Презентация на тему: Тема1. 5 Експлуатація розподільних установок (РУ) напругою до 1000 В і понад

Реклама. Продолжение ниже
Тема1. 5 Експлуатація розподільних установок (РУ) напругою до 1000 В і понад 1000 В та внутрішніх електропроводок
Література
Визначення
Визначення
Номенклатура обладнання РУ напругою понад 1000 В
Номенклатура обладнання РУ напругою понад 1000 В
Основні вимоги до РУ і задачі під час експлуатації РУ
Основні вимоги до РУ і задачі під час експлуатації РУ
Загальні вимоги до розподільчих пристроїв напругою до 1000 В
Номенклатура розподільних пристроїв напругою до 1000 В
Класифікація РУ
огляди
огляди
огляди
Капітальний ремонт обладнання РУ
Перемикання в електричних установках
Перемикання в електричних установках
Перемикання в електричних установках
Перемикання в електричних установках
Перемикання в електричних установках
Загальнi вимоги до внутрiшнiх електропроводок
Вимоги до електропроводок
Вимоги до електропроводок
Технічне обслуговування внутрiшнiх електропроводок
Ремонт внутрiшнiх електропроводок
Випробування електропроводок
Дякую за увагу!
1/27
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 9)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (5586 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Тема1. 5 Експлуатація розподільних установок (РУ) напругою до 1000 В і понад 1000 В та внутрішніх електропроводок

1.Загальні відомості про РТП 110/35/10 кВ та ТП 10/0,4 кВ. 2.Номенклатура обладнання РУ напругою понад 1000 В. 3.Основні вимоги до РУ і задачі під час експлуатації РУ. 4.Технічне обслуговування і ремонт обладнання РУ. 5.Профілактичні випробування обладнання РУ. 6.Перемикання в електричних установках. 7.Загальні вимоги до розподільних установок напругою до 1000 В. 8.Номенклатура РУ у сільському господарстві. 9.Технічне обслуговування, ремонт і профілактичні випробування РУ напругою до 1000 В. 10.Загальні вимоги до внутрішніх силових та освітлювальних проводок. 11.Технічне обслуговування, ремонт і профілактичні випробування внутрішніх електропроводок.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Література

Єрмолаев С.О., Мунтян В.О., Яковлєв В.Ф. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в системі АПК. – К.: Мета, 2003.– 543 с. Пястолов А.А., Ерошенко Г.П. Эксплуатация электрооборудования. – М.:Агропромиздат, 1990. – 287 с. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів / Затв. Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258. Правила улаштування електроустановок. 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Вид-во "Форт", 2009.– 736 с. Єрмолаєв С.О., Яковлев В.Ф. Експлуатація і ремонт електрообладнання та засобів автоматизації /За ред. С.О. Єрмолаєва. – К.: Урожай, 1996 – 336 с.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Визначення

розподiльна установка є електроустановкою, котра служить для розподілу електроенергії i мiстить комутацiйнi апарати, збiрнi i з'єднувальнi шини, допомiжнi пристрої, а також пристрої захисту, автоматики та вимiрювальнi прилади.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Визначення

Комплектна розподільна установка (КРУ)- електричне розподільне устаткування, укомплектоване з шаф чи блоків з умонтованим у них обладнанням, пристроями керування, контролю, захисту, автоматики і сигналізації, яку постачають складеною чи підготовленою до складання для внутрішнього або зовнішнього установлення

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Номенклатура обладнання РУ напругою понад 1000 В

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Номенклатура обладнання РУ напругою понад 1000 В

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: Основні вимоги до РУ і задачі під час експлуатації РУ

Електрообладнання РУ усіх видів і напруг повинно задовольняти умови роботи як для номінальних режимів, так і для коротких замикань, перенапруг та перевантажень Температура повітря всередині приміщень ЗРУ у літній період не повинна перевищувати 40° C. У разі її перевищення повинні бути вжиті заходи для зниження температури обладнання або охолодження оточуючого повітря

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Основні вимоги до РУ і задачі під час експлуатації РУ

Розподільні установки напругою 1000 В і вище повинні бути обладнані блокувальними пристроями, які запобігають можливості помилкових операцій роз'єднувачами, відокремлювачами, короткозамикачами, викотними візками КРУ і заземлювальними ножами. Блокувальні пристрої, крім механічних, повинні бути постійно опломбовані

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Загальні вимоги до розподільчих пристроїв напругою до 1000 В

Основним документом, що встановлює вимоги до РУ напругою до 1000 В є ПУЕ, що розглядають розподiльнi пристрої внутрiшнього (у примiщеннях) i зовнiшнього (на вiдкритому повiтрi) розташування. Вони можуть бути виконанi у виглядi розподiльних щитiв, панелей, збiрок, комплектних збiрних розподiльних пристроїв, щиткiв освiтлення тощо.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Номенклатура розподільних пристроїв напругою до 1000 В

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11: Класифікація РУ

Залежно вiд конструкцiї та призначення РУ подiляються на: ВРП(ОРУ) вiдкритий розподiльний пристрiй, розташований на вiдкритому повiтрi; ЗРП(ЗРУ) закритий розподiльний пристрiй розташований у примiщеннях; КРП(КРУ) комплектний розподiльний пристрiй; КРПН(КРУН) те ж, але для установки на вiдкритому повiтрi.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: огляди

на об'єктах з постійним чергуванням персоналу - не рідше ніж один раз на добу; у темний час доби для виявлення розрядів, коронування - не рідше ніж один раз на місяць; на об'єктах без постійного чергування персоналу - не рідше ніж один раз на місяць, а в трансформаторних і розподільних пунктах - не рідше ніж один раз на шість місяців.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: огляди

Про всі помічені несправності повинні бути зроблені записи в журналі дефектів і неполадок обладнання, і, крім того, про несправності повинна бути повідомлена особа, відповідальна за електрогосподарство. Виявлені несправності необхідно усунути в найкоротший термін.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: огляди

Під час огляду РУ особливу увагу необхідно звернути на: - стан приміщення - справність дверей і вікон, відсутність протікання покрівлі та міжповерхового перекриття, наявність та справність замків; - справність опалення, вентиляції та освітлення; - справність заземлення; - наявність засобів захисту; - рівень і температуру масла та відсутність її протікання в апаратах; - стан контактів, рубильників щита низької напруги; - цілісність пломб на лічильниках; - стан ізоляції (запиленість, наявність тріщин, слідів розрядів тощо); - роботу системи сигналізації; - тиск повітря в баках повітряних вимикачів; - відсутність витоків повітря; - справність і правильність показів покажчиків положення вимикачів; - наявність вентиляції полюсів повітряних вимикачів; - відсутність течі масла з конденсаторів ємнісних дільників напруги повітряних вимикачів; - дію пристроїв електропідігрівання в холодну пору року; - щільність закриття шаф керування; - можливість вільного доступу до комутаційних апаратів тощо

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Капітальний ремонт обладнання РУ

Капітальний ремонт обладнання РУ необхідно проводити в такі терміни: - масляних вимикачів - один раз на шість - вісім років з контролем характеристик вимикачів з приводами у міжремонтний період; - вимикачів навантаження, роз'єднувачів і заземлювальних ножів - один раз на чотири - вісім років залежно від конструктивних особливостей; - повітряних вимикачів - один раз на чотири - шість років; - відокремлювачів і короткозамикачів з відкритим ножем та їх приводів - один раз на два - три роки; - компресорів - після напрацювання відповідної кількості годин згідно з інструкцією заводу-виробника; - КРУЕ - один раз на 10 - 12 років; - елегазових і вакуумних вимикачів - згідно з вимогами заводу-виробника;

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Перемикання в електричних установках

Перемикання в електричних схемах розподільних установок підстанцій, щитів і збірок повинен виконувати оперативний персонал, що безпосередньо обслуговує електроустановки. Ці перемикання виконуються за розпорядженням або з відома оперативних працівників вищого рівня, в оперативному керуванні чи віданні яких перебуває дане обладнання, відповідно до порядку, установленого у споживача, - за усним чи телефонним розпорядженням із записом в оперативному журналі.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Перемикання в електричних установках

Під час проведення перемикань особливу увагу потрібно звертати на операції ввімкнення на паралельну роботу з електричною мережею електропередавальної організації власних електроджерел споживача (блок-станцій) або ввімкнення їх в автономному режимі. Перед увімкненням під напругу електроустановки і введенням тимчасово вимкненого обладнання на вимогу неелектротехнічного персоналу оперативний працівник електротехнічного персоналу повинен оглянути обладнання, переконатися в його готовності до ввімкнення під напругу, попередити працюючих на ньому працівників про наступне ввімкнення та впевнитись у відсутності сторонніх осіб на обладнанні, що вмикається під напругу

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Перемикання в електричних установках

В електроустановках напругою понад 1000 В перемикання проводяться без бланків перемикань - у разі простих перемикань і за наявності діючих блокувальних пристроїв, що в повному обсязі унеможливлюють помилкові операції з роз'єднувачами і заземлювальними ножами під час проведення перемикань;

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Перемикання в електричних установках

за бланком перемикань - у разі відсутності блокувальних пристроїв або їх несправності, виконання блокування не в повному обсязі, а також під час проведення складних перемикань. Перелік складних перемикань визначає особа, відповідальна за електрогосподарство, і затверджується керівником споживача.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Перемикання в електричних установках

Під час ліквідації аварій перемикання здійснюють без бланків перемикань, виконуючи послідовно всі операції під контролем старшого оперативного персоналу, з подальшим записом в оперативному журналі. Складні перемикання повинні виконувати два працівники: один безпосередньо виконує перемикання, а другий - контролює правильність виконання і послідовність операцій.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Загальнi вимоги до внутрiшнiх електропроводок

електропроводка є сукупнiстю проводiв i кабелiв з крiпленнями, утримними i захисними конструкцiями, та деталями що вiдносяться до них i встановленi вiдповiдно до ПУЕ Електропроводки розподiляються на вiдкриті, приховані та зовнiшні

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Вимоги до електропроводок

допустимi тривалi струми проводiв i кабелiв мають вiдповiдати вимогам ПУЕ; площі поперечного перерiзу (перетину) проводiв, кабелiв мають вiдповiдати ПУЕ, що встановлюють мiнiмальні значення (для прикладу внутрiшнi електропроводки можуть бути виконанi мiдним проводом перерiзом не менше 1 мм 2, алюмiнiєвим - не менше 2,5 мм 2 ). площі поперечного перерiзу заземлюючих та нульових захисних провiдникiв мають вiдповiдати ПУЕ; фазний i нульовий провiдники повинні прокладатися в однiй трубi (при струмовi понад 25 А можна i в окремих)

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Вимоги до електропроводок

має бути забезпечена можливiсть замiни проводiв i кабелiв, прокладених у трубах, коробах, гнучких металорукавах, каналах; проводи i кабелi мають прокладатися лише по негорючих конструкцiях, в каналах i пустотах; у мiсцях з'єднань належить залишати запас проводу; цi мiсця повинні бути доступними для огляду та ремонту; усi з'єднання мають бути ретельно iзольованi; всi металевi елементи повиннi мати захисне антикорозiйне покриття вiдповiдно до умов навколишнього середовища

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Технічне обслуговування внутрiшнiх електропроводок

Під час технiчного обслуговування силових електропроводок вони повиннi бути очищенi вiд пилу i бруду; обов’язково слiд перевiрити крiплення проводки, усунути провисання, перевiрити вiдповiднiсть площi поперечного перерiзу проводiв (жил кабелiв) фактичному струмовому навантаженню. Потрiбно також перевiрити маркування та наявнiсть i стан заземлення металевих захисних конструкцiй.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Ремонт внутрiшнiх електропроводок

Під час ремонту силових електропроводок виконується у повному обсязi комплекс операцiй з технiчного обслуговування i додатково замiна окремих дiлянок проводки, муфт, воронок, а також вимiрювання опору iзоляцiї, фарбування метало конструкцiй. Під час капітального ремонту має бути виконана програма поточного ремонту, а заміна проводки може перевищити половину її довжини. Практично такими ж є обсяги технiчного обслуговування, поточного i капiтального ремонтiв освiтлювальних проводок, зокрема пiдлягають замiнi окрiм власне проводки несправнi вимикачi та розетки.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Випробування електропроводок

Вимірювання опору ізоляції  К, П, М  (напруга мегом. 1000 В) Опір ізоляції повинен не менше, ніж 0,5 МОм Випробування підвищеною напругою промислової частоти К ізоляції силових та освітлювальних електропроводок Тривалість випробування 1 хв Значення випробної напруги 1000 В Проводиться, якщо опір ізоляції нижче ніж 1 МОм

Изображение слайда
1/1
27

Последний слайд презентации: Тема1. 5 Експлуатація розподільних установок (РУ) напругою до 1000 В і понад: Дякую за увагу!

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже