Презентация: ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ Греція Америка Європа ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ Спортивна медицина ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ Оцінка фізичного розвитку ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ 3. Визначення типу конституції ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ Фізичний і психічний розвиток дитини ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ Метод індексів ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ Розвиток грудної клітки Метод стандартів ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ
1/35
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 25)
Скачать (6269 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СПОРТИВНУ МЕДИЦИНУ

2

Слайд 2: Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів.

Завідувач курсу СМ і ФР к.мед.н. Криницький Степан Семенович Основи спортивної медицини. Практика медичного огляду спортсменів.

3

Слайд 3

Спортивна медицина як складова частина системи охорони здоров'я. Організація лікарсько-фізкультурної служби. Лікарсько-фізкультурний диспансер. Основні завдання і напрями спортивної медицини. 4. Форми роботи спортивного лікаря з лікарського контролю.

4

Слайд 4

Життя –одна із форм існування матерії. Живий організм має здатність до розмноження, росту, обміну речовин, саморегуляції свого складу, розвитку і вдосконалення функцій на основі реактивності та адаптації. Життєдіяльність - це специфічна людська властивість діяти в соціальному середовищі, процес збалансованого існування та саморегуляції індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в єдності їхніх життєвих потреб і можливостей. Види діяльності різноманітні. Універсальною функцією живого тваринного організму є здатність до різних форм руху, до фізичних вправ. Ми говоримо: рух- це життя.

5

Слайд 5

Про користь занять фізичними вправами людство знало давно. В стародавніх хроніках Китаю періоду VIII - VI ст. до н.е. фізична культура була засобом виховання. В книзі „Кунфу”, виданій десь біля 2698 р до н.е. говориться, що хлопчиків виховували в спеціальних школах. За допомогою ритуальних танців, масажу, спеціальних вправ виховували здорових мужів, воїнів. На основі гармонійного розвитку тіла, розвивався інтелект і розумові здібності.

6

Слайд 6

Так формувалась еліта суспільства, створювався генетичний фонд нації. Усі принципи природніх і превентивних методів лікування і фізичного виховання, гімнастики, базувались на філософських постулатах Лао-цзи / V І- V ст. до н.е./, які викладені в трактаті „ДАО ДЕ ЦЗІН”. Так як і в індусів прана, так і у Лао-цзи у всьому світі є рівновага, яка підтримується енергією „ЧІ”. Сама „ЧІ” в свою чергу складається з двох симетричних сил „ЦЗІНЬ” і „ЦЗЯНЬ”. Людський організм розглядається як мініатюрна копія всесвіту і в ньому також є рівновага між тілом і духом- тілесне і духовне. “Чі” “Цзінь” “Цзянь”

7

Слайд 7

У різні періоди історії людства і народів форми фізичного виховання були різними. Древній Рим

8

Слайд 8: Греція

9

Слайд 9: Америка Європа

10

Слайд 10

11

Слайд 11

У Законі України «Про фізичну культуру і спорт» 1993 р. спортивна медицина (СМ) визначається як “ наука, що становить складову частину систе-ми охорони здоров'я у сфері фізичної культури і спорту та покликана вивчати здоров'я, фізич-ний розвиток і функціональний стан організму фізкультурників та спортсменів, а також здійснювати профілактику, діагностику і ліку-вання захворювань та ушкоджень, пов'язаних із заняттями фізкультурою і спортом. СМ вивчає позитивний і негативний вплив фізичного навантаження різного ступеня (від гіпо- до гіперкінезії) на організм здорової та хворої людини з метою визначити оптимальну фізичну активність для поліп­шення і зміцнення здоров'я, підвищення рівня функціонального стану, росту спортивних досягнень, а також профілактики і лікування захворювань.

12

Слайд 12: Спортивна медицина

Спортивна медицина – це частина медичної науки, яка вивчає здоров’я людини, стан її морфофункціональних систем у зв’язку із заняттями фізичними вправами і спортом Мета: Охорона здоров’я людей у сфері фізичної культури і спорту, сприяння всебічному розвитку і вдосконалення людини, підвищення її працездатності та довголіття, забезпечення високої оздоровчої ефективності цього виду людської діяльності.

13

Слайд 13

У СМ виділяють такі основні напрями: а) лікарський контроль за тими, хто займається фізкультурою та спортом, б) загальна та окрема патологія у спортсменів як результат занять фізкультурою і спортом; в) лікуваннчя та реабілітація спортсменів. г) вивчення закономірностей адаптації до навантажень Крім того, виділяють такі розділи: спортивну фізіологію, спортивну біохімію, спортивну травматологію, спортивну медицину дітей і підлітків, спортивну гінекологію, спортивну кардіологію, спортивну ендокринологію, функціональну спортивну морфологію, спортивну фармакологію, спортивну патофізіологію та ін.

14

Слайд 14

15

Слайд 15

Форми роботи спортивного лікаря Медичне обстеження фізкультурників і спортсменів (первинний мед. огляд, повторний, додатковий). Диспансеризація спортсменів. Лікарсько-педагогічний контроль на заняттях і тренуваннях (ЛПК). Медичне забезпечення спортивних змагань і спортивно-масових міроприємств і заходів; Лікарсько-спортивна консультація і санітарно-освітня робота. Наукові дослідження.

16

Слайд 16

Особливості медичного обстеження Первинний медичний огляд проводиться комплексно (декілька спеціалістів) Спортивний анамнез. Оцінка фізичного розвитку. Функціональні проби. Диспансеризація спортсменів Групи диспансеризації Фізкультурники (школярі, студенти, які регулярно займаються фізкультурою (МК Ф№ 061-О)) Спортсмени. Діти і підлітки дитячих, юнацьких спортивних шкіл і інтернатів.

17

Слайд 17

Медична документація Лікарсько-контрольна карта фізкультурника і спортсмена Ф.061-О Диспансерна книжка спортсмена Ф.062-О Журнал лікарського прийому. Акти санітарно-гігєнічного обстеження. Структура лікарсько-контрольної карти фізкультурника Розділи: 1.Паспортні дані і спортивний анамнез. 2.Антропометрія. 3.Соматоскопія. 4.Огляд по системах. 5.Функціональні обстеження. 6.Заключення.

18

Слайд 18

19

Слайд 19: Оцінка фізичного розвитку

Фізичний розвиток – це сукупність морфологічних та функціональних показників людського організму, які забезпечують його життєздатність і є показником здоров’я. ФР залежить від внутрішніх (спадковість, стать, вік, здоров’я) та зовнішніх (соціально-побутові умови, культура, традиції та спосіб життя) факторів.

20

Слайд 20

Антропометія і оцінка даних методом індексів, стандартів, кореляції та перцентилей.

21

Слайд 21

2. Соматоскопія (зовнішній огляд) а) Постава (огляд тіла в фас і профіль) б) Ноги

22

Слайд 22: 3. Визначення типу конституції

23

Слайд 23

Фізичний розвиток людини у різні вікові періоди

24

Слайд 24: Фізичний і психічний розвиток дитини

Вік Освоєні навики Перший рік Малюк починає освоєння простих рухів і навиків, потрібних для мінімальної координації, орієнтації і утримання предметів. Більшість немовлят: - поступово починають зосереджувати погляд, захоплювати предмети, складати руки в кулаки; · - піднімають голівку в положенні на животі · - утримують голівку протягом декількох секунд при підтримці · - піднімають голову і груди із положення на животі · - торкаються руками свого тіла і смикають власні руки Від народження малюки досліджують навколишній світ. Вони горять бажанням контактувати з усіма очима, ручками, тілом. Вони тренують навики, які дозволяють їм не тільки розвивати руховий апарат, але і нервову систему та психіку.

25

Слайд 25

Малюки швидко міцніють і стають моторними. Починають: · Перевертатися, тягнуться до краю дитячого ліжка, захоплюють іграшки і тягнуть до рота. · Добре тримають голівку і сидять. Починають реагувати на звуки (інтонації, силу голосу та повертати голову в напрямку звуку). В цей період дитина добре розпізнає обличчя, реагує на звуки, починає повзати, захоплює іграшки однією рукою, пробує вставати і подавати окремі звуки та звукосполучення (дитина гулить)

26

Слайд 26

В цей період діти добре сидять, встають без підтримки, вчаться ходити, катають м’ячі, вчаться кидати, вчаться говорити і освоюють 30-50 слів До 3 років повністю формується здатність вільно ходити та бігати. Дитина знає 250-300 слів, формує прості речення, дуже активна, спілкується з оточуючими

27

Слайд 27

28

Слайд 28: Метод індексів

Ваго-ростові показники Ріст в см – 100 = належна вага (НВ) Вага в гр. = для чоловіків 375 – 425г/см Ріст в см для жінок 325 – 375 г/см НВ = 50 +(ріст-150)х 0,75 + вік – 21 (чоловіки) НВ = 50 +(ріст-150)х 0,32 + вік – 21 (жінки) НВ = ріст (в см) х об’єм гр. клітки (в см) 240 4 5 240

29

Слайд 29

Масіндекс: до 20 – недостатня вага вага в кг ( ріст в М) ² 26-29 – середня вага більше 30 – ожиріння Індекс стрункості (ІС) = вага в кг ріст - 100 ІС до 0,8 = нездорова низька вага 0,8 – 0,9 = стрункість 0,9 – 1,0 = середня вага 1 – 1,1 = загроза ожиріння; < 1,1 - ожиріння Ріст в м 2 = 20 – 25 - норма ріст в см - 100

30

Слайд 30: Розвиток грудної клітки

Обвід грудної клітки в см в спокої, на вдосі та видосі; розмах гр. клітки – різниця між вдохом і видохом. Життєва ємність легень (ЖЕЛ) Належна ЖЕЛ (40 х ріст)+(30 х вагу в кг)– 4400(М) Належна ЖЕЛ (40 х ріст)+(10 х вагу в кг)–3800(Ж) Життєвий показник = ЖЕЛ в мл/вагу в кг Норма = 50 мл і більше на 1 кг – жінки 60 мл і більше на 1 кг - чоловіки

31

Слайд 31: Метод стандартів

Метод стандартів дозволяє порівняти показники фізичного розвитку пацієнта із стандартними величинами і визначити його рівень. Середній фізичний розвиток означає, що показники сходяться з табличними або відрізняються від них в межах ± 0,5 δ (сігми) Вище середнього, або нижче середнього, коли показники коливаються від + 0,5 до + 1,0: або – 0,5 до – 1,0 сігми Високий або низький фізичний розвиток коли показники більші + 1 або менші – 1

32

Слайд 32

СЕРЕДНІ АНТРОПОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ СТУДЕНТОК ІФДМА Ростові класи, см Ріст, см Маса, кг Обвід грудної клітки, см Розмах, см ЖЄЛ, мл Динамометрія вдих видих пауза права ліва станова 146-180 n -864- 160,5 ±5,6 56,4 ±8,5 86,3 ±5,9 80,4 ±5,8 83,4 ±5,2 5,7 ±1,8 2953,3 ±560,7 31,1 ±7,6 28,3 ±6,2 79,83 ±16,3 145-150 -143- 149,8 ±0,9 50,0 ±4,7 86,2 ±4,0 77,2 ±4,0 80,1 ±4,0 6,8 ±1,7 2159,0 ±475,0 27,4 ±4,7 26,0 ±5,5 83,3 ±14,4 151-155 -143- 153,1 ±0,8 54,7 ±5,7 86,9 ±4,0 79,8 ±4,0 81,6 ±4,3 8,3 ±1,7 2750,0 ±637,4 29,5 ±6,5 27,0 ±4,3 60,5 ±19,1 156-160 -276- 158,1 ±0,7 58,5 ±8,8 88,8 ±5,2 79,6 ±5,2 83,3 ±4,8 9,2 ±1,7 2934,9 ±365,4 30,5 ±6,5 28,2 ±3,6 80,3 ±20,6 161-165 -284- 162,9 ±0,7 63,5 ±8,8 90,0 ±5,9 82,2 ±6,4 84,0 ±5,0 7,8 ±2,0 3172,8 ±434,0 33,9 ±8,5 30,1 ±6,5 86,0 ±12,3 166-170 -101- 168,0 ±0,7 64,1 ±5,7 91,8 ±4,9 83,8 ±6,9 85,5 ±5,5 7,1 ±1,9 3301,5 ±398,4 33,4 ±6,5 30,1 ±6,1 88,8 ±20,9 171-175 -29- 172,7 ±0,9 65,0 ±6,3 90,6 ±5,9 83,6 ±7,3 85,5 ±4,9 6,9 ±2,2 3379,2 ±394,0 33,4 ±5,4 30,6 ±4,6 85,3 ±13,3 176-180 -4- 177,3 ±1,9 77,5 ±19,3 100,3 ±9,7 91,6 ±12,6 94,6 ±11,1 8,6 ±4,3 3833,3 ±395,2 39,6 ±5,3 34,0 ±3,8 96,6 ±29,1

33

Слайд 33

34

Слайд 34

35

Последний слайд презентации

Дякую за увагу !

Похожие презентации

Ничего не найдено