Презентация на тему: Вимірювальні трансформатори

Реклама. Продолжение ниже
Вимірювальні трансформатори
Вимірювальні трансформатори
Трансформатори струму
Вимірювальні трансформатори
Вимірювальні трансформатори
Вимірювальні трансформатори
Вимоги
Номінальні параметри
Будова
Трансформатори струму
Трансформатори струму
Коефіцієнт трансформації
Похибка ТС
Кутова похибка ТС
Позначення обмоток
Класи точності ТС
Схеми під ’ єднання ТС
Схеми під ’ єднання ТС
Схеми під ’ єднання ТС
Схеми під ’ єднання ТС
Трансформатори струму
Типи
Типи ТС
Маркування
Маркування
ТПОФ
ТПОФ
ТПЛ
ТФН
ТФН
Заземлення вторинних кіл
Технічне обслуговування
Технічне обслуговування
Ремонт
1/34
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 13)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (832 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Вимірювальні трансформатори

Трансформатори струму (ТС) і трансформатори напруги (ТН) відносяться до вимірювальних трансформаторів.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: Вимірювальні трансформатори

ТС і ТН виконують такі функції: - трансформують виміряні струми і напруги для безпечних величин (5А, 100В); - ізолюють кола первинної високої сторони від вторинних кіл низької напруги.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Трансформатори струму

Призначені для зменшення первинного струму до величини найбільш зручних для вимірювань і налаштування захисту (5А).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: Вимірювальні трансформатори

Прилади вимірювання і контролю, реле захисту і прилади автоматики в колах високої напруги включаються через вимірювальні трансформатори, так як безпосереднє включення приладів в кола високої напруги недопустимо.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Вимірювальні трансформатори

Прилади вимірювання і автоматики переважно територіально віддалені на щити управління і з’єднуються з вимірювальними приладами за допомогою контрольно-вимірювальних кабелів. Це дозволяє дистанційно проводити заміри, контроль і управління, що значно полегшує роботу обслуговуючого персоналу.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Вимоги

Однією із важливих вимог до ТС і ТН є наступне: - при зміні первинних струмів і напруги повинна забезпечуватися пропорційна зміна вторинних значень струмів і напруги.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Номінальні параметри

Номінальна напруга U ном – це напруга енергосистеми, в якій трансформатор повинен працювати, напруга, на яку розрахована ізоляція первинної обмотки. І ном1 – це струм, що може пропускати трансформатор тривалий час і не перегріватись. І ном2 – це стандартизований, струм рівний 5 А або 1 А.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Будова

Складається ТС (як і силовий трансформа-тор) із: - замкнутого магнітопроводу, зібраного із листової або ленточної сталі; - обмоток – первинної і вторинної, які надійно ізольовані магнітопроводом.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Трансформатори струму

Первинна обмотка включається послідовно в той провід високої напруги де необхідно виміряти струм, а до вторинної обмотки включаються амперметри, струмові котушки ватметрів, лічильників, реле та інші прилади автоматики. По встановленому стандарту струм вторинної обмотки приймається рівним 5А. По бажанню замовника можуть бути ТС з вторинним струмом 1А

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11: Трансформатори струму

ТС працює в умовах відмінних від роботи силових трансформаторів. Опір його обмоток складається із послідовно з’єднаних обмоток і є не великим, тому ТС працює в умовах близьких до к.з.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12: Коефіцієнт трансформації

Трансформатор струму характеризується номінальним коефіцієнтом трансформації, який визначається в ідношенням первинного номінального струму до вторинного: К = І н1 /І н2 = w 2 /w 1 І н1 - первинний номінальний струм І н2 - вторинний номінальний струм W 1 - Кількіст витків первинної обмотки W 2 - Кількіст витків вторинної ї обмотки

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Похибка ТС

Трансформатор струму має струмову і кутову похибку. Під струмовою похибкою розуміють різницю між приблизним значенням kI 2 і дійсним значенням І 1 віднесеним до первинного струму.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Кутова похибка ТС

Як видно із діаграми кутова похибка це кут між струмом І 1 і І 2 повернутим на 180 º. І 0 w 1 - намагнічуючі ампервитки в сердечнику І 1 w 1 - намагнічуючі ампервитки в первинній обмотці І 2 w 2 - намагнічуючі ампервитки у вторинній обмотці

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Позначення обмоток

Первинна обмотка ТС позначається – Л1-Л2; Вторинна – И1-И2, при наявності більше вторинних обмоток: 1И1-1И2, 2И1-2И2, 3И1-3И2.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16: Класи точності ТС

Клас точності – це похибка в % виміряного значення при номінальному навантаженні. ТС мають такі класи точності – 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 10. 0,2 – застосовуються для точних лабораторних вимірювань; 0,5 – для приєднання лічильників грошового розрахунку; 1,0 – для всіх технічних вимірювальних приладів; 3,0; 10 – для релейного захисту.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Схеми під ’ єднання ТС

В залежності від вимог і необхідності ТС можуть встановлюватися в одній, двох, трьох фазах.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18: Схеми під ’ єднання ТС

В трифазній мережі при рівномірному навантаженні, наприклад в колах трифазних двигунів, може застосовуватись схема з одним ТС.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Схеми під ’ єднання ТС

В мережах 35кВ і нище, які працюють з ізольованою нейтраллю, для включення вимірювальних приладів і реле використовують схему з двома трансформаторами струму, з ’ єднані по схемі неповна зірка.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Схеми під ’ єднання ТС

В мережах з напругою 110кВ і вище, в мережах з глухоза-земленою нейтраллю, використовують схему з трьома ТС у всіх фазах. Така схема застосо-вується в установках 380/220В у випадку нерівномірного навантаження.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Трансформатори струму

ТС поділяються на ТС внутрішньої і зовнішньої установки. ТС внутрішньої установки мають тільки суху ізоляцію, для зовнішньої установки – парерово - масляну з поміщенням в трансформаторне масло.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
22

Слайд 22: Типи

По способу установки вони діляться на: прохідні — (ТПОЛ, ТПОЛМ тощо), які встановлюються в отворах стін, стель або металевих огороджень КРП; опорні — (ТПЛ, ТФН тощо). Опорні трансформатори напругою 35 кВ і вище виконуються з фарфоровим чохлом, залитим трансформаторним маслом (ТФЗМ-35, ТФЗМ-110 тощо), які встановлюються на опорних конструкціях; встроєні – які вбудовуються у вводи силових трансформаторів та масляних вимикачів.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Типи ТС

По способу установки розрізняють ТС прохідні, опорні і встроєні. По конструкції первинної обмотки – одновиткові і багатовиткові.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24: Маркування

Т — трансформатор струму. ВТ — вбудований у силовий трансформатор; П – прохідний; О — одновитковий; Л — з литою смоляною ізоляцією; Ш — шинний; К — котушковий; Ф — з фарфоровою ізоляцією; З — для захисту від замикання на землю; Н — зовнішньої установки; М — маслонаповнений.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Маркування

Цифри: — перше число після букв — номінальна напруга у кіловольтах; перша група чисел «через дріб» — клас точності; другі два числа «через дріб» — первинний та вторинний струм. Приклад позначень: ТПОЛ-10-0,5-150/5

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: ТПОФ

Найбільш простий по конструкції є ТС типу ТПОФ. ТПОФ – прохідний, одновитковий, фарфоровий. Випускається на напругу 10кВ. Встановлюється в отворах в стіні або міжповерховими перекриттями. Первинною обмоткою ТС служить круглий мідний стержень (мідна труба), яка проходить через фарфоровий ізолятор.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27: ТПОФ

Крім ТПОФ є ще одновитковий ТС типу ТПОЛ із литої епоксидної ізоляції. Лита епоксидна ізоляція є більш компактною, більш підвищена вологостійкість і дугостійкість. Прохідні ТС виконують роль ще й прохідного ізолятора.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: ТПЛ

Для закритих РУ напругою до 10кВ застосовують опорні трансформатори струму типу ТПЛ-10 і ТКЛ-10.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
29

Слайд 29: ТФН

Для зовнішньої уста-новки використовують ТС типу ТФН на 35-220кВ. У фарфоровому ізоля-торі, заповненому маслом, знаходяться обмотки і сердечник трансформатора.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
30

Слайд 30: ТФН

Первинна обмотка складається із двох секцій, які за допомогою перемикача можуть з ’ єднуватися паралельно або послідовно чим досягається зміна номінального коефіцієнта трансформації. На фарфоровій покришці встановлений показник рівня масла, повітряний фільтр.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
31

Слайд 31: Заземлення вторинних кіл

Вторинна обмотка заземлюється обов’язково. У випадку пробою ізоляції прилади і реле лишаються в такому випадку під потенціалом землі.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
32

Слайд 32: Технічне обслуговування

В комплекс робіт по тех. обсл. входить огляди, випробування і ремонт. При огляді звертають увагу на рівень масла у масловказівнику, колір індикаторного силікагелю у повітряному фільтрі і рівень масла в їх гідравлічних затворах, цілісність фарфора, відсутність підтікання масла.

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33: Технічне обслуговування

Періодично (у відповідності з місцевими інструкціями ) здійсюється огляд ТС зі зняттям напруги. При цьму здійснюється очистка фарфора і виводи вторинних обмоток, заміна силікагеля, відбір проби трансформаторного масла для аналізу і доливка масла в разі потреби, в/в випробування.

Изображение слайда
1/1
34

Последний слайд презентации: Вимірювальні трансформатори: Ремонт

Невеликі по об ’ єму ремонтні роботи, такі як заміна скла і вказівника рівня масла, невеликий ремонт форфорових покришок проводять на місці встановлення ТС. Роботи пов ’ язані з розбиранням ТС, заміна масла і сушка обмоток проводять в ремонтних цехах.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже