Презентация на тему: Тема:11 Методична підготовка командира взводу

Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
ЛІТЕРАТУРА:
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Основні завдання бойової підготовки
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
ОСНОВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Основні методи навчання
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
ТРЕТЕ ПИТАННЯ
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
Тема:11 Методична підготовка командира взводу
ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ:
1/43
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 26)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2149 Кб)
1

Первый слайд презентации: Тема:11 Методична підготовка командира взводу

Заняття 1. Форми і методи проведення занять з тактичної підготовки Кафедра загальновійськової підготовки ГЗ– 2 години

Изображение слайда
2

Слайд 2

НАВЧАЛЬНІ ТА ВИХОВНІ ЦІЛІ : 1. Ознайомити слухачів з вимогами керівних документів щодо організації тактичної підготовки механізованих підрозділів, з видами занять та методами їх проведення. 2. Визначити методику підготовки та порядок проведення тактико-стройових занять зі взводом і тактичного заняття з відділенням. 3. Виховувати у слухачів усвідомленість необхідності глибокого засвоєння основ методичної підготовки майбутнього офіцера, допомогти зрозуміти роль тактичної підготовки у системі бойової підготовки.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Навчальні питання. 1.Тактична підготовка, її мета, основні форми і методи навчання. 2.Організація тактичної підготовки в механізованому взводі (відділенні). 3.Порядок роботи командира механізованого взводу по підготовці до проведення заняття. 4.Методика проведення заняття командиром механізованого взводу.

Изображение слайда
4

Слайд 4: ЛІТЕРАТУРА:

1. «Тактическая подготовка мотострелковых и танковых подразделений». Меримський В.А.. М. Воениздат, 1987., с.с. 5-20, 27-34, 35-38. 2. « Тактическая подготовка». Навчально-методичний посібник для викладачів тактики. М. Воениздат, 1989., с.с. 5-12, 18-19, 69-82. 3. «Програма бойової підготовки механізованих підрозділів». К. Видавництво «Варта», 1995р. 4. Підручник « Учебник сержанта мотострелковых войск». М. Військове видавн., 1989., с.с. 6-12, 34-38, додатки 1 і 2 (с. 229-237). 5. «Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки в механізованих і танкових підрозділах», 2005р.

Изображение слайда
5

Слайд 5

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА, ЇЇ МЕТА, ОСНОВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Изображение слайда
6

Слайд 6

Основні поняття бойової підготовки Бойова підготовка – організований процес систематичного військового навчання і виховання особового складу, злагодження (бойового злагодження) підрозділів, військових частин, з’єднань та органів управління (штабів), спрямований на досягнення їх готовності до виконання завдань за призначенням. Бойова підготовка є основним змістом повсякденної діяльності командувачів, командирів (начальників), органів управління (штабів) і військ. Вона проводиться як у мирний, так і у воєнний час та обумовлена потребою держави в якісно підготовлених військовослужбовцях, підрозділах і військових частинах, здатних успішно виконувати покладені на них завдання.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Бойова підготовка включає: підготовку офіцерів і сержантів; підготовку (злагодження) органів управління (штабів); підготовку (злагодження) підрозділів, військових частин і з’єднань. Бойова підготовка організовується в бригаді (полку) та проводиться в підрозділах.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Основні завдання бойової підготовки

підтримання постійної високої бойової готовності; набуття командирами твердих професійних знань і умінь; підготовка військовослужбовців до дій у складі екіпажів, обслуг, підрозділів і виконання своїх посадових і спеціальних обов'язків; злагодження екіпажів, обслуг, підрозділів, частин; освоєння нових зразків озброєння і військової техніки; підготовка військ (сил) до участі в збройних конфліктах і дій у складі об'єднаних угруповань з підтримки (відновлення) миру і безпеки; перевірка в ході навчання існуючих статутних положень щодо організації і ведення бою (тактичних дій); злагодження органів управління (штабів) підрозділів, частин, навчання умінню управляти військами (силами) у різних умовах обстановки; навчання військовослужбовців суворому і точному виконанню вимог законів і загальновійськових статутів; виховання у особового складу високих морально-бойових якостей, почуття відповідальності за захист Батьківщини, пильності, дисциплінованості, ретельності, військового товариства; вироблення у особового складу високої психологічної стійкості, сміливості і рішучості, фізичної витривалості і спритності, кмітливості, вміння переборювати труднощі загальновійськового бою, здатності переносити фізичні і психологічні навантаження в складних умовах обстановки;

Изображение слайда
9

Слайд 9

Військове навчання – процес передачі тим, хто навчається, знань та вироблення у військовослужбовців умінь і навичок, необхідних для виконання їх функціональних обов’язків. Військові знання – сукупність відомостей про військову дійсність, що передаються тим, хто навчається, у процесі військового навчання. Уміння – спроможність військовослужбовця скоординовано виконувати певні дії в послідовності, яка визначена відповідними керівництвами, настановами, інструкціями та методичними рекомендаціями. Навички – здатність військовослужбовця скоординовано виконувати певні дії в правильній послідовності в мінімальні терміни часу. Польовий вишкіл – комплекс умінь і навичок військовослужбовців, злагодженість відділень (екіпажів, обслуг), підрозділів, військових частин та органів управління (штабів), що визначають їх здатність виконувати бойове завдання у визначені терміни. Основою польового вишколу є тактична (тактико-спеціальна, льотно-тактична) та вогнева підготовка. Основні терміни бойової підготовки

Изображение слайда
10

Слайд 10

Методика навчання (методика бойової підготовки) – сукупність форм і методів навчання, які використовуються з метою підготовки військовослужбовців, органів управління (штабів), підрозділів і військових частин до виконання завдань за призначенням. Методика навчання

Изображение слайда
11

Слайд 11

Форма навчання – організаційна сторона процесу військового навчання. Вона залежить від: навчальних цілей заняття; складу та рівня підготовки тих, хто навчається. Вона визначає: місце і структуру проведення заняття; тривалість відпрацювання навчальних питань; порядок дій (алгоритм роботи) керівника, його помічника і тих, хто навчається; використання елементів навчальної матеріально-технічної бази, озброєння (зброї) та військової техніки. ФОРМИ НАВЧАННЯ

Изображение слайда
12

Слайд 12

Форми навчання поділяються на: загальні; специфічні. Загальні форми навчання класифікуються за: спрямованістю підготовки – на теоретичну і практичну; організацією тих, хто навчається, – на колективну, групову та індивідуальну; місцем проведення – на класну і польову; місцем у службовому процесі – на навчально-планову, службово-планову, позаслужбову. Навчально-планові форми навчання характерні для теоретичних і практичних занять, тренувань, бойових стрільб, пусків ракет та навчань. Службово-планові форми навчання реалізуються у парково-господарські (паркові) дні та дні регламентних робіт, при проведенні планових інструктажів з вимог, спеціальних інструктажів і нарад. Позаслужбові форми навчання – використовуються на конференціях, різного роду змаганнях, конкурсах тощо.

Изображение слайда
13

Слайд 13: ОСНОВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ

лекція ; семінар ; співбесіда; класно-групове заняття; самостійна підготовка ; інструктаж (інструктивне заняття); інструкторсько-методичне заняття ; показове заняття; контрольне заняття; тактична летючка ; групова вправа ; командирські заняття; командирські збори; конкурс; курси; виконання індивідуального завдання; індивідуальна підготовка; тренування (вогневе тренування ; штабне тренування, командно-штабне тренування, радіотренування ; командно-штабне навчання ; комп’ютерне командно-штабне навчання (тренування); тактико-стройове заняття ; тактичне заняття ; тактико-спеціальне заняття ; тактико-спеціальне навчання ; бойові стрільби ; тактичне навчання (з бойовою стрільбою та без бойової стрільби); польовий вихід; вихід підрозділу на полігон. Кожна форма навчання передбачає використання одного або декількох методів навчання.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Методи навчання – сукупність прийомів та способів, за допомогою яких здійснюється: передача та засвоєння знань тим, хто навчається; формування умінь і навичок військовослужбовців; виховання високих морально-бойових якостей особового складу; злагодження (бойове злагодження) відділень (екіпажів, обслуг), підрозділів, військових частин та органів управління (штабів). МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Изображение слайда
15

Слайд 15: Основні методи навчання

усне викладення навчального матеріалу (пояснення, розповідь, лекція); обговорення матеріалу; бесіда; показ (демонстрація); вправа (тренування); практична робота (у полі, в повітрі, у парках, на стартових позиціях, на аеродромах); самостійна робота. Основні методи навчання

Изображение слайда
16

Слайд 16

КОЖНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ ПРИТАМАННІ ПЕВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції – лекційний метод; семінару – бесіда; груповим вправам – вправи (тренування); тактичним летючкам – тренування; штабним тренуванням – вправи (тренування); командно-штабним і тактичним навчанням – практична робота; тактико-стройовим заняттям – вправи (тренування); тактичним заняттям – практична робота; самостійній роботі – вивчення літератури та вправи (тренування). У ході всіх занять і навчань у більшій або меншій мірі використовуються пояснення і показ (демонстрація).

Изображение слайда
17

Слайд 17

ОРГАНІЗАЦІЯ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В МЕХАНІЗОВАНОМУ ВЗВОДІ (ВІДДІЛЕННІ) ДРУГЕ ПИТАННЯ

Изображение слайда
18

Слайд 18

У ході тактичної підготовки послідовно здійснюється підготовка підрозділів, яка полягає в підготовці особового складу до бойових дій як самостійно, так і в складі підрозділів: відділення (розрахунок, група) і взвод – на тактико-стройових, тактичних заняттях і бойових стрільбах; рота і батальйон – на тактико-стройових заняттях і тактичних навчаннях, у тому числі з бойовою стрільбою. Перед заняттями з тактичної підготовки мають проводитися заняття з інших предметів навчання, що дозволить більш якісно відпрацьовувати навчальні питання з основних видів бою. У подальшому заняття з тактичної підготовки повинні проводитися у комплексі з іншими предметами навчання. Основною умовою досягнення успіху в тактичній виучці є дотримання принципу - вчити війська тому, що необхідно на війні.

Изображение слайда
19

Слайд 19

У тактичній підготовці підрозділів використовуються такі форми навчання: тактико-стройові заняття; тактичні заняття; бойові стрільби; тактичні навчання ( у тому числі з бойовою стрільбою ). Кожній формі навчання притаманні певні методи навчання : - тактико-стройовим заняттям – вправи (тренування); - тактичним заняттям – практична робота; - бойовим стрільбам і тактичнім навчанням - вправа (тренування), практична робота

Изображение слайда
20

Слайд 20

Їх сутність полягає в тому, що: з підрозділами відпрацьовується техніка виконання прийомів і способів дій у різних видах бою, спочатку по елементах у повільному темпі, а потім у цілому в межах встановленого нормативами часу; недостатньо засвоєні елементи прийому і прийом в цілому повинні повторюватися доти, поки ті, хто навчається, не навчаться виконувати їх правильно, узгоджено і у встановлений нормативом час; тактична обстановка для проведення тактико-стройового заняття може створюватися для відпрацювання кожного навчального питання (нормативу) окремо і не зв'язуватися єдиним задумом. Вона повинна бути не складною, але забезпечувати якісне навчання підлеглих; (продовження на наступному слайді) ТАКТИКО-СТРОЙОВІ ЗАНЯТТЯ (ТСЗ)

Изображение слайда
21

Слайд 21

(продовження попереднього слайду) у ході занять офіцери і сержанти удосконалюють свої навички в управлінні підлеглими підрозділами шляхом віддачі коротких розпоряджень, команд і сигналів, а також визначають без додаткових контрольних занять рівень і якість підготовки підрозділів; ТСЗ можуть проводитися “ піший по – машинному ” або з використанням озброєння і техніки; недоліки, виявлені при підготовці відділень (екіпажів), усуваються на початковому етапі підготовки взводів, а виявлені при підготовці взводів – на початковому етапі підготовки рот і, потім, батальйонів; організують і проводять ТСЗ з підрозділами безпосередні командири. У тому випадку, коли до ротних або батальйонних тактико-стройових занять залучаються підрозділи інших військ, а також, коли вони проводяться як контрольні, то керівниками є, відповідно, командир батальйону або частини; проводити заняття можна на тактичному навчальному полі або на необладнаній ділянці місцевості; Тривалість занять - 2-4 години. Основним методом навчання на ТСЗ є вправа (тренування) у виконанні прийомів і способів дій на полі бою (у ході відпрацювання тактичних нормативів). Можуть застосовуватися також пояснення і показ.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Тактико-стройові заняття за своїм призначенням поділяються на звичайні, спільні і контрольні. Звичайні тактико-стройові заняття проводяться з відділенням, взводом, ротою і батальйоном у порядку, викладеному нижче. Вони призначені для відпрацювання техніки виконання прийомів і способів дій підрозділів на полі бою. Спільні тактико-стройові заняття проводяться з ротою (батальйоном) із засобами посилення “піший по машинному” або на матеріальній частині за темами, які визначені програмою. Вони призначені для відпрацювання питань організації і здійснення взаємодії між штатними, приданими, підтримуючими підрозділами (танковими, артилерійськими, зенітними, інженерними, вогнеметними, РХБ захисту та ін.) і сусідами. Причому перші такі заняття плануються як показові і проводяться під керівництвом командира частини. Контрольні тактико-стройові заняття проводяться на заключному етапі підготовки роти і батальйону з метою перевірки їх злагодженості. Зміст такого заняття визначає для роти командир батальйону, для батальйону – командир частини.

Изображение слайда
23

Слайд 23

ТАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (ТЗ) Їх сутність полягає в тому, що: вони є основною формою злагодження відділення (екіпажу, обслуги) і взводу; всі навчальні питання теми відпрацьовуються з дотриманням тієї послідовності, що характерна для реального бою, без пауз і перерв, на фоні єдиної тактичної обстановки з позначеним противником; при необхідності, з метою усунення допущених помилок, окремі прийоми і дії можуть повторюватися; у ході тактичних занять командири відділень (танків) і взводів не тільки отримують практику в управлінні підлеглими підрозділами, але і удосконалюють свої вміння і навички в організації бою; в зміст тактичних занять включаються питання прийняття рішення, постановки завдань підлеглим, організації взаємодії і бойового забезпечення, а також питання психологічного забезпечення; (продовження на наступному слайді)

Изображение слайда
24

Слайд 24

(продовження попереднього слайду) тактичні заняття проводяться, як правило, односторонніми з позначеним противником; місцем їх проведення, як правило, є тактичне навчальне поле. Не виключено проведення такого заняття і на необладнаній ділянці місцевості, але вона повинна забезпечувати відпрацювання намічених навчальних питань з використанням мішеневого обладнання ротного тактичного комплекту (РТК) і різних засобів імітації; на заняття відділення (екіпажі танків) і взводи виводяться зі штатним озброєнням і військовою технікою. Не виключено проведення тактичних занять зі взводом із застосуванням лазерних імітаторів стрільби і ураження. У цьому випадку заняття проводяться, як правило, двосторонніми: з одного боку – один взвод, з іншого боку – два інших взводи роти; тактичні заняття організують і проводять: з відділенням (екіпажем танка) – командир взводу, із взводом – командир роти. Тривалість тактичного заняття з відділенням складає 3–4 години, зі взводом 6–8 годин; при проведенні тактичних занять вночі доцільно відпрацьовувати питання переходу від денних дій до нічних.

Изображение слайда
25

Слайд 25

За своїм призначенням ТЗ поділяються на звичайні і контрольні. Звичайні тактичні заняття з відділенням і взводом проводяться на завершальному етапі вивчення теми з метою перевірки навченості командирів в організації бою і управлінню підрозділами, а особового складу – у виконанні прийомів і способів дій у ході динаміки бою. Контрольні тактичні заняття проводяться з відділенням і взводом на заключному етапі вивчення тактичної підготовки як предмету навчання перед проведенням бойової стрільби і є допуском до її проведення. Мета - перевірити навченість і злагодженість відділення (взводу) і їх готовність до проведення тактичних навчань відділень (взводів). На контрольному тактичному занятті керівник зобов’язаний перевірити, в першу чергу, особисту підготовку командирів відділень (взводів), їх вміння творчо застосовувати теоретичні положення бойового статуту на практиці, орієнтуватися в складній обстановці, яка швидко змінюється, вміння приймати грамотні рішення, навички в організації бою на місцевості і керувати підлеглими в ході його ведення, а також визначати злагодженість відділення (взводу), його готовність до дій в умовах сучасного бою. Контрольне тактичне заняття проводиться на контрольній смузі тактичного навчального поля. Зміст такого заняття для відділення і взводу визначає командир роти. Основним методом навчання на тактичних заняттях є практична робота тих, які навчаються, з виконання своїх посадових обов'язків в умовах, наближених до бойових.

Изображение слайда
26

Слайд 26

Бойові стрільби є вищою формою навчання відділення, взводу, на яких тактичні дії пов’язані з вогнем. Вони проводяться на завершальному етапі їх злагодження. Сутність бойових стрільб полягає у тому, що: командири і підрозділи навчаються веденню бою з практичним виконанням бойових завдань бойовим патроном (снарядом) штатними засобами і з приданими підрозділами; при їх проведенні основна увага приділяється правильним тактичним діям, вмілому і ефективному застосуванню озброєння і бойової техніки для виконання вогневих завдань і управління підрозділами і вогнем у ході бою, а також суворому дотриманню вимог безпеки; бойові стрільби проводяться з однієї з тем тактичної підготовки, які передбачають дії підрозділів у наступі, у обороні, похідній охороні вдень і вночі. БОЙОВІ СТРІЛЬБИ Основним методом навчання на бойових стрільбах є практична робота з виконання всіма тими, які навчаються, своїх функціональних обов'язків, у тому числі і у вирішенні вогневих завдань.

Изображение слайда
27

Слайд 27

Тактичні навчання є основною формою польової виучки підрозділів (рот, батальйонів) і частин, найбільш ефективним засобом і найважливішим елементом підвищення бойової готовності військ, що дозволяють якісно готувати їх до ведення сучасного бою. За цільовим призначенням тактичні навчання можуть бути: звичайними (плановими); показовими; контрольними (перевірочними); дослідницькими. За масштабом – ротними, батальйонними, бригадними. За способом виконання бойових завдань – без бойової стрільби і з бойовою стрільбою. За складом сторін, що навчаються - односторонні (з позначеним противником) і двосторонні. Основним методом навчання на тактичних навчаннях є практична робота тих, які навчаються, з виконання своїх функціональних обов'язків у тактичній обстановці по навчанню.

Изображение слайда
28

Слайд 28: ТРЕТЕ ПИТАННЯ

ПОРЯДОК РОБОТИ КОМАНДИРА МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ ПО ПІДГОТОВЦІ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Изображение слайда
29

Слайд 29

Підготовка до занять являє собою комплекс заходів, проведених командиром відділення (танка), взводу, роти напередодні занять, і включає: особисту підготовку керівника до заняття; визначення (уточнення) вихідних даних; вибір району (ділянки місцевості) для проведення заняття; розробку плану проведення заняття; підготовку до заняття тих, хто навчається, району заняття та засобів матеріально-технічного забезпечення. Підготовка занять У кожному конкретному випадку обсяг і зміст проведених заходів буде визначатися досвідом керівника і його методичною майстерністю.

Изображение слайда
30

Слайд 30

Підготовка керівника до проведення занять здійснюється на: показових; інструкторсько-методичних заняттях: зборах; інструктажах. Основним методом підготовки є самостійна робота. Починати самостійну роботу необхідно з вивчення керівних документів. Готуючись до занять, командир підрозділу : оцінює рівень підготовки особового складу; оцінює рівень підготовки підрозділу в цілому; визначає навчальні цілі. Підготовка керівника

Изображение слайда
31

Слайд 31

Вихідні дані для тактико – стройового (стройового) заняття є: номер теми; номер заняття; їх зміст; номери нормативів, що відпрацьовуються; місце проведення заняття; час проведення заняття; кількість бойової техніки та імітаційних засобів. Цю інформацію керівник заняття одержує з Програми бойової підготовки та вказівок безпосереднього начальника. Крім того, необхідні дані уточнюються під час проведення показових, інструкторсько – методичних занять, інструктажу та під час підбиття командиром підрозділу підсумків бойової підготовки за минулий тиждень та постановки завдань на майбутнє. У програмі бойової підготовки, отже і у розкладі занять, розкривається зміст кожного тактико – стройового заняття у вигляді учбових питань. Учбові цілі визначаються для кожної категорії тих, хто навчається, і для підрозділу в цілому з урахуванням змісту заняття, рівня підготовки особового складу і підрозділу. Загальний розрахунок відведеного часу робиться від початку висування підрозділу до місця занять та повернення до місця розташування (заняття), при цьому керівник ураховує час, необхідний на пересування, постановку завдання, відпрацьовування кожного учбового питання та розбір. ВИХІДНІ ДАНІ

Изображение слайда
32

Слайд 32

оцінка його розмірів і характеру місцевості; вибирається на тактичному навчальному полі поблизу пункту постійної дислокації, щоб менше витрачати часу на рух у район занять і назад. тактичні заняття повинні проводитися на тактичному навчальному полі, а тактико-стройові - на будь-якій іншій ділянці місцевості; його розміри і характер місцевості повинні забезпечувати якісне відпрацювання намічених навчальних питань. наступального бою район заняття повинен забезпечувати можливість прихованого висування підрозділів на рубіж переходу в атаку, розгортання його в передбойовий і бойовий порядок, стрімкість атаки, оволодіння об’єктом атаки (виконання бойового завдання), здійснення маневру в глибині оборони противника і т.ін. На стороні “противника” місцевість повинна бути обладнана в інженерному відношенні з урахуванням тактики його дій, мати необхідну кількість мішеней, макетів озброєння і військової техніки. При проведенні занять з оборонної тематики місцевість повинна сприяти правильному вибору позицій і опорних пунктів, прихованому розташуванню підрозділів і проведенню маскувальних заходів, захисту від сучасних засобів ураження, організації системи вогню і достатньому спостереженню за діями своїх підрозділів і противника. Для відпрацювання питань розвідки, дій на марші та у похідній охороні місцевість вибирається таким чином, щоб на маршруті руху та поблизу від нього були місцеві предмети і різні перешкоди, які потребують їх огляду і подолання (ліс, відкриті ділянки, яри, висоти, гаї, населені пункти, зруйновані і заболочені ділянки доріг, водяні перешкоди, мости і т.д.). - район заняття повинен включати: місце, звідки передбачається почати заняття, смугу місцевості, на якій будуть проходити дії сторін при відпрацюванні питань теми, місце (район) закінчення заняття. ВИБІР РАЙОНУ ЗАНЯТТЯ

Изображение слайда
33

Слайд 33

У плані вказується: тема; учбові цілі; учбові питання; час; місце проведення заняття; матеріальне забезпечення; керівництва та посібники; організація та хід заняття; заключна частина. План заняття складається з двох частин : Текстуальної; графічної. У текстуальній частині викладається: зміст кожного питання та вказується порядок їх відпрацьовування; час на відпрацьовування кожного учбового питання (елемента); дії керівника та тих, хто навчається; сигнали управління; порядок і способи позначення противника; нормативи; розбір заняття. Крім того, в плані намічаються питання, що будуть відпрацьовуватися під час прямування підрозділу у вихідне положення для занять та повернення до частини. План проведення тактико – стройового заняття розроблюється: командиром відділення та взводу – у робочому зошиті, а командиром роти та батальйону – може бути розроблений на карті або схемі. План проведення тактико – стройового заняття затверджують: командир роти – за 2–3 доби, командир взводу – за 1–2 доби. РОЗРОБКА ПЛАНУ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Изображение слайда
34

Слайд 34

Підготовка особового складу підрозділу до тактико-стройового (тактичного) заняття здійснюється під керівництвом командирів відділень (танків) і взводів у часи самостійної підготовки, яка планується в розкладі занять роти. Ця підготовка включає: вивчення та повторення окремих статей Бойового Статуту, настанов, сигналів управління, обов'язків посадових осіб у різних видах бою, умов та показників нормативів з тактичної підготовки і інших предметів навчання, які підлягають відпрацюванню і тренуванню, підготовку озброєння, військової техніки і засобів захисту. При підготовці до тактичного заняття особовий склад, крім того, повинен вивчити (повторити) організацію, озброєння і тактику дій імовірного противника у залежності від виду бою. Напередодні тактичного заняття доцільно організувати перегляд навчального кінофільму згідно з темою заняття. Такий порядок і зміст роботи керівника на етапі підготовки до проведення занять з тактичної підготовки. ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Изображение слайда
35

Слайд 35: ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ КОМАНДИРОМ МЕХАНІЗОВАНОГО ВЗВОДУ.

Изображение слайда
36

Слайд 36

ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИКО-СТРОЙОВИХ ЗАНЯТЬ. Перед виходом на заняття : командир підрозділу шикує особовий склад взводу; перевіряє наявність і екіпірування, озброєння, засоби матеріально-технічного забезпечення; перевіряє знання тими, які навчаються, вимог безпеки. ТСЗ може починатися в розташуванні частини або у вихідному районі. Висування у вихідний район та повернення в розташування частини здійснюється на основі тактичної обстановки. В районі заняття керівник: шикує підрозділ у дві шеренги; повідомляє тему, навчальні цілі заняття, порядок його проведення і перше навчальне питання; перевіряє знання особовим складом теоретичних положень за темою заняття; нагадує прийоми і дії, що будуть відпрацьовуватися; вводить у тактичну обстановку; вказує підлеглим командирам місця для занять; наказує вивести підрозділи на зазначені місця і приступає до відпрацювання першого питання Командир відділення, прибувши з особовим складом на зазначене командиром взводу місце: повідомляє порядок відпрацювання питання за елементами; показує особисто (або залучаючи найбільш підготовлених солдатів) виконання елементу з короткими поясненнями і приступає до його відпрацювання; відпрацювання елементу починається в повільному темпі, у подальшому темп збільшується; знайшовши загальні помилки в діях особового складу, командир відділення зупиняє дію, викликає їх до себе, вказує на допущені помилки, роз’яснює, а якщо необхідно, то і показує, як виконати ті або інші дії, і продовжує тренування; якщо ж помилки допускають окремі військовослужбовці, які навчаються, то зупиняти усіх не потрібно. У цьому випадку на виявлені недоліки потрібно звернути увагу тільки тих, котрі допустили помилки. Тренування можна проводити, застосовуючи різні методичні прийоми: вчити кожного солдата, потоком, вчити одного, а тренувати усіх. У такій само послідовності відпрацьовує наступні елементи. Після відпрацювання питання за елементами командир відділення приступає до тренування в цілому. Продовження на наступному слайді

Изображение слайда
37

Слайд 37

Продовження попереднього слайду після відпрацювання навчального питання командир шикує відділення, проводить частковий розбір, потім повідомляє тих, які навчаються, про наступне навчальне питання і порядок його відпрацювання; закінчивши, таким чином, відпрацювання всіх навчальних питань, командир відділення проводить розбір. у встановлений час за командою командира взводу відділення прибуває в зазначене місце, де командири відділення доповідають командиру взводу про закінчення заняття, ступінь засвоєння кожним військовослужбовцем навчальних питань і про недоліки, що мали місце, вилучають невитрачені імітаційні засоби і надалі діють за вказівкою командира взводу. Командир взводу в ході ТСЗ, проведеного командирами відділень, по черзі особисто навчає найбільш складним навчальним питанням кожне відділення, і одночасно контролює проведення заняття командирами інших відділень. Якщо командир взводу проводить ТСЗ особисто в складі взводу, то порядок його проведення такий самий. Знайшовши помилки в діях відділень, командир взводу встановленим сигналом зупиняє взвод, викликає до себе всіх тих, які навчаються, або тільки командирів відділень, вказує їм на допущені помилки, роз'яснює, а якщо необхідно, то і показує, залучаючи для цього одне з відділень, як треба правильно діяти, і продовжує тренування, доки помилки не будуть усунуті, а прийом буде виконаний чітко і злагоджено. Якщо помилки допускають окремі військовослужбовці, зупиняти весь взвод не потрібно. У цьому випадку краще на виявлений недолік звернути увагу командира відділення і запропонувати усунути його в процесі відпрацювання наступних дій шляхом подачі додаткових команд (сигналів), не зупиняючи заняття. Закінчивши відпрацювання всіх навчальних питань, командир взводу шикує взвод, перевіряє наявність особового складу, озброєння і військової техніки, вилучає невитрачені боєприпаси, засоби імітації і проводить розбір, що є заключною частиною ТСЗ.

Изображение слайда
38

Слайд 38

При розборі командир взводу : нагадує тему, мету заняття і повідомляє як вони досягнуті; аналізує дії особового складу при відпрацюванні кожного навчального питання, підкріплюючи свої висновки вимогами статутів, настанов і наказів старших командирів; визначає найбільш якісні дії військовослужбовців, відділень і взводу в цілому, а також недоліки в діях тих, які навчаються. По закінченні розбору командир взводу: підбиває підсумки виконання поставлених завдань і визначає результати дій тих, які навчаються; дає вказівки щодо усунення виявлених недоліків. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗБОРУ ЗАНЯТТЯ Розбір повинен бути об'єктивним та принциповим.

Изображение слайда
39

Слайд 39

Початок і вихід у район заняття здійснюється аналогічно ТСЗ. З виходом у район заняття керівник: викликає до себе підлеглого командира (командирів); вводить у тактичну обстановку; віддає бойовий наказ ; організує взаємодію. Форма, порядок і місце постановки завдання залежать від теми заняття і конкретної обстановки. Завдання по вихідній обстановці ставиться у формі усного бойового наказу на місцевості, по карті, або на макеті місцевості, а в динаміці бою – розпорядженнями по радіо і подачею команд. Віддавши бойовий наказ і вказівки по взаємодії, керівник надає командиру, який навчається час для організації бою. Керівник заняття в цей період здійснює контроль за роботою командира, який навчається. У ході організації бою на місцевості контролює проведення рекогносцировки, вчить послідовності, стислості і повноті віддачі бойового наказу, вказівок по взаємодії, бойовому забезпеченню та управлінню. У цей період керівник заняття за допомогою оператора тактичного навчального поля здійснює імітацію дій противника в обсязі, який би дозволяв командиру, який навчається, приймати обґрунтоване рішення, яке сприяло би підтримці необхідної бойової напруги. Продовження слайду Проведення тактичних занять

Изображение слайда
40

Слайд 40

Продовження попереднього слайду Якщо командир, який навчається, при організації бою допустив помилки, керівник заняття шляхом нарощування обстановки, а також короткими зауваженнями дає йому можливість виправити допущені помилки. Керівник заняття повинен допомогти командиру, який навчається, самостійно розібратися в допущених помилках і діяти у відповідності із обстановкою, яка склалася. Доки керівник заняття не досягне від командира, який навчається, відпрацювання всіх питань з організації бою, вірного розуміння їм отриманого бойового завдання і порядку дій у ході його виконання, переходити до динаміки бою недоцільно. У залежності від теми заняття і створеної тактичної обстановки в період роботи командира, який навчається, з організації бою на місцевості особовий склад під керівництвом виконуючого обов'язки командира відділення (заступника командира взводу) займається підготовкою озброєння і військової техніки до застосування, обладнанням укриттів для техніки, особового складу і т.ін. Завершивши роботу з організації бою на місцевості, керівник заняття у встановлений час заслуховує доповідь командира, який навчається, про готовність до виконання бойового завдання. Продовження слайду

Изображение слайда
41

Слайд 41

Продовження попереднього слайду У ході динаміки бою керівник заняття уточнює і нарощує обстановку, позначаючи дії противника мішенями, макетами вогневих засобів і військової техніки, засобами імітації, за допомогою спеціально підготовленого особового складу або голосом по радіо в залежності від ситуації, що склалася на полі бою. Практичні дії відпрацьовуються послідовно, без зупинки та у повному обсязі. Якщо командир, який навчається, у ході бою прийняв рішення, недостатньо глибоко оцінивши обстановку, керівник заняття повинен добитися уточнення рішення шляхом додаткової імітації і позначення дій противника, інформації про положення і характер дій сусідів, висновку з дій окремих військовослужбовців і вогневих засобів у відділенні (взводі), і тільки у винятковому випадку він може не затвердити рішення командира, який навчається. Дії командира, який навчається, вважаються вірними, якщо вони спрямовані на використання слабких сторін противника і вигідних умов місцевості, якщо він застосовує військову хитрість, безперервно веде розвідку противника, приймає сміливі і рішучі рішення, впевнено керує вогнем і рухом, здійснює швидкий маневр для успішного виконання бойового завдання, безперервно веде взаємодію з приданими і підтримуючими підрозділами. Продовження слайду

Изображение слайда
42

Слайд 42

Продовження попереднього слайду Позначення дій противника, імітація вогню вогневих засобів здійснюється відповідно до організації і тактики підрозділів противника, рішенням командира, який навчається, і реальних дій особового складу. Тактичне заняття закінчується розбором, який проводиться з усім особовим складом і окремо з командирами відділень та командиром взводу. Зміст розбору може бути таким: керівник нагадує тему, навчальні цілі заняття і навчальні питання, тактичну обстановку, яка створена до початку занять і в динаміці бою та особистого спостереження; докладно розбирає дії тих, які навчаються, по кожному навчальному питанню, вибираючи найбільш доцільні і сміливі дії командирів і особового складу відділення (взводу); вказує на допущені помилки в їх діях, причини, до яких наслідків вони могли б призвести в бойовій обстановці, і роз'яснює, як потрібно було діяти в цих умовах; на завершення розбору визначається ступінь виконання поставлених навчальних цілей, доводяться оцінки відділенням (взводу) і даються вказівки щодо усунення виявлених недоліків. У розборі з командирами основна увага приділяється вмінню приймати рішення, організувати бій на місцевості і впевнено управляти відділенням (взводом) і вогнем у ході бою. Про результати заняття командир взводу доповідає командиру роти, а командир роти про проведені заняття зі взводами – командиру батальйону.

Изображение слайда
43

Последний слайд презентации: Тема:11 Методична підготовка командира взводу: ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ:

Вивчення програми бойової підготовки механізованих підрозділів СВ ЗСУ.

Изображение слайда