Презентация на тему: Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні

Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні
Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні
Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні
Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні
Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні
Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні
Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні
Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні
Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні
Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні
Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні
Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні
1/12
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 64)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (666 Кб)
1

Первый слайд презентации

Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні теорії мотивації. 3. Процесні теорії мотивації.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Мотивація – це процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації. Реалізація функції мотивації потребує: усвідомлення того, що спонукає працівника до праці; розуміння того, як направити ці спонукання в русло досягнення цілей організації. Спонукання - поведінкове виявлення потреб, сконцентрованих на досягненні цілей. Потреба – це особливий стан психіки індивіда, усвідомлена ним незадоволеність, відчуття нестачі (браку) чогось, відображення невідповідності між внутрішнім станом і зовнішніми умовами. При цьому потреби поділяють на: потреби першого роду (первісні), які за своєю сутністю є фізіологічними (потреби в їжі, сні тощо); потреби другого роду (вторинні), які носять соціально - психологічний характер (потреби в повазі, владі, визнанні заслуг тощо).

Изображение слайда
3

Слайд 3

Спрощена модель процесу мотивації

Изображение слайда
4

Слайд 4

Ієрархія потреб А.Маслоу

Изображение слайда
5

Слайд 5

Сутнісна характеристика потреб в піраміді А. Маслоу

Изображение слайда
6

Слайд 6

Теорія набутих потреб Д. МакКлелланда

Изображение слайда
7

Слайд 7

«Дійсні мотиватори» «Гігієнічні фактори» Визнання результатів праці (заслуг працівника) Змістовність праці (інтерес до роботи, можливість розвитку особистості) Досягнення в роботі (успішність) Високий ступінь відповідальності Просування за службою Визнання результатів праці Можливості творчого та ділового зростання Заробітна платня Умови праці Соціально-трудова політика фірми Міжособові стосунки в колективі Ступінь безпосереднього контролю за працею з боку керівника Ставлення (взаємини) безпосереднього керівника "Мотиваційні" та "гігієнічні" фактори в теорії Фредеріка Герцберга

Изображение слайда
8

Слайд 8

Вплив гігієнічних та мотиваційних факторів у теорії Ф. Герцберга

Изображение слайда
9

Слайд 9

Модель мотивації за теорією сподівань В. Врума

Изображение слайда
10

Слайд 10

Сутнісна характеристика “теорії справедливості” Стейсі Адамса

Изображение слайда
11

Слайд 11

В “ теорії справедливості ” вирізняють такі основні складові: працівник – співробітник організації, який оцінює співвідношення винагорода / зусилля і спроможний відчувати справедливість / несправедливість; об’єкт порівняння – будь-який інший співробітник даної організації, який використовується як база для порівняння коефіцієнтів виходу/входу; “входи” – індивідуальні властивості працівника, які він вкладає у виконувану ним роботу (освіта, досвід, кваліфікація здібності, зусилля, що прикладаються для виконання роботи тощо); “виходи” – все те що працівник отримує за виконання роботи (заробітна платня, премії, пільги, визнання заслуг, просування за службою тощо).

Изображение слайда
12

Последний слайд презентации: Тема. Основи теорії мотивації 1. Людський фактор в управлінні. 2. Змістовні

Модель Портера-Лоулера

Изображение слайда