Презентация: В ербальні і невербальні компоненти діалогу

В ербальні і невербальні компоненти діалогу Спілкування - це багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами спільної діяльності. Залежно від змісту, цілей і засобів спіл - За змістом : За цілями : По засобах : У спілкуванні виділяють вербальні і невербальні компоненти. Вербальне ( словесне ) спілкування існує для передачі інформації при використанні звукового каналу. До первинних належать такі : Мова буває письмової та усної, остання, у свою чергу, підрозділяється на монологічну і діалогічну. Діалог - розмова, підтримуваний співрозмовниками, спільно Письмова мова відіграє важливу роль у розвитку складних узагальнень, якими користується наука, в подачі художніх образів. Письмова мова змушує домагатися Емоційне ставлення, що супроводжує висловлювання, утворює невербальний аспект обміну інформацією. Засобами невербальної комунікації є жести, міміка, інтонації, Невербаліка включає наступні характеристики: Стиль спілкування співрозмовника може вказати на його приналежність до певного соціального і культурного шару, на його кругозір, смак, образ думок. Засоби
1/12
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 88)
Скачать (404 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: В ербальні і невербальні компоненти діалогу

виконала студентка гр. ПЦБ-202 Баранова Тетяна

2

Слайд 2: Спілкування - це багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами спільної діяльності. Залежно від змісту, цілей і засобів спіл - кування можна по- ділити на кілька видів.

3

Слайд 3: За змістом :

матеріальне (обмін предметами і продуктами діяльності), когнітивний (обмін знаннями), кондиційне (обмін психічними/фізіологічними станами), мотиваційний (обмін спонуканнями, цілями, інтересами, мотивами, потребами), діяльнісної (обмін діями, операціями, уміннями, навичками).

4

Слайд 4: За цілями :

біологічне (для підтримки, розвитку та збереження організму), соціальне (розширення і зміцнення міжособистісних контактів, встановлення і розвитку інтерперсональних відносин, особистісного зростання індивіда).

5

Слайд 5: По засобах :

безпосереднє (за допомогою природних органів), опосередковане (з використанням спеціальних засобів і знарядь), пряме (особисті контакти і безпосереднє сприйняття один одним людей в самому акті спілкування), непряме (здійснюється через посередників).

6

Слайд 6: У спілкуванні виділяють вербальні і невербальні компоненти. Вербальне ( словесне ) спілкування існує для передачі інформації при використанні звукового каналу. Засобом вербальної комунікації є слова з закріпленими за ними в громадському досвіді значеннями, тобто мова. Виділяють первинні та вторинні функції мови.

7

Слайд 7: До первинних належать такі :

регулятивна (надання впливу на іншого); передача, зберігання і оволодіння історичним досвідом (казка, приказка); засіб пізнання. Вторинні функції: регуляція емоцій (якщо на людину спрямована агресія, йому слід відповідати більш спокійним, рівним тоном); естетична (словом можна приголубити і образити, підтримати і відштовхнути, обрадувати й засмутити); полегшення; позначення.

8

Слайд 8: Мова буває письмової та усної, остання, у свою чергу, підрозділяється на монологічну і діалогічну. Діалог - розмова, підтримуваний співрозмовниками, спільно обговорюють і вирішують будь- які питання. Монолог вимовляє одна людина, звертаючись до іншого або багатьом особам, хто чує його. Монологічне мовлення складна в композиційному відношенні, вимагає завершеності думки, більш суворого дотримання граматичних правил, суворої логіки і послідовності при викладі інформації.

9

Слайд 9: Письмова мова відіграє важливу роль у розвитку складних узагальнень, якими користується наука, в подачі художніх образів. Письмова мова змушує домагатися максимально правильних формулювань, суворіше дотримуватися правил логіки і граматики, глибше продумувати зміст і спосіб вираження думок.

10

Слайд 10: Емоційне ставлення, що супроводжує висловлювання, утворює невербальний аспект обміну інформацією. Засобами невербальної комунікації є жести, міміка, інтонації, паузи, пози, сміх, сльози і т.д., які створюють знакову систему, доповнює і підсилює, а іноді і замінює засоби вербальної комунікації. Слід відзначити, що однозначне трактування жестів може привести до неправильного розуміння співрозмовника, їх треба оцінювати в контексті з мімікою і промовою.

11

Слайд 11: Невербаліка включає наступні характеристики:

дикція (чіткість вимови); темп і ритм (все, що пов'язано з швидкістю і ритмічністю вимови); мелодійність (плавність вимови); гучність; тембр (звукова забарвлення голоси); інтонація.

12

Последний слайд презентации: Стиль спілкування співрозмовника може вказати на його приналежність до певного соціального і культурного шару, на його кругозір, смак, образ думок. Засоби невербальної комунікації як своєрідна мова почуттів є таким же продуктом суспільного розвитку, як і мова слів, і можуть не співпадати в різних національних культурах. Суттєво важливе значення для посилення дії вербальної комунікації має просторове розміщення спілку...

Похожие презентации

Ничего не найдено