Презентация на тему: ҮОМШӨ-ний даатгал

Реклама. Продолжение ниже
ҮОМШӨ-ний даатгал
Тахир дутуугийн тэтгэвэр
Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж
ҮОМШӨ-ний даатгал
1/5
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 47)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1846 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: ҮОМШӨ-ний даатгал

Тахир дутуугийн тэтгэвэр Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж Нөхөн сэргээх төлбөр Урьдчилан сэргийлэх зардал Сувьлалын хувьсах зардал

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Тахир дутуугийн тэтгэвэр

Тэтгэвэр авах нөхцөл: - Нийтдээ 20-иос доошгүй жил - Тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн 3 жилд - Нийтдээ 3-аас доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагч - Хөдөлмөрийн чадвараа 50- иас доошгүй хувиар байнга буюу удаан хугацаагаар алдсан даатгуулагч. Тэтгэврийн хэмжээ: - Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан бол түүний хөдөлмөрийн хөлснөөс 45 хувиар - Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 20 жилээс илүү төлсөн жил тутамд тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгосон цалин хөлсний 1,5 хувиар тооцож нэмэгдэл олгоно.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр

Тэтгэврийн хэмжээ: 20 дээш жил 5 жилийн 3 жилд тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагч нас барвал түүний асрамжид байсан гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж

Тэтгэмж авах нөхцөл : Хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдахаас өмнө 3, түүнээс дээш сарын хугацаагаар төлсөн даатгуулагч Тэтгэмж бодох хувь, хэмжээ: ( Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж олгох хугацааны дээд хязгаар нь дараалсан 12 сарын дотор 180 хоногоос хэтрэхгүй байна. )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Последний слайд презентации: ҮОМШӨ-ний даатгал

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже