Лекція № 6 Тема: МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСКРИПЦІЇ
Лекція № 5 Білок-нуклеїнові взаємодії
Лекція № 4 Організація генетичного матеріалу в евкаріотів
Лекція № 3 Загальна організація генетичного матеріалу
ЛЕКЦІЯ 2 ТЕМА : Будова та функціонування нуклеїнових кислот
ЛЕКЦІЯ 1 Вступ у молекулярну біологію. Основні біологічні полімери та їхні
Физические основы ядерной энергетики
АТОМНОЕ ЯДРО
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА АТОМОВ
АТОМ ВОДОРОДА
Уравнение Шредингера
Квантовая гипотеза и формула де Бройля
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКОНОВ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Тепловое излучение
ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА
ДИСПЕРСИЯ СВЕТА
ДИФРАКЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН
ДИФРАКЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ Линии равного наклона Линии равной
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН Интерференция света. Условия максимума и