Презентация на тему: Уран өндірісі

Уран өндірісі
Уран өндірісі
Уран өндірісі
Уран өндірісі
Уран өндірісі
Уран өндірісі
Уран өндірісі
Уран өндірісі
Уран өндірісі
Уран өндірісі
Уран өндірісі
Уран өндірісі
Уран өндірісі
1/13
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 47)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (968 Кб)
1

Первый слайд презентации: Уран өндірісі

Орындаған: Мәжитов А Әлке М Қабылдаған: Ақашова Ә

Изображение слайда
2

Слайд 2

Уран - бәсекелест i к қаб i лет i анағұрлым жоғары энергия көз i болып табылады. Оның басқа отын көздер i нен басты айырмашылығы - ол жоғары концентрацияланған энергия көз i. Яғни, әр i жең i л, әр i арзан тасымалданатын энергия көз i нен саналады. Мәселен, 1 кг уран дәл осы мөлшердег i көм i рден бөл i нет i н энергиядан 20 мың есе жоғары электр қуатын бөлед i. Жалпы құны жағынан да ти i мд i. 1 кВт сағат өндіруге кететін көм i рдің құны 4 евроцент тұрса, осы мөлшердег i газ 1,3–2,3 евроцентке шамалас. Ал уранның дәл осы көлем i небәр i 0,4 евроцентпен бағаланады.

Изображение слайда
3

Слайд 3

« Ал осындай жең i лд i ктерге ие бола тұра, Қазақстан сонау жылдан бер i көз қырын қайда қадап жүрген?» деген сұраққа жауап - Қазақстан әл i Чернобыль электр стансасындағы жарылысты ұмыта қойған жоқ. Уранның радиоактивт i л i г i оны өнд i ру мен өңдеуде, тасымалдау, өнд i р i сте қолдану кез i нде үлкен кедерг i келт i румен б i рге төнд i рет i н қатерден қауіптенген ел i м i з уран кенорындарын зерттеу жұмыстарын жасырын түрде жүрг i з i п келд i.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Изображение слайда
5

Слайд 5

Уранның әлемд i к қорының 80 пайызы 9 ел үлес i не тиед i. Олар : Аустралия, Қазақстан, Канада, ОАР, Намибия, Нигерия, Ресей, Бразилия және АҚШ. Атап өтерл i г i, уран өнд i р i с i нде алғы шептег i үш мемлекетт i ң б i р i - Канада мен Австралиядан кей i н тұрған Қазақстан. Соңғы зерттеу қорытындылары ел аумағында 1 млн. тоннаға жуық табиғи уран қоры бар екен i н айқындап берд i. Уран қоры Қазақстанның оңтүст i к бөл i г i нде шоғырланған.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Бүг i нде уран кен i ш i н i ң төрт торабы бар. Солтүст i к торапта Уанас, Шығыс Мыңқұдық, Ыңғай, Ақдала, оңтүст i к Ыңғай, Батыс Мыңқұдық, орталық Мыңқұдық және Буденовское кен i штер i орналасса, шығысында оңтүст i к Мойынқұм, оңтүст i к Мойынқұм-1, Төртқұдық, Қанжуған, оңтүст i к Мойынқұм-2, батыс торапта солтүст i к Қарамұрын, оңтүст i к Қарамұрын, Қарасан-1, И i ркөл және оңтүст i к торапта i р i « Заречное» кен i штер i бар. Рас, бұлардың кейб i р i уран өнд i румен қаз i рд i ң өз i нде айналысып жатса, құрылысы б i тпеген келес i лер i алдағы ек i - үш жыл i ш i нде өз жұмыстарын бастайды деп жоспарланып отыр.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Әлем бойынша уран өндіру 2005—2006 жж елдер бойынша U өндіру ( тоннамен ). Канада 11410 Аустралия 9044 Қазақстан 4020 Ресей 3570 АҚШ 1249 Украина 920 Қытай 920

Изображение слайда
8

Слайд 8

Компаниялар бойынша өндіріс, 2006 ж. Cameco - 8.1 мың тонна Rio Tinto - 7 мың тонна AREVA - 5 мың тонна Қазатомөнеркәсіп - 3.8 мың тонна ОАО ТВЭЛ - 3,5 мың тонна PHB Billiton - 3 мың тонна Навоийский ГМК - 2.1 мың тонна Uranium One - 1 мың тонна Heathgate - 0.8 мың тонна Denison Mines - 0.5 мың тонна

Изображение слайда
9

Слайд 9

Изображение слайда
10

Слайд 10

Уран өндірісі Қазақстан экономикасының басым бағыт­тары­ның бірі. Бүгінде еліміз уран өндіру бойынша әлемнің көшбасшы мемлекеттерінің біріне айналды. Қызылорда облысы Шиелі ауданында орналасқан «РУ-6» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстанның уран өндірісіне ерекше екпін қосып отырған мекеменің бірі. Бүгінгі таңда біздің мекеме «Солтүстік Қарамұрын», «Оңтүстік Қарамұрын» және «Иіркөл» кен орындарында табиғи уранды ұңғылар арқылы жерасты сілтілендіру әдісімен өндіріп отыр.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Изображение слайда
12

Слайд 12

Изображение слайда
13

Последний слайд презентации: Уран өндірісі

Назарларыңызға рахмет

Изображение слайда