Презентация на тему: Відповідальність за порушення у сфері господарювання

Відповідальність за порушення у сфері господарювання
Визначення господарського правопорушення
Види відповідальності
Господарсько-правова відповідальність
Господарсько-правова відповідальність
Штрафні санкції ГКУ
Кримінальна відповідальність
Адміністративна відповідальність
Адміністративні стягнення
Висновки
Дякую за увагу!!!
1/11
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 42)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (475 Кб)
1

Первый слайд презентации: Відповідальність за порушення у сфері господарювання

Изображение слайда
2

Слайд 2: Визначення господарського правопорушення

Господарське правопорушення – це протиправна дія або бездіяльність суб’єкта підприємницької діяльності, яка не відповідає вимогам права, не узгоджується з юридичними обов’язками зазначеного суб’єкта, порушує права іншого учасника відносин або третіх осіб. За здійснення правопорушень у сфері господарської діяльності суб ’ єктами підприємницької діяльності передбачається юридична відповідальність.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Види відповідальності

Господарсько-правова Кримінальна Адміністративна

Изображение слайда
4

Слайд 4: Господарсько-правова відповідальність

Господарсько-правова відповідальність базується на принципах зі ст. 216 ГКУ і згідно з якими: 1) потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі; 2) передбачена законом відповідальність виробника за недоброякісність продукції застосовується також незалежно від того, чи є застереження в договорі; 3) сплата штрафних санкцій за порушення зобов’язання, а також відшкодування збитків не звільняють правопорушника без згоди другої сторони від виконання прийнятих зобов’язань в натурі; 4) у господарському договорі неприпустимі застереження щодо виключення або обмеження відповідальності виробника продукції.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Господарсько-правова відповідальність

Г. відповідальність загалом є матеріальною відповідальністю Г. законодавство закріплює з-поміж інших такий принцип, як повна майнова відповідальність аж до оголошення банкрутом ( ч. 4. ст. 205 ГК України ) У Г. законодавстві, як і у цивільному до правопорушника може бути застосовано відповідальність лише за наявності вини (принцип презумпції вини)

Изображение слайда
6

Слайд 6: Штрафні санкції ГКУ

Як зазначено в ч. 2. ст. 216 ГКУ, застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів громадян та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання. Застосування господарських санкцій є не лише способом захисту порушених прав, а й стимулом для суб’єктів господарювання до не вчинення в майбутньому правопорушень. Cтаття 217 ГКУ визначає господарськими санкціями заходи впливу на порушника у сфері господарювання, в результаті яких для нього настають несприятливі економічні та правові наслідки. Види санкцій ГКУ: 1) відшкодування збитків; 2) штрафні санкції; 3) оперативно-господарські санкції; 4) адміністративно-господарські санкції.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Кримінальна відповідальність

Ст. 199 ККУ: підробка, зберігання банкнот, цінних паперів, лотерейних білетів. Ст. 200 ККУ : Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення. Ст. 201 ККУ : Контрабанда Ст. 203 ККУ: Зайняття забороненими видами господарської діяльності (диски, гральний бізнес,) Ст. 204 ККУ: Фіктивне підприємництво Ст. 208 ККУ: Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків Ст. 209 ККУ: Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Ст. 212 ККУ: Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Ст. 215 ККУ: Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків Ст. 218 ККУ: Фіктивне банкрутство Ст. 219 ККУ: Доведення до банкрутства Ст. 220 ККУ: Приховування стійкої фінансової неспроможності Ст. 222 ККУ: Шахрайство з фінансовими ресурсами Ст. 223 ККУ: Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску Ст. 225 ККУ: Обман покупців та замовників Ст. 228 ККУ: Примушування до антиконкурентних узгоджених дій Ст. 232 ККУ: Розголошення комерційної або банківської таємниці Ст. 233 ККУ: Незаконна приватизація державного, комунального майна

Изображение слайда
8

Слайд 8: Адміністративна відповідальність

Адміністративну відповідальність визначають як вид юридичної відповідальності осіб, що вчинили адміністративні правопорушення, особливих санкцій – адміністративних стягнень. Адміністративна відповідальність характеризується: – особи, які скоїли правопорушення рівні перед законом, незалежно від статі, раси, національності, походження, соціального чи майнового стану, місця проживання; – особа підлягає відповідальності відповідно до закону, що діяв на момент вчинення правопорушення; – притягнення до відповідальності є результатом правової оцінки діяння; – полягає у офіційному осуді особи винної у скоєнні протиправного діяння та його результатів і тягне за собою настання негативних наслідків для правопорушників, що передбачені санкцією правової норми; В останні десятиріччя роль адміністративної відповідальності, в тому числі й за порушення митних правил, неухильно зростала. Адміністративну відповідальність, як правило, пов’язують із застосуванням заходів адміністративного примусу.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Адміністративні стягнення

Адміністративні стягнення є встановлена державою міра відповідальності за вчинення правопорушення. Ст. 322 МКУ містить перелік стягнень: – попередження;( ст. 330, 335 МКУ ) – штраф;( ст. 333, 355, 336, 350 МКУ ) – конфіскація товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил.( 341, 345, 351, 352 МКУ ) Не підлягають адміністративній відповідальності: – особи, які вчинили порушення митних правил з метою усунення небезпеки – особи, які вчинили протиправне діяння при захисті установленого порядку управління в сфері митної діяльності від протиправного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди – особи, які знаходилися під час вчинення протиправного діяння в стані неосудності – особи, які вчинили порушення митних правил, передбачених ст. 331, 332, 349-350 МК України, внаслідок аварії чи непереборної сили, якщо це підтверджено відповідними документами (ст. 321 МК України).

Изображение слайда
10

Слайд 10: Висновки

Отже, завдяки різноманітним видам відповідальності, держава має змогу контролювати правопорушників закону, а також за скоїний злочин відповісти по Закону України. Також ці кодекси попереджають правопорушників про негативні наслідки для них, та їхнього бізнесу у разу скоєння ними злочину. Цим самим держава запобігає виникненню майбутніх злочинів, чи протиправних дій.

Изображение слайда
11

Последний слайд презентации: Відповідальність за порушення у сфері господарювання: Дякую за увагу!!!

Изображение слайда