Презентация на тему: Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)

Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
П ричини Люблінської унії
Основні умови
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
Наслідки Люблінської унії для українських земель
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
Міське населення складалося
Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
Реєстрове козацтво
Причини, що спонукали польський уряд утворити реєстрове козацтво, такі :
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
ПОВСТАННЯ 1591͵1596 РР. ПІД ПРОВОДОМ К. КОСИНСЬКОГО ТА С. НАЛИВАЙКА.
ПОВСТАННЯ ПІД ПРОВОДОМ К. КОСИНСЬКОГО
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
РЕФОРМАЦІЙНИЙ РУХ В УКРАЇНІ
ПРАВОСЛАВНІ БРАТСТВА
Утворення греко- католицької церкви. Розвиток культури й освіти.
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)
1/26
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 44)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (986 Кб)
1

Первый слайд презентации: Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)

Изображение слайда
2

Слайд 2

Люблінська унія 1569 - угода про об'єднання Королівства Польського та Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу - Річ Посполиту, що була затверджена у місті Любліні 1 липня 1569 року.

Изображение слайда
3

Слайд 3: П ричини Люблінської унії

прагнення Великого князівства Литовського здобути союзника в боротьбі з Московією польська шляхта сподівалася в такий спосіб розширити свої володіння українська, білоруська та литовська шляхта була зацікавлена в польській моделі державності з притаманними їй політичними правами та становими привілеями для шляхти.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Основні умови

Об’єднання Польщі й Литви у федеративну державу, очолювану виборним монархом, який од­ночасно є польським королем і великим князем литовським. Він мав обиратися на спільному польсько-литовському сеймі й коронуватися в Кракові Створення єдиного сейму, грошової системи і ведення спільної зовнішньої політики Перехід до складу Польщі українських земель — Підляшшя, Волині, Київщини та Брацлавщини

Изображение слайда
5

Слайд 5

На українських землях, що відійшли після Люблінської унії до Речі Посполитої, запроваджувався адміністративно територіальний устрій за польським взірцем. У Речі Посполитій на українських землях стало шість воєводств : Руське (з центром у Львові ), Белзьке (Белз), Подільське ( Кам’янець ), Волинське ( Луцьк ), Брацлавське (Брацлав), Київське ( Київ ). Воєводства очолювали - воєводи.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Изображение слайда
7

Слайд 7: Наслідки Люблінської унії для українських земель

Через Польщу на українські землі поширювався західноєвропейський культурний вплив, збільшувалася кількість навчальних закладів Втрата українським суспільством своєї політичної еліти Виникнення на укр. землях величезних латифундій польських магнатів, закріпачення селянства. Українське населення починає зазнавати релігійних і національних утисків

Изображение слайда
8

Слайд 8

Найчисленнішим прошарком шляхетської верстви була дрібна шляхта- зем’яни. особливе місце належало духівництву, яке становило окрему суспільну верству. найнижче місце посідали селяни – 80 % населення. Селяни поділялися на похожих ( особисто вільних ) і непохожих ( прикріплених до свого наділу ). С оціальніа структура українського суспільства

Изображение слайда
9

Слайд 9

Фільварок —панський сільськогосподарський хутір, багатогалузеве господарство, орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж. В икористовувалася праця кріпаків.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Міське населення складалося

міської верхівки – патриціату ( багаті представники аристокра - тичних родів ) заможних міщан ( цехові майстри, купці ) міської бідноти

Изображение слайда
11

Слайд 11: Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі

Посилення соціального і національно-релігійного гноблення українського населення. Запровадження кріпацтва. По­гіршення умов життя, зростання повинностей і податків, люди прагнули переселитися на нові землі у пошуках кращої долі

Изображение слайда
12

Слайд 12

Изображение слайда
13

Слайд 13

З а порогами утворилася Запорізька Січ. Розташовувалася на о. Малій Хортиці ( нині на території міста Запоріжжя ). 1556 р. українським православним князем Дмитром Вишневецьким.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Реєстрове козацтво

У 1572 р. польський король Сигізмунд ІІ Август видав універсал, за яким на службу було взято 300 козаків. За часів польського короля Стефана Баторія 1578р. 600 козаків, найнятих на службу, було внесено до спеціального списку – реєстру.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Причини, що спонукали польський уряд утворити реєстрове козацтво, такі :

прагнення залучити козаків на державну службу. використовуючи їх для захисту своїх південних кордонів. бажання встановити над козаками контроль і в такий спосіб обмежити їхній вплив на українське суспільство

Изображение слайда
16

Слайд 16

Надання реєстровим козакам певних праві привілеїв означало визнання польською владою українського козацтва як стану. У такий спосіб було узаконено козацький лад, що сформувався на Запорожжі.

Изображение слайда
17

Слайд 17: ПОВСТАННЯ 1591͵1596 РР. ПІД ПРОВОДОМ К. КОСИНСЬКОГО ТА С. НАЛИВАЙКА

Узаконення 1588 р. Литовським статутом кріпосного права на території Брацлавського й Київського воєводств зумовило посилення виступів селян і міщан, масові втечі населення на Запорожжя.

Изображение слайда
18

Слайд 18: ПОВСТАННЯ ПІД ПРОВОДОМ К. КОСИНСЬКОГО

На початку осені 1591 р. Вирішальною у повстанні Косинського стала битва під П’яткою на Житомирщині 23–31 січня 1593 р.

Изображение слайда
19

Слайд 19

1595 р. Повстання С. Наливайка, охопило Брацлавщину, а згодом і Волинь. 23 березня 1596 р. відбулася битва біля урочища Гострий Камінь. відбулася битва в травні 1596 р. в урочищі Солониці під Лубнами ( нині Полтавської обл.).

Изображение слайда
20

Слайд 20: РЕФОРМАЦІЙНИЙ РУХ В УКРАЇНІ

Найголовнішим здобутком Реформації в Україні був переклад Святого Письма живою мовою народу, а також її використання в богослужінні. Переклади Святого Письма староукраїнською літературною мовою стали з’являтися від середини 16 ст. Найвідомішим є Пересопницьке Євангеліє (1556–1561).

Изображение слайда
21

Слайд 21: ПРАВОСЛАВНІ БРАТСТВА

Вплив реформаційних ідей засвідчує й діяльність православних братств. Найавторитетнішим було Львівське Успенське братство. Початок діяльності близько 1439 року, початки значного розвитку 80-х роки 16 ст.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Утворення греко- католицької церкви. Розвиток культури й освіти

1596 р. у м. Бересті була прийнята Берестейська церковна унія. У творення греко- католицької церкви. Король Сигізмунд ІІІ підтримав унію.

Изображение слайда
23

Слайд 23

Нова церква підпорядковувалася папі римському. Греко- католицьке духовенство, як і католицьке, звільнялося від сплати податків. Уніатська шляхта нарівні з католицькою могла претендувати на державні посади. Греко- католицьким єпископам було обіцяно місце в сенаті.

Изображение слайда
24

Слайд 24

1576 р. Острозький культурно- освітній осередок. При ньому 1578 р. виникла школа. Перша братська школа з’явилась у Львові 1586 р.,

Изображение слайда
25

Слайд 25

книговидання в Україні сприяла діяльність Івана Федорова (Федоровича). На початку 70-х років 16 ст. він прибув до Львова. У створеній друкарні 1574 р. Іван Федоров надрукував «Апостол».

Изображение слайда
26

Последний слайд презентации: Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)

1574 р. вийшов перший український друкований підручник для навчання грамоти – « Буквар ». Новий Завіт (1580) – Острозьку Біблію (1581).

Изображение слайда