Презентация на тему: В ербальні і невербальні компоненти діалогу

Реклама. Продолжение ниже
В ербальні і невербальні компоненти діалогу
Спілкування - це багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами спільної діяльності. Залежно від змісту, цілей і засобів спіл -
За змістом :
За цілями :
По засобах :
У спілкуванні виділяють вербальні і невербальні компоненти. Вербальне ( словесне ) спілкування існує для передачі інформації при використанні звукового каналу.
До первинних належать такі :
Мова буває письмової та усної, остання, у свою чергу, підрозділяється на монологічну і діалогічну. Діалог - розмова, підтримуваний співрозмовниками, спільно
Письмова мова відіграє важливу роль у розвитку складних узагальнень, якими користується наука, в подачі художніх образів. Письмова мова змушує домагатися
Емоційне ставлення, що супроводжує висловлювання, утворює невербальний аспект обміну інформацією. Засобами невербальної комунікації є жести, міміка, інтонації,
Невербаліка включає наступні характеристики:
Стиль спілкування співрозмовника може вказати на його приналежність до певного соціального і культурного шару, на його кругозір, смак, образ думок. Засоби
1/12
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 88)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (404 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: В ербальні і невербальні компоненти діалогу

виконала студентка гр. ПЦБ-202 Баранова Тетяна

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Спілкування - це багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами спільної діяльності. Залежно від змісту, цілей і засобів спіл - кування можна по- ділити на кілька видів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: За змістом :

матеріальне (обмін предметами і продуктами діяльності), когнітивний (обмін знаннями), кондиційне (обмін психічними/фізіологічними станами), мотиваційний (обмін спонуканнями, цілями, інтересами, мотивами, потребами), діяльнісної (обмін діями, операціями, уміннями, навичками).

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: За цілями :

біологічне (для підтримки, розвитку та збереження організму), соціальне (розширення і зміцнення міжособистісних контактів, встановлення і розвитку інтерперсональних відносин, особистісного зростання індивіда).

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: По засобах :

безпосереднє (за допомогою природних органів), опосередковане (з використанням спеціальних засобів і знарядь), пряме (особисті контакти і безпосереднє сприйняття один одним людей в самому акті спілкування), непряме (здійснюється через посередників).

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: У спілкуванні виділяють вербальні і невербальні компоненти. Вербальне ( словесне ) спілкування існує для передачі інформації при використанні звукового каналу. Засобом вербальної комунікації є слова з закріпленими за ними в громадському досвіді значеннями, тобто мова. Виділяють первинні та вторинні функції мови

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: До первинних належать такі :

регулятивна (надання впливу на іншого); передача, зберігання і оволодіння історичним досвідом (казка, приказка); засіб пізнання. Вторинні функції: регуляція емоцій (якщо на людину спрямована агресія, йому слід відповідати більш спокійним, рівним тоном); естетична (словом можна приголубити і образити, підтримати і відштовхнути, обрадувати й засмутити); полегшення; позначення.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Мова буває письмової та усної, остання, у свою чергу, підрозділяється на монологічну і діалогічну. Діалог - розмова, підтримуваний співрозмовниками, спільно обговорюють і вирішують будь- які питання. Монолог вимовляє одна людина, звертаючись до іншого або багатьом особам, хто чує його. Монологічне мовлення складна в композиційному відношенні, вимагає завершеності думки, більш суворого дотримання граматичних правил, суворої логіки і послідовності при викладі інформації

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Письмова мова відіграє важливу роль у розвитку складних узагальнень, якими користується наука, в подачі художніх образів. Письмова мова змушує домагатися максимально правильних формулювань, суворіше дотримуватися правил логіки і граматики, глибше продумувати зміст і спосіб вираження думок

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Емоційне ставлення, що супроводжує висловлювання, утворює невербальний аспект обміну інформацією. Засобами невербальної комунікації є жести, міміка, інтонації, паузи, пози, сміх, сльози і т.д., які створюють знакову систему, доповнює і підсилює, а іноді і замінює засоби вербальної комунікації. Слід відзначити, що однозначне трактування жестів може привести до неправильного розуміння співрозмовника, їх треба оцінювати в контексті з мімікою і промовою

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11: Невербаліка включає наступні характеристики:

дикція (чіткість вимови); темп і ритм (все, що пов'язано з швидкістю і ритмічністю вимови); мелодійність (плавність вимови); гучність; тембр (звукова забарвлення голоси); інтонація.

Изображение слайда
1/1
12

Последний слайд презентации: В ербальні і невербальні компоненти діалогу: Стиль спілкування співрозмовника може вказати на його приналежність до певного соціального і культурного шару, на його кругозір, смак, образ думок. Засоби невербальної комунікації як своєрідна мова почуттів є таким же продуктом суспільного розвитку, як і мова слів, і можуть не співпадати в різних національних культурах. Суттєво важливе значення для посилення дії вербальної комунікації має просторове розміщення спілку

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже