Презентация на тему: ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
1. Призначення, роль та складові частини виробничого плану
Для інвестора вежливо отримати відповіді на питання:
Основне завдання виробничого плану
Основні питання виробничого плану:
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
Основні підпрозділи плану виробництва:
Загальна мета розробки плану виробництва -
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
2.Методика складання розділу “План виробництва”
Календарний графік робіт
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
Приклад: Список етапів проекту модернізації хлібокомбінату
Підрозділ “Основні виробничі операції”
Основні питання підрозділу “Основні виробничі операції”
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
Приклад : Прямі витрати на хліб житній
Приклад: Умовно-постійні витрати за місяць по проекту
Інформація щодо супутньої продукції (якщо така є у наявності):
Виконання окремих технологічних операцій іншими фірмами:
Підрозділ “Машини та устаткування”.
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
Підрозділ “Сировина, матеріали та комплектуючі вироби”
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
Приклад: Матеріали і сировина для проекту модернізації хлібокомбінату
Підрозділ “Виробничі і невиробничі приміщення”
Вимоги до місцевої інфраструктури:
Купівля (реконструкція) виробничих та невиробничих приміщень
Додатково у виробничому плані можуть бути охарактеризовані:
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
Приклад: Прибутковість продукції хлібокомбінату
3. Врахування факторного впливу на процес виробництва
Основні зовнішні фактори, які вливають на виробничу діяльність фірми
4. Особливості складання торговельного плану
Інформація торговельного плану
Розділ “План виробництва”
1/38
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 47)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (179 Кб)
1

Первый слайд презентации: ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

Тема 7. Зміст розділу “План виробництва”. Особливості розробки розділу “Торговельний план” 1. Призначення, роль та складові частини виробничого плану. 2. Методика складання розділу “План виробництва”. 3. Врахування факторного впливу на процес виробництва. 4. Особливості складання торговельного плану.

Изображение слайда
2

Слайд 2: 1. Призначення, роль та складові частини виробничого плану

Основна мета Надання інформації про забезпечення з точки зору виробництва випуску продукції і розробки заходів по підтримці і розвитку виробництва

Изображение слайда
3

Слайд 3: Для інвестора вежливо отримати відповіді на питання:

Чи може підприємство виробляти товари за нижчою ціною ніж конкуренти? Якщо ні, то чому? Наскільки ефективно спланований процес виробництва? Чи є резерви покращення? Чи залежить підприємство від обмеженої кількості постачальників? Чи є відповідні механізми контролю за якістю сировини? Чи має підприємство ефективну і результативну систему контролю якості продукції?

Изображение слайда
4

Слайд 4: Основне завдання виробничого плану

довести, що: фірма реально спроможна організувати виробництво; фірма здатна виготовляти необхідну кількість товарів відповідної якості; фірма має можливість придбати необхідні для цього ресурси.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Основні питання виробничого плану:

які виробничі операції будуть застосовува-тись фірмою в процесі виготовлення продукції (надання послуг); які саме машини, обладнання та інструмен-ти необхідні у виробничому процесі; яка сировина, матеріали і комплектуючі будуть використані для виготовлення продукції;

Изображение слайда
6

Слайд 6

робітників яких професій і кваліфікацій необхідно найняти; які конкретно приміщення необхідні; які роботи виконуватимуться самою фірмою, а які на стороні за контрактами; які зовнішні фактори впливатимуть (або можуть вплинути) на виробничий процес.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Основні підпрозділи плану виробництва:

основні виробничі операції; машини й устаткування; сировина, матеріали і комплектуючі вироби; виробничі і невиробничі приміщення; вплив зовнішніх факторів.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Загальна мета розробки плану виробництва -

1. Знизити витрати виробництва: зменшення матеріалоємності виробів за рахунок застосування новітніх технологій; підвищення коефіцієнту використання матеріалів; підвищення потужності виробничих ділянок; скорочення структури виробничих приміщень за рахунок впровад-ження новітніх технологій; скорочення енергоємності технологічних процесів; скорочення технологічного і виробничого циклу за рахунок впро-вадження новітніх технологій; скорочення складських площ та їх оптимізація за рахунок застосу-вання нових матеріалів; оптимізація закупівель матеріалів та комплектуючих. Загальна мета розробки плану виробництва - підвищити ефективність виробництва:

Изображение слайда
9

Слайд 9

2. Підвищити якість продукції до рівня вимог клієнта. 3. Довантажити виробництво. 4. Підвищити культуру виробництва і управління. 6. Скоротити терміни виконання замовлень на виробництві. 7. Створити ефективну систему аналізу витрат виробництва, включаючи порівняння з конкурентами.

Изображение слайда
10

Слайд 10: 2.Методика складання розділу “План виробництва”

Розробка виробничого плану починається зі складання переліку основних виробничих операцій та інших робочих процесів, послідовне виконання яких і забезпечує випуск готового продукту, тобто з опису технологічного процесу виготовлення продукції.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Календарний графік робіт

1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-40 40-44 Квіт. Трав. Черв. Лип. Серп. Вер. Жовт. Лист. Груд. Ситуаційний аналіз Передвиробничий маркетинг Переговори про фінансування проекту Переговори з постачальниками устаткування Реконструкція приміщень Доставка устаткування Монтаж устаткування Навчання персоналу Запуск устаткування та його налагодження Розрахунки з постачальниками Розрахунки з субпідрядниками Постачання матеріалів Розрахунки з постачальниками Укладання договорів на постачання готової продукції Поступовий вихід на повну потужність Виробництво на планову потужність Розрахунки з банком Календарний графік робіт

Изображение слайда
12

Слайд 12

Изображение слайда
13

Слайд 13: Приклад: Список етапів проекту модернізації хлібокомбінату

Назва Тривалість, дн ів Дата початку Дата закінчення Вартість, тис.грн. Складання бізнес-плану 10 01.02.2006 11.02.2006 3,00 Закупівля обладнання, у том числі 20 11.02.2006 03.03.2006 174, 76 - з акупівля печі хлібопекарної 20 11.02.2006 03.03.2006 60,00 - з акупівля тістоподілювача 20 11.02.2006 03.03.2006 12,36 - з акупівля тісторозкаточної машини Kombi 20 11.02.2006 03.03.2006 22, 40 з акупівля вакуумного макаронного агрегату 20 11.02.2006 03.03.2006 63, 0 0 - з акупівля сушильної камери для сушки макаронної продукції 20 11.02.2006 03.03.2006 27,0 Монтаж і запуск обладнання 30 03.03.2006 02.04.2006 5,00 Закупівля автомобілів "Москвич ІЖ" 3 02.04.2006 05.04.2006 12,00 Виробництво [хліб житній] 0 02.04.2006 ... Виробництво [хліб домашній] 0 02.04.2006 ... Виробництво [хліб білий] 0 02.04.2006 ... Виробництво [батон урожайний] 0 02.04.2006 ... Виробництво [булочні вироби] 0 02.04.2006 ... Виробництво [макаронні вироби] 0 02.04.2006 ...

Изображение слайда
14

Слайд 14: Підрозділ “Основні виробничі операції”

Для збільшення наочності в підрозділі рекомендується навести схему виробничих потоків, яка дасть можливість зрозуміти: звідки на фірму надходитимуть сировина, матеріали, комплектувальні вироби; в якій послідовності здійснюватиметься їх переробка в готову продукцію.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Основні питання підрозділу “Основні виробничі операції”

опис виробничого процесу, його прогресивність, співставлення основних показників виробництва продукції з аналогічними показниками підприємств відповідної галузі; технологія виробництва продукції, пропозиції щодо вдоскона-лення окремих стадій технологічного процесу, його часткова або повна заміна на підставі загального плану реструктуризації підприємства; частка амортизаційних відрахувань на основне виробниче устаткування; визначення потреби в розробці та придбанні технічної та тех-нологічної документації, ноу-хау, що пов’язана з перепрофілю-ванням і вдосконаленням виробництва та структурною перебу-довою; план розвитку виробництва, номенклатура та обсяги виробниц-тва нової продукції, обсяги продажу продукції.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Перспективна виробнича програма Обсяг випуску продукції в натуральних одиницях Попередній рік Звітній рік Прогнозний рік Прогнозний обсяг продажу продукції Назва продукції Обсяг випуску в натуральних одиницях Ціна одиниці продукції в грн. Обсяг продажу в тис. грн. Продукція 1 …….. Разом:

Изображение слайда
17

Слайд 17

Витрати виробництва – витрати на придбання основних чинників виробництва: робочої сили, засобів виробництва та інших для виготовлення продукції протягом певного періоду. Змінні (умовно-змінні, прямі) витрати – витрати на сировину, матеріали, комплектуючі. Постійні (умовно-постійні) витрати – витрати на заробітну плату, на сплату оренди, сплату відсотків за кредит тощо.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Приклад : Прямі витрати на хліб житній

Найменування Витрати, кг / т (грн.) Матеріали і сировина 598,84 борошно житнє 359,700 242,80 борошно пшеничне 359,700 262,94 дріжджі 3,600 9,72 олія 1,500 7,00 поліпшувач 0,719 11,68 сіль 10,100 3,54 солод 14,390 61,16 Усього 598,84

Изображение слайда
19

Слайд 19: Приклад: Умовно-постійні витрати за місяць по проекту

Назва Сума (грн. ) Платежі Управління відрядження 300,00 Щомісячно, весь проект закупівля канцтоварів 200,00 Щомісячно, весь проект оплата зв'язку 400,00 Щомісячно, весь проект електроенергія 200,00 Щомісячно, весь проект опалення 200,00 Щомісячно, весь проект Виробництво електроенергія 1 785,00 Щомісячно, весь період вир-ва газопостачання 1 656,00 Щомісячно, весь період вир-ва вода 720,00 Щомісячно, весь період вир-ва технічний огляд 500,00 Щомісячно, весь період вир-ва бензин 800,00 Щомісячно, весь період вир-ва Маркетинг реклама 400,00 Щомісячно, весь проект Всього витрат 7161,00

Изображение слайда
20

Слайд 20: Інформація щодо супутньої продукції (якщо така є у наявності):

комерційна супутня продукція (придатна до продажу); інші комерційні відходи (придатні до продажу); некомерційні відходи.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Виконання окремих технологічних операцій іншими фірмами:

дати пояснення того, які роботи будуть виконуватися самою фірмою, а які – на стороні (субпідрядчиками); додати (за наявності) копії укладених з ними контрактів або підписаних протоколів про наміри.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Підрозділ “Машини та устаткування”

повний список машин та устаткування, необхідних для здійснення виробничого процесу; розрахунки витрат, пов’язаних з придбанням (орендою) нових (або вживаних) машин та устаткування; інформацію про строки служби та амортизаційні відрахування для кожної одиниці устаткування.

Изображение слайда
23

Слайд 23

Машини та устаткування Найменування обладнання Купівля чи оренда Нове чи вживане Вартість Строк служби Амортизаційні відрахування Обладнання 1 …….. Разом:

Изображение слайда
24

Слайд 24

Назва обладнання Вартість, тис.грн. Піч хлібопекарна 60,00 Тістоподілювач 12,36 Тісторозкаточна машина Kombi 22, 40 Вакуумний макаронний агрегат 63, 0 0 Сушильна камера для  с ушки макаронної продукції 27,0 Всього 184,76 Приклад: Необхідне обладнання проекту модернізації хлібокомбінату

Изображение слайда
25

Слайд 25: Підрозділ “Сировина, матеріали та комплектуючі вироби”

перелік усіх видів сировини, матеріалів та комплек-туючих виробів, які передбачається використову-вати у виробничому процесі; конкретні постачальники; необхідні обсяги запасів, а також (за потреби) особливі умови їх зберігання.

Изображение слайда
26

Слайд 26

Сировина, матеріали та комплектуючі вироби Найменування видів сировини, матеріалів та комплектувальних виробів Постачальники Основні умови постачання Ціна за одиницю Вартість, тис. грн. Примітки (місцезнаходження постачальників ін.) Види поставок Методи завозу Форма оплати Сировина і матеріали Комплектуючі вироби Паливо ……. Разом:

Изображение слайда
27

Слайд 27: Приклад: Матеріали і сировина для проекту модернізації хлібокомбінату

Найменування Од. вим. Ціна (грн. ) борошно житнє кг 0,675 борошно пшеничне кг 0,731 дріжджі кг 2,700 сіль кг 0,350 поліпшувач кг 16,250 олія кг 4,670 солод кг 4,250 борошно пшеничне в/г кг 0,829 цукор кг 2,849 маргарин кг 3,570 яйця од. 0,256 ванілін кг 79,170 повидло кг 4,420

Изображение слайда
28

Слайд 28: Підрозділ “Виробничі і невиробничі приміщення”

Інформація про потреби фірми у виробничих і невиробничих приміщеннях з адміністративними, складськими, підсобними включно. Необхідно описати приміщення з точки зору їх розмірів, місцезнаходження, наявності майданчиків для навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення транспортними комунікаціями тощо.

Изображение слайда
29

Слайд 29: Вимоги до місцевої інфраструктури:

місцерозміщення по відношенню до основних залізничних магістралей та систем обслуговування; водозабезпечення наявних та майбутніх потреб; електроенергія (потужність обладнання); телекомунікації; навколишнє середовище; стічні води; робоча сила; наявність допоміжних служб; політична ситуація; система оподаткування.

Изображение слайда
30

Слайд 30: Купівля (реконструкція) виробничих та невиробничих приміщень

загальний стан території, на якій розміщується виробництво; загальний обсяг ремонтних робіт; наявність необхідного місця для зберігання та технічного обслуговування; модифікація з метою задоволення санітарно-гігієнічним вимогам; наявність офісу; приміщення для персоналу (кімнати для відпочинку та ін.); місце для парковки; під’їзні шляхи.

Изображение слайда
31

Слайд 31: Додатково у виробничому плані можуть бути охарактеризовані:

принципи контролю виробничих процесів на фірмі, матеріально-технічних запасів, запасів готової продукції, якості продукції. При цьому слід указати, які конкретно процедури контролю якості продукції та перевірок використовуватиме фірма та на які стандарти або інші вимоги вона орієнтуватиметься; вплив зростання випуску продукції на виробничі операції (чи потрібно буде розширювати виробництво в найближчому майбутньому? Чи потрібним буде додаткове устаткування і, відповідно, додаткове фінансування?).

Изображение слайда
32

Слайд 32

Види продукції Витрати на виробництво продукції, тис. грн. Капітальні вкладення на обсяг випуску, тис. грн. Обсяг реалізації Економічний ефект У натуральних одиницях У тис. грн. Розрахунок ефективності плану виробництва

Изображение слайда
33

Слайд 33: Приклад: Прибутковість продукції хлібокомбінату

Найменування продукції Ціна за одиницю продукції, грн./ т Змінні витрати, грн./ т Постійні витрати, грн./ т Прибутковість одиниці продукції, грн. / т хліб   житній 1 884,0 598,8 265,6 1019,6 хліб   «Домашній» 2 352,0 898,8 265,6 1187,6 хліб   білий 1 968,0 673,2 265,6 1029,2 батон   «Урожайний» 2 115,0 747,1 265,6 1102,3 булочні вироби 5 732,0 1 912, 7 265,6 3553,7 макаронні вироби 2 800,0 1 098, 9 265,6 1435,5

Изображение слайда
34

Слайд 34: 3. Врахування факторного впливу на процес виробництва

Характеризуючи вплив зовнішніх факторів на виробничу діяльність фірми, треба стисло сформулювати: характер і джерела такого впливу; можливі позитивні й негативні наслідки такого впливу; способи, за допомогою яких можна подолати негативні наслідки.

Изображение слайда
35

Слайд 35: Основні зовнішні фактори, які вливають на виробничу діяльність фірми

можливості придбання і зміна вартості виробничих ресурсів (наприклад, ціна на матеріальні ресурси може змінюватися з ініціативи постачальників, під впливом економічної або політичної нестабільності тощо); імовірність появи нових технологій виробництва даної продукції; юридичні обмеження. Є досить впливовим фактором, оскільки існує багато різноманітних міжнародних, загальнодержавних і місцевих нормативних актів, які безпосередньо стосуються виробничих процесів (санітарні норми, нормативи органів охорони довкілля, вимоги до утилізації відходів виробництва і безпеки тощо).

Изображение слайда
36

Слайд 36: 4. Особливості складання торговельного плану

Особливістю бізнес-планування для торговельних підприємств є наявність “Торговельного плану” замість “Плану виробництва”. Необхідно оцінювати торговельний план з точки зору раціональності технологічної схеми, економії витрат часу покупців і витрат праці працівників, а також швидкість зміни асортименту товарів у відповідності до вимог ринку.

Изображение слайда
37

Слайд 37: Інформація торговельного плану

місцезнаходження торговельного підприємства або дислокація торгової мережі; політика управління товарними запасами; постачальники товарів; характеристика процеса товаропостачання; схеми торгових потоків; торговельний асортимент магазину; розрахунок забезпеченості торговим обладнанням; особливості приміщень і необхідність реконструкції будови магазину; режим і умови роботи. Інформація торговельного плану

Изображение слайда
38

Последний слайд презентации: ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”: Розділ “План виробництва”

робиться прогноз можливих обсягів виробництва (використання потужностей) і порівнюється з результатами маркетингових досліджень. Для фінансово плану важливо розрахувати дані по всіх статтях витрат на виробництво і зробити калькуляцію собівартості продукції На основі плану виробництва

Изображение слайда