Презентация на тему: Узагальнюючий урок

Узагальнюючий урок
Люди науки
Про якого вченого, на вашу думку, іде мова?
Про якого вченого, на вашу думку, іде мова?
Про якого вченого, на вашу думку, іде мова?
Про якого вченого, на вашу думку, іде мова?
Встановіть відповідність
Склади логічний ланцюг
Швидке повторення
1. За напрямок струму приймають напрямок руху :
2. Як буде горіти лампа, якщо сила струму буде меншою, ніж вказана на цоколі?
3. Як амперметр включають в електричне коло?
4. Що необхідно зробити, щоб змінити напрямок струму в колі?
5. Визначити силу струму в електричній лампі, через яку за 10 хвилин проходить заряд 300 Кл.
6. За якою формулою можна визначити електричну напругу?
7. Який із даних графіків відповідає провіднику із меншим опором?
8. Яка величина електричної напруги небезпечна для людини?
9. Як зміниться опір електричного кола, якщо повзунок реостата перемістити вправо?
10. Напругу на кінцях провідника зменшили втричі. Як змінилась сила струму в провіднику?
З ’ Є Д Н А Н Н Я
Узагальнюючий урок
Узагальнюючий урок
Узагальнюючий урок
Узагальнюючий урок
Узагальнюючий урок
Узагальнюючий урок
Узагальнюючий урок
Робота у групах
Задача – ланцюжок.
Розв ’ язує мо самостійно
Узагальнюючий урок
Узагальнюючий урок
Узагальнюючий урок
Домашнє завдання
1/34
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 16)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1706 Кб)
1

Первый слайд презентации: Узагальнюючий урок

«Види з ’ єднання провідників» 11 – А клас

Изображение слайда
2

Слайд 2: Люди науки

Изображение слайда
3

Слайд 3: Про якого вченого, на вашу думку, іде мова?

1 підказка: французький фізик та математик. 2 підказка: увів у фізику поняття “електричний струм”. 3 підказка: його іменем названий прилад для вимірювання сили струму та одиниця сили струму. Відповідь: ?

Изображение слайда
4

Слайд 4: Про якого вченого, на вашу думку, іде мова?

1 підказка: німецький фізик. 2 підказка: відкрив теоретично і підтвердив на досліді закон, який показує зв ’ я зок між силою струму в колі, напругою та опором. Відповідь: ?

Изображение слайда
5

Слайд 5: Про якого вченого, на вашу думку, іде мова?

1 підказка: він відкрив один із найважливіших законів електрики в 1785 році, використовуючи для цього крутильні терези. Відповідь: ?

Изображение слайда
6

Слайд 6: Про якого вченого, на вашу думку, іде мова?

1 підказка: італійський фізик. 2 підказка: Один із засновників вчення про про електричний струм. 3 підказка: Створив перший гальванічний елемент. Відповідь: ?

Изображение слайда
7

Слайд 7: Встановіть відповідність

1. U а) заряд 2. R б)питомий опір 3. S в) напруга 4. p г) довжина провідника 5. l д) опір 6. I е) площа перерізу 7. q ж) сила струму 1. U а) А 2. R б) м 3. S в) В 4. p г) Ом 5. l д) мм² 6. I е) Кл 7. q ж) Н · м ² / Кл ²

Изображение слайда
8

Слайд 8: Склади логічний ланцюг

1 варіант 2 мОм 2 Мом 2 Ом 2 кОм 2 варіант 3 А 3 мкА 3 кА 3 МА

Изображение слайда
9

Слайд 9: Швидке повторення

Тестові завдання

Изображение слайда
10

Слайд 10: 1. За напрямок струму приймають напрямок руху :

С) позитивно заряжених частинок; О) негативно заряжених частинок; Е) довільний рух частинок в провіднику; Г) інший варіант відповіді.

Изображение слайда
11

Слайд 11: 2. Як буде горіти лампа, якщо сила струму буде меншою, ніж вказана на цоколі?

а) яскравіше; б) тускніше; в) буде мигати; г) не буде горіти взагалі.

Изображение слайда
12

Слайд 12: 3. Як амперметр включають в електричне коло?

а) в будь-якому місці кола; б) послідовно із споживачем; в) параллельно із споживачем; г) інша відповідь.

Изображение слайда
13

Слайд 13: 4. Що необхідно зробити, щоб змінити напрямок струму в колі?

а) замінити ключ в колі; б) замінити споживач електричного струму; в) перезарядити джерело струму; г) змінити полярність підключення.

Изображение слайда
14

Слайд 14: 5. Визначити силу струму в електричній лампі, через яку за 10 хвилин проходить заряд 300 Кл

а) 0,3 А б) 30 А в) 0,5 А г) 2 А

Изображение слайда
15

Слайд 15: 6. За якою формулою можна визначити електричну напругу?

А А А ___ І ___ q q x q __ I а) б) в) г)

Изображение слайда
16

Слайд 16: 7. Який із даних графіків відповідає провіднику із меншим опором?

а) 1 б) 2 в) опори рівні. U ,В I, А 0 1 2

Изображение слайда
17

Слайд 17: 8. Яка величина електричної напруги небезпечна для людини?

а) в сирому -36В, в сухому -12В б) в сирому -12В, в сухому -36В в) в сирому -38В, в сухому -14В г) в сирому -14В, в сухому -38В

Изображение слайда
18

Слайд 18: 9. Як зміниться опір електричного кола, якщо повзунок реостата перемістити вправо?

а) збільшиться; б) зменшиться; в) не зміниться; г) збільшиться, а потім зменшиться. А

Изображение слайда
19

Слайд 19: 10. Напругу на кінцях провідника зменшили втричі. Як змінилась сила струму в провіднику?

а) не змінилась; б) збільшилась в 3 раза; в) зменшилась в 3 раза; г) зменшилась в 1,5 раза.

Изображение слайда
20

Слайд 20: З ’ Є Д Н А Н Н Я

Изображение слайда
21

Слайд 21

Послідовне з ’ єднання провідників

Изображение слайда
22

Слайд 22

Паралельне з ’ єднання провідників

Изображение слайда
23

Слайд 23

Чому дорівнює опір між точками А і В ділянки кола 14 Ом 8 Ом 7 Ом 6 Ом

Изображение слайда
24

Слайд 24

Знайдіть покази амперметра, якщо І=10А

Изображение слайда
25

Слайд 25

Розрахунок електричного кола R 1 = R 2 = R 3 = 1 Ом R 4 = R 5 = R 6 = 1 Ом R 7 = 4 Ом R 8 = 3 Ом R 9 = 4 Ом U=60 В Усі U та І - ? R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9

Изображение слайда
26

Слайд 26

Якісна задача Чи зміняться показання амперметра і вольтметра, якщо повзунок реостата пересунути в напрямку стрілки? V А

Изображение слайда
27

Слайд 27

Якісна задача Чи буде змінюватися показання вольтметра, якщо повзунок реостата переміщати в напрямку, вказаному стрілкою? Напруга на затискачах ланцюга підтримується постійною. V

Изображение слайда
28

Слайд 28: Робота у групах

Изображение слайда
29

Слайд 29: Задача – ланцюжок

А 10 Ом 3 А А V А V ? 10 Ом 10 Ом ? А V 2 Ом 2 Ом ? Відповідь: ? В

Изображение слайда
30

Слайд 30: Розв ’ язує мо самостійно

Изображение слайда
31

Слайд 31

Задачі Загальний опір двох послідовно з’єднаних провідників 5 Ом, а паралельно з’єднаних 1,2 Ом. Визначити опір кожного провідника.

Изображение слайда
32

Слайд 32

До джерела струму з ЕРС 12 В приєднано дві лампочки. Опір ділянок кола і внутрішній опір джерела r = 1,5 Ом. Опір лампочок R =36 Ом. Визначити напругу на кожній лампочці. Задачі

Изображение слайда
33

Слайд 33

Три резистори включені за схемою. Якщо резистори включені в коло в точках А і В, то загальний опір кола 15 Ом, а якщо в точках А і С, то загальний опір кола 20 Ом. Визначити опори резисторів. Задачі А В С R R 2 R

Изображение слайда
34

Последний слайд презентации: Узагальнюючий урок: Домашнє завдання

Самостійно придумати та розрахувати електричну схему, яка складається із декількох опорів, з ’ єдн аних різними способами. Величину опорів і напругу вибрати самостійно. Накреслити схеми можливих різних з ’ єднань із чотирьох однакових опорів.

Изображение слайда