Презентация: Układ mięśniowy

Układ mięśniowy Powięź – fasciae narzędzie pomocnicze mięśni Ścięgna Cechy charakterystyczne mięśni Ad 1. pobudliwość Ad 2. Kurczliwość Ad 3. Rozciągliwość Ad 4. Elastyczność Napięcie mięśnia - tonus Podstawowe czynności tkanki mięśniowej Ad 1. Ruch Ad 2. Utrzymanie postawy ciała Ad 3. Wytwarzanie ciepła Trzy rodzaje włókien mięśniowych człowieka Ad 1. Mięśnie gładkie Ad 2. Mięśnie poprzecznie prążkowane – m. szkieletowe Ad 3. Mięsień sercowy Mięśnie można podzielić na kilka rodzajów Pod względem topograficznym – w zależności od położenia Praca mięśni Są one przyczepione do kości. Podczas skurczu pociągają je i ciało wykonuje ruch.
1/20
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 83)
Скачать (80 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Układ mięśniowy

Składa się z wydłużonych komórek otoczonych błoną podstawną, zwanych włóknami mięśniowymi. Mięśnie stanowią 40-50% całkowitego ciężaru ciała. W organizmie znajduje się ponad 430 mięśni zależnych od woli. Każdy z nich zawiera 75% wody, 20% białka i 5% soli mineralnych i związków chemicznych. Pęczki mięśniowe, z których każdy składa się z grupy ok.. 150 włókien mięśniowych otoczony jest z zewnątrz tkanką łączną zwaną powięzią.

2

Слайд 2: Powięź – fasciae narzędzie pomocnicze mięśni

Błony zbudowane z tkanki łącznej włóknistej, których zadaniem jest zewnętrzna osłona poszczególnych mięśni, grup mięśniowych i całej warstwy. Występują one w kończynach, a ich odnogi przyczepiając się do kości oddzielają od siebie poszczególne grupy mięśniowe tworząc tzw. Przegrody międzymięśniowe.

3

Слайд 3: Ścięgna

Na obydwu końcach mięśnia, pokrywająca go powięź formuje mocne pasma tkanki łącznej nazywane ścięgnami, które są bezpośrednio przyczepione do kości. Ścięgna – to mocne pasma tkanki łącznej pokrywające mięsień, mające przyczepy na kości. Więzadła – to wytrzymałe, elastyczne pasma, które łączą ze sobą kości i stabilizują stawy.

4

Слайд 4: Cechy charakterystyczne mięśni

1. Pobudliwość 2. Kurczliwość 3. Rozciągliwość 4. Elastyczność

5

Слайд 5: Ad 1. pobudliwość

Zdolność przyjmowania bodźców i reagowania na nie.

6

Слайд 6: Ad 2. Kurczliwość

Zdolność do skracania i generowania siły pozwalającej wykonać pracę. Mięśnie w czasie skurczu mogą nie zmieniać swojej długości, a tylko zmieniają napięcie (skurcz izometryczny), lub mogą się skracać w czasie skurczu (skurcz izotoniczny). Rozległość skurczu mięśnia zależy od długości jego włókien, które mogą skracać się do połowy swojej długości. Siła działania mięśnia równa jest sumie sił poszczególnych włókien.

7

Слайд 7: Ad 3. Rozciągliwość

Zdolność do wydłużania, bez uszkodzenia włókna mięśniowego.

8

Слайд 8: Ad 4. Elastyczność

Zdolność do powrotu do pierwotnego kształtu po skurczu lub rozciągnięciu.

9

Слайд 9: Napięcie mięśnia - tonus

Sprawia, że przeciwstawia się on sile chcącej go rozciągnąć. Na stopień napięcia mięśnia mają wpływ: budowa osłonki, jego wiek i gruczoły wewnętrznego wydzielania, szczególnie jajniki i jądra, a także układ nerwowy.

10

Слайд 10: Podstawowe czynności tkanki mięśniowej

1. Ruch – wykonywanie wszystkich ruchów 2. Utrzymanie postawy ciała – kształtowanie sylwetki 3. Wytwarzanie ciepła 4. Realizacja podstawowych funkcji życiowych – oddychanie, trawienia, wydalanie 5. Ochrona dla tkanek znajdujących się pod nią 6. Ochrona dla naczyń i nerwów

11

Слайд 11: Ad 1. Ruch

Może być odruchem lub wykonany dowolnie. Wszystkie ruchy są wynikiem zintegrowanego działania kości, stawów i mięśni. Mniej widoczne są czynności mięśni gładkich (ruchy perystaltyczne jelit, skurcz pęcherza moczowego ii.). Wyróżniamy mięśnie jedno i wielostawowe w zależności od ich przyczepów i przebiegu. W każdym ruchu działa zwykle kilka mięśni, nazywamy je wtedy współdziałającymi lub synergistycznymi. W każdym ruchu czynne są również mięśnie przeciwstawne, czyli antagonistyczne. Harmonijne ruchy są rezultatem współpracy synergistów i antagonistów.

12

Слайд 12: Ad 2. Utrzymanie postawy ciała

Skurcz mięśni pozwala na utrzymanie stałej pozycji ciała – siedzenie, stanie.

13

Слайд 13: Ad 3. Wytwarzanie ciepła

Mięśnie w czasie czynności wytwarzają ciepło, utrzymując stałą ciepłotę ciała. Uważa się, iż około 85% całkowitej ciepłoty ciała jest produkowane w czasie skurczu mięśni.

14

Слайд 14: Trzy rodzaje włókien mięśniowych człowieka

1. Mięśnie gładkie 2. Mięśnie poprzecznie prążkowane 3. Mięsień sercowy

15

Слайд 15: Ad 1. Mięśnie gładkie

Wchodzą w skład ścian naczyń i narządów wewnętrznych. Ich skurcz jest powolny, długotrwały i niezależny od naszej woli. Komórki mięśni gładkich unerwione są przez układ nerwowy autonomiczny.

16

Слайд 16: Ad 2. Mięśnie poprzecznie prążkowane – m. szkieletowe

Stanowiące czynny narząd ruchu, które przyczepiają się do kości lub skóry. Ich skurcz jest szybki i zależny od woli człowieka.

17

Слайд 17: Ad 3. Mięsień sercowy

Zbudowany jest z sieci włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych o specyficznej budowie. Jego czynność jest automatyczna i nie podlega naszej woli. Mięsień sercowy lub tkanka mięśniowa serca występuje głównie w ścianach serca oraz w ścianach dużych naczyń w pobliżu serca. Tkanka ta składa się z komórek mięśniowych sercowych oraz komórek układu przewodzącego.

18

Слайд 18: Mięśnie można podzielić na kilka rodzajów Pod względem topograficznym – w zależności od położenia

Mięśnie głowy Mięśnie tułowia Mięśnie kończyn Mięśnie brzucha Mięśnie klatki piersiowej Mięśnie grzbietu

19

Слайд 19: Praca mięśni

Polega na wykonywaniu ruchu. Następuje to dzięki impulsom nerwowym, które docierają do każdego włókna w mięśniu. Każdy z trzech typów mięśni wykonuje swoją pracę. Mięśnie gładkie poruszają określonymi narządami. Dzięki mięśniu sercowemu krew krąży w całym organizmie. Najbardziej widoczna jest praca w mięśniach szkieletowych.

20

Последний слайд презентации: Są one przyczepione do kości. Podczas skurczu pociągają je i ciało wykonuje ruch.

Mięśnie wykonują pracę pociągania, a nie popychania, dlatego każdemu odpowiada inny który mu przeciwdziała. Są to tzw, mięśnie antagonistyczne – gdy jeden mięsień powoduje prostowanie ręki inny mu przeciwdziała poprzez zginanie ręki.

Похожие презентации

Ничего не найдено