Презентация на тему: Жанар Жұмабай Рәміздер

Жанар Жұмабай Рәміздер
Жанар Жұмабай Рәміздер
Жанар Жұмабай Рәміздер
Жанар Жұмабай Рәміздер
Жанар Жұмабай Рәміздер
Жанар Жұмабай Рәміздер
Жанар Жұмабай Рәміздер
Жанар Жұмабай Рәміздер
Жанар Жұмабай Рәміздер
Жанар Жұмабай Рәміздер
Жанар Жұмабай Рәміздер
Жанар Жұмабай Рәміздер
Жанар Жұмабай Рәміздер
1/13
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 18)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (3230 Кб)
1

Первый слайд презентации

Изображение слайда
2

Слайд 2

Мемлекеттік Рәміздер  –  мемлекеттің  тәуелсіздігін білдіретін   символикалық айырым   белгілері. Мемлекеттік Рәміздер белгілі бір мағына берерлік өзара үйлесімде орналастырылған жанды-жансыз заттардың бейнелерінен құрастырылады. Мұндай бейнелер үйлесімінен мемлекеттің, елдің арман-мұраты, өзін-өзі түйсінуі көрініс береді. Мемлекеттік рәміздер тәуелсіздік нышаны ретінде ерекше қадірленіп, оларға биік мәртебе беріледі, сондықтан да мемлекет адамдарға мемлекеттік рәміздерді қастерлеуді   парыз   етеді. Олардың түр-түсі мен ресми қолданылу тәртібі   Конститутцияда   немесе конституциялық заңда белгіленеді ( бұл Мемлекеттік Рәміздерге биік мәртебе береді ) және заңмен қорғалады. Мемлекеттік рәміздерді қадірлеу азаматтардың мемлекет тәуелсіздігін құрметтеуді нығайтып, жасөспірімдердің  отансүйгіштік сезімін қалыптастырады.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Мемлекеттік рәміздер көне замандардағы ру-тайпаны қорғаушы болып есептелетін   тотемдік   аң-құстың бейнелерінен, рудың, әулеттің мал-мүлкіне салынған ен-таңбаларынан шыққан. Мыңдаған әскерлер соғыс майданында жаудан өз сарбаздарын ажырату үшін айырым белгілерін пайдаланды. Ортағасырлық  Батыс Еуропадабет-жүзіне дейін   темір сауытпен   қымталған  рыцарьлардың  кім екенін айыру қажеттілігінен ақсүйектердің әулеттік таңбасы пайда болды. Одан бұрын көптеген көне қалалардың, қала-мемлекеттердің өз таңбалары болғаны тарихтан белгілі. Б.з.б. 3-мыңжылдықта  Шумер мемлекеттерінің   арыстан   басты   қыран   бейнеленген таңбалары болған. Грекиядағы   Афины үкісі,   Коринфтің   қанатты   пырағы,   Родосттың раушаны,   Самостың тауық құсы  ,  Византияның екі басты қыраны   мемлекеттік рәміздерге жатады. Өзін  көк бөрінің  ұрпағымыз деп санайтын   түркі жұрты  бөрінің басы бейнеленген көк байрақ ұстаған.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Қазақ  халқында әрбір рудың мал-мүлікке салатын өз таңбасы болды. Соғыс жағдайында межелі жерге әрбір рудың жасағы өз руының таңбасы салынған  байрақ  ұстап, хан туының астына жиналатын болған.  Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін оның мемлекеттік Рәміздері бекітілді ; Қазақстан Республикасының мемлекеттік Туы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік Елтаңбасы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік Әнұраны.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Изображение слайда
6

Слайд 6

Қазақстан Республикасының Мемлекетт i к Елтаңбасы Қазақстан P еспубликасының мемлекетт i к Елтаңбасы  — Қазақстан Республикасының нег i зг i мемлекетт i к рәм i здер i н i ң б i р i.  Қазақстан Республикасының Президентінің  “Қазақстан Республикасының Мемлекетт i к рәм i здер i туралы ” конституциялық заң күш i бар Жарлығымен (24.1.1996) белг i ленген. Рәм i зд i к тұрғыдан ҚР мемлекеттік герб i н i ң нег i з i — шаңырақ. Ол — елтаңбаның жүрег i.  Шаңырақ— мемлекетт i ң түп-нег i з i — отбасының бейнес i. Шаңырақ — Күн шеңбер i. Айналған Күн шеңбер i н i ң қозғалыстағы сурет i i спетт i, Шаңырақ — ки i з үйд i ң күмбез i   көшпелі түркілер   үш i н үйд i ң,  ошақтың, отбасының бейнес i.  Тұлпар   — дала дүлд i л i, ер-азаматтың   сәйгүлігі, желдей ескен   жүйрік аты, жең i ске деген жасымас ж i герд i ң, қажымас қайраттың, мұқалмас қажырдың, тәуелс i зд i кке, бостандыққа ұмтылған құлшыныстың бейнес i.  Қанатты тұлпар   — қазақ поэзиясындағы кең тараған бейне. Ол ұшқыр арманның, самғаған таңғажайып жасампаздық қиялдың, талмас талаптың, асыл мұраттың, жақсылыққа құштарлықтың кейп i.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Қанатты тұлпар Уақыт  пен  Кең i ст i кт i   б i р i кт i ред i. Ол өлмес өм i рд i ң бейнес i. Б i р шаңырақтың астында тату-тәтт i өм i р сүрет i н Қазақстан халқының   өс i п-өркендеу i н, рухани байлығын, сан сырлы, алуан қырлы бет-бейнес i н паш етед i. Бес бұрышты жұлдыз гербт i ң тәж i i спетт i. Әрб i р адамның жол нұсқайтын жарық жұлдызы бар. Қазақстан P еспубликасының мемлекетт i к Елтаңбасының авторлары — Жандарбек Мәл i беков пен Шотаман Уәлиханов.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Қазақстан Республикасының Мемлекетт i к Туы Қазақстан Республикасының мемлекетт i к Туы  – Қазақстан Республикасының мемлекетт i к нег i зг i рәм i здерд i ң б i р i. ҚР Президент i н i ң “Қазақстан Республикасының Мемлекетт i к рәм i здер i туралы ” конституциялық заң күш i бар Жарлығымен (24.1.1996) белг i ленген Мемлекеттік ту көг i лд i р түст i т i к бұрышты кездеме. Оның ортасында арайлы күн, күнн i ң астында қалықтаған қыран бейнеленген. Ағаш сабына бек i т i лген тұста — ұлттық оюлармен кестеленген т i к жолақ өрнектелген.  Күн, арай, қыранжәне ою-өрнек — алтын түст i. Тудың ен i ұзындығының жартысына тең. ҚР мемлекеттік туының авторы — суретш i   Шәкен Ниязбеков. Б i рыңғай көк-көг i лд i р түс төбедег i бұлтсыз  ашық аспанның  би i к күмбез i н елестетед i және Қазақстан халқының   бірлік, ынтымық   жолына адалдығын аңғартады. Бұлтсызкөк аспан   барлық халықтарда әрқашан да бейб i тш i л i кт i ң, тыныштық пен жақсылықтың нышаны болған.  Геральдика( гербтану ) т i л i нде — көк түс және оның түрл i реңк i адалдық, сен i мд i л i к, үм i т сияқты адамгерш i л i к қасиеттерге сай келед i. Ежелг i түрк i т i л i нде “көк” сөз i аспан деген ұғымды б i лд i ред i. Көк түс түркі халықтары  үш i н қасиетт i ұғым.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Түрк i және әлемн i ң өзге де халықтарындағы көк түст i ң мәдени-семиотикалық тарихына сүйене отырып, мемлекеттік тудағы көг i лд i р түс Қазақстан халқының жаңа мемлекетт i л i кке ұмтылған   ниет тілегінің тазалығын, асқақтығын көрсетед i деп қорытуға болады. Нұрға малынған алтын күн тыныштық пен байлықты бейнелейд i. Күн — қозғалыс, даму, өс i п-өркендеуд i ң және өм i рд i ң белг i с i. Күн — уақыт, замана бейнес i. Қанатын жайған қыран құс — бар нәрсен i ң бастауындай, бил i к, айбындылық бейнес i. Ұлан-байтақ кең i ст i кте қалықтаған қыран ҚР-ның ерк i нд i к сүйг i ш асқақ рухын, қазақ халқының жан-дүниес i н i ң кеңд i г i н паш етед i. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік туының авторы – Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков

Изображение слайда
10

Слайд 10

Қазақстан Республикасының мемлекеттік Әнұраны Бұрын «Менің Қазақстаным» әні ретінде танымал болған Қазақстанның әнұраны Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша 2006 жылы 6 қаңтарда еліміздің Парламентінде бекітілді. Бірінші рет ол 2006 жылы 11 қаңтарда Мемлекет басшысының салтанатты ұлықтау рәсімінде орындалды. Музыкасы – композитор Шәмші Қалдаяқовтікі, сөзі – Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаевтікі.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Изображение слайда
12

Слайд 12

Изображение слайда
13

Последний слайд презентации: Жанар Жұмабай Рәміздер

Назарларыңызға рахмет !

Изображение слайда