Презентация на тему: Виробнича потужність підприємства

Реклама. Продолжение ниже
Виробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємства
1. Виробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємства
Види потужності підприємства
Виробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємства
2. Методики розрахунку виробничої потужності
Виробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємства
Виробнича потужність підприємства
3. Система показників виробничої потужності
Показники першої групи :
Показники другої групи :
Показники третьої групи :
ВИСНОВКИ
1/19
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 59)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1496 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Виробнича потужність підприємства

Виконали: Студенти групи ДФК-31 Когут Тетяна Килюшик Аліна

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

ПЛАН Сутність та види виробничої потужності підприємства Методики розрахунку виробничої потужності Система показників виробничої потужності Висновки

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: 1. Виробнича потужність підприємства

Виробнича потужність підприємства - це максимально можливий випуск продукції необхідної якості в передбаченій номенклатурі за певний час ( зміну, добу, місяць, рік ) при повному завантаженні обладнання та виробничих площ у прийнятому режимі роботи з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

1. Визначення максимального обсягу випуску виробів, який повинен бути забезпечений наявною виробничою потужністю підприємства. 2. Обчислення необхідної кількості введення в дію нових ( додаткових ) потужностей за рахунок технічного переозброєння або розширення підприємства. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю проходить два етапи :

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Виявлення виробничих потужностей, які будуть функціонувати в плановому періоді, - є найважливішим моментом техніко-економічного обґрунтування плану випуску продукції.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

Вибуття потужності відбувається з наступних причин: знос та вибуття обладнання ; збільшення трудомісткості виготовлення виробів ; зміна номенклатури і асортименту продукції, що випускається ; зменшення фонду робочого часу; закінчення терміну лізингу обладнання.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Види потужності підприємства

Перспективна Проектна Діюча відбиває очікувані зміни номенклатури продукції, технології й організації виробництва, закладені в плановому періоді. являє собою величину можливого випуску продукції умовної номенклатури в одиницю часу, задану при проектуванні чи реконструкції виробничої одиниці. відбиває його потенційну здатність виробити протягом календарного періоду максимально можливу кількість продукції, передбаченої планом.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Вихідна виробнича потужність у вартісному виразі, тобто потужність на кінець розрахункового періоду (року) ( Впвих, грн ), обчислюється за формулою: де Впвх - виробнича потужність на початок періоду, грн.; Впвв - введена в плановому періоді виробнича потужність, грн.; Впвив - виведена за плановий період виробнича потужність, грн.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

Середньорічна виробнича потужність ( Впсер.р ) підприємства, цеху, обчислюється за формулою: де к - кількість місяців експлуатації обладнання з певною потужністю протягом року.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: 2. Методики розрахунку виробничої потужності

При розрахунку потужності беруть до уваги наступні фактори : структура і величина основних засобів; якісний склад обладнання, рівень фізичного і морального зносу; передові технічні нормативи продуктивності обладнання, використання площ, трудомісткість виробів, вихід продукції із сировини; прогресивність технологічних процесів; режим роботи підприємства; ступінь спеціалізації; рівень організації виробництва та праці; якість сировини і ритмічність поставок; фонд робочого часу обладнання

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Календарний фонд часу ( Фк ) виробничого обладнання є базою для розрахунку інших видів фонду робочого часу в плануванні і визначається як добуток числа днів у даному календарному періоді ( Дк ) на число годин на добу (Т): Фк = Дк * Т

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Режимний або номінальний фонд робочого часу ( Фр ) машини (агрегату) залежить від числа календарних днів ( Дк ) і числа неробочих днів ( Дн ) на рік, а також від прийнятого на підприємстві режиму змінності роботи на добу : Фр =( Дк – Дн )* t

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Плановий ( ефективний, дійсний ) ( Фп ) фонд робочого часу обладнання дорівнює різниці між режимним ( номінальним ) фондом ( Фр ) і сумою витрат часу на ремонт, налагодження, переналагодження цього обладнання протягом планового періоду : де Тtp, tp - витрати часу на ремонт даного обладнання, відповідно в годинах та у відсотках до режимного фонду; Ttn, tn - витрати часу на налагодження, переналагодження обладнання відповідно в годинах та у відсотках до режимного фонду.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: 3. Система показників виробничої потужності

Найоб’єктивнішу аналітичну інформацію про рівень використання виробничих потужностей дає система показників, яка розділяється на три групи : 1 ) показники, які характеризують рівень освоєння проектної та використання середньорічної виробничої потужності підприємства ; 2) показники, які характеризують використання устаткування в часі та в потужності ( коефіцієнти екстенсивної та інтенсивної завантаженості ); 3) показники використання устаткування та площ у вартісних і натуральних вимірниках.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Показники першої групи :

коефіцієнт освоєння проектної потужності ( Кп ), який характеризує рівень використання введеної в дію нової потужності з метою досягнення стабільного випуску продукції не нижче передбаченого проектом. Цей коефіцієнт розраховують за формулою: коефіцієнт використання середньорічної виробничої потужності ( Кв ), який характеризує рівень використання діючої виробничої потужності, обчислюють так:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
17

Слайд 17: Показники другої групи :

коефіцієнт екстенсивного навантаження ( Ке ) визначають за формулою коефіцієнт інтенсивного завантаження ( Кі ) визначають за формулою:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
18

Слайд 18: Показники третьої групи :

інтегральний коефіцієнт завантаження ( Кінт ) устаткування дає сумарну характеристику рівня використання устаткування як за продуктивністю, так і за часом, і визначається так:

Изображение слайда
1/1
19

Последний слайд презентации: Виробнича потужність підприємства: ВИСНОВКИ

Виробничу потужність мають підприємства і їх підрозділи, яка характеризує їх потенційні можливості виготовляти максимальну кількість продукції на певний момент часу при досягнутому рівні освоєння техніки і технології працюючими. Наведені фактори, які впливають на величину і використання виробничих потужностей є важливим інструментом організації їх нарощування і використання з метою забезпечення вирішення поточних і ефективних завдань, пов'язаних з випуском продукції, яка користується попитом у споживачів. Ефективне використання виробничих потужностей діючих підприємств може бути досягнуто шляхом використання наявних резервів, пов'язаних з регулюванням пропорцій величини їх пропускної спроможності. Використання цих резервів дає змогу домогтися значного збільшення випуску продукції діючими підприємствами при значній економії матеріальних і фінансових ресурсів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2