Презентация на тему: Успішність навчально-професійної діяльності студентів

Успішність навчально-професійної діяльності студентів
Психологічні передумови та показники  успішності навчально-професійної діяльності студентів.
Успішність навчально-професійної діяльності студентів
Успішність навчання студента
Успішне оволодіння спеціальністю залежить від :
Концепція “ Я ” та особливості мислення студента, як важливий компонент в успішному навчанні
Індивідуальний стиль
Типові детермінанти та шляхи усунення неуспішності навчання студентів.
Причини неуспішності :
Успішність навчально-професійної діяльності студентів
Шляхи подолання неуспішності
Принципи побудови програми навчання:
Організація самостійної навчально-професійної діяльності студентів.
Рівні пізнавальної активності
Для розвитку самостійності студентів потрібно формувати такі вміння:
1/15
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 22)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (359 Кб)
1

Первый слайд презентации: Успішність навчально-професійної діяльності студентів

Виконав : студент 6-го курсу групи : ММм 1-14-2Од Малишев Геннадій Віталійович

Изображение слайда
2

Слайд 2: Психологічні передумови та показники  успішності навчально-професійної діяльності студентів

Якщо навчання перетворюється у творчість, то це особливо сприятливо впливає на емоційну сферу студента, загострює його пам’ять і увагу, викликає почуття радості й задоволення, сприяє підвищенню інтересу до пізнавальної діяльності.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Психологічна не готовність студентів до навчань в умовах «вузівської свободи», коли відсутня сувора поточна «шкільна» перевірка та контроль, коли студенту надається більше можливостей у виборі змісту і способів навчальної діяльності, форм звітності за її результати.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Успішність навчання студента

Успішне навчання студента залежить від : 1) Профіль ВНЗ 2) специфіка спеціальності

Изображение слайда
5

Слайд 5: Успішне оволодіння спеціальністю залежить від :

яскраво вираженого вербального типу інтелекту; широти пізнавальних інтересів і ерудованість; добре володіння мовою, багатий словниковий запас і вміння правильно його застосовувати; точнго орієнтування в конкретних і абстрактних поняттях, високого рівень словесно-логічного, абстрактного мислення; творча і відтворююча уява; добре розвинутого словесно-логічна пам’ять; високого рівень розвитку комунікативних здібностей; комунікабельніст і і екстровертованісті; уміння працювати з великим обсягом інформації, зокрема висока швидкість читання і вміння опрацьовувати літературу; уміння чітко усно й письмово висловлювати свою думку.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Концепція “ Я ” та особливості мислення студента, як важливий компонент в успішному навчанні

між успішністю й уявленнями індивіда про свої навчальні здібності існує тісний взаємозв’язок, який зберігається навіть у тому випадку, коли робиться поправка на показник інтелекту.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Індивідуальний стиль

Його навчально-професійної діяльності, що виявляється в стійких способах її здійснення відповідно до індивідуально-психологічних особливостей, і наявних навчальних умінь і навичок. Одночасно важливо надавати студентам право вибору форми навчальної роботи, способу контролю і періоду звітності за її результати, залучати їх до визначення часткових цілей і змісту навчання, окреслювати обсяг навчальних завдань.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Типові детермінанти та шляхи усунення неуспішності навчання студентів

Відсутність стану організації навчального процесу у вищій школі, а й психологічних закономірностей навчально-професійної діяльності, рівня сформованості в студентів учбових дій і операцій є однією з численних причин неуспішності студентів.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Причини неуспішності :

недооцінка студентами теоретичних знань; не сформованість прийомів мислення; не володіння раціональними методами пізнання; прагматична спрямованість на близьку мету (здати залік, екзамен тощо).

Изображение слайда
10

Слайд 10

Нейрофізіологічні: загальна ослабленість організму (перевтоми, неякісне харчування, екологія, недостатня рухова активність та ін.); слабкий тип ВНД; порушення зору, слуху, артикуляції; мікропошкодження кори головного мозку (у т. ч. і через токсичний вплив нікотину, алкоголю і наркотиків). Педагогічні причини: низька інтенсивність навчальної діяльності («від сесії до сесії»); низька її ефективність (невміння вчитися); пропуски занять; відсутність індивідуального, диференційованого підходу з боку викладачів; незадовільні побутові умови проживання, важкий матеріальний стан, відсутність допомоги й підтримки від батьків.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Шляхи подолання неуспішності

Перевести набування знань у процес самостійної пізнавальної діяльності студентів. Підвищувати результативність організації самостійної роботи систематичним контролем і оцінкою її результатів. Виховувати культуру мислення студентів. Грамотне мислення завжди індивідуальне. Воно формує свою автономну систему знань, розвиває власні вихідні поняття і шляхи вирішення проблем, що й становить основу для об’єктивної творчості (В. Т. Кудрявцев). Свобода навчання, звичайно, залишає студентові деяке право вирішувати, що йому потрібно, а що ні. Проте критичне ставлення до педагогічного процесу – це не гординя і не бездіяльність. Треба брати до уваги все краще й нове, вміти критично оцінювати самого себе, щоб уникати помилок бездіяльності та не скорочувати тим самим самого себе, не обмежувати можливості розвитку своїх потенційних сил (а то буде псевдоосвіта замість самоосвіти).

Изображение слайда
12

Слайд 12: Принципи побудови програми навчання:

Оптимальне співвідношення процесів розвитку і саморозвитку. Кожен студент навчається за допомогою придатних для нього засобів, формуючи індивідуальний стиль навчально-професійної діяльності. Формування творчості на всіх етапах навчання студентів. Проблемні творчі завдання є джерелом і нових знань, і розвитку потенційних можливостей кожного студента. Формування настанов до глибокого проникнення в сутність предмету сприяє досягненню не тільки близької мети навчання, а й віддаленої, що пов’язана з професійною діяльністю. Індивідуальні риси особистості розвиваються лише за рахунок самостійного виконання завдань, які студент ставить перед собою. Важливо змінювати завдання, ускладнювати їх. Тільки таким чином у кожного формуються індивідуально-розумові здібності та воля.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Організація самостійної навчально-професійної діяльності студентів

Оволодіння професійними знаннями та уміннями відбувається лише через організацію власної пізнавальної діяльності. Центральним пізнавальним процесом є мислення. Воно забезпечує розуміння матеріалу, тобто виявлення істотних ознак, рис і зв’язків.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Рівні пізнавальної активності

Відтворююча активність – характеризується прагненням особистості запам’ятати й відтворити навчальний матеріал, навчитися застосовувати його за зразком; відсутнє виражене бажання поглиблювати знання; Інтерпретуюча активність – характеризується прагненням особистості усвідомити вивчене, пов’язати його з раніше засвоєним, оволодіти способами застосування знань у нових умовах; індивід більш самостійний, намагається знайти шляхи подолання труднощів; Творчий рівень активності – характеризується прагненням особистості до пошуку нового, раніше невідомого способу розв’язування задачі (вирішення проблеми); наполегливість у досягненні мети.

Изображение слайда
15

Последний слайд презентации: Успішність навчально-професійної діяльності студентів: Для розвитку самостійності студентів потрібно формувати такі вміння:

усвідомлювати і внутрішньо приймати цілі та завдання самостійної роботи; визначати, систематизувати і встановлювати послідовність виконання завдання; визначати і планувати послідовність дій (методів і засобів), необхідних для виконання завдання; організувати свою роботу, мобілізувати наявні ресурси для розв’язання поставленого завдання; самостійно контролювати свої дії, узгоджуючи їх із метою; якщо є потреба, то коригувати, уточнювати й регулювати; оцінити результати своєї самостійної роботи та визначити її подальші перспективи; налагодити зв’язок із викладачем для презентації досягнутих результатів і отримання консультації.

Изображение слайда