Презентация на тему: ЖАЛАҚЫ ҚОРЫНАН МІНДЕТТІ АҚША ҰСТАП ҚАЛУ.ЖАЛАҚЫНЫ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ

ЖАЛАҚЫ ҚОРЫНАН МІНДЕТТІ АҚША ҰСТАП ҚАЛУ.ЖАЛАҚЫНЫ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ
Жалақыдан ұстап қалу
Қызметкердің жалақысынан  бухгалтерия  ұсталым-дарының мынадай   түрлерін ұстап   қалады :
Зейнетақы қорына салықтар мен салымдар
Табыс   салығын  ұстау.
Атқарушы қағаздар бойынша ұстап қалу
Материалдық залалды  ( кемшілік, ұрлық  –  қарлық ) өтеу бойынша   ұстап қалу
Жалақыны төлеу тәртібі
Жалақыны төлеу тәртібі
Еңбекақы  есебін ұйымдастырудың мынадай   мақсаттары:
Жалақыны есептеу тәртібі:
Мемлекеттік   және мемлекеттік емес кәсіпорын-дардың жалақылардың айырмашылықтары:
ЖАЛАҚЫ ҚОРЫНАН МІНДЕТТІ АҚША ҰСТАП ҚАЛУ.ЖАЛАҚЫНЫ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ
1/13
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 44)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (679 Кб)
1

Первый слайд презентации: ЖАЛАҚЫ ҚОРЫНАН МІНДЕТТІ АҚША ҰСТАП ҚАЛУ.ЖАЛАҚЫНЫ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ

Орындаған: Бижанова З.Т. Факультет: Фармация Тобы: 13-002-01 Қабылдаған: Елшібекова Қ.М. Алматы, 2017 С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

Изображение слайда
2

Слайд 2: Жалақыдан ұстап қалу

Жалақыдан ұстап қалу тек заңда көзделген жағдайларда жүргізіледі. Қызметкердің жалақысынан ұстап қалудың жалпы мөлшері әр жалақыны төлеу кезінде 20 % - дан, орындау қағазы кезінде - 50 % - дан аспауы тиіс. Алайда, бұл шектеу түзету жұмыстары кезіндегі жалақыдан ұстап қалуға таралмайды. Жалақыны құқықтық қорғау, кепілдік және өтемақылық төлемдерді қоспағанда, жалақыдан ұстап қалудан, сонымен қатар оны төлеу тәртібі мен мерзімдерінен тұрады. Жалақыдан ұстап қалу жалпы ереже бойынша қызметкердің жазбаша келісімінің негізінде, ал келісім болмаған жағдайда - соттың шешімімен жүргізіледі.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Қызметкердің жалақысынан  бухгалтерия  ұсталым-дарының мынадай   түрлерін ұстап   қалады :

1)         зейнетақы қорына салықтар мен салымдарды ; 2)        сот шешімдерін және езге де атқарушылық құжаттарды, соның ішінде, айыппұлды орындау үшін ; 3)        жалақы есебінде берілген жұмсалмаған авансты қайтару үшін, қате есептің нәтижесінде артық төленген сомаларды қайтару үшін ; 4)        қызметкерді кінәсі бойынша кызметтен босатқан кезде жұмыс істемеген күндері үшін ; 5)        егер зиянның мөлшері айлық жалақыдан аспаса, қызметкердің кінәсі бойынша өндіріске келтірілген зиянды өтеу үшін. Табыс салығын; Орындаушы қағаздар бойынша ; Жазбаша тапсырмалар, жеке сақтандыру шарттары бойынша ;

Изображение слайда
4

Слайд 4: Зейнетақы қорына салықтар мен салымдар

Агенттер қызметкерлерге төленетін табыстан ай сайын міндетті зейнетақы жарналарын есептеп ұстап қалады және оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударады. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының салымшылары меншікті қаражаты есебінен олардың пайдасына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын жүзеге асыратын өндірістердің, жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды ( ерекше зиянды ) жұмыстармен айналысатын қызметкерлер кәсіптерінің тізбесінде көзделген қызметкерлердің еңбегін пайдаланатын агенттер қызметкерлерге төленетін табыстан ай сайын міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есебіне жазады және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударады.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Табыс   салығын  ұстау

«Салық және бюджетке   төленетін басқа  да  міндетті   төлемдер   туралы » ҚР  Президентінің   Жарлығына   сәйкес (01.01.98 ж.  өзгерістерін  ескергенде ) жылдық орташа   кіріс   пен  шегерімдер   арасындағы   айырма   ретінде   есептелген   кіріс   салық  салу объектісі болып табылады. 29-бапқа сәйкес табыс салығын есептеу салық жыл ішінде біркелкі (ай сайын ) жүргізіледі. Соған байланысты бастапқы қайта есептеу коэффициенті өндіріледі. Мұның өзі 12 санының салық салынатын кірістің сомасы анықталатын айлар санына қатынасы болып табылады. Қаңтар = 12 (12/1), ақпан = 6 (12/2), наурыз = 4 (12/3), желтоқсан = 1 (12/12). Салық жылы аяқталғанға дейін қызметкер жұмыстан кететін болса, о лалған нақты табысқа орай табыс салығын қайта есептеу керек. Қажет болған жағдайда кірістің есептік сомасынан аванспен ұсталған табыс салығының сомасын қайтару қажет.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Атқарушы қағаздар бойынша ұстап қалу

Халықтың, соттың шешіміне, нотариалды   органдардың  атқарушы жазуларына, өтем алу   туралы   әкімшілік органдардың  қаулысына сәйкес берілетін   атқарушы  қағаздар бойынша ұстап қалу негізгі жалақыдан, тұрақты сипаттағы барлық қалған төлемдерден, соның ішінде сыйақылар мен еңбекке уақытша жарамсыздық жөніндегі жәрдемақыдан жүргізіледі. Келіп тұскен атқарушы қағаздар арнайы тізілімде тіркелуге тиіс. Алименттер есепті айдағы негізгі және қосымшадан табыс салығы ұсталғаннан кейін   қалған сомадан ұсталады. Кәмелетке толмаған балаларды күтуге арналған алимент бір бала үшін жалақының 25% мөлшерінде, екі бала үшін – жалақының 33% - ті, үш және одан да көп балар үшін - 50% - тін құрайды. Белгіленген төлем күнінен кейінгі үш күн ішінде ұсталған алименттер сомасы алушыға төленуге   немесе   өтем алушының шотына аударылуы керек.  Борышкер кәсіпорыннан кететін болса, шаруашылық субъектісінің бухгалтериясы атқарушы қағазға  барлық ұсталған алиметтер туралы белгі қойып, оны мөрмен растайды, егер белгілі болса, оның жаңа жұмыс орыны немесе тұратын жерін көрсетеді.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Материалдық залалды  ( кемшілік, ұрлық  –  қарлық ) өтеу бойынша   ұстап қалу

Материалдық залалды  ( кемшілік, ұрлық  –  қарлық ) өтеу бойынша   ұстап қалу көшірмелердің, жалпы   жиналыстың хаттамасының  сот  органдары   шешімінің   негізінде   жүргізіледі.  Мұнда ұстап қалудың мөлшері мен мерзімі көрсетіледі. Ақаудан және бүлінуден болған ысыраптар ақау туралы актінің негізінде өтеледі.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Жалақыны төлеу тәртібі

Жалақы бір айда кем дегенде бір рет төленеді. Жалақыны төлеу күндері жеке енбек, ұжымдық шарттарда көзделеді. Жалақы төлейтін күн демалыс немесе мереке күндеріне тура келген жағдайда, оны төлеу олардың қарсаңында жүргізіледі.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Жалақыны төлеу тәртібі

Қызметкерлерге жалақы төлеу, егер жеке еңбек, ұжымдық шарттарда, жұмыс берушінің актілерінде өзгеше көзделмесе, әдетте, олардың жұмысын орындайтын жерінде жүргізілуге тиіс. Тұрақты жұмыс орнынан тыс жерде (қызметтік іссапарда, тапсырысшының ұйымдарында және т.б.) жұмыс берушінің тапсырмасын орындаушы қызметкердің жалақысын жеткізуді жұмыс беруші өз есебінен қамтамасыз етуге тиіс (ҚР «ҚР еңбек туралы » заңының 77-бабы). Жалақыны төлеу тәртібі

Изображение слайда
10

Слайд 10: Еңбекақы  есебін ұйымдастырудың мынадай   мақсаттары:

Кәсіпорын қызметкерлеріне еңбекақы есебінің жүйесін және нысандарын анықтау; Кәсіпорын қызметкерлерін және мамандарынае үстемақы жүйесін қарастыру; Кәсіпорын қызметкерлерінің және басты мамандарының жалақы есебін ұйымдастыру. Кәсіпорындағы қызметкерлерге еңбекақы төлеп, есептеу -  кәсіпорын жұмысын ұйымдастырудың негізгі бөлігінің бірі болып табылатындықтан,  есептеу жүйесіне жоғары талаптар қойылады.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Жалақыны есептеу тәртібі:

Кәсіпорында жалақы саясатын әзірлеуде және оны  ұйымдастыруда   жалақының   мына төмендегі   принциптерін еске алу   тиіс : кәсіпорын қызметкерлеріне жалақы есептеудің дұрыс, нақты, толық жүргізілуіне бақылау жүргізу; қызметкер жалақысынан салықтар, бюджетке төленетін және басқа да төлемдер ұстап қалу ; қызметкерлерге жалақыны дұрыс төлеу тәртібін қадағалау; істелмеген жұмыс есебінің қиындығы және еңбек біліктілігінң деңгейі; зиянды еңбек жағдайының және ауыр дене еңбекгінің есебі ; еңбек сапасына және еңбекке қатыстылығының адалдығы үшін ынталандыру ; ақаулық жібергені және өзінің міндеттеріне жауапсыздықпен қарағандығынан жағымсыз жағдайлар болғаны үшін материалдық жазалау ; еңбек өнімділігінің өрлеу қарқыны орта жалақының өрлеу қарқынына қарағанда озық жүруі ; инфляция деңгейіне сай жалақыны индекстеу ; Жалақыны есептеу тәртібі:

Изображение слайда
12

Слайд 12: Мемлекеттік   және мемлекеттік емес кәсіпорын-дардың жалақылардың айырмашылықтары:

Мемлекет иелігіндегі кәсіпорындарда жалақы үкімет актілерімен реттеледі, ал жеке кәсіпорындарында кәсіпорын әкімшілігі шешімімен ( бірақ, ең төмен жалақы жөніндегі белгіленген заңнан кем болмауы керек ); Мемлекеттік кәсіпорындарда жалақы тіркеледі, яғни тұрақты болады ( арту индекстеу   есебінен тұрады ); Мемлекеттік кәсіпорындарда жұмыс орны мен жалақы кепілді, ал мемлекеттік емес кәсіпорындарда олар экономикалық жағдайына қарай анықталады.

Изображение слайда
13

Последний слайд презентации: ЖАЛАҚЫ ҚОРЫНАН МІНДЕТТІ АҚША ҰСТАП ҚАЛУ.ЖАЛАҚЫНЫ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ

ФАРМАЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ЭКОНОМИКАСЫ МАРКЕТИНГ ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ НЕГІЗДЕРІМЕН ПӘНІ БОЙЫНША ТАҢДАМАЛЫ ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ. (Оқу - әдістемелік құрал)  Тұрсынова Ш. Б - Қарағанды, 2008. Қолданылған әдебиеттер

Изображение слайда