Презентация на тему: Улгер « Сакылта » Автор:Бекпеева Кристина

Реклама. Продолжение ниже
Улгер « Сакылта » Автор:Бекпеева Кристина
Улгер « Сакылта » Автор:Бекпеева Кристина
Улгер « Сакылта » Автор:Бекпеева Кристина
Улгер « Сакылта » Автор:Бекпеева Кристина
Улгер « Сакылта » Автор:Бекпеева Кристина
Улгер « Сакылта » Автор:Бекпеева Кристина
Улгер « Сакылта » Автор:Бекпеева Кристина
Улгер « Сакылта » Автор:Бекпеева Кристина
1/8
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 10)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (4520 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Улгер « Сакылта » Автор:Бекпеева Кристина

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
2

Слайд 2

« Адазын j ууга ÿ йдешкени » деп коллажты карган энемнин болужыла карындажымла кожо эттис. Бу j урук аайынча « Сакылта » деп ÿ лгеримди ч ÿ мдедим.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
3

Слайд 3

Сакылта 1941 j ыл … Кич ÿ из ÿ айдын 22-чи к ÿ ни… J айым албатынын амырын бузып, Кал j у ő шт ÿ кенетийин табарган. Адалар, акалар, карындаштар Т ő р ő лин корыырга туруп чыккан. Олордын тоозында карган таадам Баштапкы ла к ÿ ндерде j ууга атанган. Беш балалу карган энем Таадамды ÿ йдежип, туруп калган. Чадыр айылдын эжиги ачык - Таадамнын j анарына иженип арткан … Ырызы тартып, карган таадам Т ő р ő л Алтайына j анып келген. J ен ÿ л ÿ келген j уучылды уткып, Айылдын эжиги ачык турган !

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
4

Слайд 4

J ен ÿ л ÿ келген j уучылды уткып, Айылдын эжиги ачык турган.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
5

Слайд 5

Карган таадам Öб ö к ö зи, ады – j олы : Оштушев Тумпук Кыпчакович Чыккан к ÿ ни : 12 май 1910 j ыл. J уунан озо кайда иштеген : колхозтын бригадири «Красный маяк» Кан – Оозы аймак Качан j ууга атанган : 1941 j ыл

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
6

Слайд 6

Бичикте карган таадамнын ады – j олы бичилген. «Кем де ундылбас, Не де ундылбас.»

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
7

Слайд 7

Кырлык j урттан Ада-Т ö р ö л учун Улу j ууга 152 кижи атанган. 95 j уучыл j ен j астанып j ыгылган. Алтайына эзен-амыр 57 j уучыл j анып келген. Бу бичикте j урттын таадаларыс керегинде эске алыныштар бичилген. Карган таадам керегинде база бар.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже
8

Последний слайд презентации: Улгер « Сакылта » Автор:Бекпеева Кристина

J аан быйан !

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3