Презентация на тему: Тоолдар делегейинче аян-чорук »

« Тоолдар делегейинче аян-чорук »
Алдын кушкаш [ Текст ].- Кызыл,: « Тыв.н.у.ч », 2002-234 ар.
Алдай Буучу [ Текст ].- Кызыл: « Тыв.н.у.ч.», 1993 - 219 ар.
Тыва маадырлыг тоолдар [ Текст ].-Кызыл: « Тыв.н.у. ч », 1990-321 ар.
Аксагалдай ашак : Хуулагаазын тоолдар [ Текст ].-Кызыл: « Тыв.н.у.ч » 1992-316 ар.
Т амба, С. Донгада каъдык [ Текст ].-С. Тамба, унд.ред. В. Донгактыы.-Кызыл, 1998-213 ар.
Ары- Хаан [ Текст ].- тург. С.М. Орус-оол, чур.кааст. В.У. Донгак.- Кызыл: «Тыв.н.у.ч»,1996-205 ар.
Кара торга [ Текст ].- чур.кааст. В. Донгактыы.-Кызыл: Тыв.н.у. ч, 2005-62 ар.
Четтирдим кичээнгейиннер дээш !
1/9
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 46)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2264 Кб)
1

Первый слайд презентации

« Тоолдар делегейинче аян-чорук »

Изображение слайда
2

Слайд 2: Алдын кушкаш [ Текст ].- Кызыл,: « Тыв.н.у.ч », 2002-234 ар

Тоол « Алдын кушкаш » бодуун эвес кушкаш дугайында, тоолдун кол маадырлары кушкаштын шупту кузелдерни кууседип шыдаптарын ажыглааш, ковейни негеп туруп бергени - биле алдын кушкашты чидирип алганарынга хараадап артканнар …

Изображение слайда
3

Слайд 3: Алдай Буучу [ Текст ].- Кызыл: « Тыв.н.у.ч.», 1993 - 219 ар

Маадырлыг эпос, Алдай-Бучуу дээр бичии оолдун дугайында, келир уезинде улуг анчы апаарында болгаш чугле кушкаштар эвес тарбаган, те- чунма, орге дээш оон-даа ковей аннарже аннаарыннын дугайында тоолчургу чугаа …

Изображение слайда
4

Слайд 4: Тыва маадырлыг тоолдар [ Текст ].-Кызыл: « Тыв.н.у. ч », 1990-321 ар

Бир дугаар томунда тыва маадырлыг тоолдар чыындызын чыыпкаан …

Изображение слайда
5

Слайд 5: Аксагалдай ашак : Хуулагаазын тоолдар [ Текст ].-Кызыл: « Тыв.н.у.ч » 1992-316 ар

Тыва улустын тоолу дээрге бодуун чоннун ортузундан унген салым-чаянныг кижилернин чус-чус чылдар дургузунда демниг кужу -биле чогадып, салгалдан салгалче дамчыдып келгени тоожулал хевирлиг аас чогаалдар

Изображение слайда
6

Слайд 6: Т амба, С. Донгада каъдык [ Текст ].-С. Тамба, унд.ред. В. Донгактыы.-Кызыл, 1998-213 ар

Салчак Тамбаннын чогааткан тоожузу « Донгада каъдык » чиижен-мээрен чазый ашак дугайында, оон чуртталгазыннын дугайындан бичии узунду бижиттинген …

Изображение слайда
7

Слайд 7: Ары- Хаан [ Текст ].- тург. С.М. Орус-оол, чур.кааст. В.У. Донгак.- Кызыл: «Тыв.н.у.ч»,1996-205 ар

Тоолдар чыындызы болгаш,ылангыя «Ары- Хаан » деп тоожу Ары- Хаан -биле Хан Сайын Ховугун деп адашкылар дугайында тоолчургу чугаа …

Изображение слайда
8

Слайд 8: Кара торга [ Текст ].- чур.кааст. В. Донгактыы.-Кызыл: Тыв.н.у. ч, 2005-62 ар

Тоол «Кара торгу» ковей тоолдар чыындызы, Бора- Хоо кырган-ачайнын ёзу-чанчылдарлыг тоолчургу чугаалары …

Изображение слайда
9

Последний слайд презентации: Тоолдар делегейинче аян-чорук »: Четтирдим кичээнгейиннер дээш !

Изображение слайда