Презентация на тему: Тема 3. Економічна система суспільства

Реклама. Продолжение ниже
Тема 3. Економічна система суспільства
ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
КРИТЕРІЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ
ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
ТРАДИЦІЙНА ЕКОНОМІКА
РИНКОВА ЕКОНОМІКА
КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНА ЕКОНОМІКА
ЗМІШАНА ЕКОНОМІКА
АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ
ЯПОНСЬКА МОДЕЛЬ
ШВЕДСЬКА МОДЕЛЬ
Соціально ринкове господарство Німеччини
Закономірності перехідного періоду
1/14
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 79)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (97 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Тема 3. Економічна система суспільства

Суть та структурні елементи економічної системи Традиційна економічна система Ринкова економіка вільного підприємництва Командно-адміністративна економічна система Змішана економічна система Перехідна економіка України. Основні закономірності переходу до ринкової економіки

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

сукупність усіх економічних процесів, що відбуваються в суспільстві на основі діючих у ньому відносин власності і організаційних форм господарської діяльності.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

1. Продуктивні сили 2. Соціально-економічні відносини 3. Техніко-економічні відносини 4. Організаційно-економічні відносини 5. Господарський механізм 6. Тип економічних зв’язків між господарськими суб’єктами

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: КРИТЕРІЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ

Форма власності на засоби виробництва; Спосіб координації дій економічних суб’єктів.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

традиційна економіка ; ринкова економіка вільної конкуренції ; командна економічна система; змішана економічна система; перехідна економічна система.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: ТРАДИЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Відстала технологія, ручна праця; Багатоукладність економіки, наявність натурально-общинних, дрібнотоварних форм організації виробництва; Швидко зростає населення, високий рівень безробіття, основна сфера зайнятості – сільське господарстві Значний вплив на економіку здійснює іноземний капітал; В експорті переважає сировина та сільськогосподарська продукція; Поділ людей на соціальні прошарки; Активна роль держави регулюванні економічних відносин, корупція і хабарництво, несправедлива система оподаткування, недостатній розвиток освіти і соціальних послуг; Важливу роль відіграють релігійні і культурні цінності, традиції та звичаї.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: РИНКОВА ЕКОНОМІКА

1. Панування приватної власності 2. Свобода вибору всіх субєктів економіки 3. Свобода підприємницької діяльності 4. Переважання особистих інтересів 5. Вільна конкуренція 6. Відкритість економіки 7. Обмежена роль уряду

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНА ЕКОНОМІКА

1. Єдиним власником усіх ресурсів є держава. 2. Державний монополізм. 3. Колективне прийняття рішень на основі централізму в управлінні та обов'язкових до виконання планів. 4. Суспільні інтереси переважають над особистими. 5. Виробництво заради виробництва без врахування потреб споживачів. 6. Дефіцит. 7. Зрівнялівка у доходах. 8. Робітники закріплені по професіях та географічних регіонах.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: ЗМІШАНА ЕКОНОМІКА

1. Існування як приватної так і державної власності 2. Поєднання ринкового саморегулювання з державним регулюванням. 3. Розвиток корпоративного сектору. 4. В цій економіці присутні крупні банки, біржі, працюють профспілки. 5. Антимонопольна політика, спрямована на захист споживачів. 6. Широкий спектр політичних прав та свобод, багатопартійність. 7. Престижність гарної праці, його висока оплата. 8. Широкий розвиток науки та вміле використання інтелектуального потенціалу. 9. Висока культура праці, нова якість освіти та усього способу життя.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ

Побудована на системі заохочення підприємницької діяльності, збагачення найбільш активної частини населення. Малозабезпеченим групам створюється прийнятний рівень життя за рахунок часткових пільг і державної допомоги. Задача соціальної рівності тут узагалі не ставиться. Заснована на високому рівні продуктивності праці і масової орієнтації на досягнення особистого успіху, У рядові відведено обмежену роль.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: ЯПОНСЬКА МОДЕЛЬ

Високий рівень продуктивності праці, зниження собівартості продукції і різке підвищення її конкурентноздатності на світовому ринку. Високий розвиток національної самосвідомості, пріоритеті інтересів нації над інтересами конкретної людини, готовності населення йти на певні матеріальні жертви заради процвітання країни та корпорації в якій вона працює. Активна роль держави, спрямованої на створення такого господарського середовища, у якій перспективні галузі розвиваються найбільше динамічно.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: ШВЕДСЬКА МОДЕЛЬ

сильна соціальна політика, спрямована на скорочення майнової нерівності за рахунок перерозподілу національного доходу на користь найменш забезпечених верств населення Держава велику частину валового внутрішнього продукту спрямовує на соціальні програми Висока норма оподатковування « Функціональна соціалізація » - функція виробництва лягає на приватні підприємства, а функція забезпечення високого рівня життя і багатьох елементів інфраструктури — на державу.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Соціально ринкове господарство Німеччини

сформувалася на основі ліквідації концернів гітлерівських часів і надання усім формам господарства (великим, середнім, дрібним ) можливості стійкого розвитку. особливим заступництвом користаються дрібні і середні підприємства, фермерські господарства. держава активна впливає на ціни, мито, технічні норми. через систему перерозподілу доходів держава повинна гарантувати кожному громадянину " мінімум культурного існування ".

Изображение слайда
1/1
14

Последний слайд презентации: Тема 3. Економічна система суспільства: Закономірності перехідного періоду

реформування відносин власності ; роздержавлення ; демонополізація ; лібералізація цін ; макроекономічна стабілізація ; формування ринкової інфраструктури ; створення системи соціального захисту населення; інституційні перетворення.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже