Презентация на тему: Тема: Дозування в аптечній практиці

Реклама. Продолжение ниже
Тема: Дозування в аптечній практиці.
ДОЗУВАННЯ ЗА МАСОЮ
Тема: Дозування в аптечній практиці.
Терези ручні (РТ) аптечні
МЕТРОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРЕЗІВ
Чутливість
Відносна чутливість терезів
Визначення помилки зважування
Тема: Дозування в аптечній практиці.
Точність, або правильність - здатність терезів показувати правильне співвідно­шення між масою речовини, що зважується, і відповідними гирями.
Гирі і важки.
Правила зважування на технічних і ручних рівноплечих терезах. Перш ніж почати зважування, потрібно перевірити відповідність терезів вищезазначеним
Правила зважування на технічних і ручних рівноплечих терезах
Тема: Дозування в аптечній практиці.
Тема: Дозування в аптечній практиці.
1/15
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 55)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1493 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Тема: Дозування в аптечній практиці

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ Медичний коледж ” Лекція №3 Підготувала: Панасюк Е.А.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: ДОЗУВАННЯ ЗА МАСОЮ

Терези - це прилад, призначений для визначення вагової маси лікарських засобів способом порівняння її з еталонами мас (з умовно прийнятими одиницями - гирями). За конструкційними ознаками розрізняють гідростатичні, пружинні й зважувальні терези.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

З точки зору метрологічної характеристики (стійкість, сталість показань, точність і чутливість) розрізняють терези: метрологічні - призначені для звірення маси робочих еталонів з державним етало­ном. Це терези вищої точності, спеціальної конструкції, за їх коливаннями спостеріга­ють із сусідньої кімнати за допомогою спеціальних оптичних пристроїв; зразкові - для звірення і перевірки гир; аналітичні - для зважування при точних хімічних аналізах; технічні - 1-го, 2-го і 3-го класів.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Терези ручні (РТ) аптечні

Терези ручні (РТ) аптечні марки ВР (ДСТ 7328-61) призначені для дозування за масою сухих лікарських речовин у кількостях від 0,02 до 100,0 г, а також для проведення технічних аналізів. Залежно від допустимого граничного навантаження ТР бувають декількох типів-розмірів : РТ-1, РТ -5, РТ -20 і РТ-100. РТ складаються з коромисла, що несе стрілку і спирається своєю опорною призмою на кільцеподібну подушку, запресовану в обоймицю з кільцем. Щічки охороняють призму від зісковзування з обоймиці. По кінцях коромисла укріплені вантажопідйомні призми на які надіті сережки. До останніх на шовкових шнурах підвішені пласі масові чашечки. Ручні терези не мають відлікової шкали. Момент рівноваги визначають за співпадінням вказівної стрілки з обоймицею. Для зважування ручні терези беруть за кільце обоймиці великим і вказівним пальцями лівої руки так, щоб середній і безіменний пальці, не торкаючись обоймиці, могли обмежувати коливання стрілки як в один, так і в другий бік, а після зважування - притримувати стрілку всередині обоймиці.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5: МЕТРОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРЕЗІВ

Стійкість - здатність терезів, виведених зі стану рівноваги, швидко повертатися до первісного положення. Перевірка стійкості проводиться так: тере­зи, що перебувають в рівновазі, необхідно ви­вести з положення рівноваги, злегка торкнув шись чашки. Підрахувати кількість коливань стрілки терезів до повернення її в положення рівноваги. Якщо стрілка зробила не більше 4-6 коливань, можна вважати, що терези стійкі. Сталість показань - здатність терезів показувати ті самі резуль- тати при багаторазових визначен- нях маси тіла, проведених на цих терезах у тих самих умовах. Чутливість - здатність терезів пока- зувати мінімальну зміну наванта- ження в момент рівноваги.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6: Чутливість

Чутливість терезів прямо пропорційна довжині плеча коромисла і обернено пропорційна масі коромисла, навантаженню терезів (маса чашок, вантажу, перевантаження), величині прогину коромисла, відстані від точки опори до центра ваги коромисла. Перевірка чутливості терезів проводиться шляхом визначення мінімального навантаження (мг), що викликає стандартне відхилення стрілки від положення рівноваги. За стандартне відхилення приймають відхилення стрілки, рівне 5 мм (або трьом поділкам шкали) для тарних терезів і вихід стрілки з обоймиці до половини своєї довжини з утворенням кута, рівного приблизно 5°, для ручних терезів. Чутливість, виражену абсолютним значенням вантажу, що викликає стандартне відхилення стрілки, називають абсолютною чутливістю ( S ), чи абсолютною по­милкою зважування. Чутливість ручних і тарних терезів визначають у трьох положеннях : на 1/10 гранич­ного навантаження, максимально навантажених не навантажених.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Відносна чутливість терезів

Відносна чутливість терезів ( S відн. ) може бути виражена відношенням мінімального вантажу (Р), який викликає помітне відхилення стрілки від нульового положення шкали, до навантаження (п), що лежить на одній чашці терезів, тому що чутливість терезів може незначно варіювати залежно від величини навантаження: S відн. = S абс. : m наважки · 100%. Якщо, наприклад, терези навантажити гирями по 100,0 г на кожну чашечку і помістити додатковий вантаж, рівний 0,05 г, що дає стандартне відхилення стрілки, то відносна чутливість терезів дорівнює: S = 0,0005 *100 = 0,05 % Значить, на цих терезах можна зважувати вантаж, рівний 100,0 г, з точністю ± 0,0005 його справжньої маси, тобто відносна помилка не перевищує 0,05 % (0,0005 х 100). Такі терези можна вважати достатньо чутливими.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Визначення помилки зважування

Розрахуйте відносну помилку (у %) при зважуванні нав ажок 0,01, 0,02, 0,05, 0,8 на ручних однограм ових терезах. S відн. = S абс. : m наважки · 100%. Для терезів ручних однограм ових ( Т Р-1) нав ажки 0,01 і 0,02 близькі до ненавантажених ваг, тому Sабс. (знаходять у таблиці “Метрологічні характеристики ручних і тарирн и х ваг”) приймають рівної 0,002: S відн.. 1 = 0,002 : 0,01 · 100 % =  20%, S відн.. 2 = 0,002 : 0,02 · 100 % =  10%. В ідхилення, яке припустим е при відважуванні речовини до 0,1 складає  15%, тому відважити на ручних однограм ови х вагах нав ажку 0,01 не можна, тому що відносна по х ибка зважування не входить у норму припустимих відхилень. Мінімальне навантаження на Т Р-1 складає 0,02. Для терезів ТР-1 нав ажка 0,05 займає проміжне положення між ненавантаженими вагами і 1/10 від максимального навантаження. Тому у формулу підставляють наступне значення абсолютної чутливості: (0,002 + 0,003) : 2 = 0,0025, S відн. = 0,0025 : 0,05 · 100% =  5%.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Відповідно до вимог ДФУ не дозволяється зважування кількості отруйних, наркотичних, психотропних і сильнодіючих речовин менш ніж 0,05, щоб відносна по хибка зважування була не більш  5%. Для терезів ТР-1 нав ажка 0,8 близьк а до максимально навантажених ваг, тому S абс. приймають рівної 0,005, а: S відн.. = 0,005 : 0,8 · 100% =  0,625%. Чим ближче нав ажка за значенням до найбільшого навантаження терезів, тим більше точність зважування.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Точність, або правильність - здатність терезів показувати правильне співвідно­шення між масою речовини, що зважується, і відповідними гирями

Точність, або правильність, терезів залежить від таких факторів: - від рівнопліччя коромисла; - від паралельності вістря опорної і вантажоприймальних призм; - від положення центра ваги коромисла, що повинен розташовуватися точно на вертикалі, яка проходить через точку опори, шо знаходиться нижче неї; - від рівності маси чашок. Якщо терези відповідають зазначеним вимогам, то їх коромисло повинне знаходи­тися в горизонтальному положенні, а покажчик рівноваги (стрілка) - у строго верти­кальному як при порожніх, так і при навантажених однаковим вантажем чашечках. Через неможливість забезпечити у терезів абсолютно точну рівність пліч і в зв'язку з тертям, що створюється в опорних деталях коромисла при його коливаннях, терези зав­жди мають обмежену точність. У зв'язку з цим для усіх терезів Державними стандар­тами (ДСТ) установлені максимально допустимі погрішності і терези вважаються правильними (вірними), якщо їх погрішності не перевищують установлених значень. Перевірка точності терезів проводиться при 1/10 максимального навантажен­ня, при повному навантаженні і не навантажених терезах.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Гирі і важки

Гирі - це міри чітко встановленої маси (ваги), які застосовують при відважуванні. Для градуювання та перевірки терезів. Залежно від призначення розрізняють такі гирі; - зразкові, виготовлені з золота, платини та мідних сплавів; - аналітичні, виготовлені з мідних сплавів і сталі з ретельно відполірованою поверх­нею, покритою золотом, платиною, нікелем чи хромом; - технічні гирі 1 -го, 2-го і 3-го класів. В аптечній практиці застосовуються технічні гирі 2-го класу у виді спеціальних наборів (важків): великого (грамового), що містить гирі від 1,0 г до 500,0 г; дрібного (міліграмового), що містить гирі від 0,01 г до 0,500 г. Грамовий важок виготовляють з латуні або вуглецевої сталі з нікелевим чи хромовим покриттям для запобігання окислюванню. Поверхня гир повинна бути гла- денькою, без тріщин, подряпин і т.п. Гирі мають форму прямих циліндрів з головками. Міліграмові гирі виготовляють з мель­ хіору або алюмінію у вигляді різної форми пластинок: трикутників, квадратів, шестикутників.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12: Правила зважування на технічних і ручних рівноплечих терезах. Перш ніж почати зважування, потрібно перевірити відповідність терезів вищезазначеним метрологічним властивостям, тобто переконатися в їх точності, чутливості, незмінності показань і стійкості. Необхідно дотримувати граничного і мінімального навантаження, установленого для даних терезів

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
13

Слайд 13: Правила зважування на технічних і ручних рівноплечих терезах

Перед роботою терези варто оглянути, протерти марлевою серветкою, змоченою спирто-ефірною сумішшю, пересвідчитися в їх рівновазі у не навантаженому стані. Якщо терези не врівноважені, то їх врівноважують за допомогою регуляторів, поміщених на кінцях коромисла. Як правило (для зручності), гирі поміщають на ліву чашечку терезів, а зважуваний лікарський засіб - на праву. Підрахунок маси гир робиться двічі - на початку зважування і по закінченні.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Порошкоподібні речовини при зважу- ванні на ручних терезах поміщають безпосеред­ньо на чашку, а густі – на кружок пергаментного чи фільтру- вального паперу (попередньо старований). Зважувати будь-які речовини безпос редньо на шальці тарних терезів непри- пустимо, треба застосовувати відпо- відну тару (флакони, банки, капсули). Для уникнення помилок не рекомен- дується для тарування застосовувати важки.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Последний слайд презентации: Тема: Дозування в аптечній практиці

Дякую за увагу!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже