Презентация на тему: Три покоління прав людини

Реклама. Продолжение ниже
Три покоління прав людини
Права людини
Три покоління прав людини.
Три покоління прав людини
Три покоління прав людини
Три покоління прав людини
Три покоління прав людини
Три покоління прав людини
Три покоління прав людини
Три покоління прав людини
Три покоління прав людини
Три покоління прав людини
Три покоління прав людини
Три покоління прав людини
Три покоління прав людини
1/15
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 51)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (389 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Три покоління прав людини

Презентацію створила : Ільків Оксана. 11 клас.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: Права людини

Вперше поняття «права людини» зустрічається у французькій "Декларації прав людини і громадянина», прийнятої в 1789 році, хоча до цього ідея природжених прав пройшла довгий шлях розвитку, важливими віхами на її шляху були англійська Велика хартія вольностей (1215), англійська Білль про права (1689) і американський Білль про права (1791). .

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Три покоління прав людини

.   Перше покоління прав людини  - невідчужувані особисті (громадянські) і політичні права. Друге покоління прав людини  -   поглиблення особистих ( цивільних ) і розвиток   соціально-економічних і культурних прав. Третє покоління прав людини   можна назвати   солідарними ( колективними ),   тобто правами всього людства - правами людини, правами народів, правами нації, правами спільності та асоціації.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

До особистих прав зазвичай відносять :  Право на життя Право на свободу та особисту недоторканність Право на гідність особи Право на недоторканність приватного життя Право на недоторканність житла Право на національну і культурну самоідентифікацію Свобода совісті і свобода думки Свобода пересування і вибору місця проживання ; Свобода вибору національності і мови спілкування Право на судовий захист, рівність перед законом, право на свободу від довільного арешту, затримання або вигнання, право на гласне розгляд справи незалежним і неупередженим судом; Свобода віросповідання ( кожна людина може дотримуватися будь-якої релігії, або створити свою власну )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

Політичні права  і свободи відрізняються від особистих, соціальних, економічних та інших прав, тим, що, як правило, тісно пов'язані з приналежністю до громадянства даної держави. Є однією з груп основних конституційних прав і свобод громадян, так як визначають їх участь у громадському та політичному житті країни.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

До політичних прав, як правило, зараховуються :   Свобода слова (свобода інформації ) Право на громадянство Право на об'єднання (свобода спілок ) Свобода зібрань (право збиратися мирно і без зброї, проводити мітинги, демонстрації, ходи) Право на участь в управлінні справами держави і на рівний доступ до державної служби Право на участь у здійсненні правосуддя Право звернень або петицій ( тобто звертатися особисто, а також направляти індивідуальні та колективні звернення до державні органи та органи місцевого самоврядування ) Свобода засобів масової інформації Виборчі права ( активне і пасивне суб'єктивне виборче право: обирати і бути обраним )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7

До соціально-економічних прав відносяться :   Свобода підприємництва (право на підприємницьку та іншу не заборонену законом економічну діяльність ) Право на приватну власність Трудові права (право на працю і свободу праці ) Право на охорону сім'ї, материнства, батьківства та дитинства Право на соціальне забезпечення ( на захист від безробіття, на відпочинок та ін ) Право на житло Право на охорону здоров'я та медичну допомогу

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

До культурних прав відносяться :   Право на освіту Свобода творчості ( свобода літературної, наукового та інших видів творчості та викладання ) Право на участь у культурному житті Академічні свободи Право на сприятливе навколишнє середовище

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

До солідарним (колективним) прав відносяться: Право на світ Право народу на існування, безпека, незалежність, на самовизначення, на соціальний і економічний розвиток Право на суверенітет над своїми природними багатствами і природними ресурсами, Право на сприятливе навколишнє середовище Право на рівноправність з іншими народами Право користуватися економічним і культурним потенціалом людства, як людини, так і людства в цілому.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

Громадянські й політичні права спрямовані на обмеження свавілля державної влади, вони зобов'язують державу не втручатися в сферу особистої свободи людини (його автономного життя), створюють умови для участі громадянина в політичному житті країни.  ^ Особисті (цивільні) права  - є правами кожного, і хоча часто іменуються цивільними, не пов'язані безпосередньо з належністю до громадянства держави, не випливають з нього. Вважаються природженими і невід'ємними для кожної людини незалежно від її громадянства, статі, віку, раси, етнічної чи релігійної приналежності. Необхідні для охорони життя, гідності та свободи людини.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Відмінною особливістю прав першого покоління вважається те, що всі вони спираються на негативну концепцію свободи, в рамках якої свобода розуміється як відсутність примусу, можливість діяти за власним вибором, не наражаючись втручанню з боку інших. Перше покоління прав людини є основою індивідуальної свободи і кваліфікується як система негативних прав, що зобов'язують державу утримуватися від втручання в сфери, регульовані цими правами.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Вважається, що права першого покоління - це основа інституту прав людини ( basic rights).   Вони інтерпретуються міжнародними документами як невідчужувані і не підлягають обмеженню (не плутати з регулюванням способів реалізації цих прав).   Деякі західні фахівці схильні саме ці права розглядати в якості власне "прав людини", вважаючи, що права другого і третього покоління є всього лише "соціальними домаганнями".

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Таким чином, забезпечення прав другого покоління вимагає іншої, порівняно з першим поколінням, стратегії не тільки від держави, але і від правозахисних організацій: обсяг їх реалізації може бути предметом "переговорів" держави з платниками податків.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Інститут прав людини надзвичайно динамічний і чуйно реагує на що відбуваються в суспільствах зміни. У 1990-х роках фахівці заговорили про перспективу формування четвертого покоління прав людини, пов'язаного із збереженням генетичної ідентичності - потреба в таких правах пов'язана з новими можливостями генної інженерії. Можливо, на горизонті - п'яте чи шосте покоління прав...

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Последний слайд презентации: Три покоління прав людини

Очевидно, що корпус прав, що вимагають захисту, неминуче буде розширюватися. Разом з тим, цей процес не можна оцінювати однозначно. З одного боку, розширення кола визнаних прав має посилювати правову захищеність особистості. З іншого - кожне "покоління" приносить із собою нову логіку узаконення домагань, іменованих правами людини, і неминучі конфлікти "нових" прав з "старими", в результаті чого рівень захищеності може не зрости, а знизитися. Не дивно, що деякі фахівці висловлюють сумнів у тому, що всі ці домагання повинні розглядатися в якості невід'ємних прав. Може бути, краще менше, та краще? Безсумнівно, негативний вплив на "екстенсивне" розвиток міжнародного гуманітарного права робить прагнення багатьох держав використовувати права людини як інструмент політичної боротьби. На жаль, завершення "холодної війни» не поклало край такій практиці. Таким чином, сфера прав людини зараз, як і колись, залишається полем гострої ідеологічної, політичної і навіть культурної боротьби, і перспективи її розвитку як і раніше визначаються конфігурацією багатьох факторів.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже