Презентация на тему: Транспорт речовин через мембрани. Пори, канали і перенощики

Реклама. Продолжение ниже
Транспорт речовин через мембрани. Пори, канали і перенощики.
Порівняння концентрацій іонів всередині та назовні типової клітини ссавців
Біологічне значення транспортних систем біологічних мембран
Транспорт речовин через мембрани. Пори, канали і перенощики.
Схема пасивного та активного транспорту
Схема роботи транспортних білків, що функціонують по принципу уніпорту, симпорту та антипорту
Транспортні білки
Класифікація транспортних білків
Транспорт речовин через мембрани. Пори, канали і перенощики.
Транспорт речовин через мембрани. Пори, канали і перенощики.
Транспорт речовин через мембрани. Пори, канали і перенощики.
Деякі групи структурно подібних каналів і перенощиків
Транспорт речовин через мембрани. Пори, канали і перенощики.
Порівняння швидкості транспорту для деяких каналів та перенощиків
Транспорт речовин через мембрани. Пори, канали і перенощики.
Приклади пор і каналів. Порини
Транспорт речовин через мембрани. Пори, канали і перенощики.
Схема нервово-м ’ язового скорочення при участі іонних каналів
Структура Na + - каналу
Кальцієві канали
Транспорт речовин через мембрани. Пори, канали і перенощики.
Будова α 1 -субодиниці п отенціал-керованого Са 2+ -каналу
Потенціал-керований Са2+-канал
Приклади уніпортерів, симпортерів і антипортерів
Перенощик глюкози ГЛЮТ-1 (еритроцити)
Лактозопермеаза із E.coli
Білок смуги 3 – аніонний перенощик із мембран еритроцитів
Мітохондріальні перенощики
1/28
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 83)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (12087 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Транспорт речовин через мембрани. Пори, канали і перенощики

Загальна характеристика транспортних процесів Класифікація транспортних білків Різноманітність функцій каналів і перенощиків Приклади пор і каналів А) порини; Б) нікотиновий ацетилхоліновий рецептор; В) потенціалзалежний натрієвий канал; Г) кальцієвий канал. Приклади уніпортерів, симпортерів і антипортерів А) перенощик глюкози; Б) лактозопермеаза; В) білок смуги 3 – аніонний перенощик; Г) мітохондріальні перенощики.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Порівняння концентрацій іонів всередині та назовні типової клітини ссавців

Іон Внутрішньоклітинна концентрація, мМ Позаклітинна концентрація, мМ Катіони: Na + К + Mg 2 + Са 2+ H + Аніони: СІ - 5 – 15 140 30 1 – 2 4 · 10 -5 4 145 5 1 – 2 2,5 – 5 4 · 10 -5 110

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Біологічне значення транспортних систем біологічних мембран

Регулюють об ’ єм клітини Регулюють рН та іонний склад цитоплазми Осмос Активний та пасивний транспорт поживних речовин Виведення продуктів обміну Створюють різницю потенціалів на мембрані

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Проникливість бішару для різних класів молекул Коефіцієнт проникливості (см/с) бішару для різних молекул

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
5

Слайд 5: Схема пасивного та активного транспорту

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Схема роботи транспортних білків, що функціонують по принципу уніпорту, симпорту та антипорту

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Транспортні білки

КАНАЛИ ПЕРЕНОЩИКИ Інтегральні білки, що утворюють канал (тунель) в мембрані Інтегральні білки, що пронизують або занурюються в мембрану на різну глибину Місця для зв ’ язування речовин, що переносяться завжди доступні з обох сторін мембрани одночасно Місця для зв ’ язування речовин в будь-який момент доступні лише з однієї сторони Конформаційні зміни каналів регулюють лише їх стан, тобто закривають і відкривають. Зазнають конформаційних змін в процесі транспорту речовин через мембрану. Не виявляють ферментативної активності Виявляють ферментативну активності Вид транспорту – проста дифузія Вид транспорту – полегшена дифузія.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Класифікація транспортних білків

І. КАНАЛИ А. Потенціалзалежні канали електрозбудливих клітин ( Na + -канал) Б. Канали, що регулюються хімічними лігандами (нікотиновий ацетилхоліновий рецептор) В) Інші канали (нерегульовані, чутливі до тиску, механічного розтягу та ін.)

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Схема функціонування двох типів іонних каналів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

А. Пасивні уніпортери (перенощик глюкози) Б. Активні перенощики 1. Первинні активні перенощики а) спряженні з реакціями окислюючого та субстратного фосфорилювання – АТФази ( Na + /К + -АТФаза) б) спряженні з поглинанням світла (бактеріородопсин) в) спряженні з окисно-відновними реакціями (цитохром с- оксидаза) 2. Вторинні активні перенощики а) симпортери (лактозопермеаза в E.coli ) б) антипортери (білок смуги 3) ІІ. ПЕРЕНОЩИКИ

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Асиметричне розміщення транспортних білків в епітеліальній клітині кишечника

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12: Деякі групи структурно подібних каналів і перенощиків

1. Потенціалзалежні іонні канали: Na + -канал К + -канал Са 2+ -канал 2. Канали, що регулюються нейромедіаторами: Нікотиновий ацетилхоліновий рецептор Рецептор γ -аміномасляної кислоти Рецептор гліцину 3. Мітохондріальні перенощики: Перенощик АДФ/АТФ Перенощик Н + -фосфату Перенощик Н + /ОН - (Роз ’ єднуючий білок) 4. Перенощики цукрів: Перенощик глюкози (клітини ссавців) Перенощик Н + -арабінози (Е.со li) Перенощик Н + -ксилози (Е.со li) 5. АТФази Е 1 Е 2 -типу, спряженні з трансмембранним перенесенням іонів Н + /К + -АТФаза (слизова шлунку ссавців) Na + /К + -АТФаза (плазматична мембрана) Са 2+ -АТФаза (саркоплазматичний ретикулум) Н + -АТФаза (плазматична мембрана) К + -АТФаза (бактерії)

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Кінетика дифузії при допомозі білка, що утворює канал та білка-перенощика Схема полегшеної дифузії за участю білка-перенощика Різноманітність функцій каналів та перенощиків

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
14

Слайд 14: Порівняння швидкості транспорту для деяких каналів та перенощиків

Транспортні системи Швидкість транспорту, с -1 Канали Натрієвий канал Канал ацетилхолінового рецептора Перенощики Н + -лактозопермеаза Е.соli Перенощик глюкози (еритроцити) Білок смуги 3 – аніонний перенощик (еритроцити) Активні перенощики Бактеріородопсин Na + /K + - ATФаза Цитохром с -оксидаза ~10 7 ~10 7 30 300 100 000 50 450 1000

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Білок смуги 3 – аніонний перенощик (еритроцити) Перенощик глюкози ГЛЮТ-1 (еритроцити) Канал – це циліндрична структура утворена декількома амфіфільними α -спіралями різних субодиниць білка або окремими доменами однієї субодиниці.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
16

Слайд 16: Приклади пор і каналів. Порини

Порин формує канал із β -шарів, а не з α -спіралей; Низька селективність; Пора заповнена водою; Проникливі для молекул з мол. масою до 600 Да; Крім бактеріальної мембрани знайдені в мембранах мітохондрій і хлоропластів.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17

Нікотиновий ацетилхоліновий рецептор

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18: Схема нервово-м ’ язового скорочення при участі іонних каналів

Са 2+ -канал Саркоплазматичний ретикулум Ацетилхоліновий рецептор (канал для Na + i K + ) Ca + - канал (потенціалзалежний) Нервове закінчення Na + - канал (потенціалзалежний) Нервово-м ’ язове сполучення в стані спокою Активоване нервово-м ’ язове сполучення, що викликає м ’ язове скорочення Схема нервово-м ’ язового скорочення при участі іонних каналів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19: Структура Na + - каналу

α -субодиниця + β 1 -субодиниця

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: Кальцієві канали

10 -7 М

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21

Потенціал-керовані Са 2+ -канали

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22: Будова α 1 -субодиниці п отенціал-керованого Са 2+ -каналу

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23: Потенціал-керований Са2+-канал

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24: Приклади уніпортерів, симпортерів і антипортерів

Транспортні білки є димерами та інколи олігомерами; Висока ступінь гомології та подібність структури транспортних білків, але різна субстратна специфічність. Тому механізми транспорту для функціонально різних перенощиків є загальні. Лімітуючою стадією є конформаційна зміна з тої сторони мембрани де знаходиться місце зв ’ язування; Спорідненість перенощика до речовини, що транспортується не залежить від того, до якої сторони мембрани повернуте місце зв ’ язування; Перенощики чутливі до хімічних реагентів, що діють на сульфгідрильні групи.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Перенощик глюкози ГЛЮТ-1 (еритроцити)

- глікопротеїд з мол. масою 55 000 Да; - має 12 трансмембранних α -спіральних ділянок; - здійснює транспорт лише глюкози (уніпорт).

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Слайд 26: Лактозопермеаза із E.coli

Молекулярна маса 46500 Да - Функціональна одинця в мембрані – мономер - білок має 12 або 14 трансмембранних α -спіралей - здійснює транспорт лактози (симпорт) який супроводжується перенесенням Н + із стехіометрією 1:1

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27: Білок смуги 3 – аніонний перенощик із мембран еритроцитів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
28

Последний слайд презентации: Транспорт речовин через мембрани. Пори, канали і перенощики: Мітохондріальні перенощики

АДФ / АТФ-транслоказа – димер (обмін залежить від трансмембранного електрохімічного потенціалу); Перенощик фосфату (симпорт Н + і фосфату в мітохондрію, не залежить від ЕХГ); Перенощик Н+/ОН- (Роз ’ єднуючий білок - термогенін)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже