Презентация на тему: Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність

Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
ПЛАН:
Ключові терміни та поняття:
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
ПРОДУКЦІЯ
Класифікація готової продукції:
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Якість
Показники якості поділяються на:
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Висока якість виробів визначається різними факторами, основними з який є:
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Методи оцінювання якості продукції
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Конкурентоспроможність підприємства
Конкурентоспроможність продукції
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність
Контрольні питання:
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
1/30
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 87)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (175 Кб)
1

Первый слайд презентации: Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність

Изображение слайда
2

Слайд 2: ПЛАН:

1. Поняття та класифікація продукції. 2. Якість продукції та показники її оцінювання. 3. Поняття конкурентоспроможності продукції та її оцінювання.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Ключові терміни та поняття:

Продукція Якість Конкурентоспроможність

Изображение слайда
4

Слайд 4

1. Поняття і класифікація продукції.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Проду́кція – сукупність матеріальних благ, добутих чи створених внаслідок виробничої діяльності.

Изображение слайда
6

Слайд 6: ПРОДУКЦІЯ

є виріб (або напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові – покупцеві згідно з діючим порядком прийняття продукції.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Класифікація готової продукції:

1. За формою: - уречевлена (матеріальна); - результати виконаних робіт; - результати наданих послуг.

Изображение слайда
8

Слайд 8

2. За ступенем готовності: - готова продукція; - напівфабрикати – продукти окремих технологічних фаз, якій повинні пройти одну або декілька технологічних фаз обробки, перш ніж стати готовою продукцією; - незавершене виробництво;

Изображение слайда
9

Слайд 9

3. За технологічною складністю: - проста; - складна: а) супутня – це продукція отримана в одному технологічному циклі одночасно з основною, за якістю вона відповідає стандартам та призначена для подальшої обробки або відпуску споживачеві; б) побічна – це продукція, що утворюється в комплексних виробництвах паралельно з основною і на відміну від супутньої продукції не потребує додаткових витрат

Изображение слайда
10

Слайд 10

2. Якість продукції та показники її оцінювання.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Якість

- це сукупність властивостей і характеристик продукції, які дають їй можливість задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби споживачів.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Показники якості поділяються на:

функціональні; ресурсозберігаючі; природоохоронні.

Изображение слайда
13

Слайд 13

До функціональних показників якості відносять показники, які відображають споживчі властивості виробу, такі як: - технічний ефект (продуктивність, потужність, швидкість, швидкодія тощо); - надійність (довговічність); - ергономічність (виконання гігієнічних, фізіологічних вимог); - естетичність.

Изображение слайда
14

Слайд 14

До ресурсозберігаючих показників відносяться : - технологічні (ресурсоємність виробництва виробу: матеріалоємність, енергоємність, трудомісткість); - коефіцієнти споживання ресурсів у процесі експлуатації.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Природоохоронні показники якості містять показники екологічності і безпеки.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Висока якість виробів визначається різними факторами, основними з який є:

- фактори технічного характеру (конструктивні, технологічні, метрологічні тощо); - фактори економічного характеру (фінансові, нормативні, матеріальні тощо); - фактори соціального характеру (організаційні, правові, кадрові тощо).

Изображение слайда
17

Слайд 17

Забезпечення, управління і поліпшення якості продукції на всіх етапах її життєвого циклу відображене "петлею якості" відповідно до міжнародного стандарту якості

Изображение слайда
18

Слайд 18

Изображение слайда
19

Слайд 19: Методи оцінювання якості продукції

Об'єктивний метод оцінювання якості виробів передбачає використання технічних засобів їх контролю і реєстрації. Органолептичний метод ґрунтується на сприйнятті людиною споживчих властивостей продукції органами чуття. Розрахунковий метод використовують при визначенні показників якості шляхом розрахунків.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Изображение слайда
21

Слайд 21

3. Поняття конкурентоспроможності продукції та її оцінювання.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Конкурентоспроможність підприємства

це його здатність виробляти конкурентоспроможну продукцію за рахунок ефективного і використання трудових, виробничих і фінансових ресурсів.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Конкурентоспроможність продукції

це сукупність її якісних і вартісних характеристик, яка забезпечує якнайповніше задоволення попиту покупців та вигідно відрізняє її від аналогічної продукції конкурента.

Изображение слайда
24

Слайд 24

Изображение слайда
25

Слайд 25

Соціально-економічна ефективність підвищення рівня якості та конкурентоспроможності продукції, що виробляється підприємствами, полягає передовсім у такому:

Изображение слайда
26

Слайд 26

1) високоякісна й конкурентоспроможна продукція завжди повніше та ліпше задовольняє суспільно-соціальні потреби в ній; 2) підвищення якості продукції є специфічною формою виявлення закону економії робочого часу: загальна сума витрат суспільної праці на виготовлення й використання продукції більш високої якості, навіть якщо досягнення такої зв’язане з додатковими витратами, істотно зменшується;

Изображение слайда
27

Слайд 27

3) конкурентоспроможна продукція забезпечує постійну фінансову стійкість фірми, а також одержання нею максимально можливого прибутку; 4) багатоаспектний вплив підвищення якості та, як наслідок, конкурентоспроможності продукції не тільки на виробництво та ефективність господарювання, а й на імідж і конкурентоспроможність підприємства в цілому.

Изображение слайда
28

Слайд 28: Контрольні питання:

Що таке продукція? Прокласифікуйте продукцію підприємства. Що таке якість продукції і як вона розраховується? Розкрийте сутність конкурентоспроможність продукції і конкурентоспроможність підприємства.

Изображение слайда
29

Слайд 29: ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Самостійна робота 7/18. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність 1. Стандартизація та сертифікація продукції. 2. Державна політика у сфері управління якістю продукції Самостійна робота 7/19. Обґрунтування та вибір факторів конкурентних переваг підприємства. 1. Обґрунтування та вибір факторів конкурентних переваг підприємства

Изображение слайда
30

Последний слайд презентации: Тема. Продукція: сутність, різновиди та конкурентоспроможність: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

Изображение слайда