Презентация на тему: ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
1/10
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 80)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (124 Кб)
1

Первый слайд презентации: ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

1 13 лютого 2019 р. ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Лекція № 17 Характеристика рекламно-видавничої діяльності на сучасному етапі Ткаченко В. П. Факультет комп ’ ютерних наук, кафедра інженерної та комп ’ ютерної графіки, ХНУРЕ

Изображение слайда
2

Слайд 2

План лекції 17.1 Визначення реклами, основні її фактори. 17.2 Історія розвитку реклами 17.3 Роль реклами у різноманітних сферах. 17.4 Негативний вплив реклами Характеристика рекламно-видавничої діяльності на сучасному етапі

Изображение слайда
3

Слайд 3

реклама – динамічна сфера людської діяльності, що швидко трансформується, змінюється разом з людиною. характер реклами, її зміст і форма змінюються разом з розвитком продуктивних сил суспільства, зміною соціально-економічних формацій. глобальними факторами рекламної "діалектики" є - потреби виробництва, торгівлі і фінансів, - форма державного правління, - цілі різних релігійних конфесій, політиків і простих громадян. реклама визначається як частина загальнолюдської культури, що розвивається по своїх внутрішніх законах. Характеристика рекламно-видавничої діяльності на сучасному етапі

Изображение слайда
4

Слайд 4

розуміння реклами не може бути повним без аналізу основ- них історичних етапів її розвитку. реклама пройшла довгий шлях еволюції. Ще за часів древнього світу реклама задовольняла специфічні потреби людини в суспільних комерційних комунікаціях. Її роль часом зростала, часом різко знижувалася через характер цілей рекламодавців. Важливим було також наявність волі вибору в адресатів рекламних звертань у сфері економіки, політики, особистого і соціального життя. реклама є постійним супутником людини, що впливає на нього. Особливо великим є значення реклами в галузях економіки і громадського життя. Відзначають також її значну освітню та естетичну роль. Характеристика рекламно-видавничої діяльності на сучасному етапі

Изображение слайда
5

Слайд 5

економічна роль реклами : вона забезпечує налагод-ження зв'язків між суб'єктами господарювання, між виробниками і споживачами товарів і цим сприяє росту ділової активності, підвищенню обсягів капіталовкладень і числа робочих місць суспільного виробництва. реклама підтримує конкуренцію, дозволяючи споживачам товарів розширити їхній вибір. Вона також сприяє розши-ренню ринків збуту, прискоренню оборотності засобів, чим підвищує ефективність суспільного виробництва. статистика: обсяг рекламних витрат 10 найбільших аме-риканських рекламодавців склав за 1998 рік 10,04 млрд. доларів, а річні витрати на рекламу в американських ЗМІ склали 79,3 млрд. доларів. Характеристика рекламно-видавничої діяльності на сучасному етапі

Изображение слайда
6

Слайд 6

Характеристика рекламно-видавничої діяльності на сучасному етапі рекламна діяльність є найбільшою галуззю господа-рювання, поєднує сотні тисяч спеціалізованих рекламних фірм із загальним річним оборотом у сотні мільярдів дола-рів, що дає роботу мільйонам людей. суспільна роль реклами: щоденний її вплив на потенцій-них споживачів сприяє формуванню не тільки купівельних переваг, але й впроваджує визначені стандарти мислення і соціального поводження різних шарів населення.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Характеристика рекламно-видавничої діяльності на сучасному етапі інструментарій реклами часто використовується для рі-шення гострих соціальних проблем – соціальна реклама, що виходить за рамки економічних задач і спрямована на: - досягнення гармонічних відносин у суспільстві; - популяризацію здорового способу життя; - підтримку незахищених шарів населення; - боротьбу з бідністю, злочинністю, забрудненням навколишнього середовища; - популяризацію численних громадських організацій і фондів та ін. В умовах демократіїзростає роль політичної реклами як засобу боротьби за голоси виборців.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Характеристика рекламно-видавничої діяльності на сучасному етапі освітня роль реклами : сприяє поширенню знань з різних сфер людської діяльності, прищеплює споживачам визначе-ні практичні навички. психологічна роль реклами : вплив на психологію люди-ни. Унаслідок цього реклама бере активну участь у: - формуванні психологічних установок людини, - системи його оцінки навколишнього середовища і самооцінки, - характеру реакцій на різні подразники і т.п. естетична роль реклами : кращі зразки рекламних звер-тань з часів стародавності до наших днів можна по праву вважати творами прикладного мистецтва.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Характеристика рекламно-видавничої діяльності на сучасному етапі негативний вплив непрофесійної, некоректної реклами на смаки аудиторії також великий: - відвертий несмак у виборі форми і засобів передачі рекламної ідеї; - в окремих випадках хамське і зневажливе відношен- ня до всієї аудиторії чи до конкретної її частини; - не завжди виправдані цілями еротичні сцени і т.п. - застосування засобів реклами в непорядних, а іноді злочинних цілях. - нераціональне використання ресурсів фірм-рекламо- давців і суспільства, ріст витрат і роздрібних цін. - одержання деякими рекламодавцями незаслужено високого прибутку.

Изображение слайда
10

Последний слайд презентации: ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Введення в спеціальність 13 лютого 2019 р. 13 Контрольні питання 1. Назвіть основні фактори рекламної діалектики. 2. Охарактеризуйте роль реклами в сферах бізнесу, економіки, культури. 3. Назвіть негативні явища в рекламному бізнесі. Характеристика рекламно-видавничої діяльності на сучасному етапі

Изображение слайда