Презентация на тему: Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2

Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2.
1/18
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 50)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (551 Кб)
1

Первый слайд презентации

Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2. Операційний контроль. 3. Контроль поведінки працівників.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Основні складові системи фінансового контролю

Изображение слайда
3

Слайд 3

Назва інструменту Сфери контролю Аналіз балансу попередня оцінка можливостей організації виконувати свої поточні зобов’язання; визначення загального фінансового стану організації Аналіз звіту про прибутки та збитки зіставлення прибутків і збитків організації; зміна прибутків і витрат поточного періоду проти попередніх Аналіз звіту про рух готівки контроль надходжень грошей в організацію з усіх джерел та їх виплат за зобов’язаннями організації; попередні висновки щодо рівня ліквідності організації Характеристика інструментів аналізу фінансової звітності

Изображение слайда
4

Слайд 4

Характеристика фінансових коефіцієнтів

Изображение слайда
5

Слайд 5

Формулювання політики, висування ініціатив Цілі, установки, основні напрямки План діяльності Концепції бюджетів Обговорення, узгодження і затвердження Делегування завдань із виконання Аналіз відмінностей фактичних потреб і завдань бюджету Звітність за допомогою звітів Обговорення та оцінка Узгодження кроків з управління Здійснення кроків управління Обговорення та оцінка Формулювання політики Коригування основних напрямків Менеджери вищого рівня 1 ФАЗА Менеджери нижчого рівня 2 ФАЗА 3 ФАЗА Схема процесу бюджетування

Изображение слайда
6

Слайд 6

Інструменти операційного контролю : графіки Г. Гантта ; сітьові графіки; метод оцінки та перегляду планів ( PERT ) ; метод критичного шляху (CPM) ; методи управління запасами; методи контролю якості.

Изображение слайда
7

Слайд 7

№ підрозділу Операція Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1. Виготовлення верхніх кришок 2. Виготовлення ніжок 2 3. Свердління 3 4. Складання 5. Фарбування 4 6. Упаковка та доставка замовнику Графік Гантта – інструмент розробки графіків виробничих процесів і контролю за їх виконанням, що дає можливість швидко оцінити стан виробничого процесу (які процеси завершені, а які - ні). Графік Гантта щодо виконання робіт з виготовлення письмових столів

Изображение слайда
8

Слайд 8

Мережеві графіки. Мережеве планування та управління (МПУ) – специфічний метод планування та управління проектами шляхом застосування мережевих графіків. Система МПУ дозволяє: формувати календарний план виконання комплексу робіт; мобілізувати часові, трудові, матеріальні та грошові ресурси; управляти комплексом робіт за принципом "провідної ланки" із прогнозуванням та попередженням можливих зривів у ході робіт; підвищити ефективність управління шляхом чіткого поділу відповідальності між керівниками різних рівнів та виконавцями.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Операція Час (год., хв.) Попередня операція А Б В Г ... А А Б ... Метод оцінки та перегляду планів ( PERT ) – це метод складання виробничого графіку, при якому виробничий процес розбивається на окремі операції з наступним аналізом їх послідовності і ролі кожної в загальному процесі. Операції можуть здійснюватись як одночасно, так і послідовно. Далі визначається час, необхідний для виконання кожної операції. На основі цього складається таблиця наступного вигляду:

Изображение слайда
10

Слайд 10

Метод критичного шляху (СРМ) на основі виробничого графіку дозволяє встановити критичну послідовність операцій, що обмежують швидкість здійснення будь-якого процесу. Як правило, це найбільш тривалий етап в процесі. Удосконалення критичного шляху дозволяє скоротити процес в цілому. Згідно зображеного на рис. виробничого графіка, критичний шлях складає 15 тижнів (1+4+2+6+1+1). 1 4 2 6 4 4 4 1 1 3 1 4 1

Изображение слайда
11

Слайд 11

Техніка управління запасами. Основними системами управління запасами з незалежним попитом є система «з фіксованим часом» (періодичністю замовлення) та система «з фіксованою кількістю» (розміром замовлення). У системі « з фіксованою кількістю » постійно контролюють рівень запасів. Коли кількість знижується до певного рівня (точки замовлення), видається чергове замовлення на поповнення запасів при чому замовляється завжди одна й та сама кількість. Фіксованими величинами в цій системі є рівень, за якого повторюється замовлення тобто – точка замовлення та обсяг замовлення.

Изображение слайда
12

Слайд 12

У системі « з фіксованим часом » замовлення на поповнення запасів розміщуються з заданою періодичністю, наприклад, раз на два тижні. Обсяг, що замовляється, щоразу інший і залежить від залишку, який лишається на складі. Фіксованими величинами у цій системі є інтервал замовлення та максимальний рівень запасу на складі.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Модель процесу контролю поведінки працівників в організації

Изображение слайда
14

Слайд 14

Вирізняють 3 основних підходи до оцінки діяльності виконавців в організації: оцінка за абсолютними стандартами; оцінка за відносними стандартами; оцінка за критерієм ступеня досягнення цілей діяльності.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Складовими прямого управлінського контролю поведінки працівників є : винагородження; підвищення кваліфікації підлеглих; підсилення мотивації; дисциплінарний вплив.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Інструментами винагородження можуть також виступати: похвала; підвищення у посаді; спеціальні винагороди (премія, пільги); надання бажаного робочого завдання; символи статусу, тощо.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Дисциплінарний процес включає 4 послідовних кроки: усне попередження; письмове попередження; тимчасове призупинення діяльності; звільнення з роботи.

Изображение слайда
18

Последний слайд презентации: Тема. Інструменти управлінського контролю 1. Фінансовий контроль. 2

Непрямий управлінський контроль поведінки працівників в організації доповнюється замінниками прямого управлінського контролю поведінки працівників, до яких, зокрема, належать: ефективна селекція (підбір кадрів); використання феномену організаційної культури; формалізація процедури прийому на роботу; навчання працівників (тренінг).

Изображение слайда