Презентация на тему: Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «

Реклама. Продолжение ниже
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни « Хордові тварини ” в системі біологічних наук
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
ЗНАТИ:
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
ВОЛОДІТИ:
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
. Го ловні принципи зоологічної систематики і Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури.
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Charles Darwin
Сучасні Галапагоські острови
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Окремо слід зазначити, що останнім часом одночасно з визнанням існування живих істот у видовій формі, також визнається паралельним ще й існуванням клептонів і
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
C тавкова жаба ( Rana lessonae)
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «
1/46
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 12)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (9347 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни « Хордові тварини ” в системі біологічних наук

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

В лекції будуть розглянуті зв’язки курсу з іншими учбовими дисціплінами і його значення для підготовки фахівця-біолога,будуть вка з ані вимоги й поради до засвоєння головних положень, термінів, понять тощо, цієї дисципліни. Будуть розглянуті природні та штучні класифікації, принципи зоологічної систематики та Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. На самостійне опрацювання: видатн і вчені-зоологи (включаючи українських зоологів) і значення їх досліджень в становленні зоології хребетних, як науки

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Стислі зауваження щодо курсу і обґрунтування необхідності знань із зоології хордових для формування сучасного фахівця-біолога. Місце наукової дисципліни Хордові тварини в системі біологічних наук.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

1. Формування сучасного біолога (і еколога) може бути здійснено тільки на фундаменті знання головних характеристик (=рис організації) хордових тварин, їх походження, родинних стосунків, особливостей еволюції, специфіки мінливості у просторі і часі.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

2. Сталість суспільства, в якому всі ми існуємо в суттєвій мірі залежить від сталого існування середовища, в якому існує це суспільство. Однією з умов сталості цього середовища є його біорізноманіття, вивчення механізмів якого неможливо без знання хордових тварин.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

М ісце зоологі ї хордових серед біолоігчних д і сциплін.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Вимоги до засвоєння курсу. Головною ціл ь викладання і засвоєння курсу Зоології х ордових є знайомство з світом хордових (= хребетних ) тварин, його різноманіттям, особливостями виникнення, розвитку і специфіки сучасного існування

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: ЗНАТИ:

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

1. З агальні риси, які властиві для всіх хордових тварин, обсяг типу Хордових, його систематику, походження і філогенетичні зв’язки головних таксономічних одиниць, специфіку прояву загальнобіологічних законів на прикладі хордових тварин;

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

2. Порівняльні анатомо - морфологічні особливості систем органів і головні риси їх еволюції ;

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

3. З агальні особливості екології і розповсюдження хордових тварин.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: ВОЛОДІТИ:

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Термінами і поняттями, пов’язаними з Зоологією хребетних

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Вміти:

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

користуватися відповідними джерелами (визначники і посібники) для визначення хордових тварин; здійснювати аналіз літературних джерел з метою підготовки відповідних оглядів; використовувати латинську мову для позначання систематичних об’єктів різного рівня на прикладі хордових тварин.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Органічне розмаїття нашої планети складається з п’яти царств: прокаріот (без’ядерні), еукаріот (одноклітинних), рослин (багатоклітинні водорості, мохи, судинні рослини), грибів, тварин

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19

1 ) Осьовий скелет протягом усього життя (або на його перших етапах) представлений хордою ( chorda dorsalis), яка відіграє роль осьового скелету. Хорда походить з ентодерми. На все життя хорда зберігається тільки у примитивних хордових, а в більш розвинених групах вона заміщується хребтом. Хребет має мезодермальне походження.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

2) Над осьовим скелетом розташована центрально нервова система, яка представлена порожнистою трубкою (невроцель) і має ектодермальне походження. У більшості хордових передня частина нервової трубки розрастається і перетворюється в головний мозок.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

3) Передня частина травної трубки з обох сторін має отвори – зяброві щилини, які мають зябра. Зябра зберигаються на все життя тільки у нижчих водних хордових, а у інших вони існують тільки як ембріональні утворення.

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

4) Серце розташовано на черевній стороні під хордою і травною трубкою.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24: Го ловні принципи зоологічної систематики і Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Зоологічній систематиці властиві певні принципи. 1) Вважається, що головною ланкою, головним об’єктом і головним результатом еволюції є Вид. Є багато визначень цього поняття, але найбільш часто вважається, що Вид уявляє собою групи природніх популяцій, для яких властиве перехресне вільне схрещування і репродуктивна ізоляція від популяцій інших видів (Майр, 1971). Таке визначення Виду признається для біологічної концепції (системи поглядів) вида. Крім біологічної концепції вида існує ще декілька: типологічна (різноманіття організмів є відбиттям обмеженої кількості типів, особини є простим втіленням типу, тобто морфологічна схожість є критерієм виду), номіналістична (існують тільки особини, а види – це абстракції, створені людиною) та інш.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Charles Darwin

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27: Сучасні Галапагоські острови

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
28

Слайд 28

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
29

Слайд 29

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
30

Слайд 30

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
31

Слайд 31

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
32

Слайд 32

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
33

Слайд 33

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
34

Слайд 34: Окремо слід зазначити, що останнім часом одночасно з визнанням існування живих істот у видовій формі, також визнається паралельним ще й існуванням клептонів і клононів. Від видової форми організації ці форми відрізняються системою розмноження і особливостями утворення статевих клітин

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

Озерна жаба ( Rana ridibunda)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
36

Слайд 36: C тавкова жаба ( Rana lessonae)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
37

Слайд 37

Жаба їстівна - Rana kl. esculenta

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
38

Слайд 38

Задні кінцівки зелених жаб України

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
39

Слайд 39

2) Різні види пов’язані між собою більшою або меншою мірою родинних відносин. Ці родинні відносини для тварин (і більшості сучасних або вимерлих живих істот) відбиваються в Ієрархічній системі класифікації. Остання уявляє з себе таку класифікацію, в якій признається "нижчі" і "вищі" складові частини, або категорії. Так, близкородинні види об’єднують в один рід, близкі роди – в одну родину, близькі родини – в один ряд, близькі ряди – в один клас, близькі класи – в один тип.

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40

3) Для позначення видів використовується бінарні (двійні) назви латинською мовою (започатковано видатним швецьким систематиком К.Ліннеєм), напр.: Bufo viridis - ропуха зелена, Bufo bufo – ропуха сіра, Bufo calamita – ропуха очеретяна (на першому місці з великої літери наводиться назва Роду, на другому місці – виду). Повні назви також включають і наведення призвіща вченого, яким була описана ця тварина і рік опису. Таким чином, повні назви цих тварин будуть такі: Bufo viridis Laurenti, 1768, Bufo bufo ( Linnaeus, 1758).

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41

4) Кожен вид, як правило, існує у вигляді окремих популяцій. Останні уявляють із себе довготривало існуючи групи особин одного виду, яких об’єднує спільний генофонд і панміксія (вільне схрещування), спільний ареал і одна екологічна ниша.

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42

5) Якщо декілька популяцій (або навіть одна) одного виду, які існують на одній території, відрізняються певним чином від інших популяцій з другого регіону цього ж виду, то їх об’єднують під одною Підвидовою назвою. Для назв підвидів використовують вже три слова. Наприклад сірі ропухи європейської частини Bufo bufo bufo ( Linnaeus, 1758) і сірі ропухи Кавказу Bufo bufo verrucosissimus ( Pallas, 1813). Вид, який представлен декількома підвидами зветься політипичним, одним – монотипичним.

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43

Враховуючи ті обставини, що кількість живих істот, які належать до одного і того ж виду дуже велика, що територія на якій розповсюджені такі особини (належать до одного виду) також може бути дуже великою (наприклад, ропухи розповсюджені від Іберійського півостріва на заході і до о.Сахалін на сході), зрозуміло, що їх одночасно можуть вивчати багато вчених. Для того, що б не виникали непорозуміння, коли тваринам, які належать до одного і того ж виду надавали різні назви (особливо коли одні дослідники їх вивчали в одній частині ареалу, а другі – в іншій, або коли їх дослідження запроваджувались в різні часи), зоологами були прийняті певні правила, які втілились в створення Міжнародного кодексу зоологічної номенклатури.

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44

Необхідність загальновизнаних правил для застосування наукових назв для тварин стала очевидною з різким збільшенням знань щодо відомих науки видів і різкого збільшення досліджень вченими позаєвропейських країн. Це призвело до того, що дослідження фактично одних і тих же видів проводились незалежно і одному й тому ж виду надавали різні назви. Одна з перших спроб навести порядок в таксономічних дослідженнях і описах тварин належить Хью Стрикленду. Він (і його колеги) запропонували правила для використання наукових назв, які були викладені в "Кодексі Британської асоциації" в 1842 р. і незабаром вони були переведені на інші мови. Ці правила були представлені комітетом, в склад якого входили відомі на той час зоологи, такі як Ч.Дарвін, Ричард Оуен, Дж.Уествуд. З 1905 р. ці положення були оформлені "Міжнародні правила зоологічної номенклатури" які діяли до 1961 року.

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45

Сучасний Кодекс видано в серпні 1999 р. і він вступив в дію з 1 січня 2000 р. (перше видання в 1961 році). Його головна ціль полягає в забезпеченні максимальної універсальності і спадкоємності наукових назв тварин і дозволити усім зоологам визначати, які назви правильні (валідні) на любому рівні: вид – рід – родина. В преамбула останнього видання Кодексу вказується: "Цель Кодекса – обеспечить стабильность и универс а льность научного названия животных, так чтобы название каждого таксона было единственным и отличным от других" (Кодекс..., 1999, с.35). Важливо підкреслити, що Кодекс не вирішує, що повинно входити до таксону, а що ні, як і то, який таксономічний ранг (підвид чи вид, рід чи родина і т.д.) слід надати тій чи іншій сукупності тварин. Кодекс вирішує справи з науковими назвами тварин. Для того, щоб надавати таксонам назви існують номенклатурни типи, до яких прикріплюються ці назви. Для таких таксономічних одиниць як вид і підвид номенклатурним типом є один або декілька екземплярів.

Изображение слайда
1/1
46

Последний слайд презентации: Загальні уявлення про обсяг та склад типу Chordata. Місце наукової дисципліни «

Тип Хордові тварини – Chorlata 1) Підтип Безчерепні - Acrania Клас Головохордові - Cephalochordata 2) Підтип Покривники або личинковохордові – Tunicata або Urochordata Клас Асцидії – Ascidiae Клас Сальпи – Salpae Клас Апендикулярії – Appendiculariae 3) Підтип Хребетні або Черепні – Vertebrata або Craniota Розділ Безщелепні – Agnatha Клас Круглороті – Cyclostomata Розділ Челюсні – Gnathostomata Первинноводні – Anamnia Надклас Риби – Pisces Клас Хрящові риби – Chodrichthyes Клас Кісткові риби – Osteichthyes Надклас Четвероногі – Tetrapoda ( Quadrupeda ) Клас Земноводні або амфібії – Amphibia Первинноназемні – Amniota Клас Плазуни або рептилії – Reptilia Клас Птахи – Aves Клас Ссавці – Mammalia або Theria

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже