Презентация на тему: төртбұрыштар

төртбұрыштар
төртбұрыштар
төртбұрыштар
төртбұрыштар
төртбұрыштар
төртбұрыштар
төртбұрыштар
төртбұрыштар
төртбұрыштар
төртбұрыштар
төртбұрыштар
төртбұрыштар
төртбұрыштар
төртбұрыштар
төртбұрыштар
төртбұрыштар
1/16
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 38)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (199 Кб)
1

Первый слайд презентации

төртбұрыштар

Изображение слайда
2

Слайд 2

“ Математика п әнінің маңыздылығы соншалық, сондықтан да оны қызықты өткізуге мүмкіндік жібермеу керек ” Блез Паскаль француз математигі Ой толғау

Изображение слайда
3

Слайд 3

Параллелограмм А В С D П араллелограмм анықтамасы : Қарама-қарсы қабырғалары қос қостан параллель болатын төртбұрыш параллелограмм деп аталады. АВ//С D, AD //ВС

Изображение слайда
4

Слайд 4

П араллелограмм қ асиеттері : А В С D О 1) Параллелограмның қарама-қабырғалары және бұрыштары тең. АВ=С D, ВС=А D ; <A = < С, < В= <D. 2) Параллелограмның диагональдары қиылысу нүктесінде тең екі бөлікке бөлінеді. D О=ВО, АО=СО.

Изображение слайда
5

Слайд 5

П араллелограмм белгілері : А В С D О Егер төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең және параллель болса, онда ол параллелограмм болады. 2) Егер төртбұрыштың қарама-қарсы бұрыштары тең болса, онда ол – параллелограмм болады. 3)Егер төртбұрыштың диагональдары қиылысу нүктесінде тең екіге бөлінсе, онда ол параллелограмм болады. 4 ) Егер төртбұрыштың бір қабырғасына іргелес бұрыштарының қосындысы 180 º - қа тең болса,онда ол – параллелограмм болады º.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Трапеция Т рапеция анықтамасы : А В С D K L M N P F S G Екі қабырғасы ғана параллель болатын дөңес төртбұрыш трапеция деп аталады. Параллель қабырғалары табандары, ал параллель емес қабырғалары бүйір қабырғалары деп аталады. Трапеция тең бүйірлі (АВ=С D ) ж әне тік бұрышты болады ( <P =<F = 90° ).

Изображение слайда
7

Слайд 7

Теңбүйірлі т рапецияның қасиеттері : А В С D Теңбүйірлі трапецияның табандарындағы бұрыштары тең. <A = <D, < В= < С. Теңбүйірлі трапецияның диагональдары тең. AC=BD

Изображение слайда
8

Слайд 8

Тіктөртбұрыш А В С D Тіктөртбұрыштың анықтамасы : Барлық бұрыштары тік болатын параллелограмм тіктөртбұрыш деп аталады. <А=< B=<C=<D=90°

Изображение слайда
9

Слайд 9

Тіктөртбұрыштың қасиеттері : А В С D О 1. Барлық бұрыштары тең. <A=<B=<C=<D=90° Қарама - қарсы қабырғалары тең. AB=CD, BC=AD 3. Диагональдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді. AO=CO, BO=D О 4.Тіктөртбұрыштың диагональдары тең. АС=В D

Изображение слайда
10

Слайд 10

Тіктөртбұрыш белгілері : А В С D Егер параллелограмның диагональдары тең болса, онда ол параллелограм-тіктөртбұрыш болады.. AC=BD

Изображение слайда
11

Слайд 11

Ромб А В С D Ромбтың анықтамасы : Барлық қабырғалары тең параллелограмм ромб деп аталады. АВ=ВС=С D=AD

Изображение слайда
12

Слайд 12

Р омбының қасиеттері : А В С D О Барлық қабырғалары тең. АВ=ВС=С D=AD Қарама-қарсы бұрыштары тең. < A=<C, <B=<D 3. Диагональдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді. АО=СО, ВО= D О 4.Ромбының диагональдары өзара перпендикуляр және олар бұрыштардың биссектрисасы болады. AC ┴ BD, < ABO=<CBO

Изображение слайда
13

Слайд 13

Квадрат А В С D К вадраттың анықтамасы : Барлық қабырғалары тең тіктөртбұрыш квадрат деп аталады. AB=BC=CD=DA

Изображение слайда
14

Слайд 14

К вадраттың қасиеттері : А В С О D Барлық қабырғалары тең. AB=BC=CD=DA Барлық бұрыштары тең. <A=<B=<C=<D = 90 о 3. Диагональдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді. AO=CO, ВО= D О 4. Диагональдары тең. АС=В D 5. Диагональдары ө зара перпендикуляр және бұрыштарын қақ бөледі. AC ┴ BD, < ABO=<CBO

Изображение слайда
15

Слайд 15

Параллело грамм Т ік төртбұрыш ромб квадрат Қарама-қарсы қабырғалары тең Барлық қабырғалары тең Қарама-қарсы бұрыштары тең Барлық бұрыштары тең Диагональдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді Диагональдары тең Диагональдары перпендикуляр және бұрыштың биссектрисасы болады Параллело грамм Т ік төртбұрыш ромб квадрат Қарама-қарсы қабырғалары тең Барлық қабырғалары тең Қарама-қарсы бұрыштары тең Барлық бұрыштары тең Диагональдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді Диагональдары тең Диагональдары перпендикуляр және бұрыштың биссектрисасы болады

Изображение слайда
16

Последний слайд презентации: төртбұрыштар

Параллело грамм Т ік төртбұрыш ромб квадрат Қарама-қарсы қабырғалары тең Барлық қабырғалары тең Қарама-қарсы бұрыштары тең Барлық бұрыштары тең Диагональдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді Диагональдары тең Диагональдары перпендикуляр және бұрыштың биссектрисасы болады Параллело грамм Т ік төртбұрыш ромб квадрат Қарама-қарсы қабырғалары тең + + + + Барлық қабырғалары тең + + Қарама-қарсы бұрыштары тең + + + + Барлық бұрыштары тең + + Диагональдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді + + + + Диагональдары тең + + Диагональдары перпендикуляр және бұрыштың биссектрисасы болады + +

Изображение слайда