Презентация на тему: ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ
1/21
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 55)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2106 Кб)
1

Первый слайд презентации: ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ та УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Изображение слайда
2

Слайд 2

ЗМ. 2: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ З СЕРЕДИНИ XVII СТ. ДО СУЧАСНОСТІ. Заняття 7. Україна на початку XX ст.

Изображение слайда
3

Слайд 3

1. Соціально-економічний та політичний розвиток Українських земель на початку XX ст. Н А В Ч А Л Ь Н І П И Т А Н Н Я 2. Українські землі в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.).

Изображение слайда
4

Слайд 4

Україна в роки І російської революції 1905-1907 рр. Українські військові організації та підрозділи в роки І світової війни (1914-1918 рр.). Самостійна робота Т. 2. Заняття 8. Україна в роки революції 1905-1907 рр. та в роки першої світової війни

Изображение слайда
5

Слайд 5

Перше навчальне питання Соціально-економічний та політичний розвиток Українських земель на початку XX ст.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Изображение слайда
7

Слайд 7

Результатом Селянської реформи від 19 лютого 1861 р. стало: Селяни отримали свободу та економічні права: купувати нерухомість, займатися торгівлею і промислами, заводити фабрики. Однак селянство залишалось нижчим станом у державі з обмеженим правом пересування. В Україні з кріпацької залежності звільнялося 10,5 млн. селян, із загальної чисельності населення 13,5 млн.

Изображение слайда
8

Слайд 8

ОСНОВНІ МОДЕОНІЗАЦІЙНІ РЕФОРМИ: 1864 р. судова реформа. 1863 р. освітня реформа. Військова реформа (1864-1883 рр.). У 1870 р. проведена міська реформа.

Изображение слайда
9

Слайд 9

П.А. Столипін (голова уряду Російської імперії, прем ` єр-міністр – аграрна реформа 1905-1911 рр. Знищення общиного землеволодіння, створення заможного селянина, як опори держави.

Изображение слайда
10

Слайд 10

На Сході динамічно розвивалася важка промисловість, що притягувала капітали із Західної Європи, а робочу силу – з усієї Російської імперії. У правобережних та деяких лівобережних губерніях (Київській, Волинській, Подільській, Полтавській, Чернігівській) переважало сільськогосподарське виробництво, переробна промисловість. Південь (Херсонська, Таврійська, частина Катеринославської губернії) машинобудівне виробництво та експорт зерна. Торгівля, сільськогосподарське, транспортне машинобудування сконцентрувалися в Одесі, Києві, Миколаєві, Олександрівську, Херсоні, Харкові.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Виникла крупна машинна індустрія, але вона не переважала над сільським господарством. Найбільша концентрація робітників 44%, тоді як у США – лише 33% по країні. Процес завершення ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕОРОТУ та перехід до індустріалізації не був завершений до початку І СВІТОВОЇ ВІЙНИ.

Изображение слайда
12

Слайд 12

З'явилась проблема – територіальна диспропорційність. Потужне нарощення промислового потенціалу та концентрація робочої сили Подніпров'я та Донбасу разюче контрастували з розвитком інших регіонів України.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Внаслідок реформ збільшився процес урбанізації та індустріалізації міст : Київ з 55 тис. збільшився до 127 тис., Харків з 50 тис. до 128 тис., Одеса з 112 тис. до 220 тис. Українське село залишалося центром збереження української культури та ідентичності, місто ж навпаки поступово русифікувалось. З 1865-1900 р. відбувся бурхливий розвиток залізничних шляхів, що збільшував потужності зростаючої промисловості на Україні від 19 км. до 9000 км. залізничних шляхів.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Результат модерних реформ – виникнення МОНОПОЛІЙ : « Продвагон » (1901), «Продамет» (1902), « Трубопродажа » (1902), « Гвоздь » (1903). Це були досить могутні об'єднання. Наприклад, утворений 1904 р. синдикат « Продуголь ». Монополістичні об'єднання України були тісно пов'язані не тільки з російською буржуазією, а й з іноземним капіталом. У 1913 р. на українську промисловість припадало майже 70% видобутку сировини та виготовлення напівфабрикатів Російської імперії.

Изображение слайда
15

Слайд 15

На Західній Україні Русько-українська радикальна партія (1890 р. І. Франко). Українська націонал-демократична партія (1899 р., Є. Левицький). Українська соціал-демократична партія (1899 р., М. Ганкевич ). ГОЛОВНА ПОЛІТИЧНА ВИМОГА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. В Наддніпрянській Україні: Революційна партія України (1900 р.). (Д. Антонович) Українська національна партія (1902 р. М. Міхновський). Українська соціал-демократична робітнича партія (1905 р. В. Винниченко, С. Петлюра). Українська радикальна партія (1904 р. С. Єфремов) ГОЛОВНА ПОЛІТИЧНА ВИМОГА КУЛЬТУРНА ТА ПОЛІТИЧНА АВТОНОМІЯ.

Изображение слайда
16

Слайд 16

У вересні 1908 р. відбулося створення міжпартійного політичного блоку – Товариства українських поступовців. Активними діячами ТУП були М. Грушевський, С. Єфремов, В. Винниченко, Є. Чикаленко, С. Петлюра, Л. Старицька-Черняхівська та ін. Цілі Товариства: українізація освіти, громадських установ, суду й церкви; парламентаризм як основа загальнодержавного ладу; федеративна перебудова Росії, як засіб забезпечення прав українського народу; національно-територіальна автономія України у складі Росії.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Друге навчальне питання Українські землі в роки Першої світової війни.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Перша світова війна почалася 1 серпня 1914 р. Вона стала для Європи першим жахливим досвідом сучасного ведення воєнних дій. Про катастрофічні наслідки: мобілізовано 73 млн. солдатів, з яких 10 млн. загинуло і 20 млн. було поранено. Головною причиною Першої світової війни було прагнення перезроподілу території та сфери впливу. Проте для Німеччини, Османської та Австро-Угорської імперій – ЧЕТВЕРТНИЙ СОЮЗ. Російська імперія, Англія та Франція входили до Антанти. Серед загарбницьких планів, плеканих державами-учасницями війни, не останнє місце відводилося Україні.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Історична довідка: Червоний мак  (англ.  Remembrance poppy ) — символ пам'яті жертв Першої світової війна, а згодом — жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів, починаючи із 1914 року. Використання квітки маку як символу пам'яті інспіроване віршем канадського військового лікаря Джона Мак-Крея   «У полі Фландрії » (1915), що починається словами: « У полі Фландрії поміж хрестами / Гойдає вітер мак рядами, / Щоб знали місце, де ми є …» (англ. " In Flanders fields the poppies blow / Between the crosses, row on row / That mark our place …“ ). Ідея використовувати червоний мак як символ пам'яті належить  Моїні Майкл, викладачці Університету Джорджії, Сполучені Штати.  Після 1918 року Моїна Майкл займалася фінансовою підтримкою недієздатних ветеранів війни. Для того, щоб зібрати необхідні кошти, Майкл запропонувала продавати штучні маки із шовку. Мак (символ пам'яті)

Изображение слайда
20

Слайд 20

Негативні наслідки війни: загострення соціальних протиріч; скорочення посівних площ; скорочення чисельності працездатного населення; інфляція (ціни зросли в 4-8 разів); виникнення проблеми біженців, депортованих та переміщених осіб; занепад промисловості та економіки; Серед позитивних наслідків, можна назвати такі: під час війни на території підросійської України з'явилися перші національні школи; створення українських збройних формувань, набуття військового досвіду; зростання національної свідомості.

Изображение слайда
21

Последний слайд презентации: ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ

Дякую за увагу!

Изображение слайда