Презентация на тему: Збереження Чорного і Азовського морів

Реклама. Продолжение ниже
Збереження Чорного і Азовського морів
Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів
Збереження Чорного і Азовського морів
Збереження Чорного і Азовського морів
Збереження Чорного і Азовського морів
Захист та відновлення Чорного та Азовського морів
Збереження Чорного і Азовського морів
Програмою визначено декілька ключових цілей.
Збереження Чорного і Азовського морів
Збереження Чорного і Азовського морів
Охорона земель та запровадження системи інтегрованого управління у прибережній смузі
Подальший розвиток міжнародної співпраці у сфері відновлення довкілля Азовського та Чорного морів
Збереження Чорного і Азовського морів
Збереження Чорного і Азовського морів
1/14
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 66)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (309 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Збереження Чорного і Азовського морів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

Чорне і Азовське моря — найвіддаленіші від Світового океану. Площа їх водозбірного басейну значно перевищує площу самих морів. Це зумовило надзвичайну чутливість їх до впливу людської діяльності. Протягом останніх десятиріч відбувалися евтрофікаційні процеси, забруднення морського шельфу токсичними речовинами, абразія берегів, втрати біологічного різноманіття і рибних ресурсів, значні втрати рекреаційних ресурсів.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

До Азово-Чорноморського басейну належить 98% території України. Водозбірний басейн Чорного і Азовського морів охоплює територію 2,4 млн кв. км. Частка території України у площі Азово-Чорноморського водозбірного басейну становить 23% і включає водозбірні басейни Дунаю, Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця (басейн Дону), малих річок північного Приазов'я, Криму, північного-західного Причорномор'я. Морське узбережжя Чорного і Азовського морів займає значну частину південного кордону України. Воно охоплює п'ять адміністративних одиниць — Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Одеську області, а також Автономну Республіку Крим. Загальна довжина берегової лінії перевищує 3000 км.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Перевищення обсягу забруднень над асиміляційною здатністю морських екосистем, надходження до морів чужинних біологічних видів, використання природних морських ресурсів в обсягах, що перевищують їх потенціал, застосування екологічно шкідливих технологій добування морських ресурсів, транспортування і перевантаження морських вантажів тощо протягом останніх 30 років обумовили значні зміни природного стану морського довкілля. Мікробіологічне забруднення прибережних вод стоками комунальних підприємств часто унеможливлює їх використання для оздоровлення людей. Хвильова абразія призводить до поширення небезпечних геологічних процесів уздовж усього морського узбережжя.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Одним із негативних впливів на морське середовище є днопоглиблювальні і гідромеханізовані роботи, які здійснювалися в територіальних водах та на шельфі Чорного моря.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Захист та відновлення Чорного та Азовського морів

В 2001 році Парламент України схвалив як Закон Загальнодержавну програму охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів (надалі – Програма). Цей всеохоплюючий документ містить визначення цілей, завдань, пріоритетів, план дій з часовими рамками, визначає відповідальні державні органи влади та зацікавлені сторони, бюджет та джерела фінансування. Розроблення цієї Програми було інспіровано Чорноморською екологічною програмою в цілому та Чорноморським Стратегічним планом дій зокрема. У той же час, Програма була розроблена відповідно до національних правил та стандартів і є обґрунтованим Національним планом дій для Чорного моря.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

В Міністерстві охорони навколишнього природного середовища створено спеціальний підрозділ – відділ Чорного та Азовського морів у складі Департаменту біотичних, водних, земельних ресурсів та екомережі. Його завданням є сприяння та спрямування впровадження національної політики, а також координації національних та міжнародних програм в галузі охорони довкілля, невиснажливого використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Чорноморському регіоні. На засіданні Міжвідомчої робочої групи було розглянуто стан впровадження Програми та обговорені досягнення, труднощі та перешкоди на цьому шляху.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Програмою визначено декілька ключових цілей

Зменшення рівня забруднення морів та антропогенного навантаження на їх екосистеми Контроль забруднення, що надходить зі стоком річок. Скорочення забруднень з точкових джерел (реконструкція очисних споруд стічних вод у міських населених пунктах)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

Зменшення забруднення атмосфери Посилення системи контролю за переміщенням небезпечних речовин та матеріалів, а також запобігання забрудненню з суден Удосконалення системи поводження з твердими відходами у прибережній смузі (будівництво нових сучасних полігонів в АР Крим, Донецькому регіоні; інвентаризація та ліквідація несанкціонованих звалищ; стимулювання підприємств з переробки відходів тощо)

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Запобігання аварійним ситуаціям в регіоні (перевірка промислових підприємств та об’єктів підвищеної небезпеки)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
11

Слайд 11: Охорона земель та запровадження системи інтегрованого управління у прибережній смузі

Разом з чисельними конкретними заходами, які здійснюються для запобігання ерозії земель у прибережній смузі, суттєві зусилля були спрямовані на подальший розвиток національної політики у цій сфері. Міжвідомча Група з екологічних питань регіону Чорного моря обговорила та підтримала проект Закону щодо інтегрованого управління прибережною смугою, який розроблявся за координації Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Основна мета цього нового законодавчого документу – чітке визначення ролі, повноважень та відповідальності різних землекористувачів у межах прибережної смуги, включаючи місцеві та центральні державні органи влади.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Подальший розвиток міжнародної співпраці у сфері відновлення довкілля Азовського та Чорного морів

Україна є активним учасником міжнародного співробітництва у сфері навколишнього природного середовища і використовує можливості міжнародної технічної допомоги. Як сторона ряду природоохоронних конвенцій та угод, важливих для Азово-Чорноморського регіону, Україна встановила процедури та організаційну структуру для впровадження положень міжнародних законодавчих актів. Ще один шлях посилення міжнародного співробітництва – участь у спільних програмах та проектах

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Основною перешкодою для успішного досягнення цілей та реалізації заходів, передбачених Загальнодержавною програмою охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів, є питання її фінансового забезпечення. Крім того, деякі важливі компоненти Програми мають бути підсилені. Це стосується, зокрема, підвищення ефективності інвестиційної політики та реалізації заходів з очистки стічних вод в муніципальному, промисловому та сільськогосподарському секторах.

Изображение слайда
1/1
14

Последний слайд презентации: Збереження Чорного і Азовського морів

Дякую за увагу! Виконала: учениця 10-б класу Грицай Тетяна

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
Реклама. Продолжение ниже