Презентация на тему: Вступ

Реклама. Продолжение ниже
Вступ
Електротехніка
Електричне коло постійного струму В залежності від кількості вільних електронів в атомі речовини поділяються на провідники та діелектрики. В діелектриків існує
Електричний струм у провіднику – кількість зарядів що проходять крізь поперечний переріз за одиницю часу.
Густина струму - скалярна фізична величина, що показує кількість струму що проходить через провідник відповідного січення
Джерело – елемент електричного кола у якому внаслідок перетворення неелектричної енергії в електричну постійно утворюється різниця потенціалів.
Вступ
Коефіцієнт корисної дії
ЗАКОН ОМА – СТРУМ ЩО ПРОТІКАЄ В ПРОВІДНИКУ ПРЯМОПРОПОРЦІЙНИЙ НАПРУЗІ І ОБЕРНЕНО ПРОПОРЦІЙНИЙ ОПОРУ ПРОВІДНИКА
Види з ’ єднань провідників
Перший закон Кірхгофа: Для вузла електричного кола алгебраїчна сума струмів що сходяться до вузла рівна нулю. Другий закон Кірхгофа: Алгебраїчні суми всіх
Параметри електричного кола
Закон Джоуля-Ленца
Швидкість перетворення електричної енергії в теплову, тобто питому в часі енергію чи роботу називають електричною потужністю.
Магнетизм Основною фізичною величиною, що характеризує силовий вплив магнітного поля в кожній його точці як за значенням, так і по напрямку, є магнітна
Правило гвинта
Поряд з магнітною індукцією В існує й інша характеристика силового впливу магнітного поля - напруженість магнітного поля Н, що залежить тільки від струмів, що
Електромагнітна індукція
З акон електромагнітної індукції
Кола змінного струму
Трифазне електричне коло — це сукупність трьох електричних кіл, що мають синусоїдну ЕРС однакової частоти.
Вступ
Провід, що з'єднує два вузли, називається нейтральним, або нейтраллю. Інші проводи ( Аа, Вв, Сс ) називаються лінійними.
Векторна діаграма трифазного кола при з'єднанні у зірку
З'єднання трикутником
П ри з'єднанні трикутником завжди лінійна напруга є і фазною напругою.
Вступ
Вступ
Випрямлення змінного струму На рисунку показана схема й принцип дії напівперіодного випрямляча. Використовуючи односторонню провідність напівпровідникового
Для збільшення потужності випрямленого ст р уму використовується місткова схема. Чотири діоди під'єднані таким чином, що під час половини періоду працюють лише
1/30
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 51)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (242 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Вступ

Електротехніка - галузь науки і техніки, пов’язана із застосуванням електричних і магнітних явищ для перетворення енергії, добування і зміни складу хімічних речовин, виробництва та обробки матеріалів; галузь, що охоплює питання одержання (виробництва), розподілу, перетворення і застосування електроенергії.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Електротехніка

Електричне коло постійного струму Електромагнетизм Змінний електричний струм

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Електричне коло постійного струму В залежності від кількості вільних електронів в атомі речовини поділяються на провідники та діелектрики. В діелектриків існує значний енергетичний поріг між валентною зоною та зоною провідності. В рідких провідниках носіями заряду є іони, у газоподібних – іонізовані гази

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Електричний струм у провіднику – кількість зарядів що проходять крізь поперечний переріз за одиницю часу

1К = 6.2*10 18 – елементарних зарядів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: Густина струму - скалярна фізична величина, що показує кількість струму що проходить через провідник відповідного січення

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Джерело – елемент електричного кола у якому внаслідок перетворення неелектричної енергії в електричну постійно утворюється різниця потенціалів

ГЕС, ГАЕС ТЕС, ТЕЦ АЕС ВЕС АБ

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

ЕРС – фізична величина, що характеризує здатність сторонніх сил спричиняти протікання електричного струму Різниця потенціалів - фізична величина, що характеризує здатність поля кулонівських сил спричиняти протікання електричного струму Електрична напруга - фізична величина, що характеризує здатність спільного поля сторонніх та кулонівських сил спричиняти протікання електричного струму

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Коефіцієнт корисної дії

при величині навантаження трансформатора 0,5 - 0,75 вiд номiнального, ккд буде найбiльший.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: ЗАКОН ОМА – СТРУМ ЩО ПРОТІКАЄ В ПРОВІДНИКУ ПРЯМОПРОПОРЦІЙНИЙ НАПРУЗІ І ОБЕРНЕНО ПРОПОРЦІЙНИЙ ОПОРУ ПРОВІДНИКА

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Види з ’ єднань провідників

R1 R2 R R=R1+R2 R1 R2 R R= R1*R2 / R1+R2

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Перший закон Кірхгофа: Для вузла електричного кола алгебраїчна сума струмів що сходяться до вузла рівна нулю. Другий закон Кірхгофа: Алгебраїчні суми всіх віток контура і падіння напруг на опорах віток однакові, або алгебраїчна сума напруг в контурі рівна нулю

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Параметри електричного кола

Активний опір – параметр, що характеризує здатність елемента електричного кола перетворювати електричну енергію в теплову Індуктивність – параметр, що характеризує здатність елемента електричного кола створювати магнітне поле при проходженні по ньому електричного струму Ємність - параметр, що характеризує здатність елемента електричного кола створювати електричне поле і накопичувати заряд

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Закон Джоуля-Ленца

Фізики Джоуль та Ленц незалежно один від одного довели що кількість теплоти яка виділяється у провіднику зі стр у мом довжиною і опором залежить від струму і часу

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Швидкість перетворення електричної енергії в теплову, тобто питому в часі енергію чи роботу називають електричною потужністю

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Магнетизм Основною фізичною величиною, що характеризує силовий вплив магнітного поля в кожній його точці як за значенням, так і по напрямку, є магнітна індукція В. Магнітна індукція - величина векторна, зображується вектором, що має напрямок, що збігається з напрямком дотичної до силової лінії в будь-якій точці поля, тому що магнітне поле може бути зображене за допомогою ліній магнітної індукції, тобто силових ліній

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Правило гвинта

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
17

Слайд 17: Поряд з магнітною індукцією В існує й інша характеристика силового впливу магнітного поля - напруженість магнітного поля Н, що залежить тільки від струмів, що збуджують магнітне поле, і не залежить від властивостей середовища. Між магнітною індукцією В і напруженістю поля H існує залежність

B = μ a H.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18: Електромагнітна індукція

явище електромагнітної індукції полягає в появі (наведенні) у провідному контурі, що знаходиться в магнітному полі, електрорушійної сили у випадку зміни величини магнітного потоку, що проходить через поверхню, обмежену цим контуром.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: З акон електромагнітної індукції

ЕРС, що наводиться в контурі електричного ланцюга, дорівнює узятій зі зворотним знаком швидкості зміни магнітного потоку, що проходить через поверхню, обмежену цим контуром.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Кола змінного струму

У промисловостi використовується в основному трифазний змiнний струм, який отримують вiд трифазних генераторiв, що мають три фазнi обмотки, зсунутi одна вiдносно одної на 120 градусiв.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Трифазне електричне коло — це сукупність трьох електричних кіл, що мають синусоїдну ЕРС однакової частоти

Фазами називають незалежні електричні кола з незалежними джерелами живлення, що об'єднуються в одну систему.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22

Обмотки можуть бути з'єднанi мiж собою "трикутником" або "зiркою". Зiркою називається таке з'єднання, при якому кiнцi або початки обмоток з  єднанi в один вузол (точку), що має назву нейтральної або нульової точки, а три виводи, якi залишилися, використовуються для виведення трифазного струму і називаються лiнiйними проводами.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Провід, що з'єднує два вузли, називається нейтральним, або нейтраллю. Інші проводи ( Аа, Вв, Сс ) називаються лінійними

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24: Векторна діаграма трифазного кола при з'єднанні у зірку

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
25

Слайд 25: З'єднання трикутником

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Слайд 26: П ри з'єднанні трикутником завжди лінійна напруга є і фазною напругою

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
27

Слайд 27

Дiюча напруга мiж нейтральним i будь-яким лiнiйним проводами U А, U В, U С називається фазною напругою U Ф, а напруга мiж лiнiйними проводами U АВ, U ВС, U СА - лiнiйною або мiжфазною.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

Потужнiсть кола: активна P = Scos  = I а U = qU 2 ; реактивна Q = Ssin  = I р U = bU 2, повна

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Випрямлення змінного струму На рисунку показана схема й принцип дії напівперіодного випрямляча. Використовуючи односторонню провідність напівпровідникового діода, струм у зворотному напрямку відтинається. Недоліком даної схеми є втрата потужності

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
30

Последний слайд презентации: Вступ: Для збільшення потужності випрямленого ст р уму використовується місткова схема. Чотири діоди під'єднані таким чином, що під час половини періоду працюють лише два з них, а підчас наступної половини — два інші, даючи корисний струм в тому ж напрямку. Отриманий струм, який тече лише в одному напрямку зазвичай згладжується за допомогою низькочастнотних фільтрів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже