Презентация на тему: Тема: Обчислювальна система. Зміст матеріалу: Структура обчислювальної

Реклама. Продолжение ниже
Тема: Обчислювальна система. Зміст матеріалу: Структура обчислювальної
Тема: Обчислювальна система. Зміст матеріалу: Структура обчислювальної
Тема: Обчислювальна система. Зміст матеріалу: Структура обчислювальної
Тема: Обчислювальна система. Зміст матеріалу: Структура обчислювальної
Тема: Обчислювальна система. Зміст матеріалу: Структура обчислювальної
Тема: Обчислювальна система. Зміст матеріалу: Структура обчислювальної
Тема: Обчислювальна система. Зміст матеріалу: Структура обчислювальної
Тема: Обчислювальна система. Зміст матеріалу: Структура обчислювальної
Тема: Обчислювальна система. Зміст матеріалу: Структура обчислювальної
1/9
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 100)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (207 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Тема: Обчислювальна система. Зміст матеріалу: Структура обчислювальної системи. Апаратна та програмна складові обчислювальної системи. Основні пристрої апаратної складової: клавіатура, монітор, системний блок. Допоміжні пристрої комп ’ ютера. Правила підготовки комп'ютера до роботи. Техніка безпеки при роботі за комп ’ ютером.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Для того, щоб здійснювати будь-які обчислення і отримувати результат потрібно мати пристрій за допомогою якого робити обчислення і до того ж знати правило (послідовність дій) як це зробити правильно і швидко. В інформатиці пристрої за допомогою яких відбуваються обчислення називають апаратною частиною (англ. - металевий виріб), а набір програм, складених для комп ’ ютера називають її програмним забезпеченням (англ. —м'який, ніжний виріб). Апаратна частина і програмне забезпечення комп ’ ютера утворюють обчислювальну систему.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Розглянемо структуру обчислювальної системи і пояснимо її складові (див. мал. 2). Програмне забезпечення (ПЗ) можна розділити на системне і прикладне. Системне ПЗ призначено для управління роботою комп'ютера, розподілу його ресурсів, підтримки діалогу з користувачами, надання їм допомоги в обслуговуванні комп'ютера. Системне ПЗ - це комплекс програм., які постачаються разом з комп'ютером. Системне ПЗ розділяється на три основні частини: операційні системи (ОС), системи програмування та сервісні програми. Операційна система - це комплекс програм, які призначені для керування роботою комп ’ ютера і організації взаємодії користувача з ПК. На одному ПК можуть використовуватися декілька операційних систем. Склад та функції ОС залежать від конфігурації пристроїв комп'ютера. Системи програмування - це набір засобів, які призначені для полегшення і автоматизації процесу розробки програм. Сервісні програми розширюють можливості ОС. Інакше їх називають утилітами — це допоміжні програми, які створюють зручності і нові можливості в роботі користувача з комп'ютером. Прикладне ПЗ можна розділити на прикладні програми як загального, так і спеціального призначення. Прикладне ПЗ загального призначення - це комплекс програм, якими можуть користуватися різні категорії користувачів. Найбільш відомими серед них є: текстові та графічні редактори, електронні таблиці та системи управління базами даних (СУБД) та ін. Текстові редактори дозволяють готувати текстові документи. Найбільш відомим з них є Word. Графічні редактори дозволяють працювати з діловою, художньою, інженерною, універсальною графікою, а також: з фотографічними зображеннями. Найбільш поширені з них: Microsoft PowerPoint, Paint, Adobe Photoshop, Corel DRAW. Програми роботи з електронними таблицями дозволяють працювати з числовими розрахунками і організовувати інформацію у вигляді таблиць. Найширше використовують програму Microsoft Excel. Системи управління базами даних (СУБД) дозволяють накопичувати, поновлювати, коригувати, вилучати, сортувати інформацію, організовану спеціальним способом у вигляді банку даних. Найпоширеніша СУБД Access. Прикладне ПЗ спеціального призначення використовують у специфічній діяльності користувачів. До їх складу можна віднести пакети прикладних програм, які широко використовуються, наприклад, для статистичної обробки даних, бухгалтерського обліку, розрахунку будівельних конструкцій та ін. Такими програмами можуть користуватися лише фахівці-професіонали.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Апаратна частина - це ті пристрої з яких складається комп'ютер. Він може працювати з різним набором зовнішніх пристроїв, наприклад, - з принтером, мишею, сканером, і т.д. Але існує мінімальний набір елементів, без яких робота з ПК стає неможливою. Цей набір з трьох елементів легко побачити на будь-якому столі, де знаходиться ПК: системний блок, монітор, клавіатура. Розглянемо детальніше усі основні та допоміжні пристрої комп ’ ютера. Системний блок – це “серце” комп'ютера до якого кабелями під ’ єднані всі його пристрої. Системний блок містить: - процесор, який виконує усі операції та дії над кодами; - оперативна пам'ять, призначена для тимчасового збереження інформації, а також для постійного збереження вмонтованого блоку операційної системи; - лічильник часу, функціонує не залежно від того, чи включений комп'ютер чи ні; - електронні схеми, які відповідають за роботу пристроїв комп'ютера; - накопичувачі на гнучких (дисководи) та жорстких (вінчестер) магнітних дисках. В сучасних ПК системний блок часто містить дисковод для компакт-дисків ( CD - ROM ), звукові карти, відеоплати та ін. За своєю конструкцією системні блоки бувають двох видів: - тауер (розташований вертикально); - стандартний (горизонтальне положення). Монітор Монітор — пристрій, який призначений для зорового виводу на екран текстової і графічної інформації. Суттєвими характеристиками моніторів є: - максимальна кількість символів у рядку; - кількість рядків на сторінці; - кількість кольорів; - розмір екрану. Є чорно-білі та кольорові монітори. В наш час найбільш поширені кольорові монітори (256 кольорів). Розмір екрану вимірюють по діагоналі в дюймах. Найпоширенішими є 14-дюймові екрани. Використовують також: 15-, 17-, 19-, 20- та 21-дюймові екрани. Клавіатура Клавіатура є важливим засобом, для введення текстової та цифрової інформації, подачі команд і управління роботою комп ’ ютера. Клавіатура ПК нагадує клавіатуру звичайної друкарської машинки. За допомогою клавіатури людина спілкується з комп'ютером. При введенні з клавіатури текстів, чисел відповідний символ на екрані буде з'являтися в тому місці, де знаходиться курсор – мигаюча рухома полоска на екрані.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Клавіші за своїм функціональним призначенням діляться на групи: - алфавітно-цифрові; - цифрові; - функціональні; - керуючі курсором; - спеціальні. Алфавітно-цифрові призначені для введення текстової і цифрової інформації в комп ’ ютер. Це клавіші-символи і клавіші-цифри центральної частини клавіатури. Умовно до складу алфавітно-цифрових клавіш відносять клавіші: Enter - клавіша введення. Натискування цієї клавіші сприймається комп'ютером, як вказівка приступити до виконання введеної команди. Якщо Enter натискується при введенні даних, то це сприймається як вказівка завершити введення даних в рядку і перейти на початок наступного рядка. Tab - клавіша табуляції. При введенні текстів використовується для фіксації абзацу. Backspace ( ← ) - клавіша витирання символів зліва від курсору. Цифрові призначені для введення цифр з правої частини клавіатури. Відноситься до цифрових також: клавіша Num Lock. Якщо її натиснути, то починають працювати клавіші-цифри правої частини клавіатури (загоряється індикаторна лампочка). Повторне натиснення Num. Lock блокує роботу цифрових клавіш правої частини клавіатури (індикаторна лампочка гасне). Функціональні клавіші призначені для виконання певних функцій. Це клавіші від F 1 до F 12. Клавіші керування курсором дозволяють переміщатися по всьому екрану. Це клавіші: ←, ↑, →, ↓, - зумовлюють переміщення курсору на екрані на одну позицію відповідно ; Home - переміщення курсору на початок рядка; End - переміщення курсору на кінець рядка; Pg Up - сторінка вгору. Використовують у ситуаціях, пов'язаних з переглядом на екрані текстів, що займають більше, ніж одну сторінку. При натискуванні цієї клавіші на екран виводиться попередня сторінка тексту. Pg Dn - сторінка вниз. При натискуванні цієї клавіші в режимі перегляду тексту на екран виводиться наступна сторінка тексту. Спеціальні клавіші призначені для змін змісту використання клавіш.. Вони виконують певну функцію лише тоді, коли натискаються в парі з іншими клавішами. До складу спеціальних входять такі клавіші: Ctrl - клавіша управління; Alt - додаткова клавіша; Shift - клавіша фіксування великих букв. Коротко про зміст і функцію клавіш., які не відносяться до жодної з вищеназваних груп, але необхідні при роботі з комп'ютером. Esc – відміна команди або вихід з програми. Caps Lock - фіксування великих букв. Натискування цієї клавіші дозволяє перейти у режим введення великих літер (загоряється індикаторна лампочка). Повторне натиснення клавіші Caps Lock переводить клавіатуру в режим введення малих літер (індикаторна лампочка гасне). Ins ( Insert ) - переключення клавіатури з режиму Вставки в режим Заміни і навпаки. Del ( Delete ) – витирання символів праворуч від курсору. Print Screen - використовується для копіювання змісту екрана і перенесення його у файл або буфер обміну. Pause - тимчасове припинення роботи комп ’ ютера. Для продовження виконання треба натиснути будь-яку клавішу. пробел – відступ між символами, словами, реченнями.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Розглянемо допоміжні пристрої комп'ютера: Миша - це допоміжний пристрій для введення інформації в комп'ютер. Маніпулятор "миша" не замінює, а доповнює клавіатуру. Миша у багатьох випадках полегшує та прискорює роботу користувача з комп'ютером. Миша - це коробочка, яка містить дві або три кнопки. Всередині миші є гумовий шарик, який обертається в різних напрямках. Рухаючи мишу по коврику, синхронно рухається на екрані курсор миші (похила стрілка). Таким чином, можна розташувати курсор миші у будь-якому місці екрана. Використовувати мишу - означає натискувати на кнопки. Допускають одно- та дворазові клацання по кнопці. Принтер - це пристрій, який призначений для виводу як текстової так і графічної інформації з комп'ютера на папір. Принтери бувають матричні, струменеві та лазерні. Матричні принтери - це самі дешеві апарати, в них багато механічних деталей, які при інтенсивній експлуатації швидко ламаються. Струменеві принтери більш високої якості, які дуже зручні для виведення кольорових зображень, але потребують систематичного і якісного обслуговування. Лазерні принтери коштують дорого, але мають ряд переваг. Вони забезпечують найкращу якість друкування, найвищу швидкість, а також: ці принтери дуже надійні і можуть використовуватися для безперервного друкування великого об'єму інформації. Сканер - це пристрій, який призначений для введення в комп'ютер графічних зображень. Принцип дії сканера ґрунтується на перетворенні зображення в електричні сигнали, т. б. в комп'ютері створюється деяка "електронна копія" зображення. Сканери безпосередньо не призначені для введення текстової інформації, але в такій якості вони можуть використовуватися. Ксерокс - це пристрій, який призначений для копіювання як текстових так і графічних документів (працює автономно).

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Перш ніж розпочати роботу з комп'ютером користувач повинен знати і дотримуватися правил підготовки комп'ютера до роботи. Для включення комп'ютера необхідно: 1) включити стабілізатор напруги; 2) включити принтер, сканер якщо вони відразу потрібні для роботи; 3) включити монітор; 4) включити системний блок. Після цього на екрані з'являться повідомлення про хід перевірки пристроїв комп'ютера і початкового завантаження операційної системи. Якщо перевірка пройшла успішно, то завантажується програмне забезпечення комп'ютера з яким відразу можна працювати. Для виключення комп'ютера необхідно: 1) завершити роботу програм з якими працювали; 2) виключити системний блок; 3) виключити монітор; 4) виключити принтер, сканер, якщо вони були включені; 5) виключити стабілізатор напруги. Іноді програма з якою працюємо починає працювати неправильно або ж не реагує на натискування клавіш і т.д. Цей стан називають "зависанням" комп'ютера. В такому випадку виконання програми слід зупинити. Дії, які виконуються при "зависанні" комп'ютера : 1) слід спочатку одночасно натиснути клавіші Ctrl + Break ; 2) якщо комп'ютер не реагує на попереднє натискання, т.б. не виходить із стану "зависання", то слід одночасно натиснути клавіші Ctrl + Alt + Delete ; 3) якщо і ця дія не допомагає, то слід натиснути клавішу Reset, яка знаходиться на системному блоці; 4) якщо і це не допомагає, то потрібно за всіма правилами виключити комп'ютер і через 1-2 хв. включити його знову за всіма правилам.

Изображение слайда
1/1
9

Последний слайд презентации: Тема: Обчислювальна система. Зміст матеріалу: Структура обчислювальної

Техніка безпеки при роботі на ЕОМ 1. У кабінеті обчислювальної техніки встановлена дорога, складна апаратура, що вимагає обережного поводження. Тому: - дбайливо поводьтеся із цією технікою; - спокійно, без поспіху, не штовхаючись, не зачіпаючи столи заходьте в кабінет і займайте відведене вам місце, нічого не рухаючи на столах 2. На вашому робочому столі розташовані складові частини ПК: системний блок, клавіатура, монітор. Під час роботи променева трубка монітора працює під великою напругою. Тому суворо заборонено : - рухати місця під'єднання кабелів; - торкатися проводів живлення і пристроїв заземлення; - вмикати і вимикати апаратуру без дозволу викладача; - класти книжки, зошити на клавіатуру; - працювати у вологому одязі і вологими руками. 3. При появі запаху горілого негайно припиніть роботу, вимкніть апаратуру і повідомте про це викладача. 4. Перед початком роботи: - переконайтесь у відсутності очевидних пошкоджень робочого місця; - сядьте так, щоб лінія погляду приходилась на центр екрану, не нахиляйтесь для користування клавіатурою; - розташуйте на столі зошит, навчальний посібник так, щоб вони не перешкоджали роботі з ЕОМ; - уважмо слухайте пояснення викладача і старайтесь зрозуміти мету і послідовність дій; - добре розберіться в особливостях пристроїв, які безпосередньо використовуються в роботі; - починайте роботу тільки після дозволу викладача. 5. Під час роботи з комп'ютером променева трубка відеомонітора є джерелом електромагнітного випромінювання, яке, при роботі поблизу екрана, несприятливо діє на зір, викликає втому і пониження працездатності. Тому: - потрібно працювати на відстані 60-70 см {допустимо не менше 50 см), дотримуючись правильного положення тіла, не сутулячись, не нахиляючись; - студентам, які носять постійно окуляри працювати в окулярах. 6. Робота за комп'ютером, вимагає пильної уваги, чітких дій і самоконтролю. Тому не можна працювати: - при недостатньому освітленні; - при поганому самопочутті. 7. Під час роботи за комп'ютером.: - чітко виконуйте всі правила, зазначені вище, а також поточні рекомендації вчителя; - слідкуйте за справністю апаратури; - плавно, без різких ударів натискуйте на клавіші; - не користуйтеся клавіатурою, якщо не підключена напруга; - працюйте на клавіатурі чистими руками; - ніколи не намагайтесь самостійно усувати пошкодження апаратури. 8. Після закінчення роботи: - наведіть порядок на робочому столі; - поставте стілець на місце; - не забувайте речі. 9. Ви повинні добре знати і грамотно виконувати ці правила, точно дотримуватися рекомендацій викладача для того, щоб: - запобігти нещасним випадкам; - успішно оволодіти знаннями, вміннями та навичками; - зберегти державне майно - обчислювальну техніку, обладнання., які є в кабінеті. Пам'ятайте : невиконання правил - грубе порушення порядку і дисципліни.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже