Презентация на тему: Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

Реклама. Продолжение ниже
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕКЛАМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ:
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕКЛАМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ:
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Рекламне дослідження ринку проходить наступні ЕТАПИ :
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
У процесі збирання первинної інформації необхідно встановити
ЦІЛІ рекламного дослідження ринку:
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Збирання інформації ведеться за допомогою МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ :
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
СПОСОБИ ДОСЛІДЖЕНЬ :
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Прийняття рішень у галузі рекламування передбачає вибір одного з кількох варіантів планів.
Прийняття рішень про проведення рекламної кампанії включає етапи:
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Дослідження потребує розробки моделі споживацької поведінки
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тестують рекламне звернення за наступними критеріями:
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Проблемами тестування рекламного звернення є:
При тестуванні рекламного зве рнення необхідно враховувати НАСТУПНІ КРИТЕРІЇ :
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
ОЗНАКИ НОСІЇВ, які необхідно враховувати під час проведення досліджень зв'язку:
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Сумарна кількість контактів (валовий оцінний коефіцієнт):
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
1/76
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 46)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (286 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

1 Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

2 ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ Принципи, етапи та цілі рекламного дослідження ринку Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії Визначення впливу рекламного зведення на цільову аудиторію Дослідження зв’язку рекламного звернення з його носіями

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

3 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1.Владимирська., Владимирський П. Реклама: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 334 с. 2.Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 440 с. 3.Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник/ За заг. ред. д. е. н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 с. 4. Энциклопедия маркетинга / http:// marketing.spb.ru

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

4 1. Принципи, етапи та цілі рекламного дослідження ринку

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕКЛАМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ:

5 ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕКЛАМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ: дослідження мотивацій споживача; вивчення, на якій стадії готовності до купівлі знаходиться аудиторія споживачів;

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

6 прогноз рекламного бюджету - витрат на те, щоб споживачі перейшли з однієї стадії готовності в іншу, більш високу; дослідження рекламних текстів фірми та її конкурентів; дослідження досвіду проведення рекламних кампаній;

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

7 вивчення засобів реклами; визначення ефективності окремих носіїв реклами; дослідження ефективності рекламних звернень; дослідження перспектив розвитку рекламного бізнесу.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕКЛАМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ:

8 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕКЛАМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ: Точність, ретельність (методи досліджень треба старанно розробляти та неухильно їх дотримуватися); Об'єктивність, урахування всіх факторів;

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

9 3. Системність. Дослідження мають передбачати аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ у їх тісному взаємозв'язку та взаємодії; 4. Систематичність. Дослідження мають бути щоденними, а не випадковими і включати всю сукупність операцій цього процесу.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Рекламне дослідження ринку проходить наступні ЕТАПИ :

10 Рекламне дослідження ринку проходить наступні ЕТАПИ : Визначення проблеми та формування цілей рекламного бізнесу фірми. Огляд джерел інформації.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

11 3. Опрацювання плану проведення досліджень. 4. Збирання інформації. 5. Аналіз зібраної інформації. 6. Висновки та рекомендації.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: У процесі збирання первинної інформації необхідно встановити

12 У процесі збирання первинної інформації необхідно встановити цілі дослідження; розробити план використання методів та засобів самого дослідження; план складання вибірки, її обробки тощо.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: ЦІЛІ рекламного дослідження ринку:

13 ЦІЛІ рекламного дослідження ринку: ПОШУКОВІ - передбачають збирання попередніх даних, чи допомагають виробити план самої рекламної кампанії фірми; ОПИСОВІ - передбачають тільки опис певних явищ у рекламному бізнесі;

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

14 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ - передбачають практичну перевірку на окремих сегментах ринку споживачів причин та наслідків зв'язків між покупцем та виробником товару, між споживачем та товаром; АНАЛІТИЧНІ - передбачають не тільки опис структурних елементів рекламного бізнесу, а й визначення причин, що зумовлюють характер.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

15 За результатами рекламного дослідження ринку складається звіт, форма якого може бути стандартною або довільною. Стандартний звіт повинен мати: - титульний аркуш ; - перелік виконавців; - структурні розділи:

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

16 Вступ Постановка проблеми Вирішення проблеми Висновки та пропозиції Підсумки Перелік використаної літератури Додатки

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Збирання інформації ведеться за допомогою МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ :

17 Збирання інформації ведеться за допомогою МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ : СПОСТЕРЕЖЕННЯ можуть бути польові та лабораторні, особисті, з участю контролера чи без неї. ( Недоліки — високі витрати, багато факторів не піддаються безпосередньому спостереженню).

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

18 ІНТЕРВ'Ю може бути усне, письмове, телефонне, вільне за формою або стандартизоване. Такі опитування використовуються для дослідження факторів, які неможливо виявити спостереженням ( Переваги — надійність, репрезентативність; Недолік — вплив інтерв'юера).

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

19 ПАНЕЛЬ - має вигляд щоденної телевізійної споживацької панелі, яка забезпечує регулярне повторне збирання даних у тій самій групі через однакові проміжки часу ( Переваги — виявлення розвитку в часі; Недоліки — висока вартість; руйнування панелі в разі відмови учасників від співробітництва (зміна місця проживання, перехід в іншу споживацьку категорію тощо).

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

20 ЕКСПЕРИМЕНТ може бути польовим та лабораторним. Це дослідження впливу одного фактора на інший за одночасного контролювання постійних факторів ( Переваги — можливість окремого спостереження за впливом змінних, контроль ситуації, реалістичність умов; Недолік — великі витрати грошей та часу).

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

21 ІМІТАЦІЯ — метод, коли відбувається відтворення умов експерименту із застосуванням економіко-математичних методів і сучасної обчислювальної та персональної техніки ( Переваги — простота та доступність; Недоліки — труднощі у визначенні впливу окремих факторів, розподілу цих факторів, труднощі у створенні моделі поведінки).

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

22 ОПИТУВАННЯ може бути усним або письмовим. Опитування класифікуються: за колом осіб, яких опитують (приватні особи, підприємці, споживачі), за кількістю осіб, що опитують одночасно (одиничне чи групове), за кількістю тем, що входять в опитування (одна чи кілька), за рівнем стандартизації (вільна, структурована чи повністю стандартизована схема), за частотою опитування (одно- та багаторазове опитування).

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: СПОСОБИ ДОСЛІДЖЕНЬ :

23 СПОСОБИ ДОСЛІДЖЕНЬ : Анкета — це ряд запитань, на які опитуваний має дати відповідь усно або в іншій формі.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

24 Розробляючи анкети, важливо передбачити послідовність запитань: 1.Перші мають збудити інтерес. 2.Складні або особисті питання необхідно ставити останніми. 3.Питання повинні складатися в логічну послідовність. 4.Треба уникати питань, що не стосуються справи, оскільки це викликає зайве роздратування тощо.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

25 2. Механічні пристрої - використовують для вимірювання інтенсивності почуттів опитуваного, що контактує з конкретним рекламним зверненням.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

26 СПОСОБИ ЗВ'ЯЗКУ З АУДИТОРІЄЮ розподіляються на інтерв'ю по телефону, особисте інтерв'ю, яке може бути індивідуальним або груповим, анкети, що розсилаються поштою, факсом, роздаються в натовпі.

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

27 АНАЛІЗ ЗІБРАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ передбачає виокремлення із сукупності отриманих даних найбільш важливих відомостей і результатів та зведення їх у таблиці, графіки, формули тощо. Для цього створюються статистичний банк та банк моделей.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

28 СТАТИСТИЧНИЙ БАНК — це сукупність методик статистичної обробки інформації, які дають змогу якнайповніше розкрити взаємну залежність різних факторів у рамках вибірки даних і встановити міру їх статистичної надійності.

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29

29 БАНК МОДЕЛЕЙ — це набір математичних алгоритмів, що відображають окремі процеси планування та контролю і сприяють прийняттю найоптимальніших рішень на ринках продажу (моделі: визначення стратегії поведінки фірми на ринку продажу; розробки бюджету; планування рекламної кампанії; вибору рекламної агенції; вибору кількості показів рекламного звернення тощо.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30

30 ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ можуть бути поданими як текст, таблиця, графіки, номограми тощо. Повинні дати керівництву фірми рекомендації з основних питань рекламування всередині країни та за кордоном.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31

31 МЕТОДИ РОЗРОБКИ ПРОГНОЗУ можуть бути кількісними, коли проводиться оцінка майбутнього на основі минулого за допомогою математичних та статистичних моделей, і якісними, коли оцінюють майбутні перспективи за допомогою знань, досвіду та інтуїції. До останніх належать дельфі-метод і розробка сценарію.

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32

32 ДЕЛЬФІ-МЕТОД передбачає використання опитування експертів. При цьому анонімні відповіді експертів збираються протягом кількох турів, а потім, виходячи з проміжних результатів, розробляють групову оцінку явища, що досліджується. Переваги методу — наочність результатів, залучення експертів, анонімність учасників. Недоліки — негнучка методика, великі втрати часу, тенденції до консервативних оцінок, повна неможливість урахування факторів майбутнього технічного прогресу.

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33

33 СЦЕНАРІЙ — це передбачення майбутнього розвитку окремих факторів та визначення у зв'язку з цим можливих дій фірми. Переваги методу — він нескладний, ним можна користуватися для вирішення комплексних проблем проведення рекламної кампанії. Недоліки — велика частка суб'єктивних оцінок, складність збирання потрібних даних та перевірки можливих результатів.

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34

34 2. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35: Прийняття рішень у галузі рекламування передбачає вибір одного з кількох варіантів планів

35 Прийняття рішень у галузі рекламування передбачає вибір одного з кількох варіантів планів. ДОСЛІДЖЕННЯ — це спосіб аналізу ринку. РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ — це засіб, за допомогою якого фірма спілкується з ринком.

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36: Прийняття рішень про проведення рекламної кампанії включає етапи:

36 Прийняття рішень про проведення рекламної кампанії включає етапи: аналіз ситуації; розробка програми маркетингу; розробка плану рекламної кампанії.

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37

37 Аналіз ситуації та розробка програми маркетингу є етапами, що визначають цілі рекламної кампанії та її бюджет. Вони передують прийняттю рішень про проведення рекламної кампанії. На цих етапах визначають і принципи створення тексту рекламного звернення, вибирають засоби масової інформації для його поширення.

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38

38 АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ охоплює аналіз усіх важливих факторів, що діють у кожній конкретній ситуації (аналіз динаміки, природи і величини попиту, наявності конкуренції, сегментації ринків, технічних та економічних атрибутів товару, характеристики цільової аудиторії, а також конкурентного становища фірми-виробника).

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39

39 РОЗРОБКА ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГУ включає дослідження за наступними напрямами: товар та попит на нього; політика ціноутворення; стан комунікацій; рішення відносно організації продажу товарів.

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40

40 ПЛАН РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ — це план показу рекламного звернення цільовій аудиторії. Рекламодавцеві треба розробити кілька цілей і кілька рекламних кампаній або одну кампанію з множинними цілями.

Изображение слайда
1/1
41

Слайд 41

41 Вибір альтернативи цілей та бюджету треба ретельно обрахувати та обґрунтувати. Бюджет маркетингу будується на дослідженнях та передбачає витрати на комунікації, а у складі них — на рекламу.

Изображение слайда
1/1
42

Слайд 42

42 Необхідно також розробити та проаналізувати варіанти рекламних текстів і вибрати альтернативні засоби масової інформації. Рішення на цьому етапі вже набувають форми рекламної кампанії.

Изображение слайда
1/1
43

Слайд 43: Дослідження потребує розробки моделі споживацької поведінки

43 Дослідження потребує розробки моделі споживацької поведінки МОДЕЛЬ ВКЛЮЧАЄ: 1. Спонукальні фактори (товар - виріб, послуга, ідея, його ціна, методи розповсюдження, стимулювання продажу товару, сервіс.

Изображение слайда
1/1
44

Слайд 44

44 2. Інші подразнювачі (економічні, науково-технічні, політичні та культурні умови). 3. «Чорна скринька» свідомості покупця (характеристика покупця; процес прийняття рішень щодо купівлі). 4. Реакція покупця у відповідь на рекламу (товар; марка; місце купівлі; час купівлі ).

Изображение слайда
1/1
45

Слайд 45

45 3. Визначення впливу рекламного зведення на цільову аудиторію

Изображение слайда
1/1
46

Слайд 46

46 Тестування рекламного звернення є найважливішою складовою рекламної кампанії. Рекламодавець має вирішити ТРИ ПРОБЛЕМИ: — тестувати або ні, — що і коли тестувати, — які критерії брати до уваги.

Изображение слайда
1/1
47

Слайд 47

47 ТЕСТУВАННЯ РЕКЛАМИ МОЖНА ПРОВОДИТИ: — на початку творчого процесу, — у кінці його (на стадії макета), — після виготовлення рекламного звернення, — після того, як рекламна кампанія вже почалася.

Изображение слайда
1/1
48

Слайд 48

48 Тести на перших трьох стадіях мають назву «ПРЕТЕСТИ», на останньому — «ПОСТТЕСТИ». На будь-якій із чотирьох стадій можна проводити різні види тестування залежно від характеру реклами.

Изображение слайда
1/1
49

Слайд 49

49 Тестування на початку творчого процесу передбачає аналіз якості рекламного звернення (опитування цільової групи, щоб дізнатися про її реакцію). На другій стадії тестують макет рекламного звернення (на телебаченні - частково завершений телеролик - тому що на це витрачається менше коштів).

Изображение слайда
1/1
50

Слайд 50

50 Третю стадію майже завжди проминають, особливо коли кінцевий варіант рекламного звернення не має докорінних змін порівняно з макетним. Мати кілька варіантів і тестувати їх — логічно, але це потребує чималих коштів. Найдорожчим є тестування на третьому й четвертому етапах, коли вже багато витрачено грошей і часу.

Изображение слайда
1/1
51

Слайд 51: Тестують рекламне звернення за наступними критеріями:

51 Тестують рекламне звернення за наступними критеріями: можливість упізнати рекламне звернення; можливість швидко відновити в пам'яті респондента характер та зміст реклами (найчастіше користуються на телебаченні); переконливість реклами; конкретний вплив реклами на поведінку покупця.

Изображение слайда
1/1
52

Слайд 52

52 УПІЗНАННЯ є необхідною умовою ефективної рекламної кампанії. Залежить від асортименту виробів, інтересу сегмента споживачів до цього асортименту, розміру, кольору, розміщення і методу реклами, типу журналу або каналу телебачення.

Изображение слайда
1/1
53

Слайд 53

53 ТЕСТ «ВІДНОВЛЕННЯ В ПАМ'ЯТІ» буває двох видів – із підказом чи без підказу. У разі підказування респонденту допомагають, показуючи картинку з рекламного звернення без назви рекламодавця і товарної марки.

Изображение слайда
1/1
54

Слайд 54

54 Найбільш корисним методом відновлення в пам'яті телереклами вважають опитування глядачів через 24—30 годин після виходу телеролика в ефір. Цей метод має назву «відновлення в пам'яті наступного дня» або «згадати на день пізніше» Тест визначає відсоток глядачів, які дивилися програму, і дає інформацію про те, які елементи рекламних телероликів запам'ятовуються, а які — ні.

Изображение слайда
1/1
55

Слайд 55

55 ТЕСТ НА ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ передбачає залучення 450 учасників із різних місць проживання для попереднього перегляду телевізійної програми. Групи по 25 осіб розміщують біля екрана, на якому з'являються попередні запитання демографічного характеру і стосовно використання торгової марки.

Изображение слайда
1/1
56

Слайд 56

56 Після того, як група дала відповіді на ці запитання, респондентам показують півгодинну програму концерту, в якому виступають четверо професійних акторів. У перервах між виступами групам показують сім рекламних фільмів, включаючи чотири, які проходять тестування. Загальну реакцію на телепрограму зводять у таблицю.

Изображение слайда
1/1
57

Слайд 57

57 Після визначення загальної реакції рекламної аудиторії на телепрограму її конкретизують, ставлячи запитання, яка саме торгова марка рекламувалася (без підказу). Так визначають відсоток тих, хто пригадав названу торгову марку. Ця оцінка стосовно 30-секундного рекламного ролика в середньому становить 56 відсотків для відомої торгової марки і 40 відсотків для нової.

Изображение слайда
1/1
58

Слайд 58

58 У тестах, що відбуваються прямо в магазині, у реальній обстановці, увагу звертають на ВПЛИВ ПОКАЗУ РЕКЛАМИ НА ПОВЕДІНКУ ПОКУПЦЯ. Для вимірювання такого впливу користуються спеціальними купонами.

Изображение слайда
1/1
59

Слайд 59

59 Звертаються до 600 покупців і відвідувачів магазину й розподіляють їх на тестовану та контрольну групи. Тестованій групі показують п'ять теле- і радіореклам або шість друкованих рекламних звернень. Приблизно 250 осіб зі складу тестованої групи заповнюють анкету із запитаннями щодо рекламного ролика.

Изображение слайда
1/1
60

Слайд 60

60 Споживачі в обох групах мають кодові номери та пакет купонів, включаючи купон для торгової марки, рекламу якої тестують. Купони можна отоварити в сусідньому магазині або супермаркеті. Оцінка ефективності реклами — це частка покупок, зроблена тими, хто бачив рекламу, поділена на кількість покупок, зроблених покупцями контрольної групи. За процесом купівлі стежать за допомогою комп'ютерної сканувальної системи.

Изображение слайда
1/1
61

Слайд 61

61 ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ТЕСТУВАННЯ. Установлено, що зіниці очей розширюються, коли людина дивиться на щось цікаве або приємне, і звужуються, коли перед очима постає щось неприємне, позбавлене смаку або нецікаве. Це досліджується спеціальним приладом під час показу телереклами.

Изображение слайда
1/1
62

Слайд 62: Проблемами тестування рекламного звернення є:

62 Проблемами тестування рекламного звернення є: що саме тестувати : оригінал-макет чи вже остаточно готове рекламне звернення.; частота показу: чи може один показ бути достатньо результативним і скільки їх треба саме для даного товару (послуги); контекст, у якому рекламне звернення краще за все демонструвати.

Изображение слайда
1/1
63

Слайд 63: При тестуванні рекламного зве рнення необхідно враховувати НАСТУПНІ КРИТЕРІЇ :

63 При тестуванні рекламного зве рнення необхідно враховувати НАСТУПНІ КРИТЕРІЇ : ВИБІРКОВІСТЬ — тести мають різнитися стосовно різних рекламних роликів, навіть присвячених тій самій торговій марці; НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ — вимірювання різних тестів мають бути не взаємозалежними за численних актів тестування;

Изображение слайда
1/1
64

Слайд 64

64 РІЗНОБІЧНІСТЬ — крім основних оцінок, тест має дати інформацію, яка пояснюватиме причини різного рівня оцінок; УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ — результати тестувань, виконаних різними методами, мають бути близькими; ЗАСТОСОВУВАНІСТЬ НА ПРАКТИЦІ — будь-яке тестування завжди проводиться тільки з розрахунком на наступну роботу за результатами тесту.

Изображение слайда
1/1
65

Слайд 65

65 4. Дослідження зв’язку рекламного звернення з його носіями

Изображение слайда
1/1
66

Слайд 66

66 Дослідження зв'язку рекламного звернення з його носіями включає все, крім самого рекламного тексту й художнього оформлення. При проведенні дослідження найважливішим є визначити вплив носія на характер реклами.

Изображение слайда
1/1
67

Слайд 67

67 Оточення для реклами, яке створює носій, може суттєво впливати на характер отриманого покупцем стимулу. Визначення впливу носія як джерела рекламного звернення є похідним від загальних цілей рекламної кампанії.

Изображение слайда
1/1
68

Слайд 68: ОЗНАКИ НОСІЇВ, які необхідно враховувати під час проведення досліджень зв'язку:

68 ОЗНАКИ НОСІЇВ, які необхідно враховувати під час проведення досліджень зв'язку: МІРА БЕЗСТОРОННОСТІ Як правило, всі носії бувають, в основному, нейтральними стосовно звичайного рекламного звернення, яке в них друкується, показується чи передається. Рекламне звернення має відповідати спеціалізації того носія, у якому його вміщено, інакше з'являється відчуття дискомфорту, роздратування та не сприяє ефективності рекламної кампанії.

Изображение слайда
1/1
69

Слайд 69

69 2. КОМПЕТЕНТНІСТЬ НОСІЯ Зростатиме, якщо зовнішній вигляд рекламного звернення нагадуватиме зовнішній вигляд оглядових статей чи рубрик носія. Такий підхід сприяє привертанню уваги (його читають у першу чергу) читача до рекламного звернення. Уплив збільшується також, коли продукція, що рекламується, має пряме відношення до спеціалізації носія.

Изображение слайда
1/1
70

Слайд 70

70 3. ПРЕСТИЖ НОСІЯ Розглядається як вплив на настрій, що створюється носієм у своїх читачів. Вважається, що настрій, породжений самим носієм, впливатиме на ставлення до рекламного звернення, а тому настрій необхідно перетворити на мету рекламного звернення: людина має бути щасливою, а мета реклами — зробити її щасливою.

Изображение слайда
1/1
71

Слайд 71

71 4. СТВОРЕННЯ ВІДПОВІДНОГО НАСТРОЮ Носій має гармонізувати з виробом, що рекламується, тому необхідно визначити, який саме носій створює відповідний настрій. 5. УМІННЯ ЗАЦІКАВИТИ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОКУПЦЯ Носій, який сам цікавить читача, може зробити рекламну кампанію ефективнішою, ніж носій, який є нецікавим для читачів (глядачів).

Изображение слайда
1/1
72

Слайд 72

72 СУКУПНА РЕКЛАМНА АУДИТОРІЯ — це охоплення певної кількості людей двома чи більше випусками (показами) носія, тобто загальної кількості людей, які проглянули ці випуски. ЧАСТОТНІСТЬ ( щільністю розподілу) — це середня кількість пред'явлень (показів) носія кожній людині за розробленим графіком використання засобів розповсюдження реклами.

Изображение слайда
1/1
73

Слайд 73

73 ОХОПЛЕННЯ — це кількість людей, яким показали один чи більше носіїв рекламних звернень у порядку використання засобів масової інформації, якщо аудиторія не повторюється. ЧИСТЕ ОХОПЛЕННЯ — це охоплення поєднанням поодиноких випусків двох або більше носіїв.

Изображение слайда
1/1
74

Слайд 74: Сумарна кількість контактів (валовий оцінний коефіцієнт):

74 Сумарна кількість контактів (валовий оцінний коефіцієнт):

Изображение слайда
1/1
75

Слайд 75

75 РОЗПОДІЛ ЧАСТОТНОСТІ визначає кількість людей, яким буде пред'явлено рекламне звернення відповідну кількість разів. Розподіл частотності враховує як тих, хто не читає багато (не дивиться телебачення чи дивиться вибірково; не слухає радіопередач чи слухає вибірково), так і тих, хто має звичку багато читати й слухати.

Изображение слайда
1/1
76

Последний слайд презентации: Тема лекції: РЕКЛАМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

76 Найбільш простими є розрахунки вартості показу на одну тисячу членів рекламної аудиторії.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже