Презентация на тему: Теоретичні та правові основи стандартизації

Реклама. Продолжение ниже
Теоретичні та правові основи стандартизації.
Визначення стандартизації.
Мета стандартизації.
Завдання стандартизації.
Завдання стандартизації.
Основні визначення стандартизації.
Основні визначення стандартизації.
Основні визначення стандартизації.
Основні принципи стандартизації.
Принцип плановості.
Принцип оптимальності.
Принцип перспективності.
Принцип дінамічності.
Принцип системності.
Теоретичні та правові основи стандартизації.
Методи стандартизації.
Метод уніфікації
Метод симпліфікації.
Метод агрегатування.
Методи стандартизації.
Правові основи стандартизації
Теоретичні та правові основи стандартизації.
Теоретичні та правові основи стандартизації.
1/23
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 77)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (753 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Теоретичні та правові основи стандартизації

Навчальні питання : 1.Суть, принципи, мета і завдання стандартизації 2. Види і методи стандартизації 3.Правові основи стандартизації

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Визначення стандартизації

Стандартизація - діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового користування стосовно розв'язання існуючих чи можливих проблем і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3: Мета стандартизації

установити положення, що забезпечують відповідність об'єкта стандартизації своїй визначеності та безпечність його щодо життя чи здоров'я людей, тварин, рослин, а також майна й охорони навколишнього природного середовища; створити умови для раціонального застосування всіх видів національних ресурсів; сприяти усуненню технічних бар'єрів у торгівлі підвищити конкурентоспроможність продукції, робіт та послуг відповідно до рівня розвитку науки, техніки і технологій.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Завдання стандартизації

забезпечувати продукцію, процеси та послуги стосовно життя, здоров'я та майна людей, тварин, рослин, довкілля; захищати та зберігати майно і продукцію, зокрема під час їх транспортування чи зберігання; досягати високої якості продукції, процесів та послуг, відповідної до рівня розвитку науки, техніки, технологій і потреб людей; реалізувати права споживачів; забезпечувати технічну та інформаційну сумісність і взаємозамінність; досягати збіжності та відтворності результатів контролю; установлювати оптимальні вимоги до суспільно важливих продукції, процесів та послуг;

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Завдання стандартизації

ощаджувати всі види ресурсів, поліпшувати техніко-економічні показники виробництва; упроваджувати новітні технологи, оновлювати виробництво та підвищувати його продуктивність; забезпечувати господарські об'єкти, складні технічні системи з урахуванням допустимого ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій; розвивати міжнародне та регіональне співробітництво; усувати технічні бар'єри у торгівлі.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Основні визначення стандартизації

Національна система стандартизації — це система, яка визначає основну мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів робіт із стандартизації. Національна стандартизація — стандартизація, що проводиться на рівні однієї певної країни. Галузь стандартизації - сукупність взаємопов'язаних об'єктів стандартизації. Сфера стандартизації - сфера діяльності, що охоплює взаємопов'язані об'єкти стандартизації.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Основні визначення стандартизації

Рівень стандартизації - географічно, політично чи економічно означений ступінь участі у стандартизації. Нормативний документ — документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів. Класифікатор – документ, в якому відповідно до прийнятих ознак класифікації та методів кодування об’єкти класифікації розподілено на угрупування і цим угрупуванням надано коди. Каталог – систематичних звід, перелік будь-яких об’єктів, який дає змогу віднайти кожен об’єкт і певну познаку відповідно до прийнятих правил його укладання. Реєстр – офіційний документ, до якого вносять інформацію про об’єкти реєстрації згідно з правилами його ведення та надавання кожному об’єктові реєстраційного номера. Вид нормативного документа - певний складник розподілу документів відповідно до специфіки об'єктів і аспектів стандартизації.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Основні визначення стандартизації

Стандарт - документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі, розроблений у встановленому порядку на основі консенсусу. Комплекс (система) стандартів — сукупність взаємопов'язаних стандартів, що належать до певної галузі стандартизації і встановлюють взаємоузгодженні вимоги до об'єктів стандартизації на підставі загальної мети. Об'єкт стандартизації - об'єкт, що має бути застандартизованим. Об'єкти стандартизації - це продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, їхні складники, устаткування, системи, їхня сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність. Предмет стандартизації - технічне законодавство та нормативні документи регламентації процесів, методів, способів, правил життєдіяльності людини.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Основні принципи стандартизації

Плановість Оптимальність Перспективність Динамічність Системність Обов ’ язковість

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Принцип плановості

Принцип плановості враховується при складанні перспективних і поточних планів з розробки нових і заміни застарілих стандартів. Планування робіт зі стандартизації невідривно пов'язане з планами розвитку народного господарства, тому що обсяги і спрямованість планів зі стандартизації визначаються завданнями і перспективою розвитку промисловості, сільського господарства та сфери обслуговування. У плани обов'язково включаються основні завдання комплексної стандартизації, метрології та сертифікації, виконання яких контролюється Держстандартом України.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Принцип оптимальності

Принцип оптимальності полягає в тому, що розробка нових стандартів і нормативних документів має бути спрямована на врахування нових досягнень в науці, промисловості і раціоналізації, щоб законодавчо закріпити оптимальні рішення в народному господарстві країни. Прийняті нові стандарти мають сприяти економії сировини, матеріальних, трудових, енергетичних ресурсів тощо.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Принцип перспективності

Принцип перспективності полягає в тому, що нові стандарти мають враховувати підвищені норми та вимоги до об'єктів стандартизації і мають бути випереджаючими стандартами, враховувати новітні досягнення науки і техніки. Роботи зі стандартизації мають враховувати і закріпляти підвищені вимоги до якості продукції та послуг.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Принцип дінамічності

Принцип динамічності забезпечує проведення як планових, так і періодичних перевірок стандартів з метою внесення до них відповідних змін та своєчасного їх перегляду. Якщо ж стандарти не відповідають сучасним вимогам, то їх необхідно скасувати, щоб вони не заважали прогресивному розвитку.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Принцип системності

Принцип системності визначає розробку стандартів як елемента системи і забезпечує упорядкування розроблених і взаємопов'язаних об'єктів стандартизації в єдину систему стандартизації.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

За специфікою об’єкта стандартизації За змістом вимог стандартизації Види стандартизації Міжнародна стандартизація Регіональна стандартизація Національна стандартизація Галузева стандартизація Комплексна стандартизація Випереджувальна стандартизація Види стандартизації.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Методи стандартизації

Уніфікація Симпліфікація Агрегатування Типізація

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17: Метод уніфікації

Уніфікація – метод стандартизації, що полягає в раціональному зменшенні кількості розмірів, типів, видів деталей, вузлів та інших об’єктів однакового функціонального значення до кількості технічно та економічно доцільних.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18: Метод симпліфікації

Симпліфікація – різновид або метод стандартизації, що полягає в простому скороченні кількості розмірів, деталей, вузлів, типів видів і об’єктів однакового функціонального призначення до кількості економічно доцільної8.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19: Метод агрегатування

Агрегатування – це метод стандартизації, що полягає у створенні виробів з обмеженої кількості стандартних деталей або вузлів, що мають геометричну і функціональну взаємозамінність9.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: Методи стандартизації

Взаємозамінність – це можливість використання одного виробу, вузла, агрегата чи послуги замість іншого подібного виробу, вузла, агрегата, не змінюючи їх функціонального призначення. Типізація – різновид або метод стандартизації, що полягає в раціональній розробці і встановлення типових конструктивних, технологічних та інших рішень. Типізація може вирішувати задачі розвитку цілої галузі промисловості. В основі проведення типізації лежить система чисел, яким надається перевага. Типізацію застосовують також при втіленні групових методів обробки деталей. Для цього проводиться групування за характерними ознаками технологічної обробки. Спеціалізація – метод стандартизації, що полягає у зосередженні на певних підприємствах виробництва обмеженої кількості видів виробів. В залежності від об’єктів, симпліфікація буває предметною, подетальною, технологічною.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Правові основи стандартизації

Декрет Кабінету Міністри України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10.05.1993 р. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.1993 p., Закон України «Про стандартизацію»

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22

Декрет Кабінету Міністри України "Про стандартизацію і сертифікацію" 5 від 10.05.1993 р. який визначає правові та економічні основи систем стандартизації та сертифікації, встановлює організаційні форми їх функціонування на території України і розглядає: державну систему стандартизації, її мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виконання всіх робіт з стандартизації, основні принципи стандартизації; нормативні документи із стандартизації та вимоги до них: категорії нормативних документів із стандартизації, державні стандарти України, галузеві стандарти, стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок, технічні умови і стандарти підприємств, відповідальність за розроблення і затвердження нормативних документів, використання нормативних документів; організацію робіт із стандартизації: управління діяльністю в сфері стандартизації, технічні комітети з стандартизації, інформаційне забезпечення робіт з стандартизації; фінансування робіт із стандартизації, стимулювання застосування державних стандартів: джерела фінансування, використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, міжнародні відносини у сфері стандартизації, участь Державного комітету України з стандартизації, метрології та сертифікації в міжнародному співробітництві у сфері стандартизації, міжнародні договори.

Изображение слайда
1/1
23

Последний слайд презентации: Теоретичні та правові основи стандартизації

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.1993 p., який встановлює правові основи державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил суб'єктами підприємницької діяльності визначає: їх відповідальність за порушення цих стандартів, норм і правил та розглядає визначання термінів, що вживаються в Декреті - продукція, якість продукції, стандарт, норми, правила; органи державного нагляду та службові особи, які здійснюють Держнагляд - державні інспектори, голова Держстандарту, начальники управлінь, директори центрів стандартизації; об'єкти і форми державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил: форми державного нагляду, об'єкти державного нагляду; функції органів держнагляду, права, обов'язок та відповідальність їх службових осіб: функції органів держнагляду, права, обов'язки та відповідальність службових осіб органів держнагляду, відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення стандартів, норм і правил.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже