Презентация на тему: жоспар

Реклама. Продолжение ниже
жоспар
Кіріспе
жоспар
жоспар
жоспар
жоспар
жоспар
жоспар
жоспар
жоспар
жоспар
Каннын физикалык жане химиялык касиеттер i
жоспар
Пайдаланылған адебиеттер
1/14
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 94)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (431 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: жоспар

КІРІСПЕ а ) ҚАННЫҢ ТІРШІЛІК ҮШІН МАҢЫЗЫ НЕГІЗГІ БӨЛІМ а) ҚАН б ) ҚАННЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ ҚОРЫТЫНДЫ

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Кіріспе

Қан, лимфа және клеткааралық сұйықтық организмнің ішкі ортасын құрайды. Кілетка тіршілігі үшін осы ішкі ортаның оның ішінде қан құрамының физикалық, химиялық, биологиялық қасиеттері тұрақты болуы шарт,тек осы тұрақтылықтың арқасында организм сырттағы құбылмалы да күрделі өзгерістерге төтеп бере алады.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Адамның солтүстік полюс суығында да, оңтүстіктің шыжытің шыжыған ыстығында да өмір сүре беретіні осы тұрақтылыққа байланысты. Ішкі тұрақтылықтың өмір үшін аса қажет шарт екеніне тұңғыш көңіл бөлген француз физиологі Клод Бернар еді. Организмнің ішкі сұйықтық ортасының салыстырмалы тұрақтылығы тіршілікті сақтауда өте қажет, деп мәлімдеді ол 1878 жылы.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

1929 жылы Америка физиологі В.Кэннон ішкі ортаның, организмнің басты-басты биологиялық көрсеткіштерінің тұрақтылық дәрежесін белгілеу үшін гомеостаз деген жаңа термин ұсынды. Гомеостаз деп қан көлемі мен құрамының және физикалық, химиялық, биологиялық қасиеттерінің тұрақтылығы, яғни барлық биологиялық константаларды ( артериялық қан қысымы, дене температурасы т.т. ) айтады.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

ҚАН – жан-жануарлардың тіршілік етуіне аса қажет сұйықтық. Жарақаттану салдарынан қанның 25-30 % сыртқа ағып кетсе, тіршілікке қауіп төнеді, ал 50 % ағып кетсе өледі. Қан тамырда жылжымай тоқтап қалса, не қан ағысы тым баяуласа адам өлуі мүмкін. Мысалы, денедегі кейбір клеткалар, әсіресе ми қыртысының нейрондары уақытында келетін қан мөлшері азайса, 5-6 минуттан кейін бұзыла бастайды.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Каннын нег i зг i касиеттер i : 1) тасымалдау кызмет i – бул т i рш i л i кке кажет заттарды клеткаларға, тканьдерге жетк i зед i, ал зат алмасу өн i мдер i н сыртка уакытында шығарып отырады 2) тыныс алу кызмет i - оттег i н өкпеден тканьдерге, клеткалардағы көм i р кышкыл газды өкпеге жетк i зед i 3) трофикалык яғни коректенд i ру – i шек-карыннан корект i к заттарды, витаминдерд i, су мен туздарды (минералдарды) тканьдерге жетк i зед i 4) экскреторлык кызмет i –зат алмасу барысында пайда болган өн i мдерд i, маселен i адам денес i ндег i уытты заттар, азот калдыктарын тканьдерден буйрекке, өкпеге тер бездерине, ишке апарады. Сөйтип оларды шығарып тастайды.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

5) Корғаныс кызметі – кан клеткалары (лейкоциттер), плазмадағы антиденелер, денеге енген микробтарды, вирустарды, табиғаты жат, улы заттарды бейтараптап, зиянсыздайды. 6) Рефлекст i к реттеу – адам денес i ндег i көптеген функцияларды, процестерди реттеуге катысады (гумаральдык реттеу). Кандағы биологиялык әсері күшти заттар – гармондар, медиаторлар, метаболиттер ағзалар мен клеткаларға тікелей отіп немесе қ ан тамырларынын і шкі бетінде орналаскан хеморецепторларда тітіркендіру аркылы әсер етеді. 7 ) қ ан клеткалары (формалы элементтер) ткань клеткаларымен креаторлык байланыста болады. Креаторлык байланыс жаңарған клеткалардын және тканьдердін табиғи курылысы мен кейпінің сакталуын камтамасыз етеді. Жаңа клеткалар курылысы жағынан ескі клеткаларга ұксас болу ү шін клеткааралык информациялардын маңызы ө те зор. Клеткаларға кажетті мағлұматтарды макромалекулалар тасиды. Мағлұматтар бір клеткадан екінші клеткаға клеткааралык каналдар аркылы жане пиноцинтоз жолымен жеткізіледі. Мұндай макромолекулаларды баска клеткаларға қ ан клеткалары да жеткізіп отырады.`

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

8) Қ ан бүк i л денеге тан гомеостазды сақтай отырып клеткалар мен тканьаралық суйықтықтың коллоидтық, осмалық турақтылығын сақтайды. Осмалық тұрақтылық бұзылса клеткалар i с i п не бүр i с i п қалады. РН тұрақтылығын сақтауда буферл i к роль атқарады. 9) Қан көп энергия шығарып қызып кеткен ағзаларды суытады, ал суыған ағзаларды жылытады. Сөйт i п дене қызуын б i рқалыпта сақтау ға қатысады.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12: Каннын физикалык жане химиялык касиеттер i

Есейген балаларға караганда жана туған наресте канынын м.c. едау i р басым (1.060-1.080 ). М. с. нег i з i нен канда эритроциттерд i н аз-көпт i г i не байланысты. Ол туракты көрсетк i ш терд i н б i р i, б i рак кейб i р физиологиялык жане патологиялык жағдайларға байланысты өзгеру i мумк i н. Маселен, адам б i рнеше апта тауда болса, канында эритроциттер саны көбей i п м. с. артады. Жаздын өте ыстык кундер i нде адам катты терлейд i де,онын каны койылып салмағы артады.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Последний слайд презентации: жоспар: Пайдаланылған адебиеттер

Ж. К. Сатпаева Ж. Б. Н i лд i баева Ө. А. Өтепбергенов << Адам Физиологиясы >> Алматы “ Б i л i м ” 1995

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
Реклама. Продолжение ниже