Презентация на тему: Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології

Реклама. Продолжение ниже
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології
1/15
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 35)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (336 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології управління. 1. Управління як специфічний вид людської діяльності. 2. Сутність, механізм і основні функції соціального управління.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Мета заняття: 1. Систематизувати знання про предмет і основні категорії соціології управління. 2. Ознайомити курсантів з основні функції соціального управління. 3. Визначити особливості використання соціологічних досліджень у процесах соціального управління. 4. Показати приклади застосування соціологічних знань у військовій практиці. 5. Формувати у курсантів особистісні якості офіцера як військового педагога, спираючись на концепцію особистісно орієнтованого навчання. Т.2/2. Особливості соціології управління.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Герасимчук А. А. Шиян О.М. Соціологія: Курс лекцій. – К.: 2000. – C. 64-71. 2. Соціологія. Підручник/ За ред. В.М. Пічі – 2 вид. стереотипне. – Львів, «Новий світ – 2000», 2005. – C. 123 -130. 3. Харук А.І. Соціологія. Курс лекцій. - Львів:АСВ: 2014.- C. 58-72. 4. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Вип 1-5. / «Кальварія», - Львів – 1996.- C. 53-72. Т.2/2. Особливості соціології управління.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

1. Управління як специфічний вид людської діяльності.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

УПРАВЛІННЯ — це функція, вид діяльності з керівництва людьми в будь-яких організаціях і суспільствах у цілому. Т.2/2. Особливості соціології управління.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ — система, що управляє, організаційно оформлені спільноти людей, які мають функції зі здійснення управлінського впливу ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ — система, якою управляють державні недержавні технологічне економічне соціальне Т.2/2. Особливості соціології управління.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Висновок по першому питанню: Соціологія управління як галузь соціології вивчає соціальні наслідки механізму цілеспрямованого впливу на соціальні структури і процеси в суспільстві, а також соціальні відносини, що з цим зв’язані. Це стосується всіх без винятку сфер діяльності людини. Механізм управління ніби вмонтовується в них і забезпечує вироблення та застосування відповідних способів, методів і форм здійснення передбачуваних змін. Т.2/2. Особливості соціології управління.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

2. Сутність, механізм і основні функції соціального управління.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
9

Слайд 9

СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ — можливість і здатність певного суб’єкта впливати на суспільство (або на його окремі спільності) з метою упорядкування, збереження якісної специфіки, стабільного функціонування, розвитку та удосконалення. Т.2/2. Особливості соціології управління.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10

Т.2/2. Особливості соціології управління.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Т.2/2. Особливості соціології управління.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Т.2/2. Особливості соціології управління.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Висновок по другому питанню: Соціальне управління являє собою лише один із видів управлінської діяльності. Все коло явищ, відносин і процесів, що існують суспільстві і зазнають на собі цілеспрямованого впливу, підлягають загалом суспільному управлінню. Щоб забезпечити ефективність управлінської діяльності, необхідно чітко розуміти специфіку різних її видів і напрямів, адже всі вони складаються з різних дій, функцій, мають різні принципи, використовують різні засоби і методи. Т.2/2. Особливості соціології управління.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Висновок по заняттю : Отже, під соціальним управлінням розуміють цілеспрямований вплив на соціальні відносини, структури й процеси. Крім того, соціальне управління притаманне всім без винятку сферам людської діяльності, воно наче проймає їх, забезпечує розробку й застосування способів, методів і форм здійснення намічених змін. Соціальні проблеми у вирішенні багатьох заходів мають неабияке значення: соціальні чинники, ціннісні орієнтації й настанови, симпатії й антипатії впливають на темпи і якість багатьох не соціальних, а часто технологічних, економічних, правових та інших процесів. Таким чином, при­хід соціології в загальну науку управління знаменував собою пошук глибинних резервів, багато з яких прямо залежали від громадської свідомості та поведінки людей. Т.2/2. Особливості соціології управління.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Последний слайд презентации: Тема 2. Соціологія суспільних галузей. Заняття 2. Особливості соціології

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Вивчити основні поняття та категорії по темі. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Соціологія. Підручник/ За ред. В.М. Пічі – 2 вид. стереотипне. – Львів, «Новий світ – 2000», 2005. – C. 70 -120. 2. Харук А.І. Соціологія. Курс лекцій. - Львів:АСВ: 2014.- C. 58-72. 3. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Конспект. Вип 1-5. / «Кальварія», - Львів – 1996.- C. 53-72. Т.2/2. Особливості соціології управління.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже