Правовая система Израиля
Архив внешней политики Российской Федерации
Алфавит французского языка
Арабское письмо Насх Рукʿа Куфи Фариси Дивани Сульс другие Основные почерки
Урок-лекция по теме: Геометрия –11 класс Сфера, шар основные характеристики
Планирование
Қанықпаған майлар және соның негізіндегі БАЗ Эпоксидтелген алкилкарбон
Карбоксилденген этоксилаттар
Алкан және алкендер негізінде БАЗ-дарды синтездеу
Сульфаттар және эфирсульфаттар
Май қышқылдарының сульфирленген күрделі эфирлері
Б іріншілік алкилсульфаттар және алкилэтоксисульфаттарды алу, технологиялық
Анионактивті беттік активті заттар
Алкилсульфонаттарды алу және технологиялық сызбанұсқасы
Алкилкарбон қышқылдарының тұздарын алу
АЛЬФА-ОЛЕФИНСУЛЬФОНАТТАР
Алкиларенсульфонаттарды алу және технологиялық сызбанұсқасы
5 -8 Лекциялар. Екіншілік спирттердің сульфоэфирлерінің тұздары Кайралапова
4 Лекция. Біріншілік алкилсульфат тар және алкилэтоксисульфат тар
3 Лекция. БАЗ-дың заманауи, ғылыми классификациясы Кайралапова Гульфайруз