Презентация на тему: Виконали роботу студентки групи Е-21 Ковтун Катя та Самедова Лейла "Головні і

Реклама. Продолжение ниже
Виконали роботу студентки групи Е-21 Ковтун Катя та Самедова Лейла "Головні і
Виконали роботу студентки групи Е-21 Ковтун Катя та Самедова Лейла "Головні і
Способи вираження підмета і присудка
Виконали роботу студентки групи Е-21 Ковтун Катя та Самедова Лейла "Головні і
Способи вираження додатка, обставини та означення
Вправи для самоперевірки
Правильна відповідь
Використана література:
1/8
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 63)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (522 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Виконали роботу студентки групи Е-21 Ковтун Катя та Самедова Лейла "Головні і другорядні члени речення"

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: Способи вираження підмета і присудка

Залежно від ролі у структурі речення, всі слова виступають як головні (підмет і присудок) або другорядні (додаток, означення, обставина) його члени. Головні члени речення є його граматичною основою. Другорядні служать для поширення граматичної основи, конкретизації, уточнення змісту. Підмет — це головний член речення, що означає предмет, про який говориться в реченні, і відповідає на питання хто? що? Підмет найчастіше виражається іменником та займенником у називному відмінку: Ой летіла горлиця через сад (Народна творчість). Я не літав в надзоряні країни (Грабовський). Слово — то дивний витвір людини. (В.Сухомлинський). Присудком називається головний член речення, який означає, що говориться про підмет, і відповідає на питання що робить підмет? що з ним робиться? який він є? ким він є? Присудки бувають прості і складені. Простий дієслівний присудок виражається дієсловом будь-якого способу — дійсного (в минулому, теперішньому або майбутньому часі), умовного або наказового: В житті ні разу я неправді не служив (Рильський). Складеним називається присудок, виражений двома або кількома словами. Складені присудки бувають дієслівн і та іменні. Складений дієслівний присудок містить допоміжне дієслово, яке своїми граматичними ознаками узгоджується з підметом, вказує на час та спосіб дії, на початок, тривалість, кінець, бажаність чи можливість дії, і неозначену форму дієслова, що виражає саму суть дії: Починав жевріти схід сонця (І. Нечуй-Левицький).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: Способи вираження додатка, обставини та означення

Додаток — другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія або стан, і відповідає на питання непрямих відмінків (кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?). Додатки найчастіше виражаються іменниками або займенниками, а також усіма іншими частинами мови у значенні іменника (Стали їсти кашу. З’їли все, що було в буфеті). Означення — другорядний член речення, що вказує на різні ознаки предмета і відповідає на питання який? чий? котрий? (у всіх родових, числових і відмінкових формах) та скільки? (лише в непрямих відмінках). Означення найчастіше виражається прикметником, займенником, числівником; рідше — іменником (Кубло змії, русалчине волосся Писав на склі мороз-поет (В. Свідзінський)). Обставина — другорядний член речення, який виражає різноманітні ознаки дії або іншої ознаки (місце, час, причину, мету, спосіб, умову) і відповідає на питання де? коли? чому? з якою метою? як? та ін. Обставини найчастіше виражаються прислівниками або іменниками з прийменниками (Уранці (коли?) йшли (як?) бадьоро,швидко, легко: вітер дув (як?) збоку, а не супроти (Гр. Тютюнник)).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Вправи для самоперевірки

Вправа1. Спишіть. Підкресліть головні й другорядні члени речення. Столиця Київської Русі Київ була відома своїми церквами й монастирями, палацами й бібліотеками. Сюди йшли люди вчитись і молитися, служити й торгувати. Далеко за межами держави лунала слава про Київ. До нього можна було дійти, навіть не знаючи дороги, а тільки розпитуючи про неї. Вправа2. Спишіть. Підкресліть додаток: На його дворі, замість похиленої хатини, стояв веселий будинок.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Правильна відповідь

Вправа2. Спишіть. Підкресліть додаток: На його дворі, замість похиленої хатини, стояв веселий будинок.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Последний слайд презентации: Виконали роботу студентки групи Е-21 Ковтун Катя та Самедова Лейла "Головні і: Використана література:

Вікіпедія. Школяр України.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже