altından iki sinir özefagus çevresinde bir pleksus oluşturarak innerve eder.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

İlk pleksus iç ve dış musküler tabakalar arasında, ikinci pleksus da submukozal tabakada bulunur. Bu iki pleksus Vagus’tan lif alır. Lifler: Özefagus duvarındaki kaslar Submüköz tabakada dağılmış bezler Mukozal tabakanın reseptörlerine dağılır. Ggl.dan ayrılan dallar postganglionik sempatik ve afferent lifleri içerir.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27: Özofagusun damarlanması

Arterler: Servikal özefagus: inferior tiroid arter Torasik özefagus: Bronşiyal arterler İnterkostal arterler Torasik aort Abdominal özefagus: sol gasterik arter sol inferior frenik arter

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
28

Слайд 28

Venler: arterlere eşlik eder servikal özfagusta inferior tiroid vene, torakal özefagusta azigosa dökülür. Azigos sisteminin dalları ve portal sistem arasindaki anastomozlar portal obstrüksiyon olduğu durumda kollateral dolaşım sağlar ve varislere neden olabilir.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
29

Слайд 29: Özofagus Lenfatik Drenajı

Üst özofagus: Alt derin servikal nodlara Orta özofagus:Arka mediyastinal nodlara Alt özofagus: Preaortik nodların çölyak grubuna drene olur. Lenfatik drenaji paratrakeal lenf nodlarına olup farenks lenfatikleri ile birleşip internajuguler nodlara veya aşağıda üst mediasten nodlarına drene olurlar. Trakeanın transmural penetrasyonu geç devrede olur.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Özofagus Fizyolojisi

Özofagusun primer fonksiyonu besinlerin farenskten mideye geçişini sağlamaktır. İkinci görevi ise mide içeriğinin istemsiz regürjitasyonunu önlemektir.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: Özofagus bozuklukları normal özofagus fonksiyonuna yardım eden 4 ana komponente bağlı olarak gelişir

Üst uçta krikofarengeal sfinkter Özofagusun muskuler tabakası Özofagus mukozası Kardianın sfinkter mekanizması Özofagus Sindirim ve emilimde önemli bir rol oynamaz.

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32

İstarahat durumunda sfinkter kontrakte olur ve yaklaşık 30 mmHg basınç oluşturur. Yutma sırasında relaksasyon olur.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
33

Слайд 33: Normal özofagus sfinkteri

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
34

Слайд 34

Yutmanın Oral 2. Farengeal 3. Özofageal Fazları vardır.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
35

Слайд 35

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
36

Слайд 36

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
37

Слайд 37

S ervical s pine hastalığı

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
38

Слайд 38: Özefagus Kanseri

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
39

Слайд 39

Özofagus başı kanserinde sigara alkol akalazya, plummer vinson sendromu nitrosaminler predispozan faktörlerdir. Komşu organ kanserleri ör. Hipofarenks kanseri özofagusa ilerleyebilir. En çok yassı epitel kanserigörülür. Adenokanser gasteroözefageal bileşkede gasterik mukozadan yada özefagus epitelindeki müköz glandlardan oluşur

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40

Barett özofagusta uzun süreli özofageal reflü şikayeti olanlarda kolumner epitelde adenokanser olabilir. Gör hastaların %5’inde Barett özf. gelişir. Bunun %5’inde malignansi çıkabilir.

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41

TIS Tümör özefagusu 5 cm uzunluğuna veya daha az tutuyor ve obstrüksiyon uapmamışsa,transmural yayılım yoksa T1dir. T2’de tümör %cm’den daha geniştir. Ekstraözefageal yayılım yoktur. Obstrüksiyon yapmamıştır. T3 ‘de tümör özofagus dışına yayılmıştır. N0 palpabl lenf nodu yoktur. N1 mobil, tek taraflı nod. N2 bilateral mobil lenf nodları yer alır. Lenf nodları fiksedir. (Johnson,1993)

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42: Servikal özf. kanseri klasifikasyonu (AJCC 1988)

Tx primer tümör değerlendirilemiyor. T0 primer tümör yok. Tis insitü kanser. T1 TM submukozaya invaze. T2 TM musküler tabakaya ilerlemiş T3 Adventisya tutulumu var. T4 TM komşu yapılara invaze.

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43

Özofageal Halka

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
44

Слайд 44: Baret Özofagusu

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
45

Слайд 45: cmv

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
46

Слайд 46: Herpes

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
47

Слайд 47: Divertikülüm

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
48

Слайд 48: Fistül

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
49

Слайд 49: Polip

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
50

Слайд 50: Reflü

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
51

Слайд 51: Strüktür

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
52

Слайд 52: Yabancı cisim

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
53

Последний слайд презентации: Özofagus Klinik Anatomi ve Fizyolojisi

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже