Презентация на тему: У рок з фізики (11 клас ): Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й

У рок з фізики (11 клас ): Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Поширення світла у різних середовищах.
1. Ідеї стародавніх філософів
2.      Корпускулярна теорія світла Ньютона
3.      Хвильова теорія Гюйгенса
4.    Електромагнітна теорія світла
5. Квантова теорія світла
6. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.
7. Джерела світла - це ф ізичні тіла, атоми та молекули яких випромінюють світло
8.Поширення світла у р і зних середовищах
Домашнє завдання Вивчити п.38
1/10
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 74)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (107 Кб)
1

Первый слайд презентации: У рок з фізики (11 клас ): Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Поширення світла у різних середовищах

Мета уроку: познайомити учнів із історією розвитку поглядів на природу світла, джерелами світла та поширення його в різних середовищах. Розвивати образне та критичне мислення, творчу уяву. Виховувати почуття відповідальності, праце¬любність, самостійність, уважність. Обладнання : презентація, підручник Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Изображение слайда
2

Слайд 2: 1. Ідеї стародавніх філософів

Питання « Що таке світло ?» цікавило щестародавніх філософів. Більшість із них дотримувалися тієї точки зору, що світло створюється усередині самої людини й випромінюється з її ока. Деякі філософи розглядали світло як матеріальні промені, що сполучають тіло, яке світиться, та людське око. Вони вважали, що відкрите око ви¬промінює « флюїди » та « обмацує » ними, ніби найтоншими щупальцями, предмети, які бачить. Інші вважали, що з кожного предмета зриваються оболонки, подібні до самих предметів. Ці « образи », потрапляючи до ока, викликають відчуття форми й кольору предметів

Изображение слайда
3

Слайд 3: 2.      Корпускулярна теорія світла Ньютона

Першою науковою теорією, яка намагалася пояснити фізичну природу світла, стала теорія світлових частинок, розроблена І. Ньютоном і викладена ним у книзі «Оптика». Відповідно до її положень світло являє собою потік частинок, які випускаються світним тілом у всіх напрямах ( перенесення речовини ). Виходячи з корпускулярних уявлень Ньютон пояснив більшість відомих тоді оптичних явищ : прямолінійне поширення світла в однорідному середовищі, відбивання та заломлення світла

Изображение слайда
4

Слайд 4: 3.      Хвильова теорія Гюйгенса

Відповідно до теорії X. Гюйгенса ( світло — це хвилі, що поширюються в особливому, гіпотетичному середовищі — ефірі, який заповнює весь простір і проникає усередину всіх тіл. Гюйгенс не розглядав справжнього хвильового процесу, його міркування стосувалися лише поширення хвильового фронту. Він суто математично описав явище відбивання й заломлення хвиль і показав, що швидкість світла в більш густому середовищі має бути меншою, ніж у повітрі. У 1801 році Т. Юнг на підставі хвильових уявлень дуже просто й наочно роз'яснив інтерференцію світла та розвинув, таким чином, хвильову теорію. У 1818 році О. Френель незалежно від Юнга вивів докладну теорію дифракції й інтерференції світла, показавши, що інтерференція є прямим наслідком хвильової природи світла. Остаточний удар по корпускулярній теорії був нанесений дослідами Ж. Фуко. Він виміряв швидкість світла у воді й показав, що її значення збігається з теоретично здобутим у хвильовій теорії. Хвильова теорія з єдиної точки зору пояснила усі відомі тоді явища й передбачила низку нових. Понад сто років корпускулярна й хвильова гіпотези про природу світла існували паралельно. Жодна з них не могла здобути вирішальної перемоги. Лише авторитет І.Ньютона змушував більшість учених віддати пере¬вагу корпускулярній теорії.

Изображение слайда
5

Слайд 5: 4.    Електромагнітна теорія світла

У другій половині XIX століття Дж. Максвелл довів, що світло являє собою окремий вид електромагніт¬них хвиль. Його роботи заклали підґрунтя електромагнітної теорії світла. Після експериментального виявлення електромагнітних хвиль Г.Герцем не залишилося ніяких сумнівів у тому, що під час поширення світло «поводиться» як хвиля. У 1899 році П. М. Лебедєв навів новий доказ тотожності світлових і електромагнітних хвиль. Він виявив дослідним шляхом, що світло тисне на тіла, на які падає, й виміряв цей тиск. За теорією Максвелла електро¬магнітні хвилі також чинять подібний тиск. Таким чином, у другій половині XIX століття була заснована електро¬магнітна теорія світла.

Изображение слайда
6

Слайд 6: 5. Квантова теорія світла

На початку XX століття уявлення про природу світла почали докорінно змінюватися. Раптом з'ясувалося, що відкинута корпускулярна теорія все-таки має відношення до реальності. У 1900 році німецький фізик М.Планк припустив, що атоми тіл поглинають і випромінюють енергію скінченними порціями — квантами. У 1905 році А. Ейнштейн припустив, що світло поширюється в просторі у вигляді дискретних об'єктів — квантів світла. Таким чином, були виявлені властивості переривисті або, як кажуть, квантові властивості світла

Изображение слайда
7

Слайд 7: 6. Корпускулярно-хвильовий дуалізм

Виникла надзвичайна ситуація : явища інтерференції та дифракції, як і раніше, можна було пояснити, вважаючи світло хвилею, а явища випромінювання й поглинання — вважаючи світло потоком частинок. У результаті численних обговорень, пошуків і досліджень виникла сучасна теорія світла, що є синтезом корпускулярної та хвильової теорій. В основі цієї теорії лежить думка, що світло одночасно має і хвильові, й корпускулярні властивості.

Изображение слайда
8

Слайд 8: 7. Джерела світла - це ф ізичні тіла, атоми та молекули яких випромінюють світло

Джерела світла бувають штучні та природні, теплові та люмінесцентні, точкові та протяжні. Наприклад, полярне сяйво  — природне, протяжне для спостерігача на Землі, люмінесцентне джерело світла. Джерелами світла є Сонце, спалах блискавки, лампа розжарювання, екран телевізора, монітори тощо. Світло можуть випромінювати також організми ( деякі морські тварини, світлячки та ін.) Пристрої, за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання називають приймачами світла. Серед природних приймачів світла  — органи живих істот

Изображение слайда
9

Слайд 9: 8.Поширення світла у р і зних середовищах

я к і будь-які інші електромагнітні хвилі світло характеризується частотою, довжиною хвилі, поляризацією У вакуумі світло розповсюджується зі сталою швидкістю, яка не залежить від системи відліку  — швидкістю світла. Швидкість поширення світла в речовині залежить від властивостей речовини і загалом менша від швидкості світла у вакуумі. Довжина хвилі зв'язана з частотою законом дисперсії, який також визначає швидкість поширення світла в середовищі Взаємодіючи з речовиною, світло розсіюється і поглинається. При переході з одного середовища в інше змінюється швидкість розповсюдження світла, що призводить до заломлення. Поряд із заломленням на границі двох середовищ світло частково відбивається. Заломлення та відбиття світла використовується в різноманітних оптичних приладах : призмах, лінзах, дзеркалах, що дозволяють формувати зображення. Випромінювання і поглинання світла відбувається квантами : фотонами, енергія яких залежить від частоти : Е= h* ᵧ де E — енергія кванта, ᵧ  — частота, h — стала Планка.

Изображение слайда
10

Последний слайд презентации: У рок з фізики (11 клас ): Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й: Домашнє завдання Вивчити п.38

Джерела: http://uk.wikipedia.org/ http://www.refmaniya.org.ua/konspekti

Изображение слайда