Презентация на тему: Тема лекції. Екологія і здоров’я людини

Реклама. Продолжение ниже
Тема лекції. Екологія і здоров’я людини.
План лекції:
Екологія людини
Тема лекції. Екологія і здоров’я людини.
1. Екологія і здоров’я людини.
Ноосфе́ра (від грец. νους в значенні «розум» і σφαῖρα   — «шар») сфера взаємодії суспільства і природи, в межах якої розумна людська діяльність стає визначним
C кладові частини ноосфери
Тема лекції. Екологія і здоров’я людини.
Тема лекції. Екологія і здоров’я людини.
Автозабруднення
Забруднення атмосфери та грунтів міста викидами промислових підприємств
Тема лекції. Екологія і здоров’я людини.
Тема лекції. Екологія і здоров’я людини.
Скільки є стихійних звалищ із небезпечними відходами, яких не обліковують?..
Забруднення водойм
Радіоактивне забруднення
Тема лекції. Екологія і здоров’я людини.
Здоров'я людини
Принципи збереження і зміцнення здоров ’ я: займатися фізичною зарядкою; загартовуватися; відмовитися від шкідливих звичок; правильно харчуватися;
Ю.П. Лісіцин (1985): є 3 взаємопов’язаних рівні здоров’я: суспільний, груповий та індивідуальний
Тема лекції. Екологія і здоров’я людини.
Шляхи вирішення проблем навколишнього середовища
Методи очищення газів
Тема лекції. Екологія і здоров’я людини.
Тема лекції. Екологія і здоров’я людини.
Тема лекції. Екологія і здоров’я людини.
Дякую за увагу!
1/27
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 10)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1242 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Тема лекції. Екологія і здоров’я людини

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: План лекції:

Вступ. Екологія і здоров’я людини.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Екологія людини

є складовою частиною загальної екології, визначається перш за все негативною дією на людей ними же зміненого навколишнього середовища. Основний принцип екологічної етики був сформульований ще Л. Толстим: «Не тільки людям не треба робити того, чого не хочеш, щоб тобі робили, а і тваринам». Тепер треба дода вати : не тільки людям і тваринам, а й усій природі.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: 1. Екологія і здоров’я людини

Україна серед країн Європейського регіону належить до групи Євро-В ( Євро-В — висока смертність дорослих і низька дитяча смертність. Це Білорусь, Угорщина, Казахстан, Латвія, Литва, Республіка Молдова, Російська Федерація, Україна, Естонія ), а по суті це означає, що екологічний стан країни катастрофічний, і відповідно, у країні має місце демографічна катастрофа, яка з кожним роком поглиблюється.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Ноосфе́ра (від грец. νους в значенні «розум» і σφαῖρα   — «шар») сфера взаємодії суспільства і природи, в межах якої розумна людська діяльність стає визначним фактором розвитку

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: C кладові частини ноосфери

1 антропосфера (сукупність людей як організмів), 2 техносфера (сукупність штучних об'єктів, створених людиною, та природних об'єктів, змінених в результаті діяльності людства) 3 соціосфера (сукупність соціальних факторів, характерних для даного етапу розвитку суспільства і його взаємодії з природою).

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Таким чином, екологічна проблема в нашій країні виходить на перший план перш за все у зв'язку із загрозою фізичному та психічному розвитку й навіть виживанню. Негативний вплив навколишнього середовища на людину сьогодні настільки великий, що він усе більше й більше руйнує її генотип і завдає шкоди національному генофонду.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

За кількістю промислового бруду на душу населення Україна посідає одне з перших місць в Європі. Через це тут середня тривалість життя - 66 років, тоді як у Японії, Швейцарії, Ісландії та США -75-79 років. Нині Україна за тривалістю життя чоловіків посідає 29 місце в Європі і 49 місце у світі; жінок - відповідно 27 і 39 місця.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Автозабруднення

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11: Забруднення атмосфери та грунтів міста викидами промислових підприємств

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Скільки є стихійних звалищ із небезпечними відходами, яких не обліковують?

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Забруднення водойм

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
16

Слайд 16: Радіоактивне забруднення

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
17

Слайд 17

Най гір ше, що мова йде в першу чергу про здоров'я молодого покоління. Майбутні громадяни України в багатьох випадках ще до народження приречені на хворобу. В останні роки біля 70 % вагітних жінок мають відхилення у стані здоров'я. До 20 % виросла доля новонароджених із фізичними та неврологічними порушеннями. При цьому за останні п'ять років захворюваність збільшилась у 2,5 разу. Сьогодні лише 20 % юнаків призовного віку можуть служити в армії. Дві третини дівчат до 18-ти років також мають відхилення у стані здоров'я.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Здоров'я людини

З доров'я  — це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. (Статут ВООЗ). Проте повне фізичне і душевне благополуччя може визначати лише ідеальне здоров'я, яке практично не зустрічається.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19: Принципи збереження і зміцнення здоров ’ я: займатися фізичною зарядкою; загартовуватися; відмовитися від шкідливих звичок; правильно харчуватися; дотримуватися режиму праці і відпочинку

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
20

Слайд 20: Ю.П. Лісіцин (1985): є 3 взаємопов’язаних рівні здоров’я: суспільний, груповий та індивідуальний

Перший рівень — суспільний характеризує стан здоров’я населення загалом і виявляє цілісну систему матеріальних та духовних відносин, які існують у суспільстві. Другий — групове здоров’я зумовлене специфікою життєдіяльності людей даного трудового чи сімейного колективу та безпосереднього оточення, в якому перебувають його члени Третій — індивідуальний рівень здоров’я індивідуальний рівень здоров’я, який сформовано як в умовах усього суспільства та групи, так і на основі фізичних і психічних особливостей індивіда та неповторного способу  життя, який веде окрема людина

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Здатність само очищуватися рятує від катастроф великого масштабу

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Шляхи вирішення проблем навколишнього середовища

Глобальні проблеми довкілля. Екологічні принципи раціонального використання природних ресурсів і охорони природи. Основи економіки природокористування. Моніторинг довкілля. Екозахисних техніка та технології. Основи екологічного права, професійна відповідальність. Шляхи збереження біорізноманіття та генофонду біосфери. Особливо охоронювані території та природні об'єкти. Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. Основні міжнародні організації з охорони природи: ЮНЕП, ІКЛЕІ та ін Рішення конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Методи очищення газів

Некаталітичного (абсорбція, хемосорбціонние та адсорбційні) грунтуються на виведенні домішок з газової суміші шляхом конденсації або поглинання рідкими і твердими поглиначами За характером процесу некаталітичного методи поділяються на регенераційні і нерегенераціонние

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Хемосорбціонн і методи - застосовують для очищення газів від CO, NxOy, SO2, H2S, HCl, CO2. Суть методів полягає в поглинанні видаляються компонентів рідкими поглиначами - хемосорбентов, в якості яких використовують розчини мінеральних і органічних речовин, суспензії та органічні рідини. У процесі хемосорбціонние очищення виділяються з газів компоненти вступають в хімічні реакції з хемосорбентов, при цьому утворюються нові речовини, регенерують і повертаються знову на абсорбцію. Хемосорбентов можуть бути, наприклад, вапняк, сульфіт натрію, фосфати та ін ( використовують при очищенні від діоксиду сірки), аміачні розчини муравьінокіслий і вуглекислої міді ( для уловлювання оксиду вуглецю), їдкий натр, кальцинована сода, їдкий калій, вапно, аміак ( для очищення від оксиду азоту).

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Абсорбцію здійснюють у так званих абсорберах, в цих апаратах для очищення застосовують рідкі речовини, воду, розчини солей, що поглинають газоподібні домішки. Адсорбційні методи. Гази поглинаються твердими пористими речовинами.Для адсорбції SO2 застосовують активні вугілля, напівкокс, активоване силікагель, доломіт, карбонат кальцію, подщелоченного оксид алюмінію, активоване діоксид марганцю. Для видалення сірководню та органічних сірчистих сполучень з газу використовують апарати з шарами псевдозрідженому гранульованого оксиду заліза при температурі 340 - 300 оС. Адсорбери буваю періодичного (від початку завантаження і до кінця очистки) і безперервної дії (безперервно завантажується адсорбент і подається потік газу).

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

2. Каталітичні грунтуються на перетворенні речовин Каталітичні методи пов'язані з хімічними перетвореннями токсичних компонентів у нетоксичні на поверхні каталізаторів. Очищенню піддаються гази, що не містять пилу і каталізаторних отрут.На практиці широко поширене каталітичне розкладання оксидів азоту. Сутність способу полягає в тому, що оксиди азоту відновлюються газом - відновлювачем ( воднем, метаном, оксидом вуглецю та ін) в присутності каталізаторів. Відновлення метаном : CH4 + 4NO = CO2 + 2H2O + 2N2 CH4 + 2NO2 = CO2 + 2H2O + N2 В якості каталізаторів використовують різні метали, якими покривають вогнетривкі матеріали - носії. Найчастіше застосовують паладієвий каталізатор, нанесений на оксид алюмінію. Температура початку контактування при відновленні - 400 - 470 оС.Самостійно : знешкодження і утилізація твердих відходів, очищення стічних вод

Изображение слайда
1/1
27

Последний слайд презентации: Тема лекції. Екологія і здоров’я людини: Дякую за увагу!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже