Презентация на тему: УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ

Реклама. Продолжение ниже
УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ
УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ
УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ
Культуру дріжджів вирощували в середовищі YPD : 2 % глюкози, 2 % пептону, 1 % дріжджового екстракту, для створення умов стресу додавали різні концентрації
УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ
УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ
УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ
УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ
УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ
УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ
УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ
УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ
ВИСНОВКИ:
УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ
1/14
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 47)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1782 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ

ДВНЗ « Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника » Кафедра біохімії та біотехнології Автор: студентка IV курсу Швець Марія Науковий керівник : к.б.н., доц. Семчишин Г. М.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Гормезис – стимуляція будь-яких систем живих організмів зовнішніми впливами, інтенсивність яких є недостатньою для прояву шкідливих наслідків. Відомо, що сублетальні концентрації пероксиду водню або сполук, які генерують супероксид-аніон, збільшують стійкість клітин дріжджів до летальних доз цих оксидантів унаслідок індукції захисних ферментів. 2

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

МЕТА : оцінити участь антиоксидантної системи клітин дріжджів S. cerevisiae у горметичному ефекті пероксиду водню. ЗАВДАННЯ: 1. Дослітиди виживання клітин S. cerevisiae, попередньо культивованих з сублетальними концентраціями пероксиду водню, при дії на них високих концентрацій Н 2 О 2 ; 2. Дослідити життєздатність клітин S. cerevisiae різних штамів ( YPH 250, ∆ SOD 1∆ SOD 2, YTT 7, YIT 2), за дії різних концентрацій Н 2 О 2. 3

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Культуру дріжджів вирощували в середовищі YPD : 2 % глюкози, 2 % пептону, 1 % дріжджового екстракту, для створення умов стресу додавали різні концентрації пероксиду водню

Дослідну культуру для крапельного методу поділили на такі групи: І ‒ контроль – клітини культивували без додавання Н 2 О 2 ; ІІ ‒ клітини культивували з сублетальними концентраціями Н 2 О 2 : 0,1; 0,15; 0,2 мМ ; ІІІ ‒ клітини культивували з 50 мМ Н 2 О 2 ; IV ‒ клітини спочатку культивували з сублетальними концентраціями Н 2 О 2 : 0,1; 0,15 ; 0,2 мМ ( передатаптація ); потім піддавали дії сильнішого стресу, індукованого 50 мМ Н 2 О 2. УМОВИ КСПЕРИМЕНТУ 4

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Для визначення життєздатності клітин методом колонійутворюючих одиниць е кспериментальну культуру досліджуваних штамів ділили на дванадцять груп. Одну залишали як контроль, до інших додавали різні концентрації пероксиду водню: 0,001; 0,025; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 1; 2,5; 10; 50; 100 мМ. 5

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

6

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

7

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

8

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

9

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

10

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

11

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

12

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13: ВИСНОВКИ:

Виживання клітин дріжджів S. cerevisiae, попередньо інкубованих з сублетальними концентраціями пероксиду водню, збільшується при наступній їх інкубації з летальними концентраціями Н 2 О 2. Явище гормезису сильніше виражене у штамів S. cerevisiae дефектних за генами основних антиоксидантних ферментів ніж у вихідного батьківського штаму. 13

Изображение слайда
1/1
14

Последний слайд презентации: УЧАСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ Saccharomyces cerevisiae У ГОРМЕТИЧНОМУ ЕФЕКТІ

Дякую за увагу !!!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
Реклама. Продолжение ниже