Презентация на тему: Теорія Держави і Права

Реклама. Продолжение ниже
Теорія Держави і Права
Держава
Право
Винекнення держави
Теорії походження держави і права
Теологічна теорія
Патріархальна теорія
Догов ірна теорія
Теорія насильства
Расова теорія
Марксистська теорія
Органічна теорія
1/12
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 67)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1407 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Теорія Держави і Права

Походження держави і права

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: Держава

Держа́ва  — політичне утворення з визначеною територією, економікою і  політичною владою.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: Право

Пра́во  — це обумовлена ​​природою людини і суспільства система регулювання суспільнихвідносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: Винекнення держави

Юридичній науці відомо багато теорій  ви́никнення держа́ви. На певному етапі розвитку суспільства виникає потреба у його специфічній окремій організації. Упродовж тривалого часу люди жили, навіть не маючи уявлення про державу і право. Це було в епоху первісного суспільства. Для виникнення держави внаслідок розкладу первіснообщинного ладу існували певні передумови. Питання про походження держави є дискусійним, оскільки етнографічна й історична науки дають все нові знання про ці причини.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Теорії походження держави і права

Теологічна теорія Патріархальна теорі Договірна теорія Теорія насильства Расова теорія Класова теорія Техніко-економічна теорія “гідравлічна” теорія Органічна теорія Теорія примирення Терія природного права

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
6

Слайд 6: Теологічна теорія

Теологічна теорія   виникла за часів глибокої давнини. Відповідно до неї державний устрій було даровано людям вищими силами на виконання божественного задуму влаштування світу. Усяка влада, таким чином, походить від бога. Фома Аквинський (1225-1274)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Патріархальна теорія

ґрунтується на положенні, що держава виникла з патріархальної сім'ї в результаті ЇЇ розростання та об'єднання сімей у племена, союзи племен, народності (цьому сприяло збереження переказу про їх загальне виникнення). Аристотель,Платон (Також Філмер,Михайловський і Покровський)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Догов ірна теорія

Теорію суспільного договору Томаса Гоббса, Джона Локка, Жан-Жака Руссо було сформульовано в XVI — XIX столітті. Згідно з цією теорією держава виникає з об'єктивної потреби людей у спеціальному механізмі, який міг би регулювати відносини між індивідами, вирішувати соціальні конфлікти. Томас Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
9

Слайд 9: Теорія насильства

Є.Дюрінг (1833-1921) Причиною виникнення держави і права розглядається насильство і завоювання, поневолення одних народів іншими. Зміст теорії полягає в тому, що виникнення приватної власності, соціальних груп та держави є результатом внутрішнього і зовнішнього насильства, що здійснюється шляхом політичного впливу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Расова теорія

Ж. Гобіно, Ф. Ніцше. Дана теорія тісно переплітається з насильницькою теорією, та обґрунтовує походження держави шляхом розподілу суспільства на класи : вищі, нижчі. Нижчі – повинні сліпо підкорятися вищим, а ті в свою чергу панувати над ними,  і внаслідок цього правовідношення  виникає держава, яка захищає інтереси вищих класів.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
11

Слайд 11: Марксистська теорія

Поява держави зумовлена появою приватної власності на засоби виробництва та появи економічного розвитку природного суспільства. Внаслідок появи приватної власності  виникає загострення всередині суспільства, а для його подолання виникає необхідність у створенні спеціальної організації, яка буде покликана врегулювати дані суперечності, такою організацією і стає держава. К.Маркс і Ф. Енгельс

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Последний слайд презентации: Теорія Держави і Права: Органічна теорія

Держава розглядається як уособлення самої природи, а саме як результат розвитку еволюції. Заснував дану теорію Г. Спенсер, який проводив аналогію між державою та біологічним організмом. На думку Спенсера, держава, подібно до біологічного організму, народжується, розмножується, старіє і гине. Г.Спенсер

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже