Презентация на тему: Teorie řízení

Реклама. Продолжение ниже
Teorie řízení
Kybernetika
Základní termíny kybernetiky
Co je to řízení ?
Teorie řízení
Řízení jako informační působení
Řízení jako informační působení
Řízení jako informační působení
Řízení jako informační působení
Řízení jako činnost
Řízení jako proces
Co je to řízení?
Co je to systém?
Složitost systému
Typologie systémů
Typologie systémů - pokračování
Rozlišovací úroveň
Dynamika systému
Způsoby zápisu transformace
Způsoby zápisu transformace
Typy transformací
Typy transformací
Operace s transformacemi
Operace s transformacemi
Operace s transformacemi
Operace s transformacemi
Operace s transformacemi
Spojování systémů
Spojování systémů
Spojování systémů
Spojování systémů
Organizační systém
Organizační systém - výrobně technická oblast
Organizační systém - organizačně ekonomická oblast
Organizační subsystém - sociálně řídící oblast
Dekompozice organizačního systému
Teorie řízení
Teorie řízení
Vztahy mezi subsystémy:
Hierarchické uspořádání subsystémů organizačního systému
Kompetence jednotlivých subsystémů organizačního systému
Kompetence jednotlivých subsystémů organizačního systému
Charakteristika řídících prvků organizačního systému
Řídící prvky podle zpracování informace
Určení kritické cesty informací mezi řídícími prvky organizačního systému – zápis blokovým schématem
Určení kritické cesty informací mezi řídícími prvky organizačního systému – maticový zápis
Řídící prvky podle přenosu informace
Řídící prvky podle chování
Organizační a řídící struktury podniku
Organizační struktura
Organizační struktura
Organizační struktura
Organizační struktura
Organizační struktura
Řídící struktura
Průměrná řídící kapacita - vypočet
Průměrná řídící kapacita - příklad
Řídící struktura
Funkcionální typ řídící struktury
Divizionální typ řídící struktury
Typy řídících struktur
Osobnost manažera
Osobnost manažera
Osobnost manažera
Osobnost manažera
Manažerské funkce
Vedení lidí
Motivační mechanismus
Vedení lidí – Teorie X a Y
Teorie motivace zkoumají:
Maslowova teorie motivace
Herzbergova teorie motivace
McClellandova teorie motivace
Skinnerova teorie motivace
Rozhodování
Delegování
Delegování
Delegování - výhody
Delegování - nevýhody
Delegování
Delegování
Delegování
Delegování
Delegování
Kontrola
Konflikty
Styl řízení
Racionalizace řídící práce
1/88
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 6)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (450 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Teorie řízení

obor: INFO

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Kybernetika

Norbert Wiener (1894 – 1964) Vývoj kybernetiky: Změna technické základny kybernetiky (rychlost operací, malá poruchovost, nízká cena) Konstrukce ústrojí, která se sama zdokonalují (schopnost přizpůsobit se podmínkám, které se mění) Ústrojí, která nedostávají od člověka program činnosti, ale pouze program pro vypracování programu

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Základní termíny kybernetiky

řízení systém informace kvantifikace

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Co je to řízení ?

S.M. Silverstein: „Řízení je nejstarší umění a nejmladší povolání.“ „Řízení je dosahování cílů prostřednictvím jiných lidí.“ Existují 3 základní podmínky, aby mohlo řízení lidí proběhnout: řídící systém musí být schopen informaci vyslat. řízený systém musí být schopen informaci přijmout. řízený systém musí být ochoten informaci přijmout.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Řízení jako informační působení Řízení jako činnost Řízení jako proces

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Řízení jako informační působení

Ovládání Řízení Regulace

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Řízení jako informační působení

Ad 1) Ovládání Ovládající systém Ovládaný systém Cíl, informace Cílové chování Vlastní zpětná vazba, program

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Řízení jako informační působení

Ad 2) Řízení řídící systém řízený systém Cíl, informace Cílové chování Vlastní zpětná vazba, program zpětná vazba (kontrola)

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Řízení jako informační působení

Ad 3) Regulace regulační působení Cíl, informace řídícící systém řízený systém Cílové chování Vlastní zpětná vazba, program Regulační systém sledování odchylek podmínky stability

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Řízení jako činnost

Systém informace Prostředky, suroviny, energie Činnosti: hmotně energetické; „co“ informační; „jak“

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Řízení jako proces

Stadia cyklu řízení: Fáze procesu řízení plánování organizování operativní řízení Informace I I I Rozhodování R R R Ovlivňování O O O Kontrola K K K časové hledisko věcné hledisko

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Co je to řízení?

subjektivní, cílevědomá činnost lidí; objektivně nutná; poznává a využívá objektivní zákonitosti přírody a společnosti; na jejich základě pak stanovuje: cíle, prostředky, průběh a kontrolu stanovené činnosti. Úspěšně řídit znamená: znát, mít pravomoc, chtít a stačit.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13: Co je to systém?

Charakteristika systému Konečná množina prvků navzájem propojená konečnou množinou vazeb kdy je toto spojení podřízeno určité účelové funkci. Vztah objekt – systém Systém je určitou abstrakcí reálného objektu. Lze jej definovat při respektování vytčeného cíle určitými prvky a vazbami mezi nimi při vykazování určité účelové funkci. Na jakémkoliv objektu můžeme zavést systém (systémy).

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Složitost systému

4 faktory určující složitost systému: absolutní počet prvků absolutní počet vazeb vztahem mezi počtem prvků a počtem vazeb typem prvků typem vazeb

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Typologie systémů

podle vztahu k objektům Reálné Abstraktní podle vztahu k prostředí Uzavřené Otevřené Relativně izolované podle podrobnosti zkoumání Systémy absolutní Systémy redukované

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Typologie systémů - pokračování

podle faktoru času Prospektivní systémy Retrospektivní systémy podle složitosti Jednoduché Složité Velmi složité podle typu chování Deterministické Stochastické

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Rozlišovací úroveň

Mezisystémové operace integrace diferenciace Operace uvnitř systému agregace desagregace

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Dynamika systému

transformace způsoby zápisu, typy transformací, operace s transformacemi trajektorie rozdíl mezi trajektorií a seznamem činnost systému chování systému

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Způsoby zápisu transformace

obecný zápis (Ashby) T : matematicko - logický A : n´= kn + a kinematický graf a b c d a b c d b c d a

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
20

Слайд 20: Způsoby zápisu transformace

tabulka přechodů A B C D A  B  C  D 

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Typy transformací

podle tvaru otevřené a b c d e řetězec uzavřené a b c d cyklus a b c d e stabilní oblast a b c d rovnovážný stav

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Typy transformací

podle přiřazení obrazů jedno-jednoznačné A: ( ) jednoznačné B: ( ) víceznačné C: ( ) identické D: ( )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
23

Слайд 23: Operace s transformacemi

mocnina transformace T 1 : T 2 : T 3 : ………………….? a b c d b c d a b c d a c d a b

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
24

Слайд 24: Operace s transformacemi

mocnina transformace A 1 : n´= kn + a A 2 : n´´= k(kn + a) + a = k 2 n + ka + a

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Operace s transformacemi

průnik transformací M: N: Proveďte průnik transformace M podle N a průnik transformace N podle M. a c d b b a b a b d a c a c d a

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
26

Слайд 26: Operace s transformacemi

průnik transformací

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/11
27

Слайд 27: Operace s transformacemi

průnik transformací A: n´= kn + a B: n´= pn 2 - 68

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Spojování systémů

v otevřené vazbě A: ( ) B: Z A

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/10
29

Слайд 29: Spojování systémů

v otevřené vazbě ak bk cl am bm ck cm bl al

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Spojování systémů

v uzavřené vazbě A: B: A B

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/16
31

Слайд 31: Spojování systémů

v uzavřené vazbě ax bz cy cx az ay bx by cz

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: Organizační systém

Co je to organizace? Organizace = firma, podnik, ….subjekt Organizace = proces, organizování, ….. Organizace = míra uspořádání

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33: Organizační systém - výrobně technická oblast

OS Prvky Vazby Funkce oblast subsystém VP VP*L L H-E H-E*I I výrobně technická materiálně energetický 1 1 Co? technologický 1 1 Jak? technický 1 1 S čím?

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: Organizační systém - organizačně ekonomická oblast

OS Prvky Vazby Funkce oblast subsystém VP VP*L L H-E H-E*I I Organizačně ekonomická Ekologicko- - ergonomický 1 1 V čem? Organizační 1 1 Kde? Ekonomický 1 1 Zač?

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35: Organizační subsystém - sociálně řídící oblast

OS Prvky Vazby Funkce oblast subsystém VP VP*L L H-E H-E*I I Sociálně řídící Pracovní 1 1 S kým? Sociální 1 1 Kdo? Řídící 1 1 Proč?

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36: Dekompozice organizačního systému

Útvarová podle množiny prvků OS Procesní podle množiny vazeb OS

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37

Oblast = útvar subsystém VP VP*L L H-E H-E*I I Výrobně technický Materiálně energetický 1 1 Technologický 1 1 Technický 1 1 Organizačně ekonomický Ekologicko- - ergonomický 1 1 Organizační 1 1 Ekonomický 1 1 Sociálně řídící Pracovní 1 1 Sociální 1 1 Řídící 1 1 Útvarová dekompozice OS

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38

Procesy subsystémy H-E H-E*I I VP VP*L L pracovní materiálně energetický 1 1 ekologicko ergonomický 1 1 pracovní 1 1 organizační technologický 1 1 organizační 1 1 sociální 1 1 informační technický 1 1 ekonomický 1 1 řídící 1 1 Procesní dekompozice OS

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39: Vztahy mezi subsystémy:

nezastupitelnost jednotlivých subsystémů vzájemná podmíněnost proporcionalita rozdílná stabilita rozdílné kompetence disjunkce nebo konjunkce

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40: Hierarchické uspořádání subsystémů organizačního systému

Řídící subsystém Sociální subsystém Organizační subsystém Ekonomický subsystém Pracovní subsystém Ekologicko ergonomický subsystém Materiálně energetický subsystém Technologický subsystém Technický subsystém Podle míry stability jednotlivých subsystémů:

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41: Kompetence jednotlivých subsystémů organizačního systému

Řídící subsystém Sociální subsystém Organizační subsystém Ekonomický subsystém Pracovní subsystém Ekologicko ergonomický subsystém Materiálně energetický subsystém Technologický subsystém Technický subsystém kompetence, erudice pravomoc

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42: Kompetence jednotlivých subsystémů organizačního systému

1. 0,333 = 0,333 0,333. 0,333 0,111 0,333. 0,333 0,111 0,333. 0,333 0,111 0,2. 0,333 0,066 0,2. 0,333 0,066 0,2. 0,333 0,066 0,2. 0,333 0,066 0,2. 0,333 0,066 sféra působnosti, erudice pravomoc

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43: Charakteristika řídících prvků organizačního systému

podle zpracování informace disjunktivní a konjunktivní podle přenosu informace distribučně množící paralelně přidělující podle chování

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44: Řídící prvky podle zpracování informace

disjunktivní konjunktivní x 2 x 1 y x n S

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45: Určení kritické cesty informací mezi řídícími prvky organizačního systému – zápis blokovým schématem

+ A 5 • C 3 • G 3 + F 5 + E 6 + D 7 • B 4 6 7 9 5 1 2 2 4 4 Čas celkem : Trasa:

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46: Určení kritické cesty informací mezi řídícími prvky organizačního systému – maticový zápis

A B C D E F G 1 • A 3 1 + B 2 1 • C 4 2 + D 8 3 1 • E 2 1 • F 5 3 2 + G 6 4 3 + (plus) ● (krát)

Изображение слайда
1/1
47

Слайд 47: Řídící prvky podle přenosu informace

distribučně množící paralelně přidělující X = y 1 + y 2 + …..y n n X = y 1 + y 2 + …..y n x y 1 y 2 y n S

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48: Řídící prvky podle chování

 -  = (a – b) m

Изображение слайда
1/1
49

Слайд 49: Organizační a řídící struktury podniku

Organizační struktura organizační jednotka organizační stupeň typy organizační struktury Řídící struktura typy řídící struktury řídící kapacita Organizační a řídící struktury podniku

Изображение слайда
1/1
50

Слайд 50: Organizační struktura

Organizační jednotka jednotka organizace práce (JOP) Organizační stupeň – relativně materiálně, energeticky, organizačně a ekonomicky samostatný druh organizační jednotky. podnik závod provoz Hierarchické uspořádání podle stupňů jednostupňové dvoustupňové (alternace provozu nebo závodu na II. stupni) třístupňové

Изображение слайда
1/1
51

Слайд 51: Organizační struktura

Jednostupňová organizační struktura podnik JOP JOP JOP JOP

Изображение слайда
1/1
52

Слайд 52: Organizační struktura

Dvoustupňová organizační struktura provoz (závod) JOP podnik JOP JOP JOP

Изображение слайда
1/1
53

Слайд 53: Organizační struktura

Třístupňová organizační struktura závod podnik JOP provoz JOP JOP JOP provoz JOP JOP závod JOP provoz JOP JOP JOP provoz JOP JOP

Изображение слайда
1/1
54

Слайд 54: Organizační struktura

Typy organizační struktury (podle druhu činnosti, druhu transformačního procesu, druhu organizačního procesu) : Územní Odvětvová (podle druhu výroby, odvětví) Kombinovaná Výhody: Nevýhody:

Изображение слайда
1/1
55

Слайд 55: Řídící struktura

Řídící struktura - je tvořena řídícími pracovníky, kteří mají mezi sebou informační vazby. Informační vazby: vztahy pravomoci, kompetencí, podřízenosti a nadřízenosti, spolupráce. Řídící kapacita - počet přímo podřízených konkrétního řídícího pracovníka. Průměrná řídící kapacita

Изображение слайда
1/1
56

Слайд 56: Průměrná řídící kapacita - vypočet

q …. průměrná řídící kapacita n … počet stupňů řízení a 0 … počet manuálních pracovníků v podniku a v … počet vrcholových pracovníků ρ … koeficient rozšířené řídící kapacity [ ró ]

Изображение слайда
1/1
57

Слайд 57: Průměrná řídící kapacita - příklad

Spočítejte hodnotu průměrné řídící kapacity v podniku ve kterém pracuje 468 manuálních pracovníků. Řídící struktura je uspořádána do 3. stupňů řízení, průměrná velikost JOP je 12,8 a ředitel podniku řídí přímo 5 podřízených. V celém podniku každý řídící pracovník řídí v průměru 5,67 člověka. Tzn., že když ředitel řídí 5 podřízených a každý mistr (vedoucí JOP) řídí v průměru 12,8 pracovníka je koeficient ρ = 2,56.

Изображение слайда
1/1
58

Слайд 58: Řídící struktura

Faktory ovlivňující velikost řídící kapacity: Subjektivní - aktuální schopnosti zúčastněných lidí v řídícím vztahu; jejich odborná vzdělanost, všeobecná inteligence, motivovanost, loajalita k podniku….. Objektivní rozmístění podřízených podobnost x nepodobnost funkcí homogennost x heterogennost funkcí

Изображение слайда
1/1
59

Слайд 59: Funkcionální typ řídící struktury

ředitel Hlavní specialista výroby č. 1 Hlavní specialista výroby č. 3 Hlavní specialista výroby č. 2 Vedoucí dalších podnikových útvarů Specialisté výroby č. 1, 2, 3 na nižších st. řízení

Изображение слайда
1/1
60

Слайд 60: Divizionální typ řídící struktury

Ředitel Podnikový specialista výroby č. 1 Další podnikové útvary VOJ 1 Podnikový specialista výroby č. 2 Podnikový specialista výroby č. 3 VOJ 4 VOJ 3 VOJ 2 specialista 1.1 specialista 2.1 specialista 3.1 specialista 3.2 specialista 2.2 specialista 1.2

Изображение слайда
1/1
61

Слайд 61: Typy řídících struktur

1.útvarově řídící struktura = funkcionální typ + prosazování se specializace + jednoznačné vymezení nadřízenosti a podřízenosti - nebezpečí vysoké preference jednotlivých funkcí v důsledku specializace (na úkor podnikovým zájmům) - vytváření dlouhých a složitých komunikačních cest Pozn. nejčastěji využíváno v odvětvové organizační struktuře. 2.věcná řídící struktura = divizionální typ + možnost koncepčního řízení vedoucích pracovníků z vlastních řad (zařazení manažerů). Pozn. nejčastěji využíváno v územní organizační struktuře.

Изображение слайда
1/1
62

Слайд 62: Osobnost manažera

manažerské role Rozhodovací - podnikatel, eliminátor poruch, alokátor zdrojů, vyjednavač Informační - sledovatel, šiřitel, mluvčí Interpersonální - figurka, vůdce, styčný důstojník formální a neformální vztahy ve skupině Ukazatele neformálních vztahů

Изображение слайда
1/1
63

Слайд 63: Osobnost manažera

Analýza neformálních vztahů Ukazatelé individuální Status – výběrový x odmítavý Expanzivnost Interakce Ukazatelé skupinové Skupinová expanzivnost Koheze skupiny

Изображение слайда
1/1
64

Слайд 64: Osobnost manažera

Charakter vztahů mezi členy skupiny A B dyadický pozitivní vztah A B jednostranný výběr A B vztah opačný A B vztah indiferentní A B jednostranné odmítnutí A B dyadický negativní vztah

Изображение слайда
1/1
65

Слайд 65: Osobnost manažera

Typy členství ve skupině Psychologické členství S+ 0,5 E 0,5 Marginální členství S+ 0,5 E 0,2 Preferenční vztah S+ 0,2 E 0,5 Psychologické nečlenství S+ 0,2 E 0,2 Pozitivní jádro skupiny

Изображение слайда
1/1
66

Слайд 66: Manažerské funkce

Plánování Organizování Vedení lidí Delegování Rozhodování Kontrola Řešení konfliktů

Изображение слайда
1/1
67

Слайд 67: Vedení lidí

Jde o vytváření a účinné využívání schopností, dovedností a umění manažerů vést, usměrňovat, stimulovat a motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu, aktivnímu, popřípadě tvůrčímu plnění cílů jejich práce. Způsoby vedení : přikazováním identifikací (ztotožněním se) participací (podílením se něčem, spoluprací) motivací

Изображение слайда
1/1
68

Слайд 68: Motivační mechanismus

Stimuly Hmotné Sociální Morální Osobnostní determinanty Potřeby Zájmy Hodnoty Role Skupinové normy . . jiné Výsledek Chování

Изображение слайда
1/1
69

Слайд 69: Vedení lidí – Teorie X a Y

Douglas McGregor (1960) Teorie X : Teorie Y: Princip metody: postaví se 2 myšlenkově krajní modely přístupu manažerů ke svým podřízeným spolupracovníkům a pak se hledá rozumná míra mezi těmito nefunkčními extrémy.

Изображение слайда
1/1
70

Слайд 70: Teorie motivace zkoumají:

Motivační příčiny Maslowova teorie hierarchie potřeb Herzbergova teorie dvou faktorů Alderferova teorie tří kategorií potřeb McClelandova teorie potřeby dosáhnout úspěchu Motivační procesy Vroomova teorie očekávání Porterův a Lawlerův rozšířený model teorie očekávání Adamsova teorie spravedlivé odměny Skinnerova teorie zesílených vjemů Speciální účely motivace Participace zaměstnanců na rozhodování Sebemotivace manažerů …. další motivační přístupy

Изображение слайда
1/1
71

Слайд 71: Maslowova teorie motivace

Teorie podle hierarchie potřeb Fyziologické potřeby Potřeby existenční jistoty a bezpečnosti Sociální potřeby Potřeby uznání osobnosti a uspokojení z práce Potřeby seberealizace „ Čím člověk může být, tím také musí být. Musí být věrný své přirozenosti… Na této úrovni jsou rozdíly mezi jednotlivci největší.“ Abraham Maslow

Изображение слайда
1/1
72

Слайд 72: Herzbergova teorie motivace

Teorie dvou faktorů Motivátory Hygienické vlivy Ad 1) radost ze zajímavé práce, pocit dosaženého úspěchu, hmotné i morální ocenění za kvalitní práci, ocenění zodpovědnosti, svědomitosti, odbornosti; Ad 2) působení systému podnikového managementu, způsob kontroly, vybavení pracovišť, podmínky práce (hluk, osvětlení, prašnost).

Изображение слайда
1/1
73

Слайд 73: McClellandova teorie motivace

Metoda založená na 3 hierarchicky uspořádaných úrovních motivace: potřeba sounáležitosti (need for affilation) potřeba prosadit se a mít moc (need for power) potřeba úspěšného uplatnění (need for achievment) Použití motivačních metod zaměřených na vznik potřeb od manažera vyžaduje umění psychologicky vhodného jednání se spolupracovníky.

Изображение слайда
1/1
74

Слайд 74: Skinnerova teorie motivace

Teorie zesílených vjemů 4 možné postupy motivace: Pozitivní motivace Negativní motivace Utlumení určité aktivity Trestání

Изображение слайда
1/1
75

Слайд 75: Rozhodování

Prvky rozhodování Subjekt Objekt Předmět Čas Podmínky Typy rozhodování Význam informací

Изображение слайда
1/1
76

Слайд 76: Delegování

charakter procesu delegování Delegace dočasná Delegace trvalá otázky v procesu delegování: Co? Komu? Jak? Kdy? Proč? Zda delegaci přijmout? věcná stránka formální stránka

Изображение слайда
1/1
77

Слайд 77: Delegování

předmět procesu delegování: jednotlivé činnosti úkoly oblasti rozhodování pravomoci Co je nedelegovatelné?

Изображение слайда
1/1
78

Слайд 78: Delegování - výhody

Vnitřní postoj k delegování (Armstrong, 2006): odlehčení od rutinní práce a méně důležitých úkolů, vytvoření prostoru pro důležitější práci - vize, budování a rozvoj týmů, pěstování organizační kultury, rozšíření schopnosti vést, snížení prodlevy v rozhodování, rozhodnutí jsou prováděna na takové úrovni, na které jsou známy všechny detaily, rozvoj delegovaných spolupracovníků.

Изображение слайда
1/1
79

Слайд 79: Delegování - nevýhody

ztráta času vysvětlováním úkolu nedosažení očekávané kvality obtížnější kontrola vedoucího pracovníka příliš velká pravomoc pracovníků vedoucí má více času; nepotřebuje delegovat

Изображение слайда
1/1
80

Слайд 80: Delegování

Metoda určení úrovně procesu delegování : Schéma struktury činností vedoucích pracovníků koncepční činnost operativní činnost vyšší úroveň řízení střední úroveň řízení nižší úroveň řízení

Изображение слайда
1/1
81

Слайд 81: Delegování

%KČ + %OČ = 100% k……. koeficient… %KČ 1 / 100 MV 1 … míra volnosti na nejvyšším stupni řízení MV z … míra volnosti na zjišťovaném stupni řízení MV n … míra volnosti na nejnižším stupni řízení

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
82

Слайд 82: Delegování

příklad Určete podíl koncepční činnosti (%KČ)v práci řídícího pracovníka na 2. st. řízení, když míra volnosti (MV z ) na 2. st. je 62 %, na nejnižším stupni je míra volnosti (MV n ) 14 % a podíl koncepční činnosti vrcholového pracovníka(%KČ 1 ) je 84 %.

Изображение слайда
1/1
83

Слайд 83: Delegování

%OČ 2 = 53 %KČ 2 = 47 Na zjišťovaném stupni řízení je podíl KČ 47 %.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
84

Слайд 84: Delegování

Míra volnosti v rozhodování MV 1 … míra volnosti v rozhodování vedoucího pracovníka na nejvyšším stupni řízení v % (=100%) MV n … míra volnosti v rozhodování vedoucího pracovníka na nejnižším stupni řízení v % MV z … míra volnosti v rozhodování vedoucího pracovníka na zkoumaném stupni řízení v %

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
85

Слайд 85: Kontrola

funkce kontroly : Evidenční Hodnotící Preventivní Srovnávací Represivní

Изображение слайда
1/1
86

Слайд 86: Konflikty

Intrapersonální (vnitřní konflikt) plus – plus konflikt minus – minus konflikt plus – minus konflikt Frustrace Interpersonální (vnější mezilidský konflikt) psychologie kontaktu etika vztahů pedagogika působení

Изображение слайда
1/1
87

Слайд 87: Styl řízení

Vnější stránka stylu řízení Vnitřní stránka stylu řízení Obecná charakteristika: autokrat liberál Individuální styl řízení

Изображение слайда
1/1
88

Последний слайд презентации: Teorie řízení: Racionalizace řídící práce

pracovní podmínky Parettův princip time management nastavení priorit Eisenhowerův princip

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже