Презентация на тему: Тема : Ключові аспекти боротьби з бідністю в сільському

Реклама. Продолжение ниже
Тема : Ключові аспекти боротьби з бідністю в сільському
Тема : Ключові аспекти боротьби з бідністю в сільському
Тема : Ключові аспекти боротьби з бідністю в сільському
Тема : Ключові аспекти боротьби з бідністю в сільському
Тема : Ключові аспекти боротьби з бідністю в сільському
Тема : Ключові аспекти боротьби з бідністю в сільському
Тема : Ключові аспекти боротьби з бідністю в сільському
Тема : Ключові аспекти боротьби з бідністю в сільському
Тема : Ключові аспекти боротьби з бідністю в сільському
Тема : Ключові аспекти боротьби з бідністю в сільському
індикатори соціального розвитку :
Проблеми, які знижують рівень життя населення:
Наслідки поширення бідності для суспільства є надзвичайно негативними
Інформаційне забезпечення досліджень бідності в Україні формується з таких джерел:
До головних способів подолання бідності можна віднести:
Дякую за увагу
1/16
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 38)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1698 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Тема : Ключові аспекти боротьби з бідністю в сільському населенню Виконала: Студентка економічного факультету Група ФК-12 Кришталь Х.Ю.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Відомий вітчизняний економіст С.В. Мочерний дає таке пояснення складності вирішення цієї проблеми : «бідність – спричинена рівнем розвитку продуктивних сил і характером економічної системи крайня недостатність наявних у людини, сім’ї, соціальних верств засобів для задоволення мінімальних матеріальних і духовних потреб, тобто для нормального життя та життєдіяльності. Зумовленість бідності рівнем розвитку продуктивних сил проявляється в тому, що їх низький рівень розвитку призводить до загального поширення бідності в країні (у слаборозвинутих країнах), окремому регіоні, підвищення порогу бідності». Основними каналами доходів населення є: · трудові доходи робітників (заробітна плата, премія і т.д.); · доходи від підприємництва (прибуток); · доходи від власності (рента, відсотки і т.д.); · доходи від індивідуальної трудової діяльності; · інші надходження (спадщина, аліменти, гонорар). 4) Система показників рівня життя, яка рекомендована ООН, включає широке коло характерних умов життя. Виділяють 12 груп показників:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

. Народжуваність, смертність та інші демографічні характеристики населення :

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
4

Слайд 4

Санітарно-гігієнічні умови життя

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
5

Слайд 5

Споживання продовольчих товарів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
6

Слайд 6

Житлові умови :

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
7

Слайд 7

Освіта і культура :

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Умови праці і зайнятість

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
9

Слайд 9

Вартість життя і споживчі ціни

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
10

Слайд 10

прожитковим мінімумом, гарантованим прожитковим мінімумом, мінімальним споживчим бюджетом. Бідність, малозабезпеченість має декілька рівнів і характеризується такими показниками :

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
11

Слайд 11: індикатори соціального розвитку :

відносний рівень сукупних витрат домогосподарств; рівень достатності живлення; ступінь відсутності можливості придбання домогосподарствами основних побутових товарів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12: Проблеми, які знижують рівень життя населення:

Інфляція; Інвестиційна неспроможність; Неплатежі і погіршення фінансової дисципліни; Високий рівень безробіття; Відносно високі ставки банківського кредиту; Продовження процесу доларизації економіки; Економічна віддача від приватизації і розвитку багатоукладності економіки незначна, не дала очікуваних результатів; Зниження життєвого рівня на основі поляризації доходів населення

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13: Наслідки поширення бідності для суспільства є надзвичайно негативними

По – третє, бідність впливає на стан згуртованості суспільства та є постійним джерелом зростання соціальної напруги. По-перше, бідність є фактором, який стримує підвищення конкурентоспроможності економіки, досягнення стабільного економічного розвитку країни та її інтеграцію до світового співтовариства. По-друге, в результаті низького рівня життя, низькокалорійного та незбалансованого харчування погіршується здоров’я дітей і дорослих, скорочується тривалість життя і зростає смертність, знижуються демографічні показники в країні, стримується людський розвиток та соціальний прогрес нації.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Інформаційне забезпечення досліджень бідності в Україні формується з таких джерел:

поточний статистичний облік доходів і витрат населення; інформація про отримувачів соціальної допомоги; вибіркові обстеження сімейних бюджетів, які проводить Держкомстат України; вибіркові обстеження доходів і витрат домогосподарств, що проводяться неурядовими установами; обстеження громадської думки щодо рівня життя та бідності; інформація щодо соціальних послуг та соціальної інфраструктури

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: До головних способів подолання бідності можна віднести:

а)   кардинальне скорочення тіні застосуванням жорсткіших заходів аж до показового покарання керівників організацій і підприємств; б)   перерахування надприбутку підприємств у бюджет за допомогою рентних (акцизних) платежів і податку на майно з урахуванням його рентабельності( ринкової вартості); в)   зростання виробництва за рахунок захисту вітчизняного виробника високим митом й іншими ефективними заходами.

Изображение слайда
1/1
16

Последний слайд презентации: Тема : Ключові аспекти боротьби з бідністю в сільському: Дякую за увагу

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже