Презентация на тему: ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий

Реклама. Продолжение ниже
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий
1/28
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 11)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (4689 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий сектор Фінансові посередники Формальні інституції Фінансовий ринок Реципієнти Грошовий ринок Ринок капіталу Банки Недержавні пенсійні фонди Кредитні спілки Страхові компанії Інститути спільного інвестування Фінансово-законодавча база Інститути захисту прав власності Реальний сектор Фізичні особи Юридичні особи C уб‘єкти господа-рювання Підпри-ємства Організації Державні установи Джерело: Семеног А. Вплив діяльності фінансових установ на економічне зростання України: дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Фінансові посередники — це фінансові установи (фінансові структури), до яких відносять банківську систему та небанківські фінансові інститути. Фінансова установа — юридична особа, що відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг і яка внесена до відповідного реєстру в порядку, встановленому законом. [ Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» ]. Фінансові установи: банки, кредитні союзи, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, винятковим видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Способи переміщення капіталу: 1. Пряме (безпосереднє) переміщення (трансферт) 2. Непряме переміщення через інвестиційні фонди

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
4

Слайд 4

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Способи переміщення капіталу: 3. Непряме переміщення з використанням фінансового посередника Андеррайтинг — купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам; укладання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Країна Коефіцієнт еластичності інвестицій щодо валової доданої вартості Вплив потенціалу економічного зростання в галузі відповідно до інвестицій (у %) Ранг Країни з перевагою банківського фінансування Німеччина 0,988 36,4 1 Гонконг 0,948 16,6 2 Нова Зеландія 0,896 12,5 3 Франція 0,893 28,9 4 Іспанія 0,867 17,5 5 Австрія 0,835 18,2 8 Бельгія 0,803 13,7 11 Ірландія 0,666 6,9 15 Португалія 0,539 6,8 27 Країни з перевагою фондового фінансування Японія 0,819 17,4 9 Великобританія 0,812 19,2 10 США 0,723 12,6 13 Австралія 0,681 6,5 14 Південна Корея 0,646 8,2 18 Н ідерланди 0,573 7,4 24 Еластичність інвестицій щодо валової доданої вартості та вплив потенціалу зростання галузі

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В Україні фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності. До спеціалізованих фінансових інститутів, які займаються переважно одним видом діяльності, належать інвестиційні, лізингові, страхові компанії, брокерські та агентські фірми та ін. До фінансових посередників, що надають широкий спектр фінансових послуг, належать комерційні банки, які, крім основних банківських послуг щодо залучення коштів та розміщення їх на ринку кредитів, здійснюють велику кількість операцій від імені та за рахунок клієнтів як на ринку позикових капіталів, так і на фондовому і валютному ринках.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Правовий статус, принципи організації та діяльності Національного банку України визначені Конституцією України та Законом України "Про Національний банк України". Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні та статутний капітал у розмірі 10 млн. грн., що є державною власністю і служить для забезпечення зобов'язань Національного банку України. У систему Національного банку входять: центральний апарат, філії (територіальні керування), розрахункові палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади й інші структурні одиниці і підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності Національного банку.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Основна функція: Відповідно до Конституції України: забезпечення стабільності грошової одиниці України. На виконання своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі, а також, у межах своїх повноважень сприяє стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню головної цілі. Національному банку забороняється надавати прямі кредити як у національної, так і в іноземній валюті на фінансування витрат Державного бюджету України!

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (від 20.09.2001 р.), банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. Основними операціями комерційних банків є: приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; операції з валютними цінностями; емісія власних цінних паперів та ін.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Банки в Україні створюються у формі публічного акціонерного товариства або кооперативного банку. У відповідності з Законом України «Про акціонерні товариства» (від 17.09.2008 р.) публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Державний банк - це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі. Кооперативні банки створюються за принципом територіальності і поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Банки в Україні можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані. Універсальні банки виконують практично всі банківські операції, не спеціалізуючись на окремих їх видах. Банк одержує статус спеціалізованого банку у випадку, якщо більш 50 % його активів є активами одного типу. За спеціалізацією банки можуть бути : ощадні — залучають кошти інвесторів у вигляді депозитів та надають позики під заставу нерухомості; іпотечні — займаються довгостроковим кредитуванням житлового будівництва під заставу земельних ділянок (іпотеки), іншими довгостроковими позичками під заставу нерухомості; інвестиційні банки (компанії) — займаються мобілізацією довгострокового позичкового капіталу шляхом випуску боргових зобов'язань і розміщенням його в цінні папери корпорацій і держави

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Примітки: * Означає, що це російський банк, ** Означає, що це закордонний (окрім Росії) банк TOP 10

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ У країнах з розвинутими ринковими відносинами небанківські фінансово-кредитні інститути представлені кредитними спілками, страховими компаніями, інститутами спільного інвестування, позичково-ощадними асоціаціями та ін. Основні форми діяльності цих установ на фінансовому ринку є: акумуляція заощаджень населення; надання кредитів через облігаційні позики корпораціям і державі; мобілізація капіталу через усі види акцій; надання іпотечних і споживчих кредитів; надання кредитної взаємодопомоги.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ Кредитна спілка — це організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні, наданні фінансових послуг шляхом об'єднання грошових внесків.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ Страхові компанії — це фінансові посередники, що здійснюють виплати своїм клієнтам при настанні певних подій, обумовлених у страховому полісі. Власник поліса сплачує премії страховій компанії, а компанія зобов'язується сплатити обумовлені суми при настанні певних подій. Тобто, укладаючи договори страхування, страховики приймають на себе ризики власників полісів і отримують плату за прийняття на себе ризику.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
23

Слайд 23

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ Інститут спільного інвестування (ІСІ) — корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ Корпоративний інвестиційний фонд — це ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить лише діяльність із спільного інвестування. Пайовий інвестиційний фонд — це активи, що належать інвесторам на праві загальної часткової власності, знаходяться під керуванням компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності. Він не є юридичною особою.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ Ломбарди — кредитні установи, що створюються для надання населенню послуг щодо збереження предметів домашнього споживання й особистого користування, а також видачі позичок під заставу цих предметів.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Слайд 26

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ Пенсійні фонди - це самостійна фінансово-банківська система, що не входить до складу державного бюджету України, формується за рахунок коштів, що відраховуються підприємствами та організаціями на заходи соціального страхування, страхових внесків громадян, а також коштів державного бюджету України. Державний пенсійний фонд України - юридична особа, центральний орган виконавчої влади. Він має самостійний баланс, рахунки в уповноваженому банку, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
27

Слайд 27

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ Згідно з Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (від 9.07.2003 р.): недержавний пенсійний фонд - юридична особа, створена відповідно до Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному Законом порядку; недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Изображение слайда
1/1
28

Последний слайд презентации: ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА Інвестори Фінансовий

НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ Лізингові компанії — компанії, діяльність яких спрямована на інвестування власних або притягнутих фінансових засобів і полягає в наданні лізингодавцем лізингоотримувачу у виняткове користування на певний строк майна, що є власністю лізингодавця, або перебуває в його власності за дорученням і узгодженням з лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже