Презентация на тему: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
Перші контакти між родинами й ДНЗ :
Подальший взаємозв'язок батьків і персоналу реалізується в процесі:
Аспекти участі батьків в житті ДНЗ:
Аспекти участі батьків в житті ДНЗ:
Аспекти участі батьків в житті ДНЗ:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри
1/43
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 95)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1247 Кб)
1

Первый слайд презентации

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри дошкільної освіти Березіна Ольга Олексіївна

Изображение слайда
2

Слайд 2

Перше Питання для обговорення: Значення взаємодії дошкільного навчального закладу з сім’єю

Изображение слайда
3

Слайд 3

Изображение слайда
4

Слайд 4

Ідея взаємозв'язку суспільного й сімейного виховання в ряді нормативно-правових документів: Базовий компонент дошкільної освіти, Закони України « Про освіту», «Про дошкільну освіту» й ін. Правовий супровід Закон України «Про освіту»: " батьки є першими педагогами. Вони зобов'язані закласти основи фізичного, морального й інтелектуального розвитку особистості дитини в ранньому віці".

Изображение слайда
5

Слайд 5

Изображение слайда
6

Слайд 6

Позиція ДНЗ: Кожний дошкільний навчальний заклад не тільки виховує дитину, але й консультує батьків з питань виховання дітей. Педагог дошкільного закладу - не тільки вихователь дітей, але й партнер батьків з виховання та розвитку.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Педагог у ДНЗ повинен працювати таким чином, щоб батьки могли: перебороти авторитаризм і побачити світ з позиції дитини ; досягти розуміння того, що не можна дитину порівнювати з іншими дітьми ; довідатися сильні й слабкі сторони розвитку дитини й ураховувати їх ; бути емоційною підтримкою дитині; п ідвищити свою педагогічну культуру.

Изображение слайда
8

Слайд 8

друге Питання для обговорення: С творення умов для підвищення педагогічної культури батьків

Изображение слайда
9

Слайд 9

Практики та дослідники виявили протиріччя:

Изображение слайда
10

Слайд 10

П ринципи спільної діяльності ДНЗ та родини : батьки й педагоги є партнерами у вихованні й навчанні дітей; це єдине розуміння педагогами й батьками цілей і завдань виховання й навчання дітей; допомога, повага й довіра до дитини як з боку педагогів, так і з боку батьків; знання педагогами й батьками виховних можливостей колективу й родини, максимальне використання виховного потенціалу в спільній роботі з дітьми; постійний аналіз процесу взаємодії родини й дошкільного закладу, його проміжних і кінцевих результатів.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Керівна й організуюча роль дитячого саду по відношенню до родини характеризується комплексом факторів : -- планомірне, активне поширення педагогічних знань серед батьків; -- практична допомога родині у вихованні дітей; -- організація пропаганди позитивного досвіду суспільного й сімейного виховання; -- залучення батьків у педагогічну діяльність; -- активізація їхньої педагогічної самоосвіти й ін.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Під педагогічною культурою батьків розуміється їх підготовленість, розвиток тих якостей особистості, які відбивають ступінь їхньої зрілості як вихователів і проявляються в процесі сімейного й суспільного виховання дітей.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Изображение слайда
14

Слайд 14

В області дошкільної педагогіки батькам важливо: -- знати основні закономірності й особливості виховання й навчання дітей; -- знайомити зі змістом і методами виховання; -- опанувати методами організації дитячої діяльності, спілкування, -- спрямованими на формування соціально коштовних форм поводження й відносин дитини з оточуючими людьми.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Робота з батьками будується на принципах співробітництва, ознаками якого є : -- усвідомлення мети діяльності кожним учасником процесу; -- чіткий поділ і кооперація праці між його учасниками; -- особистий контакт між учасниками процесу з обміном інформацією, -- взаємною допомогою, самоконтролем; -- позитивні міжособистісні відносини.

Изображение слайда
16

Слайд 16

О сновні завдання, що стоять перед дошкільним закладом в роботі з батьками:

Изображение слайда
17

Слайд 17

третє Питання для обговорення: Методика організації взаємодії ДНЗ з родинами

Изображение слайда
18

Слайд 18

Зміст, організація й методика співпраці ДНЗ та батьків включає в себе: -- єдність у роботі ДНЗ й родини щодо виховання дітей; -- взаємна довіра у взаєминах між педагогами й батьками, розуміння потреб й інтересів дитини й своїх обов'язків як вихователів; -- зміцнення авторитету педагога в родині й батьків у ДНЗ; -- установлення правильних відносин на основі доброзичливої критики й самокритики; -- взаємодопомога в спільній роботі з виховання дошкільників.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Зміст, організація й методика співпраці ДНЗ та батьків включає в себе: -- вивчення кращого досвіду сімейного виховання, пропаганду його серед широкого кола батьків, використання в роботі ДНЗ позитивних методів сімейного виховання; -- використання різноманітних форм роботи ДНЗ з родиною в їхньому взаємозв'язку: знайомлення з батьками й іншими членами родини; консультації; групові й загальні батьківські збори; конференції, лекторій, батьківські університети, наочні форми пропаганди тощо;

Изображение слайда
20

Слайд 20

Зміст, організація й методика співпраці ДНЗ та батьків включає в себе: -- індивідуальні й групові форми роботи з батьками, які доповнюють один одного. Щоденне спілкування вихователя з батьками створює більші можливості для індивідуальної роботи, для зміцнення зв'язку між родиною й ДНЗ; -- систематичний плановий зв'язок ДНЗ з батьками протягом усього року з урахуванням завдань і змісту виховної роботи з дітьми; -- залучення активу батьків, громадськості до діяльності ДНЗ, до роботи з родинами.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Перші контакти між родинами й ДНЗ :

Изображение слайда
22

Слайд 22: Подальший взаємозв'язок батьків і персоналу реалізується в процесі:

Изображение слайда
23

Слайд 23: Аспекти участі батьків в житті ДНЗ:

Изображение слайда
24

Слайд 24: Аспекти участі батьків в житті ДНЗ:

Изображение слайда
25

Слайд 25: Аспекти участі батьків в житті ДНЗ:

Изображение слайда
26

Слайд 26

Изображение слайда
27

Слайд 27

четверте Питання для обговорення: Форми спільної роботи вихователів з батьками

Изображение слайда
28

Слайд 28

Изображение слайда
29

Слайд 29

Изображение слайда
30

Слайд 30

Изображение слайда
31

Слайд 31

Изображение слайда
32

Слайд 32

Изображение слайда
33

Слайд 33

Назва З якою метою використовують форму Форма здійснення спілкування Інформаційно-аналітичні Виявлення інтересів, потреб, запитів батьків, рівня їх педагогічної досвідченості Проведення соціологічних зрізів, опитувань, «поштова скринька» Дозвілля Налагодження емоційного контакту між педагогами, батьками, дітьми Спільні дозвілля, свята, участь батьків і дітей у виставках

Изображение слайда
34

Слайд 34

Назва З якою метою використовують форму Форма здійснення спілкування Пізнавальні Ознайомлення батьків з віковими та психологічними особливостями дітей дошкільного віку, формування у них практичних навичок виховання дітей Семінари-практикуми, педагогічний брифінг, педагогічна вітальня, консультації в нетрадиційній формі, усні педагогічні журнали, ігри з педагогічним змістом, педагогічна бібліотека

Изображение слайда
35

Слайд 35

Назва З якою метою використовують форму Форма здійснення спілкування Наочно-інформаційні: Інформаційно-ознайомлювальні; Інформаційно-просвітницькі Ознайомлення батьків із роботою ДНЗ, особливостями дітей, формування у них знань про виховання і розвиток дітей Інформаційні проспекти для батьків, організація днів «відкритих дверей», відкритих переглядів занять та інших видів діяльності дітей, випуск стіннівок, організація міні-бібліотек.

Изображение слайда
36

Слайд 36

П'яте Питання для обговорення: Методичні рекомендації вихователям щодо взаємодії з родинами вихованців

Изображение слайда
37

Слайд 37

Изображение слайда
38

Слайд 38

Изображение слайда
39

Слайд 39

Изображение слайда
40

Слайд 40

Изображение слайда
41

Слайд 41

Изображение слайда
42

Слайд 42

Изображение слайда
43

Последний слайд презентации: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ДНЗ З РОДИНАМИ Старший викладач кафедри

Изображение слайда